Cập nhật: 19/09/2015 14:33 GMT+7
8e1axe0f8xe646xa3b6x95a9xb835xa191x10f0axeb65xX7xc63exe544xc0bcx9c6cx114e1x9ca2xX5xcf4cxXaxad09xcdc9xa765xX3x91dfxXdxa426xX3x11de8x11f24x10ecaxX3xX1axf8f7xb21bxX3xX18xb2b8xf79cx9788xXdxX3xXexce9dxb2acxX18xX23xX3xXexX1xX24xbe06xX18xX23xd23cxX3xec34xe153xXexX3xXexee20xX20xX3xX23xXdxX6xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX23xX1xXdxX3xXbxX1xX3bxX20xX0x109c2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdbf3xX10xX6xe567xXaxX12xXcxXcx11ef2xX3xfb55xX3xa802xda0cxX18xX23xX3xX6xX18xX3xX1xX1cxc4d6xe1faxX18xX3x9db2xXdxX18xX1xX3xe9cexX31xX18xf858xX3xX7axXdxX18xX1xX3xXcxX1xX1cxd7c1xX18xX3xX1axdf62xX3xX29xX6xX3xb7f5xX1cxX76xe6f3xXexX3xX1axca8fxX18xX1xX3x10b4dxX1x10a35xXdxX3xXexb99dxX3xX36xX9cxX3xX4xX6xX18xX82xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxX20xX3xX23xXdxX6xX20xX3xX1axXa6xXdxX3x11872xefdbxXdxX3x10aabxa0cdxX3xdfc3xX1cxX6xX18xX23xX3x9b5exX18xX1xX3xXc1x9cf2xX3xXc5xXc6xX3xX60xe95dxX18xX23xX3xXcxX1fxX20xX3xX4xXd9xX18xX23xX3xX18xX23xX14xX3xX16xX90xX3xXc8xX1cxa1e1xX18xX23xX3xX7fxX31xX18xX82xX3xX1xX1cxX76xX77xX18xX3xX7axXdxX18xX1xX3xX7fxX31xX18xX3xXc1xdbcfxX3xX1xXd3xX18xX1xX3xXc1xXdxX3xX4xXa6xX3xd9cdxX3xX23xX1fxX76xX3xXexX1xX24xX31xX18xX23xX3xXexe4e6xX4xX1x974exX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxX20xX6xX29xX23xXdxX18xX34xfa98xXbxX16xX3xX6xX1cxXexce29xXaxX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd08fxX147xX63xX76xXaxX12xX0xXdxX20xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa0x10c69xXdxX20xX6xX23xX10xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXax106b7xXdxX63xXexX1xX34xX3xc9d0xcbf5xc067xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcexX18xX1xX3xX7axX23xX1cxX76xbc9cxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xfaafxXdxX18xX1xX82xX3xX20xdb01xXexX3xXexX29xX147xX18xX23xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX3bxX18xX3xX18xX1xX1fxX18xX82xX3xX1axX90xX3xX1axX24x9e7cxX4xX3xXbxX1xdbedxX1cxX3xXexX1xX1cxX8cxXexX3xXc1xf49exX3xX36xX9cxX3xXexX1xc4acxX18xX23xX3xX29xX1cxX1abxXexX3xXc1xXd3xX3xX1axX6xX18xX23xX3xX1axX24xX1c7xX4xX3xX1axXdxX108xX1cxX3xXexX29xX9cxX3xXexX3bxXdxX3xX15dxX77xX18xX1xX3xXc1xXdxX77xX18xX3xXex981cxX18xX1xX3xX7axXdxX18xX1xX3xXcxX1xX1cxX8cxX18xX3xX6axX3xa51bxX18xX1xX34xX3xX1a4xX126xXcxX29xX1fxX18xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX51xX51xX7xXexX6xXexXdxX4xX126xX18xX10xX180xX126xXexX1cxX147xXdxXexX29xX10xX126xXc1xX18xX51xXexXexX147xX51xXdxX51xX7xe3eaxX140xX252xX51xX140xX189xX2x96e6xX51xX189xX188xX51xX2xf646xX51xX4xX147xX18xX23xX6axX6xX18xX6axX36xX6xXexX6axXexX6xX20xX6axX23xXdxX6xX20xX6axX1xX6xXdxX6axX18xX23xX1xXdxX6axXbxX1xX6xX20xX6axX2xX187xX187xX140xX259xX252xX188xX2xX25fxX252xX126xc270xXbxX23xXaxX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX29xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX147xX63xX76xXaxX12xXcexX18xX1xX3xX7axX23xX1cxX76xX19bxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1a4xXdxX18xX1xX82xX3xX20xX1abxXexX3xXexX29xX147xX18xX23xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX3bxX18xX3xX18xX1xX1fxX18xX82xX3xX1axX90xX3xX1axX24xX1c7xX4xX3xXbxX1xX1ccxX1cxX3xXexX1xX1cxX8cxXexX3xXc1xX1d6xX3xX36xX9cxX3xXexX1xX1ddxX18xX23xX3xX29xX1cxX1abxXexX3xXc1xXd3xX3xX1axX6xX18xX23xX3xX1axX24xX1c7xX4xX3xX1axXdxX108xX1cxX3xXexX29xX9cxX3xXexX3bxXdxX3xX15dxX77xX18xX1xX3xXc1xXdxX77xX18xX3xXexX20bxX18xX1xX3xX7axXdxX18xX1xX3xXcxX1xX1cxX8cxX18xX3xX6axX3xX21cxX18xX1xX34xX3xX1a4xX126xXcxX29xX1fxX18xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX29xX12xX0xX51xXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX147xX63xX76xXaxX12xX6cxX1xXdxX108xX1cxX3xX2xX25fxX6axX188xX82xX3xX6cxX6dxX18xX23xX3xX6xX18xX3xX1xX1cxX76xX77xX18xX3xX7axXdxX18xX1xX3xX7fxX31xX18xX82xX3xX7axXdxX18xX1xX3xXcxX1xX1cxX8cxX18xX3xX4xX1xX147xX3xX36xXdxX98xXexX3xXexX1xX6dxX18xX23xX3xXexXdxX18xX3xXexX29xXc6xX18xX126xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX147xX63xX76xXaxX12xX7axX1xX24xX3xXcxX1cxbe32xXdxX3xXcxX29xe25exX3xX68xX18xX5xXdxX18xX10xX3xX18xX23xXd3xX76xX3xX2xX189xX6axX188xX3xX1axX24xX6xX3xXexXdxX18xX3xX82xX3xX4xX1xXdxX108xX1cxX3xX188xX6axX188xX82xX3xX1xX6xXdxX3xX6xX18xX1xX3xX7axX23xX1cxX76xX19bxX18xX3xX15dxb4c5xX3x9c4bxX1cxX76xX3xdebexafb6xX140xX3xXexX1cxX3d9xXdxX82xX3xX18xX23xX14xX3xXexX1xX9cxX3xXexX29x11f79xX18xX3xXcxX1fxX18xX3xX7fxX31xX18xX82xX3xX1xX1cxX76xX77xX18xX3xX7axXdxX18xX1xX3xX7fxX31xX18xadb6xX3xXc1xXd3xX3xX7axX23xX1cxX76xX19bxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1a4xXdxX18xX1xX3xX41cxX41dxX2xX3xXexX1cxX3d9xXdxX82xX3xX18xX23xX14xX3xX16xX90xX3xXc8xX1cxXefxX18xX23xX3xX7fxX31xX18xX82xX3xX4xXd9xX18xX23xX3xX1xX1cxX76xX77xX18xX44axX3xX1axX6xX18xX23xX3xX1xX416xXexX3xXa0xX6xX29xX6xX147xXa0xX10xX3xXexX3bxXdxX3xX95xX1cxX416xX18xX3xXcexX18xX1xX3xXcxX1xX24xX3xX41cxXexX1xX9cxX3xXexX29xX430xX18xX3xXcxX1fxX18xX3xX7fxX31xX18xX82xX3xX1xX1cxX76xX77xX18xX3xX7axXdxX18xX1xX3xX7fxX31xX18xX44axX3xXexX1xX1d6xX3xX23x8fb1xXbxX3xX18xX1xc0dcxX20xX3xXcexX18xX1xX3xXc1xXd3xX3xXcxX1fxX20xX82xX3xX4x95f0xX18xX23xX3xX1axX6xX18xX23xX3xX1xX416xXexX3xXa0xX6xX29xX6xX147xXa0xX10xX3xXa2xX3xXbxX1xc19exX18xX23xX3xXa0xX1xX416xX4xX82xX3xX36xX24xXc2xX4xX3xXc1xXd3xX147xX3xX16xXdxX18xX3xXexXdxX108xX18xX126xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX147xX63xX76xXaxX12xX418xX1cxX76xX3xXc1xXd3xX3xX1a4xXdxX18xX1xX3xXa0xX1xX6dxX18xX23xX3xX4xX1xX147xX3xXexXdxX108xX18xX82xX3xXexX1xX1d6xX3xX36xX430xXexX3xX18xX23xX25xX3xX18xX1xX4d8xX20xX3xXcexX18xX1xX3xXc1xXd3xX3xXcxX1fxX20xX3xX29x1042cxXexX3xX63xX6xX147xX3xX1axX1fxX20xX3xX1a4xXdxX18xX1xX126xX3xX7axX23xX6xX76xX3xX1axX4d8xX3xX1a4xXdxX18xX1xX3xX36xb55dxX3xX4xX1xX3bxX76xX3xX29xX6xX3xX18xX23xX147xXd3xXdxX82xX3xX4xX501xX18xX3xX418xX1cxX76xX3xX4xX4e8xX18xX23xX3xX4xX1xX3bxX76xX3xXexX1xX10xX147xX3xX18xX1xX24xX18xX23xX3xX36xX9cxX3xX1axX1fxX20xX3xX23xX14xX4xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1x111b8xX126xX3xX6cxXefxX3xX1xX6xXdxX3xX1axX108xX1cxX3xX1axX24xX1c7xX4xX3xX1axX24xX6xX3xX1axXdxX3xX4xX430xXbxX3xX4x106c7xX1cxX3xX18xX23xX6xX76xX3xX7xX6xX1cxX3xX1axX4d8xX126xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX147xX63xX76xXaxX12xXcxX1xX10xX147xX3xX36xX77xX18xX1xX3xX416xX18xX82xX3xX418xX1cxX76xX3xX36xX9cxX3xX18xX1xXdxX108xX1cxX3xXc1xX98xXexX3xX1axX1fxX20xX3xXc1xXd3xX147xX3xXc1xXd9xX18xX23xX3xX5xX24xX18xX23xX3xX36xX14xX18xX23xX3xX23xX1fxX76xX3xXexX1xX1ddxX18xX23xX3xX5xX416xX3xX5xX416xX4xX1xX82xX3xXbxX1xX3d9xXdxb8d1xX3xX4xX501xX18xX3xX1a4xXdxX18xX1xX3xXexX1xX1d6xX3xX36xX9cxX3xX1axX1fxX20xX3xXexX1xX1ddxX18xX23xX3xX29xX1cxX1abxXexX126xX3xX6cxXefxX3xX1xX6xXdxX3xX1axX24xX1c7xX4xX3xX15dxX77xX18xX1xX3xXc1xXdxX77xX18xX3xX1axX6xX3xXa0xX1xX147xX6xX3xXexX20bxX18xX1xX3xX7axXdxX18xX1xX3xXcxX1xX1cxX8cxX18xX3xXbxX1xX1ccxX1cxX3xXexX1xX1cxX8cxXexX82xX3xX1axXdxX108xX1cxX3xXexX29xX9cxX126xX3xX1a4x102ecxX7axX60xX3xXcxd707xf4c9xX7axX0xX51xXbxX12


Các tin đã đưa

Lừa cả nhà chùa để bán đồ cổ giả

Lừa cả nhà chùa để bán đồ cổ giả
2015-09-18 07:52:00

TTO - Sau khi mua các bức tượng đồng về, Đặng Văn Tiền và Đặng Văn Hưng bôi đất vào tượng để làm giả cổ vật rồi tìm đến các chùa chào bán với giá hàng chục triệu đồng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết