Cập nhật: 19/11/2022 06:33 GMT+7
a591xb7cbxe458x10448xc685xcbd3xbc1cxce02xc79bxX7xc69fxa68bx125ecxfdc3x112f3x122e9xX5xad0cxXaxfa5ex10866xX3x11108xX1xfc7exe3bcxX3xX4xdf0bxX15xf920xX3xX4xX1xb282xX4xa8b1xX3x108aaxXdx12963xX15xX3xX4xX1xX21xX4xX3xd50bxX1xX1bxX15xX1dxX3xXexX1x11a98xX4xX3xX1xXdx120b0xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1dxXdxe849xX15xX3x10097xXdxX27xX15xX3xX4xX1xa8ffxX0xa7a3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc3b4xX10xX6x11a1cxXaxX12xX3xXcxb4caxXdxX3x12d84xX1bxX15xX1dxX3xX25x10210xX15xX3xX13x12051xe9c2xe991xX52x12347xb529xf31axcf14xXcxX6cxX7axX6cxX3xX15xX1dxeb0cxa5aaxX3xX2xX2xX52xX2xX2xX52xfa34xX78xX8exX8exX3xX25xdaa6xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX3cxX15xX3xX4xX1x12088xX15xX1xX3xX7x127cfxX4xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1dxXdxX46xX15xX3xX49xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX50xX23xX3xX7axc387xX3xX7bxXc0xXdxX3xX25xc9a2xX3x10a47xX94xX3xX15xX1dxX1x10631xX3xX2fxX1xX1bxX15xX1dxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX3cxX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1dxXdxX46xX15xX3xX49xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX50xX3xXc9x1127dxXdxX3xX25xef77xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXex11819xe64axd63exX15xX1dxX3xX1xc492xXbxX3xX7xX6x1052axX3xXc9xadeexX86x103ddxX3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axf504xX64xX86xXaxX12xX7dxX3xX6cxX1xX102xX6xX3xXc9xX69xXexX3xXexX101x127c9xX15xX1xX3xXc9xXc0xX3xXc9xX85xX124xX3xXexX69xX124xX3xXexX1xX10xX124xX3xXexXdxX27xX10dxX3xX4xX1xX10dxeae4xX15xX3xX4xX1xX10dxX86xX27xX15xX3xX18xX1bxX15xX23xX3xX15xX1dxX1xXdxX3cxXbxX3xX25xXc7xX3xX18xX85xX3xX25xdd13xX15xX3xX49xXf5xX3xXexX101xXa2xX3xX25xX85xX124xX3xX5xX85xX18xX3xX4xX1bxX15xX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX23xX3xX25xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX1xX124xeba5xX4xX3xX4xXa7xX15xX3xX49xXc0xX3xX4xf7d6xXbxX3xc8e3xfe8bxcbaaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX124xX64xX86xXaxX12xX7dxX3xX6cxX1bxX15xX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX23xX3xX25xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX4xX17xX3xX8exX3xX15xX72xX18xX3xX5xXdxX27xX15xX3xXexXdxX50xXbxX3xX49xXcfxX3xXc9xXa7xX15xX1xX3xX1dxXdxXa7xX3xX2fxX1xX1bxX15xX1dxX3xX1xX124xX85xX15xX3xXexX1xX85xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX3cxX18xX3xX25xXc7xX3xX15xX1xX102xX15xX1dxX3xX25xX16fxX15xX3xXc9xX94xX3xX15xX1dxX1xXcfxX3xX1dxXdxX46xXdxX3x116fdxX10dxX86xX50xXexX3xXexXdxX15xX1xX3xX1dxXdxX46xX15xX3xX49xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX50xX1a8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX124xX64xX86xXaxX12xX7dxX3xX6cxX1bxX15xX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX23xX3xX25xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX2fxX1xX1bxX15xX1dxX3xX1xX124xX85xX15xX3xXexX1xX85xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX3cxX18xX3xX25xXc7xX3xXc9xX94xX3xX15xX1dxX1xXcfxX3xX1dxXdxX46xXdxX3xX225xX10dxX86xX50xXexX3xXexXdxX15xX1xX3xX1dxXdxX46xX15xX3xX49xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX50xX3xX15xX1xX102xX15xX1dxX3xX25xX16fxX15xX3xXc9xX102xX108xX4xX3xX15xX110xX15xX1dxX3xX49xd070xX4xX3xX5xX102x119faxX15xX1dxX3xXexX1xX102xX103xX15xX1dxX3xX1a6xX10dxX86xX27xX15xX3xXexX1xX10xX124xX3xX225xX10dxX86xX3xXc9xXcfxX15xX1xX1a8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX124xX64xX86xXaxX12xX7dxX3xX6cxX1xX102xX6xX3xXc9xc697xX3xXexX1xX103xXdxX3xX1dxXdxX6xX15xX3xX4xX1bxX15xX1dxX3xXexXa7xX4xX3xeee2xX3xX25xd746xX15xX1dxX3xX4xX17xX3xXc9xXdxX94xX10dxX3xX2fxXdxX3cxX15xX3xX2fxXdxX15xX1xX3xXexX50xX3xX7dxX3xX1a6xX1a7xX3xX1xXc0xXdxX3xXc9xX198xX4xX3xX49xXdxX3cxXexX3xX2fxX1xX17xX3xX2fxX1xX72xX15xX3xXc9x1055bxX3xXexXdxX15xX1xX3xX1dxXdxX46xX15xX3xX49xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX50xX3xX315xX3xXexX10dxf3acxXdxX3xX15xX1dxX1x120b2xX3xX1xX102xX10dxX3xXexX1xX1a3xXbxX3xX1xX2c4xX15xX3xXexX10dxX366xXdxX3xX15xX1dxX1xX36cxX3xX1xX102xX10dxX3xXexX101xX124xX15xX1dxX3xXc9xXdxX94xX10dxX3xX2fxXdxX3cxX15xX3xX5xX6xX124xX3xXc9xXc0xX15xX1dxX3xX49xX136xX15xX1xX3xXexX1xX102xX103xX15xX1dxX1a8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX124xX64xX86xXaxX12xX7dxX3xX6cxX1bxX15xX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX23xX3xX25xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX64xX1bxXdxX3xX64xX102xX3xX64xX124xX3xX7x12009xXbxX3xX1a6xX50xXbxX3xXexX366xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX49xXc0xX3xX18xXa7xX86xX3xX15xX1xX102xX15xX1dxX3xX2fxX1xX1bxX15xX1dxX3xX5xX85xX18xX3xX101x11b96xX3xXc9xX102xX108xX4xX3xX25xXdxX3cxX4xX3xX7xX3e5xXbxX3xX1a6xX50xXbxX3xXexX366xX3xX4xX1xX21xX4xX23xX3xX49xXc0xX3xX18xXa7xX86xX3xX4xX300xX6xX3xX4xX2c4xX3xX225xX10dxX6xX15xX23xX3xXexX366xX3xX4xX1xX21xX4xX23xX3xXc9xX2c4xX15xX3xX25xXcfxX23xb73cxX44dxX44dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX124xX64xX86xXaxX12x11bd0x12ab7xX15xX1dxX3xXexX1xX103xXdxX23xX3xX86xX27xX10dxX3xX4x10521xX10dxX3xX4xXa7xX4xX3xX49xXc0xX23xX3xX15xX1dxX85xX15xX1xX23xX3xXc9xXcfxX6xX3xXbxX1xX102xX2c4xX15xX1dxX3xX4xX475xX15xX3xXbxX1xX46xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX3cxX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1dxXdxX46xX15xX3xX49xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX50xX3xXc9x11adexX15xX1dxX3xXc9xXf5xXdxX3xXexX102xX108xX15xX1dxX23xX3xXa7xXbxX3xX64xXc7xX15xX1dxX3xXc9xX4b9xX15xX1dxX3xX4xX1xX50xX3xXc9xXc0xX23xX3xX4xX1xXa2xX15xX1xX3xX7xXa7xX4xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1dxXdxX46xX15xX3xX49xXdxX27xX15xX3xX4xX1xX50xX3xX25xX85xX3xXexX101xX136xX15xX1xX3xXexX37xX23xX3xXexX1xX300xX3xXexXc7xX4xX3xXexX1xX10xX124xX3xX225xX10dxX86xX3xXc9xXcfxX15xX1xX3xX4xX300xX6xX3xXbxX1xXa7xXbxX3xX5xX10dxX2bfxXexX44dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX124xX64xX86xXaxX12xX3xXcxd842xX3xX0xX52xXbxX12


Các tin đã đưa

Quy định trồng mới rừng phòng hộ

Quy định trồng mới rừng phòng hộ
2022-11-12 04:31:54

QTO - Ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2022/TTBNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tăng biên độ tỉ giá USD/VND lên ±5%

Tăng biên độ tỉ giá USD/VND lên ±5%
2022-10-29 06:23:25

QTO - Quy định này tại Quyết định 1747/QĐ-NHNNngày 17/10/2022 về tỉ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép do Thống...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết