Cập nhật: 19/11/2022 06:34 GMT+7
a1bbxcfa2xf930xf364x11343xb9e7x11428xf1c9x10ac2xX7xf0c8xce0bxc414xa4dexcbfcxd604xX5xb490xXaxcf35x11ae1xf7a0xX3xX4xX1x10398xe3cbxfd5cxX3xX4xX1xd136xX3xX19xX1axbe9ex1141axXdxX3xX19xX1ax10531x11899xX3xXexXdxX19xX3xX1x113cdxX4xX3xba7cx10b4cxXdxX3xX4xc77axX19xX1axX3xX4xX1xX18xX4xX3xX19xX1axad4axX19xX1xX3xf7c7xX1ax10c00xX19xX3xX1xX43xX19xX1axX0xffe4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9a8xX10xX6x1014dxXaxX12xX3xX47xe144xXdxX3xX63x10063xX19xX1axX3x1241axf0d8xX3xX4xcc2bxXbxX3xXexX23xXdxX3xXcxX1xX38xX19xX1axX3xXexf052xX3xX2xa697xX51x11403xcef8xX87xX87xX51xXcxXcxbaa4xX47xX60xX47xX47xX3xX19xX1axX43xcadfxX3xa639xX2xX51xX2xX88xX51xX87xX88xX87xX87xX3xa3f8xX6cxX97xX3xX70x10b33xX19xX1xX3xb736xcdb0xX3xX7x1260cxX29xX3xXexXdxb11dxX6cxX3xX4xX1xX6cxf268xX19xX3xX4xX1xX6cxX97xXb6xX19xX3xXadxX38xX19xX29xX3xX19xX1axX1xXdxd065xXbxX3xX33x12242xX3xX33xX43xX3x11af8xb37cxXbxX3xX5xX82xcb78xX19xX1axX3xX70xXb1xXdxX3xX33xX34xXdxX3xX4x107e0xX4xX3xX19xX1axX23xX4xX1xX3xX4xX38xX19xX1axX3xX4xX1xX18xX4xX3xX4xX1xX6cxX97xXb6xX19xX3xX19xX1axX43xX19xX1xX3xX47xX1axX49xX19xX3xX1xX43xX19xX1ax127a8xX3xXcxX1xX10xX22xX3xX70xa8f0xX29xX3xX4xX11cxX3xX97xXb6xX6cxX3xX4x11877xX6cxX3xXadxX34xXdxX3xX33xX71xX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX19xX1axX28xX29xX3xXexXdxX19xX3xX1xX30xX4xX3xX70xXb1xXdxX3xX33xX34xXdxX3xX4xX38xX19xX1axX3xX4xX1xX18xX4xX3xX19xX1axX43xX19xX1xX3xX47xX1axX49xX19xX3xX1xX43xX19xX1axX29xX3xX70xXdexX19xX3xX4xded9xX3xX19xX1xX82xa4afxX3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX63xX97xXaxX12xX47xX1axX23xX4xX1xX3xbf50xXdxe359xXadxX3xX7xX22xXebxXexX3xX33xXdxXb6xX19xX3xX4xX6xX22xX3xX4xa79axXbxX3xX19xX1axX49xX19xX3xX1xX43xX19xX1axX171xX3xX4xX11cxX3xX18exacc9xX3xX19x1230axX19xX1axX3xX7xX16cxX3xX63xXd3xX19xX1axX3xX4xX38xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXcfxX3xXexX1xX38xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xXdexX3x12504x12531xX19xX29xX3xX7xX16cxX3xX63xXd3xX19xX1axX3xX70xX82xf4f0xX4xX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX19xX1axX28xX3xXexX1xX10xX22xX3xX97xXb6xX6cxX3xX4xX127xX6cxX3xX4xef4cxX6xX3xX33xXa9xX3xXexea28xf9caxX3xX33xXdxXcfxX4xX3xX5xX43xXadxX3xc6dexX1xXdxXcfxX19xX3xX1xX43xX19xX1xX29xX3xXcxX1xX38xX19xX1axX3xXexX82xX3xX2xX87xX51xX87xX88xX2xa876xX51xXcxXcxX8exX47xX60xX47xX47xX3xX97xXb6xX6cxX3xX4xX127xX6cxX3xX4xX11cxX3xXexX20bxb0e0xX19xX1xX3xX70xX68xX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX19xX1axX28xX3xX1daxX74xX4xX3xX85xX3xX33xX43xX3xX4xX11cxX3xXexX20bxX249xX19xX1xX3xX70xX68xX3xX70xX23xXexX3xX4xX1xX6cxXbcxX19xX3xX18exX1b4xX3xX19xX1b7xX19xX1axX3xX7xX16cxX3xX63xXd3xX19xX1axX3xX4xX38xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXcfxX3xXexX1xX38xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xXdexX3xX1daxX1dbxX19xe207xX114xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX63xX97xXaxX12xX47xX1axX23xX4xX1xX3xX18exXdxX190xXadxX3xX7xX22xXebxXexX3xX33xXdxXb6xX19xX3xX4xX1xX20cxX19xX1xX3xX19xX1axX49xX19xX3xX1xX43xX19xX1axX171xX3xX4xX11cxX3xX18exX1b4xX3xX19xX1b7xX19xX1axX3xX7xX16cxX3xX63xXd3xX19xX1axX3xX4xX38xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXcfxX3xXexX1xX38xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xXdexX3xX1daxX1dbxX19xX29xX3xX7xX16cxX3xX63xXd3xX19xX1axX3xX70xX82xX1e9xX4xX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX19xX1axX28xX3xX1xX22x109d7xX4xX3xXexXdxXd9xX19xX1axX3xX63xX49xX19xX3xXexX68xX4xX3xXexX1xXdxX190xX6cxX3xX7xXb1xX3xXexX1xX10xX22xX3xX97xXb6xX6cxX3xX4xX127xX6cxX3xX4xX204xX6xX3xX33xXa9xX3xXexX20bxX20cxX3xX33xXdxXcfxX4xX3xX5xX43xXadxX3xX217xX1xXdxXcfxX19xX3xX1xX43xX19xX1xX3xX97xXb6xX6cxX3xX4xX127xX6cxX3xX4xX11cxX3xXexX20bxX249xX19xX1xX3xX70xX68xX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX19xX1axX28xX3xX1daxX74xX4xX3xX99xX3xX33xX43xX3xX4xX11cxX3xXexX20bxX249xX19xX1xX3xX70xX68xX3xX70xX23xXexX3xX4xX1xX6cxXbcxX19xX3xX18exX1b4xX3xX19xX1b7xX19xX1axX3xX7xX16cxX3xX63xXd3xX19xX1axX3xX4xX38xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXcfxX3xXexX1xX38xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xXdexX3xX1daxX1dbxX19xX2a3xX114xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX63xX97xXaxX12xX47xX1axX23xX4xX1xX3xX18exXdxX190xXadxX3xX7xX22xXebxXexX3xX33xXdxXb6xX19xX3xX19xX1axX49xX19xX3xX1xX43xX19xX1axX171xX3xX4xX11cxX3xX18exX1b4xX3xX19xX1b7xX19xX1axX3xX7xX16cxX3xX63xXd3xX19xX1axX3xX4xX38xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXcfxX3xXexX1xX38xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xXdexX3xX1daxX1dbxX19xX29xX3xX7xX16cxX3xX63xXd3xX19xX1axX3xX70xX82xX1e9xX4xX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX19xX1axX28xX3xX1xX22xX328xX4xX3xXexXdxXd9xX19xX1axX3xX63xX49xX19xX3xXexX68xX4xX3xXexX1xXdxX190xX6cxX3xX7xXb1xX3xXexX1xX10xX22xX3xX97xXb6xX6cxX3xX4xX127xX6cxX3xX4xX204xX6xX3xX33xXa9xX3xXexX20bxX20cxX3xX33xXdxXcfxX4xX3xX5xX43xXadxX3xX217xX1xXdxXcfxX19xX3xX1xX43xX19xX1xX3xX97xXb6xX6cxX3xX4xX127xX6cxX3xX4xX11cxX3xXexX20bxX249xX19xX1xX3xX70xX68xX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX19xX1axX28xX3xX1daxX74xX4xX3xX87xX3xX33xX43xX3xX4xX11cxX3xXexX20bxX249xX19xX1xX3xX70xX68xX3xX70xX23xXexX3xX4xX1xX6cxXbcxX19xX3xX18exX1b4xX3xX19xX1b7xX19xX1axX3xX7xX16cxX3xX63xXd3xX19xX1axX3xX4xX38xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXcfxX3xXexX1xX38xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xXdexX3xX1daxX1dbxX19xX2a3xX114xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX63xX97xXaxX12xXcxX1xX38xX19xX1axX3xXexX82xX3xX2xX85xX51xX87xX88xX87xX87xX51xXcxXcxX8exX47xX60xX47xX47xX3xX4xX11cxX3xX1xXdxXcfxX6cxX3xX5xc01fxX4xX3xXexb48cxX3xX19xX1axX43xX97xX3xX2xX51xX2xX51xX87xX88xX87xX99xX3xX33xX43xX3xXexX1xX6xX97xX3xXexX1xXd9xX3xXcxX1xX38xX19xX1axX3xXexX82xX3xX2xX87xX51xX87xX88xX2xX232xX51xXcxXcxX8exX47xX60xX47xX47xX114xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX63xX97xXaxX12xX3xXcx11517xX3xX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Quy định trồng mới rừng phòng hộ

Quy định trồng mới rừng phòng hộ
2022-11-12 04:31:54

QTO - Ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2022/TTBNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tăng biên độ tỉ giá USD/VND lên ±5%

Tăng biên độ tỉ giá USD/VND lên ±5%
2022-10-29 06:23:25

QTO - Quy định này tại Quyết định 1747/QĐ-NHNNngày 17/10/2022 về tỉ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép do Thống...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết