Cập nhật: 28/05/2020 16:36 GMT+7
60a8x735cxf6c1xc619xba49x90bbxe883x6df3x6d5fxX7xd180xc77dx9942x7374x7b40xb78fxX5x8c37xXaxf875xe4fbx8f96xX3xXexd5b7x8d09xX3xX4xed8axX3xX4xdedaxX6xX3xe99axb684x8882xX3xa015x72bcxX21xX3x917dxX18x9fb5xX21xX22xX3xXcx84d1x906exX3x81adxdc64xXexX3xX5xXdx9ae6xX21xX3xX5xe5fcxX4x6e53xX3xXcxX1xX18x7bc9xa0efxX21xX3xXexX30xX23xdcc3xX21xX22xX3xX30xX6xX3xce30xX1x654exXdxX3xX33x800cxXexX3xX33x70a0xX21xX1xX0xb347xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd48exX10xX6xX25xXaxX12x7498xX1xXdxX45xX18xX3xX21xX6xX44xX3xa59bxe8e9xX60x67f6xX60xX7fxe2caxX7fxX85xb0c9xX3xXexX1xX10x9645xX3xXexX1x97b6xX21xX22xX3xXexXdxX21xX3xXexe956xX3xc7acxX58xX3xX75xX1xf4b1xX3xX1xX18xX44xX3xX9cxX58xX3xX9cxX58xX3x8c7cxX58xXdxX3xX9cxXdxX39xX21xX3xXbxX1xf52axX21xX22xX3xXexXa1xX21xX1xX88xX3xX1xXdxadd1xX21xX3x92f6xe72fxX21xX3xX4xX1xX23xX6xX3xX5xXdxX39xX21xX3xX5xX3dxX4xX3xXadxX23xee62xX4xX3xXc7x77cdxXdxX3xXexX17xX18xX3xX4xX1bxX3xX33xX6xX21xX22xX3xX7xbd69xX3xX1xXdxXc4xX18xX3xX29xXcxb0cax7639xX82xca9dxc02exX82xXf8xXcx9353xX3xX25xX8dxX3xXexX1xX18xX44xX45xX21xX3xXexX30xX23xX4bxX21xX22xX3xX6fx91f3xX3xX13xc02cxX21xX3xXcxX1xX1bxXdxX88xX3xXexX30xb3a9xX3xXexX3dxXdxX3x6cfcxX1xX18xX3xXbxX1xXefxX3xX82xX88xX3xXexX1xX31xX3xXexX30xX34xX21xX3xX75x81c0xX6xX3xX13xXdxXc4xXexX88xX3xX1xX18xX44xXc4xX21xX3xd443xXdxX8dxX3xfe0dxXdxX21xX1xX3xXadxXdxX45xX18xX3xX52xX1xXdx7697xX21xa64bxX3x8c44xXdxX45xX18xX3xXadxX1bxX21xX22xX3xX4xX1xX122xX3xeb07xX3xX5xX17xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1bxX3xX21xX17xX44xX3xXc7xX23xX54xX21xX3xX52xX1xX54xXdxX3xXc7xXdfxXdxX3xX4xX1xXa1xX3xX33xX58xXexX3xX33xX5cxX21xX1xX3xXexX1xX18xX44xX45xX21xX3xXexX30xX23xX4bxX21xX22xX3xXcxX1xX1bxXdxX88xX3xX4xX1x7857xX3xX52xX1xX91xX21xX22xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX5xX17xX3xX82xX3xX21xX22xX23x6c53xXdxX3xX21xX1xX23xX3xXadxX117xX21xX22xX3xX52xX16fxX3xdd59xX6xX21xX3xXadx84f8xX18xX15fxX0xX60xXbxX12xX0xXexX6xX1d4xX5xX10xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX30xX22xXdxX21xX3fxX7fxXbxaf09xX3xX6xX18xXexX8dxXaxX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX25xX12xX0xXdxX33xX22xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX15fxX1d4xX6xX8dxba43xX18xX6xX21xX22xXexX30xXdxX15fxXc7xX21xX60xX25xX10xX7xX52xXexX8dxXbxX60xX21xX10x9d95xX7xX60xX7fxX85xX7fxX2xX60xXfcxX80xX25xXfcxX2xXfbx8cb6xXfbxXfcxX82xXexX2xXfcxX80xXfbxX80xX82xX5xX2xX15fxe1d7xXbxX22xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX25xX12xX0xX60xXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX8dxX25xX44xXaxX12xXcxX1xX26xX21xX3xX21xX1xX26xX21xX3xX33xX8dxX21xX22xX3xX21xX22x62ebxX21xX22xX3xXexX1xX91xX21xX22xX3xXexXdxX21xX3xX4xX1exX6xX3xX91xX21xX22xX3xX6fxX114xX3xX13xX117xX21xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xXf8xX3xa9a6xX21xX1xX3fxX3xX29xX15fxX6fxX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX25xX12xX0xX60xXexX30xX12xX0xX60xXexX6xX1d4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX8dxX25xX44xXaxX12xXcxX30xX23xXdfxX4xX3xXadxX285xX88xX3xX21xX1xX23xX3xX9cxX1bxX8dxX3xX29xX18xX2bxX21xX22xX3xXcxX30xX31xX3xXadxb42dxX3xXexX1xX91xX21xX22xX3xXexXdxX21xX88xX3xX21xX22xX17xX44xX3xX2x8d95xX60xX82xX60xX7fxX85xX7fxX85xX88xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1bxX3xX29xXcxXf8xXf9xX82xXfbxXfcxX82xXf8xXcxX100xX3xX4xX1exX6xX3xX91xX21xX22xX3xc311xX22xX18xX44x6e56xX21xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX32dxX22x91d7xX88xX3xXexX30xX122xX3xXexX3dxXdxX3xX52xX1xX18xX3xXbxX1xXefxX3xX82xX88xX3xXexX1xX31xX3xXexX30xX34xX21xX3xX75xX13dxX6xX3xX13xXdxXc4xXexX88xX3xX1xX18xX44xXc4xX21xX3xX14cxXdxX8dxX3xX150xXdxX21xX1xX3xX25xX8dxX3xXexX1xX18xX44xX45xX21xX3xXexX30xX23xX4bxX21xX22xX3xX6fxX114xX3xX13xX117xX21xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xXadxXdxX45xX18xX3xX52xX1xXdxX15dxX21xX3xX52xX1xX4bxXdxX3xX1xX17xX21xX1xX3xXadxXdxX3xX52xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1bxX4xX3xX4bxX3xXc7xd845xX21xX22xX3xX1d4xXdxX15dxX21xX3xX1f7xX6xX15fxX3xXcxX9axX3xX21xX22xX17xX44xX3xX2xX308xX3xd24axX3xX7fxXfcxX60xX82xX60xX7fxX85xX7fxX85xX88xX3xXexX1xX18xX44xX45xX21xX3xXexX30xX23xX4bxX21xX22xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1bxX3xX1d4xX1bxX8dxX3xX4xX1bxX8dxX3xXc7xX31xX3xXexX30x744exX3xXc7xX45xX3xX75xX1xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXcxX1xX1exX44xX3xX7xX2bxX21xX3xX1d4xbbdcxX21xX22xX3xX33xX1bxX44xX3xXexX1xX91xX21xX22xX3xXexXdxX21xX3xX5xXdxX39xX21xX3xX5xX3dxX4xX3xXc7xX17xX3xXexX3fdxX4xX1xX3xX1xXdbxXbxX3xXadxX31xX21xX1xX3xXc7xX31xX3xXc7xXc4xX3xXexXdxX21xX1xX3xX13x6d48xXf8xX2xX308xX85xX85xX3xXadxX1d9xX44xX3xXadxX1exX3xXexX9axX21xX22xX3xX21xX22xX17xX44xX88xX3xXadxX114xX21xX22xX3xXexX1xX1c5xXdxX3xXexX1xX91xX21xX22xX3xX218xX18xX6xX3xX1xXc4xX3xXexX1xXefxX21xX22xX3xX22xXdxX1bxX33xX3xX7xX1bxXexX3xXexX17xX18xX3xX4xX1bxX3xXadxb5cfxXexX3xXexX3dxXdxX3xX75xX1xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXcxX1xX1exX44xX3xX7xX2bxX21xX3xXadxX2f5xX3xXexX1xX10xX8dxX3xX25xe875xXdxX88xX3xX22xXdxX1bxX33xX3xX7xX1bxXexX3xX1xX8dxX3dxXexX3xXadxX58xX21xX22xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1bxX3xXexX30xX39xX21xX3xX1d4xXdxX15dxX21xX3xXexX9axX3xX21xX22xX17xX44xX3xX2xX308xX60xX82xX60xX7fxX85xX7fxX85xX3xXadxeabfxX21xX3xX2xX2xX3xX22xXdxX1c5xX3xX82xXf9xX3xXbxX1xX122xXexX3xX21xX22xX17xX44xX3xX7fxXfbxX60xX82xX60xX7fxX85xX7fxX85xX3xXadxX1d9xX44xX3xXadxX1exX15fxX3xXcxX9axX3xX21xX22xX17xX44xX3xX7fxX23cxX60xX82xX60xX7fxX85xX7fxX85xX3xXadxX4efxX21xX3xX2xX2xX3xX22xXdxX1c5xX3xX82xXf9xX3xXbxX1xX122xXexX88xX3xX21xX22xX17xX44xX3xX7fxXfbxX60xX82xX60xX7fxX85xX7fxX85xX88xX3xXexX17xX18xX3xX25xXdxX3xX4xX1xX18xX44xX15dxX21xX3xXadxX45xX18xX3xXc7xXdfxXdxX3xXexXefxX4xX3xXadxX58xX3xX2xX3xX1xX2bxXdxX3xX5xX16fxX60xX22xXdxX1c5xX3xXexX1xX10xX8dxX3xX1xX23xXdfxX21xX22xX3xX1d4xc44bxX4xX3xXc7xX45xX3xXbxX1xX3fdxX6xX3xXadxX2bxX8dxX3xX6fxX2bxXdxX3xX32dxX6xX33xX15fxX3xX100xX6xX18xX3xX2xX2xX3xX22xXdxX1c5xX3xX82xXf9xX3xXbxX1xX122xXexX88xX3xX21xX22xX17xX44xX3xX7fxXfbxX60xX82xX60xX7fxXf9xX7fxX85xX88xX3xX1xXc4xX3xXexX1xXefxX21xX22xX3xX22xXdxX1bxX33xX3xX7xX1bxXexX3xX1xX17xX21xX1xX3xXexX30xX5cxX21xX1xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxXc4xX21xX3xXexX3fdxX21xX3xX1xXdxXc4xX18xX3xX33xX34xXexX3xX52xX4efxXexX3xX21xXefxXdxX3xXc7xXdfxXdxX3xXexX17xX18xX3xX29xXcxXf8xXf9xX82xXfbxXfcxX82xXf8xXcxX100xX15fxX3xX13xX31xX3xXexX30xX3fdxX3xX4xX18xXefxXdxX3xX4xX3b6xX21xX22xX3xXexX30xX23xXdfxX4xX3xX52xX1xXdxX3xXexX17xX18xX3xX33xX34xXexX3xXexX3fdxX21xX3xX1xXdxXc4xX18xX3xX5xX17xX3xXexb43bxX6xX3xXadxX58xX3xX2xX85xXf9xX3xX85xX3xX82xXfcx67d4xXfcxX2xX64fxX64fx6497xX3xXf8xX3xX2xX308xX3xX85xX3xX23cxX23cxX64fxX82xX85xX64fxX64fxX32dxX88xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX4xX1bxX4xX3xXexX17xX18xX3xX1xX8dxX3dxXexX3xXadxX58xX21xX22xX3xX1f7xX18xX21xX22xX3xX218xX18xX6xX21xX1xX3xXfbxX88xX82xX3xX1xX2bxXdxX3xX5xX16fxX15fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX8dxX25xX44xXaxX12xX161xX23xXdbxX4xX3xX1d4xXdxX4efxXexX88xX3xXexX30xX23xXdfxX4xX3xXexX1xX1c5xXdxX3xXadxXdxX15dxX33xX3xX1f7xX18xX34xXexX3xX1d4xX4efxX21xX88xX3xXexX1xX18xX44xX45xX21xX3xXexX30xX23xX4bxX21xX22xX3xX6fxX114xX3xX13xX117xX21xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX52xX1xX91xX21xX22xX3xXexX1xX91xX21xX22xX3xX1d4xX1bxX8dxX3xXc7xXdfxXdxX3xX4xX1xX1exX3xXexX17xX18xX3xX32dxX22xX18xX44xX331xX21xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX32dxX22xX33cxX3xXc7xX17xX3xX52xX1xX91xX21xX22xX3xX4xX1xX4bxX3xXfcxX3xXexX1xX18xX44xX45xX21xX3xXc7xXdxX39xX21xX3xX52xX1xX1bxX4xX3xX21xX1xX23xX3xXadxX117xX21xX22xX3xX52xX16fxX3xX1d4xX6xX21xX3xXadxX1d9xX18xX15fxX3xX6fxXdxXc4xX21xX3xXexX3dxXdxX88xX3xXexX1xX26xX21xX3xX21xX1xX26xX21xX3xX4xX1exX6xX3xX91xX21xX22xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xXc7xX17xX3xX21xX22xX23xX1c5xXdxX3xX25xX26xX21xX3xXadxX31xX6xX3xXbxX1xX23xX54xX21xX22xX3xXadxX6xX21xX22xX3xX30xX34xXexX3xX5xX8dxX3xX5xX584xX21xX22xX15fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX8dxX25xX44xXaxX12xX9cxX58xX3xX75xX1xXa1xX3xX1xX18xX44xX3xX9cxX58xX3xXadxX58xXdxX3xX9cxXdxX39xX21xX3xXbxX1xXb8xX21xX22xX3xXexXa1xX21xX1xX3xXc7xXc8xX21xX3xXadxX6xX21xX22xX3xX21xf6edxX3xX5x8de2xX4xX3xXbxX1xXefxXdxX3xX1xXdbxXbxX3xXexX5cxX33xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xXdxX39xX21xX3xX5xX3dxX4xX88xX3xXexX5cxX33xX3xX52xXdxX4efxX33xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1bxX3xX1d4xX31xX3xX33xX34xXexX3xX5xXdxX39xX21xX3xX5xX3dxX4xX3xXexX30xX39xX21xX3xX1d4xXdxX15dxX21xX15fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX8dxX25xX44xXaxX12xX29xX15fxX6fxX0xX60xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Cẩn thận kẻo bị đỉa ký sinh khi tắm suối

Cẩn thận kẻo bị đỉa ký sinh khi tắm suối
2020-05-27 17:21:38

QTO - Trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay, nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em có thói quen đi tắm ở ao hồ, sông suối. Ngoài đuối nước, một nguy...

Kịp thời khống chế vụ cháy rừng phòng hộ

Kịp thời khống chế vụ cháy rừng phòng hộ
2020-05-26 15:17:55

QTO - Chiều nay 26/5/2020, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, lực lượng chức năng và người dân địa phương vừa kịp thời khống chế một...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết