Cập nhật:  GMT+7
f95x2d7ax5757x6857x888cx4f53x9533x9df3x7ec8xX7x3394xc106x86dbx5c93xb7efx6df2xX5x99e5xXax8d45x54e9x2feexX3xXbxX1x89b8xXexX3x15b6x8d3dxX3xXex4369x6ea5x7ff9x8a5ax52caxX3xX1x2530xXbxX3xc178xXdxX3xXbxX1xX18x3455xX3xX22x3f62xX22xX23xX3x8546x3ae9xX3xX4xX32xX22xX3xX29x38a2xXdxX3xX7x29efxX3xXexXdx6e73xX22xX3x6d9dxX1cxX1cxX3xXexX1fxXdxb04ex2f47xX3xX36xX32xX22xX23xX0x7120xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx778bxX10xX6x253axXaxX12xb488xbd03xXcx1455xX3xb347xX3xXcxX1xX10x1039xX3x44a6x393cxX77xX3xX4xX7axX77xX3xX4x63ffxX6xX3x5b0bxX1xb3c2xX22xX23xX3x646ex3a7dxX22xX1xX3xX7xX7axXexX3xX23xXdxX6xX77xX3xXexX1x7b9cxX22xX23xX3xX8bxX9bxX22xX23xX3xX6xX22xX3xXex2409xX22xX1x53c6xX3xXexa5b1xX3xX22xX23x2228x2938xX3xX2xX3x5fa4xX3xX2x24c8x61e7xX2xXbbxXbaxX1cxXbaxX1cxXabxX3xX5x2ba6xX4xX3xX5xX20xX26xX22xX23xX3xX8bxX8cxX22xX1xX3xX7xX7axXexX3xX23xXdxX6xX77xX3xXexX1xX9bxX22xX23xX3xXexXa8xX22xX1xX3xX36x7eb5xX3xXexXdx6f25xX22xX3xX1xXb2xX22xX1xX3xX1fxX6xX3x2847xX51xb267xX22xX3xXexX51x1fc0xX22xX3xXexX1fxX6xXabxX3xXbxX1xX7axXexX3xX1xXdxX50xX22xX3xX29xXb2xX3x7399xX14xX3xX5x6365xX3xX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX22xX23xX20xX21xXdxX3xX36xXdxX46xX51xX3xb098xX1xXdx5ef7xX22xX3xXbxX1xX20x8d19xX22xX23xX3xXexXdxX50xX22xX3xX23xXdxX6xX77xX3xXexX1xX9bxX22xX23xX3xXexX1fxX77xX22xX23xX3xX1xX13bxXdxX3xXexX1x2c30xX3xX4x253exX3xX22xX32xX22xX23xX3xX36xX37xX3xX4xX32xX22xX3xXexX1xX10xX77xX3x9bc6xX23xX1x26bcxX3xX36xX174xX22xX1xX3xX2xX1cxX1cxX3xX4xX82xX6xX3xX8bxX1xX117xX22xX1xX3xXbxX1xX82xXbbxX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX79xX5xX10xX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX1fxX23xXdxX22x7b42xXbaxXbxX113xX3xX6xX51xXexX77xXaxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX2fxX23xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX58xX58xX4xXbbxX79xX6xX77xXf7xX51xX6xX22xX23xXexX1fxXdxXbbxX29xX22xX58xX6axX10xX7xX132xXexX77xXbxX58xX22xX10x42cfxX7xX58xXbaxX1cxX1cxXbaxX58xX49x22b3xX6axX2xX2x3d1bxXbaxX49x4a5exX1cxXexX2xX49xX1efx86fexX1e8xX1e8xX5xX2xXbbx7edcxXbxX23xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx41a0xX77xX6axXb3xXaxX12xb82bxXc5xX4xX3xX5xX20xX26xX22xX23xX3xX8bx8cdcx483fxXcxX3xX8bxX9bxX22xX23xX3xX6xX22xX3xXexXa8xX22xX1xX3xX5x3033xXbxX3xX4xX1xX42xXexX3xX132xXdxX135xX2fxX3xXexX1fxX6xX3xX22xX32xX22xX23xX3xX36xX37xX3xX4xX32xX22xX3xXexX1fx9fa0xX22xX3xX6exX51xX42xX4xX3xX5xX37xX3xX2xX72x13efxX22xX1xX1a5xX3xX225xXbbxab2bxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX1fxX12xX0xX58xXexX6xX79xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21fxX77xX6axXb3xXaxX12xXcxX1xX10xX77xX3xX36xX15exXabxX3xXexX1fxX77xX22xX23xX3xX7xX42xX3xX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX79xX174xX3xX113xX14xX3xX5xX117xX3xX4xX15exX3xX2xX2xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX36xXdxX46xX51xX3xX132xX1xXdxX135xX22xX3xX113xX10xX3xX9bxX3xXexX9bxX3xX29xXb2xX3xX1efxa7b7xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX36xXdxX46xX51xX3xX132xX1xXdxX135xX22xX3xX113xX10xX3xX2fxX9bxX3xXexX9bxXbbxX3x5909xX42xXdxX3xX29xX3exXdxX3xX4xX7axX4xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX36xXdxX46xX51xX3xX132xX1xXdxX135xX22xX3xX113xX10xX3xX9bxX3xXexX9bxX3xX4xX15exX3xXbaxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX29xXdxX3xXbxX1xX18xX2fxX3xX132xX1xXdxX3xX22xX32xX22xX23xX3xX36xX37xX3xX4xX32xX22xX3xXexX1fxX77xX22xX23xX3xX1xX13bxXdxX3xXexX1xX15bxX3xX29xX20xX26xXexX3xX1cxXabxX49xX3xX2fxX23xX58xX5xX3xX132xX1xX117xX3xXexX1xX15bxX3xX6dxX2fx5b7exX4xX3xX1f5xX70xX3xX29xX3exXdxX3xX2fxX388xX4xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1f5xX1efxX3xXexX1fxXdxX50xX51xX3xX36xX32xX22xX23xXabxX3xXexX20xX3exX4xX3xX23xXdx10f5xXb3xX3xXbxX1x1ba2xXbxX3xX5xX7axXdxX3xX113xX10xX3xXbaxX1f5xX3xXexX1xX7axX22xX23xXabxX3xXexX1fxX77xX22xX23xX3xX36xX15exX3xX4xX15exX3xX2xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX22xX23xX77xXb2xXdxX3xX79xX174xX3xX113xX14xX3xX5xX117xX3xX1xXb2xX22xX1xX3xX29xXdxX3xX29xXdxX3xXbxX1xX18xX2fxX3xX29xX46xX3xX22xX32xX22xX23xX3xX36xX37xX3xX4xX32xX22xX3xX4xX87xX22xX3xX113xX14xX3xX5xX117xX3xXexX1xX261xX2fxX3xXbaxX3xX1xXb2xX22xX1xX3xX29xXdxX3xX5xXb2xX3xX23xXdxX3b1xXb3xX3xXbxX1xX3b6xXbxX3xX5xX7axXdxX3xX113xX10xX3xX1xXecxXexX3xX1xX18xX22xX3xX29xXb2xX3xX5x5842xXdxX3xX23xXdxX6xX77xX3xX113xX10xX3xX4xX1xX77xX3xX22xX23xX20xX21xXdxX3xX132xX1xX9bxX22xX23xX3xX36xX82xX3xX36xXdxX46xX51xX3xX132xXdxX50xX22xX3xX36xXdxX46xX51xX3xX132xX1xXdxX135xX22xX3xXbxX1xX20xX13bxX22xX23xX3xXexXdxX50xX22xXabxX3xXex53d2xX22xX23xX3xX2fxX388xX4xX3xXbxX1xX18xXexX3xX4xX82xX6xX3xX1f5xX3xX1xXb2xX22xX1xX3xX29xXdxX3xX5xXb2xX3xX1efxX1cxX3xXexX1fxXdxX50xX51xX3xX36xX32xX22xX23x4cf3xX3xX1f5xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX4xX15exX3xX22xX32xX22xX23xX3xX36xX37xX3xX4xX32xX22xX3xXexX1fxX77xX22xX23xX3xX1xX13bxXdxX3xXexX1xX15bxX3xXexXaexX3xX1cxXabxXbaxX1efxX3xX2fxX23xX3xX36xXecxX22xX3xX1cxXabxX49xX3xX2fxX23xX58xX5xX3xX132xX1xX117xX3xXexX1xX15bxX3xX6dxX2fxX388xX4xX3xXbaxX70xX3xX29xX3exXdxX3xX2fxX388xX4xX3xXbxX1xX18xXexX3xX2xX1bxX3xXexX1fxXdxX50xX51xX3xX36xX32xX22xX23xX3xX4xX1xX77xX3xX2fxX44axXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxXabxX3xX36xX32xX22xX23xX3xXexX1xX21xXdxX3xXexX20xX3exX4xX3xX23xXdxX3b1xXb3xX3xXbxX1xX3b6xXbxX3xX5xX7axXdxX3xX113xX10xX3xX2xX1bxX3xXexX1xX7axX22xX23xX4b6xX3xX1ecxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX4xX15exX3xX1xX13bxXdxX3xXexX1xX15bxX3xX6axX20xX3exXdxX3xX1cxXabxXbaxX1efxX3xX2fxX23xX58xX5xX3xX132xX1xX117xX3xXexX1xX15bxX3xX6dxX2fxX388xX4xX3xX2xX70xX3xX29xX3exXdxX3xX2fxX388xX4xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1bxX3xXexX1fxXdxX50xX51xX3xX36xX32xX22xX23xX3xX4xX1xX77xX3xX2fxX44axXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX29xXb2xX3xX79xX174xX3xXexX20xX3exX4xX3xX23xXdxX3b1xXb3xX3xXbxX1xX3b6xXbxX3xX5xX7axXdxX3xX113xX10xX3xX2xX2xX3xXexX1xX7axX22xX23xXbbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21fxX77xX6axXb3xXaxX12xX310xX42xXdxX3xX29xX3exXdxX3xX2fxX9bxX3xXexX9bxXabxX3xX4xX15exX3xX2xX1efxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX79xX174xX3xX113xX14xX3xX5xX117xX3xX15bxX3xX2fxX388xX4xX3xX4xX6xX77xX3xX22xX1xX3b1xXexX3xX29xX3exXdxX3xX2fxX388xX4xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1bxX3xXexX1fxXdxX50xX51xX3xX36xX32xX22xX23xX58xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxXabxX3xX132x26fcxX2fxX3xXexX20xX3exX4xX3xX23xXdxX3b1xXb3xX3xXbxX1xX3b6xXbxX3xX5xX7axXdxX3xX113xX10xX3xXbaxX1f5xX3xXexX1xX7axX22xX23xX4b6xX3xX2xX2xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX79xX174xX3xX113xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX15bxX3xX2fxX388xX4xX3xXbaxX3xX29xX3exXdxX3xX2fxX388xX4xX3xXbxX1xX18xXexX3xX49xXabxX1efxX3xXexX1fxXdxX50xX51xX3xX36xX32xX22xX23xX58xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX29xXb2xX3xXexX20xX3exX4xX3xX23xXdxX3b1xXb3xX3xXbxX1xX3b6xXbxX3xX5xX7axXdxX3xX113xX10xX3xX2xX1bxX3xXexX1xX7axX22xX23xX4b6xX3xX1f5xX1f5xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX79xX174xX3xX113xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX15bxX3xX2fxX388xX4xX3xXexX1xX3b1xXbxX3xX22xX1xX3b1xXexX3xX29xX3exXdxX3xX2fxX388xX4xX3xXbxX1xX18xXexX3xXbaxXabxX1efxX3xXexX1fxXdxX50xX51xX3xX36xX32xX22xX23xX58xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX29xXb2xX3xXexX20xX3exX4xX3xX23xXdxX3b1xXb3xX3xXbxX1xX3b6xXbxX3xX5xX7axXdxX3xX113xX10xX3xX2xX2xX3xXexX1xX7axX22xX23xXbbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21fxX77xX6axXb3xXaxX12xXcxX1xX10xX77xX3xX85xX1xX87xX22xX23xX3xX8bxX8cxX22xX1xX3xX7xX7axXexX3xX23xXdxX6xX77xX3xXexX1xX9bxX22xX23xX3xX8bxX9bxX22xX23xX3xX6xX22xX3xXexXa8xX22xX1xXabxX3xX22xX1xa57dxX22xX23xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xX29xXdxX3xXbxX1xX18xX2fxX3xX132xX135xX3xXexX1fxX261xX22xX3xX79xX174xX3xX113xX14xX3xX5xX117xX3xXexX1fxX77xX22xX23xX3xX22xX1xX7a4xX22xX23xX3xX22xX23xXb2xXb3xX3xX36xXfexX51xX3xX132xX1xXdxX3xX171xX23xX1xX174xX3xX36xX174xX22xX1xX3xX2xX1cxX1cxX3xX4xX15exX3xX1xXdxX50xX51xX3xX5xXc5xX4xX4b6xX3xX22xX1xX7a4xX22xX23xX3xX22xX23xXb2xXb3xX3xX23xXfexX22xX3xX36xXf9xXb3xX3xX4xX7axX4xX3xX29xXdxX3xXbxX1xX18xX2fxX3xX29xX46xX3xX22xX32xX22xX23xX3xX36xX37xX3xX4xX32xX22xX3xX4xX15exX3xX6axX3b1xX51xX3xX1xXdxX50xX51xX3xX23xXdxX8cxX2fxX3xX36xX7axX22xX23xX3xX132xX135xXabxX3xX36xXdxX46xX51xX3xX36xX15exX3xX4xX1xX77xX3xXexX1xX3b1xXb3xX3xX22xX23xX20xX21xXdxX3xX6axXf9xX22xX3xX79x13b8xXexX3xX36xXfexX51xX3xb352xX3xXexX1xX388xX4xX3xX29xXb2xX3xX4xX1xX3b1xXbxX3xX1xXb2xX22xX1xX3xXexX42xXexX3xX4xX7axX4xX3xXf7xX51xXb3xX3xX36xX174xX22xX1xX3xXbxX1xX7axXbxX3xX5xX51xX242xXexX3xX132xX1xXdxX3xX36xXe8xX3xX51xX42xX22xX23xX3xX79xXdxX6xXabxX3xX1fxX20xX26xX51xX3xXexX1xac90xX3xX132xX1xX9bxX22xX23xX3xX5xX7axXdxX3xX113xX10xXbbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21fxX77xX6axXb3xXaxX12xX225xX261xX3xX275xXdxX22xX1xX0xX58xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Lai dắt thành công liên tiếp 2 tàu cá mắc cạn

Lai dắt thành công liên tiếp 2 tàu cá mắc cạn
2020-01-11 17:54:12

(QT) – Hôm nay 11.1.2020, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, trong hai ngày 10 và 11.1.2020, đơn vị đã lai dắt thành công hai tàu đánh cá bị mắc cạn khi ra...

Bắt giữ xe khách và xe máy chở hàng lậu

Bắt giữ xe khách và xe máy chở hàng lậu
2020-01-06 16:31:38

(QT) - Tầm 6 giờ hôm nay 6.1.2020, trong lúc làm nhiệm vụ, các chiến sĩ Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện ô tô khách mang...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết