Cập nhật: 21/05/2021 06:26 GMT+7
df64x1579axfc0ex1811dx16932x1035ax14b53x14ca1x107e6xX7x1907fx165aex13be7x1803dxe8eax1527cxX5x123cexXax16603x130d1x10bb0xX3x1792dx157aexX3xX5x150e1xX3x162a9x15b5bx15533xX3xX4xe1bcxX6xX3xee52xX1ex132a3xX3x15219xX1xX6xX1exX3xX13x14b0bxX1exX3x16ffdxXdx13ff9x11db9x12d1fxX3xXexX1xX24xX1exX3xX31x120c0xX3xXcxfe40xX34xX1exX26xX35xX3xX16x18bbexX3xe331xXdxefccxX3x177a7xX1x17117xX34xX35xX3xX1xX34x187a6x142ecxX1exX3xX49xXdxX4bxX3xe402xXdxX1exX1x15679xX3xX4dxX1x18aacxX1exX1xX3x14ec4xX34xX55xX14xX1exX3xX1cxX6xX1exX26xX3xX16xX10x15739xX3xX16x171d3xXexX3xX4x13fd5xXbxX3xX26xXdxX7dxX55xX3xX4dx12428x113fcxf342x15c2axX3xX1cxX7dxXexX3xX4xX1xX4bxX3xX26xXdxX6xX3xX1cx13fc8xX1exX1xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX31x13dc3xX1exX26xX0xf5ecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6x1273cxXaxX12x116d4xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX13xX2exX1exX3xX31xXdxX33xX34xX3x102b8xX1cxX47xX3xX1cx14e40x1220cxX4xX3xX4xX1xX6xX3xX5xX3dxX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX31xXa6xX1exX26xX3xX21xX55xX3xX69xX34xX55xX14xX1exee07xX35xX3xXexX40xe254xX3xXex183b9xXdxX3xXexX1xX24xX1exX3xX31xX3dxX3xXcxX40xX34xX1exX26xX35xX3xX16xX47xX3xX49xXdxX4bxX3xX4dxX1xX4fxX34xX35xX3xX1xX34xX55xX56xX1exX3xX49xXdxX4bxX3xX5dxXdxX1exX1xX35xX3xX1exX26xX3dxX55xX3xX2xfd1exXaaxec32xXaaxe141x112d0xX138xX2xX3xX4xf42exX3xX1cxX1dxX1exX3xeb46xXdxX33xX1exX3xX1exX26xX1x11151xX3xX26xX17xXdxX3x18a49x14693xX4bxX3xX87xX34xfd1axX1exX26xX3xXcxX40xX14cxX35xX3xX1ex112c1xXdxX3xXbcxX34xX1exX26xX61xX0xXaaxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX4bxXbcxX55xXaxX12xX86xX2exX76xX3xX138xX139xX2xX138xX35xX3xX26xXdxX6xX3xX1cxX98xX1exX1xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX31xXa6xX1exX26xX3xX4xX13exX3xX1cxX1dxX1exX3xX26xX17xXdxX3xfa6bxX152xX86xX89xX3xX16xX47xX3xX49xXdxX4bxX3xX4dxX1xX4fxX34xX3xX1cx103ebxX3xX16xXdxX1exX3xX4xX7dxXbxX3xX26xXdxX7dxX55xX3xX4xX1x12ff6xX1exX26xX3xX1exX1x18785xX1exX3xX69xX34xX55xX14xX1exX3xX7xX17xX3xXbcx1438exX1exX26xX3xXd1xX4dxX86xX87xX88xX89xXf7xX3xX1cxX7dxXexX35xX3xX1exX1xXd6xX1exX26xX3xX5xX47xX1exX1xX3xX1cxXffxX4bxX3xX1abxX152xX86xX89xX3xX16xX47xX3xX49xXdxX4bxX3xX4dxX1xX4fxX34xX3xX144xX1xX24xX1exX26xX3xX1xXd6xf3bexX1exX26xX3xXbcx157ecxX1exX35xX3xX144xX1xX24xX1exX26xX3xXexXdxX33xXbxX3xX1exX1xX1d4xX1exX3xX26xXdxX158xXdxX3xX69xX34xX55xX33xXexX3xX1xfa04xX3xX7xX1dxff0bxX0xXaaxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX4bxXbcxX55xXaxX12xX86xX26xX3dxX55xX3xX138x139b2xXaaxX2xX138xXaaxX138xX139xX2xX25fxX35xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX31xXa6xX1exX26xX3xX4xX13exX3xX1cxX1dxX1exX3xXexeb3dxX3xX4xX153xX4bxX3xX7xef57xX3x1451fxXdxX56xX4xX3xX5x1807bxX1exX3xXexX1xX1cexX3xX1exX1xX7dxXexX35xX3xX7xX6xX34xX3xX144xX1xXdxX3xXexXdxX33xXbxX3xX1exX1xX1d4xX1exX3xX1cxX1dxX1exX35xX3xX26xXdxX6xX3xX1cxX98xX1exX1xX3xX24xX1exX26xX3xX1cxXd6xXd7xX4xX3xX1abxX152xX86xX89xX3xX1xX34xX55xX56xX1exX3xX49xXdxX4bxX3xX5dxXdxX1exX1xX3xX76xe716xXdxX3xX5xX3dxX76xX3xX289xXdxX56xX4xX3xX289xX3dxX3xX1xX1cexX6xX3xX7x15869xX3xX26xXdxX158xXdxX3xX69xX34xX55xX33xXexX3xX1xX23fxX3xX7xX1dxX3xX4xX1xX4bxX3xX26xXdxX6xX3xX1cxX98xX1exX1xX3xX24xX1exX26xX3xXexX40xX4bxX1exX26xX3xXexX1xX2daxXdxX3xX26xXdxX6xX1exX3xX2x16855xX3xX1exX26xX3dxX55xX3xX5xX3dxX3xX4xX13exX3xX26xXdxX7dxX55xX3xX4dxX86xX87xX88xX89xX3xX1cxX7dxXexX243xX3xX13xX98xX3xX289xX1d4xX55xX35xX3xX69xX34xX6xX3xef95xX34x18766xXdxX3xX5xX3dxX76xX3xX289xXdxX56xX4xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX31xXa6xX1exX26xX3xX1cxX47xX3xX40xXfcxXexX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX280xX3xX4xX153xX4bxX3xX1cxX1bdxX3xX4xX1xX2daxX3xX1cxXd6xXd7xX4xX3xX4xX7dxXbxX3xX26xXdxX7dxX55xX3xX4dxX86xX87xX88xX89xX3xX1cxX7dxXexX243xX3xXcxX34xX55xX3xX1exX1xXdx11432xX1exX3xX7xX6xX34xX3xX1cxX13exX3xX1abxX152xX86xX89xX3xX16xX47xX3xX49xXdxX4bxX3xX4dxX1xX4fxX34xX3xX289xX21fxX1exX3xX144xX1xX24xX1exX26xX3xX26xXdxX158xXdxX3xX69xX34xX55xX33xXexX243xX0xXaaxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX4bxXbcxX55xXaxX12xX86xX26xX3dxX55xX3xX2x11402xXaaxX2xXaaxX138xX139xX138xX2xX35xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX31xXa6xX1exX26xX3xX4xX13exX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX280xX3xX4xX153xX4bxX3xX5xX28fxX1exX3xXexX1xX1cexX3xX1xX6xXdxX3xX1exX1xXd6xX1exX26xX3xX1abxX152xX86xX89xX3xX1xX34xX55xX56xX1exX3xX49xXdxX4bxX3xX5dxXdxX1exX1xX3xX289xX21fxX1exX3xX4xX1xXd6xX6xX3xX4xX13exX3xX144xX33xXexX3xX69xX34xX158xX3xX26xXdxX158xXdxX3xX69xX34xX55xX33xXexX3xX26xX17xXdxX3xX4xX1xX4bxX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX31xXa6xX1exX26xX243xX3xX31xXdxX56xX1exX3xXexXffxXdxX3xX1xX23fxX3xX7xX1dxX3xX1cxX14xX3xX1exX26xX1xX14cxX3xX4xX7dxXbxX3xX26xXdxX7dxX55xX3xX4dxX86xX87xX88xX89xX3xX1cxX7dxXexX3xX4xX21xX6xX3xX26xXdxX6xX3xX1cxX98xX1exX1xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX31xXa6xX1exX26xX3xX289xX21fxX1exX3xX1cxX6xX1exX26xX3x14864xX3xXexX1xX24xX1exX3xX289xX3dxX3xX16xX47xX35xX3xX5xX3dxX76xX3xX4xX1xX4bxX3xX26xXdxX6xX3xX1cxX98xX1exX1xX3xX24xX1exX26xX3xXbxX1xX158xXdxX3xX34cxe130xX3xX1exX1xXdxX14xX34xX3xXexX1xX2daxXdxX3xX26xXdxX6xX1exX3xX1cxXdxX3xX5xXffxXdxX35xX3xX158xX1exX1xX3xX1xXd6xX4bcxX1exX26xX3xX1cxX33xX1exX3xX144xXdxX1exX1xX3xXexX33xX3xX26xXdxX6xX3xX1cxX98xX1exX1xX243xX0xXaaxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX4bxXbcxX55xXaxX12xX87xX34xX6xX3xX7xX287xX3xX289xXdxX56xX4xX3xX1exX3a1xX34xX3xXexX40xX3a1xX1exX35xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX13xX2exX1exX3xX31xXdxX33xX34xX3xX144xXdxX33xX1exX3xX1exX26xX1xX14cxX3xX1abxX152xX86xX89xX3xX1xX34xX55xX56xX1exX3xX49xXdxX4bxX3xX5dxXdxX1exX1xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX1exX162xXdxX3xXbcxX34xX1exX26xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX280xX3xX4xX153xX4bxX3xX4xX21xX6xX3xX24xX1exX26x15ae7xX3xX16xX153xX4xX3xX76xXdxX1exX1xX35xX3xX5xX3dxX76xX3xX40x18c80xX3xX1exX26xX34xX23fxX1exX3xX26xX280xX4xX3xX289xX3dxX3xXexX1xX2daxXdxX3xX1cxXdxX1bdxX76xX3xX7xX17xX3xXbcxX1e1xX1exX26xX3xX4xX21xX6xX3xXexX1xX17xX6xX3xX1cxX7dxXexX3xX26xXdxX6xX3xX1cxX98xX1exX1xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX31xXa6xX1exX26xX3xX1cxX6xX1exX26xX3xX7xX17xX3xXbcxX1e1xX1exX26xX3xX1cxX1bdxX3xX4xX7dxXbxX3xX26xXdxX7dxX55xX3xX4dxX86xX87xX88xX89xX3xX1cxX7dxXexX243xX0xXaaxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX4bxXbcxX55xXaxX12x12959xX17xX3xX5xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX4xX24xX1exX26xX3xXbcxX4fxX1exX59axX3xXexX1xX287xX4xX3xX1xXdxX56xX1exX3xX4xX1xX1cexX4xX3xX1exX2exX1exX26xX35xX3xX1exX1xXdxX56xX76xX3xX289xX1e1xX3xX4xX21xX6xX3xX4xX1dxX3xX69xX34xX6xX1exX3xX34cxX153xX4bxX3xX4xX1xX65xX35xX3xX152xX153xX4bxX3xX87xX34xX158xX1exX26xX3xXcxX40xX14cxX3xX1cxX47xX3xX4xX13exX3xX289xX2exX1exX3xX34cxX158xX1exX3xX1cxX14xX3xX1exX26xX1xX14cxX3xX1abxX152xX86xX89xX3xX1xX34xX55xX56xX1exX3xX49xXdxX4bxX3xX5dxXdxX1exX1xX3xX4xX13exX3xX34cxXdxX56xX1exX3xXbxX1xX153xXbxX3xX26xXdxX158xXdxX3xX69xX34xX55xX33xXexX3xX289xX1e1xX3xX289xXdxX56xX4xX35xX3xXexX40xX158xX3xX5xX2daxXdxX3xX152xX153xX4bxX3xX87xX34xX158xX1exX26xX3xXcxX40xX14cxX3xXexX1xX10xX4bxX3xX69xX34xX55xX3xX1cxX14cxX1exX1xX3xX4xX21xX6xX3xXbxX1xX153xXbxX3xX5xX34xX1d4xXexX243xX0xXaaxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX4bxXbcxX55xXaxX12xX86xX26xX3dxX55xX3xX2x143f8xXaaxX323xXaaxX138xX139xX138xX2xX35xX3xX1abxX152xX86xX89xX3xX1xX34xX55xX56xX1exX3xX49xXdxX4bxX3xX5dxXdxX1exX1xX3xX4xX13exX3xX152xX153xX4bxX3xX4xX153xX4bxX3xX7xX280xX3xX2xX138xX2xXaaxX152xX4dx17a48xX1abxX152xX86xX89xX3xX26xX17xXdxX3xX152xX153xX4bxX3xX87xX34xX158xX1exX26xX3xXcxX40xX14cxX35xX3xX34cxX153xX4bxX3xX4xX153xX4bxX3xX289xX14xX3xX289xXdxX56xX4xX3xX26xXdxX158xXdxX3xX69xX34xX55xX33xXexX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX13xX2exX1exX3xX31xXdxX33xX34xX243xX3xXcxX1xX10xX4bxX3xX1cxX13exX35xX3xX289xX14xX3xX1exX162xXdxX3xXbcxX34xX1exX26xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX13xX2exX1exX3xX31xXdxX33xX34xX3xX1cxX14xX3xX1exX26xX1xX14cxX3xX5xX3dxX76xX3xX40xX5abxX3xX1exX26xX34xX23fxX1exX3xX26xX280xX4xX3xX289xX3dxX3xXexX1xX2daxXdxX3xX1cxXdxX1bdxX76xX3xX7xX17xX3xXbcxX1e1xX1exX26xX3xX4xX21xX6xX3xXexX1xX17xX6xX3xX1cxX7dxXexX3xX26xXdxX6xX3xX1cxX98xX1exX1xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX31xXa6xX1exX26xX3xX1cxX6xX1exX26xX3xX7xX17xX3xXbcxX1e1xX1exX26xX3xX1cxX1bdxX3xX4xX7dxXbxX3xX26xXdxX7dxX55xX3xX4dxX86xX87xX88xX89xX3xX1cxX7dxXexX3xX1cxX6xX1exX26xX3xX1cxXd6xXd7xX4xX3xX1abxX152xX86xX89xX3xX16xX47xX3xX49xXdxX4bxX3xX4dxX1xX4fxX34xX3xX16xX10xX76xX3xX16xX79xXexX35xX3xX26xXdxX158xXdxX3xX69xX34xX55xX33xXexX3xXexX1xX10xX4bxX3xX1cxXfcxX1exX26xX3xXexX1xf246xX76xX3xX69xX34xX55xX14xX1exX243xX0xXaaxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX4bxXbcxX55xXaxX12xX13xX14xX3xX1exX162xXdxX3xXbcxX34xX1exX26xX3xXexX280xX3xX4xX153xX4bxX3xX4xX21xX6xX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX13xX2exX1exX3xX31xXdxX33xX34xX3xX1cxX47xX3xX1cxXd6xXd7xX4xX3xXexX1xX1e1xX3xX5xX1axX35xX3xX26xXdxX158xXdxX3xX69xX34xX55xX33xXexX3xXexX1xX10xX4bxX3xX1cxXfcxX1exX26xX3xXexX40xX98xX1exX1xX3xXexX287xX3xX4xX21xX6xX3xXbxX1xX153xXbxX3xX5xX34xX1d4xXexX3xXexXffxXdxX3xe757xX33xXexX3xX5xX34xX1d4xX1exX3xX7xX280xX3xX136xX25fxX139xXaaxX8f8xX5dxX74bxX1abxX152xX86xX89xX3xX1exX26xX3dxX55xX3xX138xX134xXaaxX136xXaaxX138xX139xX138xX2xX3xX4xX21xX6xX3xX4dxX1xX21xX3xXexX14cxX4xX1xX3xX1abxX152xX86xX89xX3xX1xX34xX55xX56xX1exX3xXd1xX1cxX47xX3xX26xX17xXdxX3xX24xX1exX26xX3xX31xXdxX33xX34xXf7xX243xX0xXaaxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX4bxXbcxX55xXaxX12xX13xX1d4xX55xX35xX3xX152xX153xX4bxX3xX87xX34xX158xX1exX26xX3xXcxX40xX14cxX3xXexX1xX24xX1exX26xX3xXexXdxX1exX3xX1cxX1bdxX3xX24xX1exX26xX3xX28xX1xX6xX1exX3xX13xX2exX1exX3xX31xXdxX33xX34xX3xX289xX3dxX3xX34cxXffxX1exX3xX1cx16ccfxX4xX3xX1cxXd6xXd7xX4xX3xX40xX5abxX243xX0xXaaxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX4bxXbcxX55xXaxX12xX152x10048x13a96xX3xX87xX1abx181caxX86xX49xX3xXcx13729x1752fxX0xXaaxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp
2021-05-19 17:06:49

QTO - Chiều nay 19/5/2021, Giám đốc Điện lực Cam Lộ Mai Văn Lợi cho biết vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Trạm biến áp Hiếu Bắc 160 KVA (thôn Định Xá, xã...

Buôn lậu thuốc lá và đường cát tăng mạnh

Buôn lậu thuốc lá và đường cát tăng mạnh
2021-05-17 22:56:16

QTO - Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4/2021, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tăng mạnh, đặc biệt là buôn lậu mặt hàng thuốc lá và đường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết