Cập nhật:  GMT+7
899fx9712xa2c0xd954x117abxff99xde39x102e1xb0b7xX7x1022ax11427xc0a9x11c54xb67fxb6b8xX5xcf73xXax111a8xb93exX1xc059x9d27xX3xX4xX1xc2d2xX16xX1xX3x119c6xXdxf877xX4xX3xc0c1xbdb8xdc75xX3xX4x10488xX25xX3xcffaxX25xX15xXexX3xXexa7c6xa1e5xX16xX1xX3xX7xa2cfxX3xX1xb042xX3xe9a4xX1xc2afxX25xX3xX3cxX1xXdxX3xX5xe19bxc610xX3xXexX1x1124dxX3xXex9075xX4xX3xX5x96e7xX16xX1xX3xX1ex122bcxX4xX3xed21xXdxd5f0x11239xX3xcf58xX4exX4xX0x120d5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc28cxX10xX6xX5fxXaxX12x10306xX3axX3x8c02xXdxX5cxX5dxX3xX5fxX4exX4xX3xX1exX46xX3xa352xX46xX5dxX3xXexf6cexX5dxX3xe9b5xX6xX16xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX0xX6xX3xX1xX31xX10x120f0xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xa6e9xX63xX63xX10xX5xXdxX16xX3cxa891xXexX1xX25xX1exXdxX10xX16xXbxX1xX6xXbxX5xX25xX6xXexXaexX1exX16xX63xac5dxX10xX5fxXdxX31xX10xX4xXexXaexX6xX7xXbxX2bxecb0xX25xX7xX9xX2xd2f5x11c02x114b7xXd5xe766x11c36xbef1xXexX5xX9x11735xXd8xXd9xXd6xXdaxX31xX10xX9xe5c7xXd6xX1xea8ex8ee5xX7bxadddxXe6xXcxXcxa000xXeaxX10xXcxX3cx9a4ex996ax90daxX1xc457xXeaxX47x11901xc844xa49bxX16xXfex9bd5xXc2xXd8xX1xX5dxXf6xXd6xX5fxd60fxXeaxXfexX5xXf6xXf7xXfdxXfexX3cxX8fxXcxXc2xXd8xXf0xX7bxX2xX7bxX5fxXf7xX2bxXfdxXe9xX47xX1xXdxX6xXcxX5x1208exXf6xX16xX3cxX2bxX5fxXfcxX5xXf6xX6xXd5xXc2xX1xXc2xXd6xXf0xX2xXf6xXf7xXeaxX2bxX6xX47xXfcxX72xX8fxX72xXfexX1x8d6exddfaxX5xc3b5xXf6xXf7xX5fxX31xX5fxX7bxXc2xX72xX6xX72xX78xXeaxXfexX7bxXecx8b55xXcxXfdxX3cxX2bxXc2xXfcxXf0xX125xXeaxXf7xXecxXe9xXeaxXfcxa774xXfcxXfexX3cxXeaxXf5xX10xXf7xX2xX145xXe9xXfdxXbxXeaxXfexXd6xad75xX1exXf9xXfexX4xXd6xX5fxXfcxX3cxX23xX6xX72xX78xXdxX8fxXf9xX5fxXd6xXf0xX145xX5fxX5dxXeaxXfexX5xX174xXeaxXf9xXd4xX1xXfexX2xXf0xX2xXcxXfcxX1xX7bxXeaxXf9xXfexXcxXeaxXf9xXexX1xXfexX143xXfexX1exXcxXfcxX5fxX109xX4xXfcxXbxXfdxXecxX72xXc2xX101xXf9xXfcxXf0xX5dxXf6xX47xX3cxX2bxX6xX2xXbxXfdxXecxX72xXc2xXf0xX8fxXcxX1xXd6xXf6xX143xXe6xX109xX5fxX7bxXfcxX72xed4dxX72xXc2xX1xXeaxX47xX1xX5dxXf0xXfcxXeaxX2bxX8fxX47xXfcxXfdxXc2xX101xXfexXeaxXfexXfcxXf7xX23xXcxX47xXbxX78xXeaxXf7xXd4xX125xXecxXf9xX1xX101xXeaxXd6xXf6xXf7xXaxX12xX13xX1xX1axX3xXexX1xcd39xX3xXd9xXd5xXd5xX63xX13xXcxee12xX78xX7bxX125xX87xXcxX0xX63xX6xX12xX3xX16xX5axX46xX23xX3xX2xXd6xX63xX174xX63xXd8xXd6xXd8xXd5xX3xX1ex9291xX3xX1exXdxX20xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX1xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX20xX16xX3xdc02xX25xX23xX3x9129xX1fexX16xX1xX3xX5xXdxX24xX16xX3xX23dxX25xX6xX16xX3xX241xefdcxX16xX3xX8fxedb2xX3xX7xX37xX3xX1xX3axX3xX3cxX1xX3exX25xX3xX5axXdxX15xX23xc38exX3xX7xX37xX3xXexX8cxX47xX3xXexX31x10f5cxX3xX5axXdxX15xX23xX3xX3cxX1xXdxX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX20xX16xX3xXexX1xX4bxX3xXexX4exX4xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX4xX1xc47cxX16xX1xX266xX3xX5fxX1fexX4xX1xX3xX1exX4exX3xX4xe7bdxX16xX5axX3xXexX31xX5dxX16xX5axX3xX5xX52xX16xX1xX3xX1exX57xX4xX3xX5axXdxX5cxX5dxX3xX5fxX4exX4xXaexX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX5dxX5fxX23xXaxX12xX0xXdxX47xX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX16xXexX10xX31xX3xX5fxXexX1xX25xX47xX8fxX3xX5fxX1xXdxX5fxX10xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXf5xXdxX5fxXexX1xXa6xX3xXdexXd4xXd6xXbxX2bxcc92xX3xX1xX10xXdxX5axX1xXexXa6xX3xX174xXd6xX2xXbxX2bxX309xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX63xX63xX4xXaexX8fxX6xX5dxX23dxX25xX6xX16xX5axXexX31xXdxXaexX1exX16xX63xX5fxX10xX7xX3cxXexX5dxXbxX63xX16xX10xXf5xX7xX63xXd8xXd5xXd8xXd6xX63xX2xXd6xXd9xX5fxX109xXd6xXd9xXd5xXdexXd6xXd8xXexX155xXdexXd5xX2xX5xX174xX206xXexX1xX25xXaexXbxX16xX5axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX1xX3xX1exXdxX20xX4xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX28xX25xX3xX2bxX25xX15xXexX3xXexX31xX32xX16xX1xX3xX7xX37xX3xX1xX3axX3xX3cxX1xX3exX25xX3xX3cxX1xXdxX3xX5xX46xX47xX3xXexX1xX4bxX3xXexX4exX4xX3xX5xX52xX16xX1xX3xX1exX57xX4xX3xX5axXdxX5cxX5dxX3xX5fxX4exX4xXaxX3xXf5xXdxX5fxXexX1xX9xXaxXdexXd4xXd6xXaxX3xX1xX10xXdxX5axX1xXexX9xXaxX174xXd6xX2xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX5dxX5fxX23xXaxX12xXecxX1x10eaexX47xX3xXexX31xX5cxX16xX1xX3xXexX32xX16xX1xX3xXexX31xX8cxX16xX5axX3xX16xX1xXdxX221xX25xX3xX241xX1fexX6xX3xXbxX1x10e66x9476xX16xX5axX266xX3xX4xX40axX3xX7xe47bxX3xX5axXdxX5cxX5dxX3xX5fxX4exX4xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX28xX25xX3xX4xX5cxX3xX16xX1xc72fxX16xX266xX3xXexX37xX3xX4xX1x10c64xX4xX3xX16xX3axXbxX3xX1xX5dxf8cbxX4xX3xX2bxX25xX15xXexX3xXexX31xX32xX16xX1xX3xX7xX37xX3xX1xX3axX3xX3cxX1xX3exX25xX266xX3xX7xX37xX3xXexX8cxX47xX3xXexX31xX271xX3xX5axXdxX15xX23xX3xX3cxX1xXdxX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX20xX16xX3xXexX1xX4bxX3xXexX4exX4xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX4xX1xX295xX16xX1xX266xX3xX5fxX1fexX4xX1xX3xX1exX4exX3xX4xX2a3xX16xX5axX3xXexX31xX5dxX16xX5axX3xX5xX52xX16xX1xX3xX1exX57xX4xX3xX5axXdxX5cxX5dxX3xX5fxX4exX4xX3xX5axX42bxX23xX3xXbxX1xXdxX221xX16xX3xX1xX46xX3xX4xX1xX5dxX3xX4xX5cxX3xX16xX1xX42bxX16xX266xX3xXexX37xX3xX4xX1xX434xX4xX266xX3xX78xX3axX3xXexX31xX409xX413xX16xX5axX3xX78xX3axX3xX7bxX125xX87xXcxX3xX23xX24xX25xX3xX4xX28xX25xXa6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX5dxX5fxX23xXaxX12xX13xX40axX3xX23dxX25xX6xX16xX3xX23dxX25xb9b7xX16xX3xX5xd2cfxX3xX16xX1xX46xX3xX16xX409xee93xX4xX3xX1exX221xX3xX5axXdxX5cxX5dxX3xX5fxX4exX4xX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX15xXbxX3xX3cxX1xX2a3xX16xX5axX3xX23xX24xX25xX3xX4xX28xX25xX3xX4xX5cxX3xX16xX1xX42bxX16xX266xX3xXexX37xX3xX4xX1xX434xX4xX3xX16xX3axXbxX3xX1xX5dxX43dxX4xX3xX2bxX25xX15xXexX3xXexX31xX32xX16xX1xX3xX7xX37xX3xX1xX3axX3xX3cxX1xX3exX25xX266xX3xX7xX37xX3xXexX8cxX47xX3xXexX31xX271xX3xX5axXdxX15xX23xX266xX3xX4xX5cxX4xX3xX5xX5dxX8cxXdxX3xX5axXdxX15xX23xX3xXexf5b7xX3xX3cxX1xX5cxX4xX3xX4xX1xX434xX16xX5axX3xX47xXdxX16xX1xX3xXexX1xX2a3xX16xX5axX3xXexXdxX16xX3xX1exX221xX3xX4xX409xX3xXexX31xX271xX3xX16xX1xX409xX3xX5axXdxX15xX23xX3xX2bxX5cxX4xX3xX16xX1xa458xX16xX3xXexX1xX2a3xX16xX5axX3xXexXdxX16xX3xX1exX221xX3xX4xX409xX3xXexX31xX271xX266xX3xXexX1xX2a3xX16xX5axX3xX8fxX5cxX5dxX3xX7xc6f6xX3xX241xX1fexX16xX1xX3xX5fxX6xX16xX1xX3xX4xX5cxX3xX16xX1xX42bxX16xX266xXaexXaexXaexX3xX3cxX1xXdxX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX20xX16xX3xXexX1xX4bxX3xXexX4exX4xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX4xX1xX295xX16xX1xX266xX3xX5fxX1fexX4xX1xX3xX1exX4exX3xX4xX2a3xX16xX5axX3xXexX31xX5dxX16xX5axX3xX5xX52xX16xX1xX3xX1exX57xX4xX3xX5axXdxX5cxX5dxX3xX5fxX4exX4xXaexX3xX87xedc7xX16xX5axX3xXexX1xX58cxXdxX266xX3xX16xXdxX24xX47xX3xX23xX251xXexX3xX4xX2a3xX16xX5axX3xX3cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX3xXexX4exX4xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX4xX1xX295xX16xX1xX3xXexX8cxXdxX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX40axX3xX23dxX25xX6xX16xX266xX3xX241xX40axX16xX3xX1exX1fexX3xX4xf122xX3xX16xX1xXdxX20xX47xX3xX1exX4exX3xXexX31xX57xX4xX3xXexXdxX251xXbxX3xXexXdxX251xXbxX3xX16xX1xX5c1xX16xX266xX3xX5axXdxX50axXdxX3xX23dxX25xX23xX251xXexX3xXexX1xX4bxX3xXexX4exX4xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX4xX1xX295xX16xX1xX3xXexX8cxXdxX3xX241xX1fexX6xX3xXbxX1xX409xX40axX16xX5axX266xX3xX4xX40axX3xX7xX413xX3xX5axXdxX5cxX5dxX3xX5fxX4exX4xXaexX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX5dxX5fxX23xXaxX12xX7bxXdxX5cxX47xX3xX241xX5e4xX4xX3xX7xX413xX3xX7bxX125xX87xXcxX3xX4xX1xX1axX3xX241xX8cxX5dxX266xX3xXexX37xX3xX4xX1xX434xX4xX3xX3cxXdxbe69xX47xX3xXexX31xX6xX266xX3xX2bxb2b9xX3xX5xX50exX3xX3cxX1fexXbxX3xXexX1xX58cxXdxX3xX4xX5cxX4xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX1exXdxX3xX1exXdxX3xXbxX1xX8cxX47xX3xX23dxX25xX23xX3xX241xX1fexX16xX1xX3xX1exX221xX3xX1exXdxX20xX4xX3xX8fxX255xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX28xX25xX3xX16xX3axXbxX266xX3xX2bxX25xX15xXexX3xXexX31xX32xX16xX1xX3xX7xX37xX3xX1xX3axX3xX3cxX1xX3exX25xX266xX3xX7xX37xX3xXexX8cxX47xX3xXexX31xX271xX3xX5axXdxX15xX23xX3xX3cxX1xXdxX3xXexXdxX251xXbxX3xX16xX1xX5c1xX16xX266xX3xX5axXdxX50axXdxX3xX23dxX25xX23xX251xXexX3xXexX1xX4bxX3xXexX4exX4xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX4xX1xX295xX16xX1xX266xX3xX5fxX1fexX4xX1xX3xX1exX4exX3xX4xX2a3xX16xX5axX3xXexX31xX5dxX16xX5axX3xX5xX52xX16xX1xX3xX1exX57xX4xX3xX5axXdxX5cxX5dxX3xX5fxX4exX4xXaexX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX5dxX5fxX23xXaxX12xX13xX4exX4xX3xX13xX2a3xX16xX5axX3xX16xX5axX1xX20xX3xXexX1xX2a3xX16xX5axX3xXexXdxX16xX3xX31xX46xX3xX7xX5dxX5cxXexX266xX3xX16xX42bxX16xX5axX3xX4xX15xXbxX3xX4xX5cxX4xX3xX1xX20xX3xXexX1xX5e4xX16xX5axX3xXexX1xX2a3xX16xX5axX3xXexXdxX16xX3xX5axXdxX50axXdxX3xX23dxX25xX23xX251xXexX3xXexX1xX4bxX3xXexX4exX4xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX4xX1xX295xX16xX1xX3xX4xX4bxX6xX3xX78xX3axX3xX8fxX50axX5dxX3xX241xX50axX47xX3xX1xX5dxX46xX16xX3xXexX1xX46xX16xX1xX3xX3cxX251xXexX3xX16xX5e4xXdxX266xX3xXexX295xX4xX1xX3xX1xcb92xXbxX3xX1exX516xXdxX3xX13xX40axX3xX7xX413xX3xX5fxca9exX3xX5xXdxX20xX25xX3xX23dxX25xX5e4xX4xX3xX5axXdxX6xX3xX1exX221xX3xX5fxX42bxX16xX3xX4xX409xXaexX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX5dxX5fxX23xXaxX12xX78xX24xX16xX3xX4xX8cxX16xX1xX3xX241xX68exX266xX3xXfex1233bxX16xX3xXbxX1xf9aexX16xX5axX3xX1exX46xX3xX4xX5cxX4xX3xX241xX40axX16xX3xX1exX1fexX3xXexX1xX25xX3axX4xX3xX78xX3axX3xXbxX1xX5e4xXdxX3xX1xX887xXbxX3xX1exX516xXdxX3xX13xX4exX4xX3xX13xX2a3xX16xX5axX3xX16xX5axX1xX20xX3xXexX1xX2a3xX16xX5axX3xXexXdxX16xX3xX1xX5dxX46xX16xX3xXexX1xXdxX20xX16xX3xX23dxX25xX23xX3xXexX31xX32xX16xX1xX3xX16xX3axXdxX3xX8fxX3axX3xX241xX724xX3xXexX37xX3xX4xX1xX434xX4xX3xX3cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX5cxX4xX266xX3xX7xX72dxX3xX5fxX4exX16xX5axX3xXexX1xX2a3xX16xX5axX3xXexXdxX16xX3xX1exX221xX3xX4xX409xX3xXexX31xX271xX3xXbxX1xX4exX4xX3xX1exX4exX3xX5axXdxX50axXdxX3xX23dxX25xX23xX251xXexX3xXexX1xX4bxX3xXexX4exX4xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX4xX1xX295xX16xX1xX266xX3xX5fxX1fexX4xX1xX3xX1exX4exX3xX4xX2a3xX16xX5axX266xX3xX3cxX1xX2a3xX16xX5axX3xX23xX24xX25xX3xX4xX28xX25xX3xX4xX5cxX3xX16xX1xX42bxX16xX266xX3xXexX37xX3xX4xX1xX434xX4xX3xX2bxX25xX15xXexX3xXexX31xX32xX16xX1xX3xX1xX5dxX43dxX4xX3xX16xX3axXbxX3xX7xX37xX3xX1xX3axX3xX3cxX1xX3exX25xX266xX3xX7xX37xX3xXexX8cxX47xX3xXexX31xX271xX3xX5axXdxX15xX23xX3xX1exX46xX3xX4xX5cxX4xX3xX5axXdxX15xX23xX3xXexX58cxX3xX4xX1xX434xX16xX5axX3xX47xXdxX16xX1xX3xX1exX221xX3xX4xX409xX3xXexX31xX271xXaexX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa6c3xX25xXexX1xX5dxX31xXaxX12xX72x9823xX0xX63xXbxX12

HL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết