Cập nhật: 12/11/2022 04:30 GMT+7
f9f3x14eb1x11448x16a2cx12db8x1413dx16419x11ffbx15d3fxX7x12d9fx18150x1483bx11f78x159b0x13f6dxX5x15747xXax17661x120a9xXdx1893fx179c3xX3xXex13976xX6xX3x13ea3xXdx1585exX4xX3xXexX1x14818xX4xX3xX1xXdxX1ex144edxX3x126d0x18e3bxXexX3xX5x15a84x14dc6xX29x15570xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29x14e93xX1x183e4xX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXex175b5x15917xX29xX0x187ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18095xX10xX6x16086xXaxX12xX3x1532exX3bx150a4x101fbxX3x16fc7xX49xX2xX2xX49x169afx1860fxX69xX69xX33xX3xXcxfae0xX29xX3bxX3xX13xXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xX3xX5fxX1xX61xX3xX29x1276ex18689xX4xX3x1095axX6xX29xX3xX1xX61xX29xX1xX3x16d60xX30xX62xX2cxXexX3x15bd9xX3dxX29xX1xX3xX6axX69xX49xX69xX6axX69xX69xX49xX90x1458dx102f1xX13xXcxX5fxX5fxX3xX90xX30xX62xX3xX96xX3dxX29xX1xX3xX1cx11fadxX3xXexX1xX10xX45xX3xX5bx100c6xXdxX33xX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29x16addxX3xXcxX1xX10xX45xX3xX96x17caexX33xX3xXexX19x13c08xX29xX1xX3xXexX23xX3xXexX70xX3xX4xX1x10020xX4xX3xXexX1xX10xX45xX3xX5bxXbdxXdxX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xX3xX29xX1xX83xX3xX7xX6xX30x14108xX3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18c91xX45xX5bxX62xXaxX12xXcxX1xX30xX3xXexX1xX31xXbxX33xX3xXexX70xX29xX3bxX3xX1x16371xXbxX3xXexX1xffdcxX29xX3bxX3xXexXdxX29xX3xX1cxXb5xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xX3xX1cxX61xX3xXexX103xX29xX1xX3xX1xX103xX29xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xXf6xX3xXa4xX46xX29xX1xX3xX3bxXdxX46xX3xXexX103xX29xX1xX3xX1xX103xX29xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xXf6xX3xXcxX70xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX45x157f2xXexX3xX96x11a49xX29xX3bxX3xX29xX1x146baxX16xX3xX96x154a9xX16xX3xX87xX232xX45xX3xX1xXdxX1exX30xX3x187a1xX30xX232xX33xX3xX1xXdxX1exX30xX3xX5xX23xX4xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xX33xX3xX87xX6xX45xX3xX3bx18bb4xX16xX14fxX3xXbxX1x14462xX29xX3xX4xX17bxX29xX3bxX3xX87xX228xX3xXbxX1xX31xX29xX3xX3bxXdx156ccxXbxX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX10xX45xX3xX5bxXbdxXdxX33xX3xX96xX17bxX29xX3xX96x15e6exX4xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29x12defxX3xXexX19xX232xX3xX5x18230xXdxX3xX87xX22exX29xX3bxX3xX1cx16084xX29xX3xX87xX232xX29xX3xX96xX2aexXdxX3xX1cxX84xXdxX3xX87xX46xX45xX3xX4xX46xX45xX3xX2bxX2cxXexX3xX23exX30xX232xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xX2cexX3xX96xX17bxX29xX3xX96xX2aexX4xX3xX1xX45x124efxX4xX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xX2cexX3x14887x182d6xX3xX5x174f9xX3xX2bxX1xXdxX2cxX30xX3xX29xX224xXdxX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX1cxXb5xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xX3x14a62xX1xXdxX1exX29xX3xX29xX6xX62xX3xX23exX30xX62xX3xX96xX3dxX29xX1xX3xX87xX6xX45xX3xX3bxX27fxX16xX14fxX3xX96xX17bxX29xX3xX96xX2aexX4xX3xX1xX45xX326xX4xX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX2cexX3xX360xX361xX3xX5xX364xX3xX2bxX1xXdxX2cxX30xX3xX29xX224xXdxX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX4x1802fxX6xX3xX96x12081xX29xX3xX1cxX3dxX3xX96xX83xX176xX4xX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xX3xX1cxXb5xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29x168baxXf6xX3xXcxX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX4xX31xXbxX3xX29xX1xX31xXexX3xX1cxX61xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX5xX31xXbxX3xX4xX3fexX3xX7x10b30xX3xX5bx15668xX3xX5xXdxX1exX30xX3xX1cxXb5xX3xX2bxX2cxXexX3xX23exX30xX232xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xX3xX39cxX23exX30xX62xX3xX96xX3dxX29xX1xX3xX16xX84xXdxX433xXf6xX3xXcxX70xX29xX3bxX3xX1xX176xXbxX33xX3xX87xX46xX45xX3xX4xX46xX45xX3xX2bxX2cxXexX3xX23exX30xX232xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX1exX29xX3xX2bxX2cxXexX3xX5xX30xX31xX29xX33xX3xX2bxXdxX2cxX29xX3xX29xX3bxX1xX3dxX3xX2bxXdxX15xX16xX3xXexX45xX46xX29xXf6xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX45xX5bxX62xXaxX12xX90xX30xX62xX2cxXexX3xX96xX3dxX29xX1xX3xX6axX69xX49xX69xX6axX69xX69xX49xX90xXa4xXa5xX13xXcxX5fxX5fxX3xX4xXfexX3xX1xXdxX1exX30xX3xX5xX23xX4xX3xX29xX3bxX61xX62xX3xX2x1230bxX49xX2xX69xX49xX69xX6axX69xX69xX33xX3xXexX1xX6xX62xX3xXexX1xX2cxX3xX90xX30xX62xX2cxXexX3xX96xX3dxX29xX1xX3xX6ax15a47xX49xX69xX6axX2x145e3xX49xX90xXa4xXa5xX13xXcxX5fxX5fxX3xX29xX3bxX61xX62xX3xX2x18a40xX49xX2xX69xX49xX69xX6axX2xX555xXf6xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX45xX5bxX62xXaxX12xX3xXcx132bbxX3xX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tăng biên độ tỉ giá USD/VND lên ±5%

Tăng biên độ tỉ giá USD/VND lên ±5%
2022-10-29 06:23:25

QTO - Quy định này tại Quyết định 1747/QĐ-NHNNngày 17/10/2022 về tỉ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép do Thống...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết