Cập nhật: 04/05/2022 18:47 GMT+7
6f3exba8ax91f4xcf80xfaadx8803x7493xca03xf707xX7x8020x7d35xc4c5x88dexf419xb9f5xX5xfc80xXaxa3a7xXcxXdx8d90x87b7xX3xX1xa986x82a9xX3xX6xfbdbxX3xXexbd7bx9f28xX1dxX3xX7x996bxX3xX5xdd5fx9c49xX1dxe18fxX3xX5xf012xX1dxX3xa849xd323xXexX3xX5xXdxfad5xX16xX3xX1dx9203xX0xe8d6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd89xX10xX6xa9a4xXaxX12xcee9x74cbxXcxbd25x9247xX3xc4c3xX3xX4cxf48fx9ce0xX3xX1dxX6xX1axX3xc009xX3dx9f46xedfexX3xXexX1xX5bxX1dxX2bxX3xXexXdxX1dxX3xXexd4a8xX3x7138x99baxX3xd5b1xX1dxX3xef57xa229xdbe7xX3xXexff45xXdxX3xX53xX16xb35fxX1dxX2bxX3xXcxcebaxe3a0xX3xX4xX1xX20xX3x925axXdxdb94xXexX65xX3xdaf5xa682xX1dxX3xX31xX8axX3xX31xX72xX6xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX1dxX3xX7xX25xX3xX5xX28xX29xX1dxX2bxX3xX5xX2exX1dxX3xX31xX32xXexX3xX5xXdxX37xX16xX3xX1dxX3bxX3xXexX72xX3xX5cxa58fxXexX3xX1x73afxX5cxX3xX96xX7fxX1dxX3xXbxX1xX77xXexX3xX1xXdxX37xX1dxX3xXexX89xX28xX2exX4xX3xX96xd95exX3xXexX7fxXdxX3xX1xX16xX1axX37xX1dxX3xX4cxX84xXdxX3xa871x7761xX1dxX2bxc6cfxX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX5cxX6xX89xX2bxXdxX1dxcdddxe8e5xXbxdbedxX3xX6xX16xXexX20xXaxX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX5cxX2bxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXffxX90xX6xX20x8c7exX16xX6xX1dxX2bxXexX89xXdxXffxX31xX1dxX3dxX4fxX10xX7xe50axXexX20xXbxX3dxX1dxX10xc67cxX7xX3dxX119xX119xX2x75cfxX3dxX62xX158xX4fx8ce7xX2xX158xX62xbec2xX2xX15dxXexX2xcaadxX166xX158xc5a5xX158xX5xX2xXffxda4exXbxX2bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf3f8xX20xX4fxX1axXaxX12x7595xX25xX3xX31xX32xXexX3xX5xXdxX37xX16xX3xX1dxX3bxX3xXbxX1xX77xXexX3xX1xXdxX37xX1dxX3xXexX7fxXdxX3xX11bxb93cxX3xX4cxX84xXdxX3xX198xX97xX1dxX3xX96xX28xX29xX4xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX1dxX3x925cxX3xcacexX1dxX1xX118xX3xX74xX75xX3xX77xX1dxX3xX7axX7bxX7cxX3xX53xX16xX84xX1dxX2bxX3xXcxX89xX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX89xX12xX0xX3dxXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX20xX4fxX1axXaxX12xde74xf008xX3xXexX1xb653xX65xX3xX1dxX2bxX21xX1axX3xX119xX166xX3dxX62xX65xX3xXexX7fxXdxX3xXexX1xX5bxX1dxX3xfbedxX5bxX1dxX2bxX3xX198xX97xX1dxX65xX3xX11bxX1b6xX3xX4cxX84xXdxX3xX198xX97xX1dxX3xX52xX1xX16xX1axX37xX1dxX3xX4cxX84xXdxX3xXfbxXfcxX1dxX2bxX56xX65xX3xX233xXcfxXdxX3xX89xX21xX3xXbxX1xX77xX3xX90xX20xX5cxX3xX5cx7a73xX1dxX3xX4xX19xX6xX3xX74xX75xX3xX77xX1dxX3xX7axX7bxX7cxX3xXbxX1xX77xXexX3xX1xXdxX37xX1dxX3xX5cxXcfxXexX3xX1xXd3xX5cxX3xX96xX7fxX1dxX3xX4xX1xe334xX6xX3xX166xX62xX3xX31xX32xXexX3xX5xXdxX37xX16xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX1dxX3bxX3xXexX89xX20xX1dxX2bxX3xX5cxXcfxXexX3xX14bxX1xX16xX3xX89xX72xX1dxX2bxX3xXexX1xX5bxX1dxX2bxXffxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX20xX4fxX1axXaxX12xX198xX6xX16xX3xX14bxX1xXdxX3xX14bxXdxX21cxX5cxX3xXexX89xX6xX3xX14bxa93axX3xX5xX28x7481xX1dxX2bxX65xX3xXexX1xX75xX4xX3xX1xXdxX37xX1dxX3xX4xX77xX4xX3xX90xXdxX37xX1dxX3xXbxX1xX77xXbxX3xX90xX84xX20xX3xX96xX84xX5cxX3xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX1dxX65xX3xXexX20xX21xX1dxX3xX90xXcfxX3xX31xX32xXexX3xX5xXdxX37xX16xX3xX1dxX3bxX3xX96xX28xX29xX4xX3xX4fxXdxX3xX4xX1xX16xX1axX21cxX1dxX3xX31xX21xX3xXexXdxX92xX1dxX3xX1xX21xX1dxX1xX3xX1xX19xX1axX3xX1dxX3bxX3xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX1dxXffxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX20xX4fxX1axXaxX12xX233xX28xX29xX4xX3xX90xXdxX92xXexX65xX3xX74xX75xX3xX77xX1dxX3xX7axX7bxX7cxX3xX1xX20xX7fxXexX3xX96xXcfxX1dxX2bxX3xXexX7fxXdxX3xX53xX16xX84xX1dxX2bxX3xXcxX89xX8axX3xXexX72xX3xX1dxX2bxX16xdf98xX1dxX3xXexX21xXdxX3xXexX89xX29xX3xX4xX19xX6xX3xc11bxXfcxX1dxX3xXbxX1x718bxX1dxX2bxX3xXcxX1xX77xX20xX3xX2bxX2eexX3xX31xX21xX3xX7cxXdxX84xXdxX3xXexX89xX72xX3xX31x10074xX3xX14bxX1x96f1xX65xX3xX217xX218xX4xX3xX53xX16xe1f1xX1dxX3xX4xX1xX3d5xX1dxX1xX65xX3xX192xXcfxX3xa785xX2bxX20xX7fxXdxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xX4cxX20xX6xX3xdc87xb8d6xXffxX3xXcxX72xX3xX1dxXfcxX5cxX3xX2xX169xX169xX169xX3xX96xX92xX1dxX3xX1dxX6xX1axX65xX3xXcxX3bxX3xX4xX1xX293xX4xX3xX7axX7bxX7cxX3xX96xX1b6xX3xX89xX21xX3xXbxX1xX77xX3xXexX89xX15xX1dxX3xX4fxXdxX37xX1dxX3xXexX3d5xX4xX1xX3xX1xX97xX1dxX3xX2xX62x7b28xX3xXexX89xXdxX37xX16xX3xX5cxX3xX119xX3xX96x9b84xXexX3xX5bxX3xX1dxX1xXdxf078xX5cxX3xX90xX20xX5cxX3xX5cxX26axX1dxX65xX3xX11bxa2ccxX3xX5xa99fxX3xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX1dxX3xX1xX97xX1dxX3xX119xX119xX119xXffxX43exX43exX43exX3xX31xX32xXexX3xX1dxX3bxX65xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX293xX4xX3xX2bxXdxX77xX20xX3xX4fxX218xX4xX3xXexX89xX16xX1ax79eexX1dxX3xXexX1xX5bxX1dxX2bxX3xXbxX1xX3b8xX1dxX2bxX3xXexX89xX77xX1dxX1xX3xX1dxX2bxX16xX1axX3xX4xX97xX3xXexX6xXdxX3xX1dxX7fxX1dxX3xX90xX20xX5cxX3xX5cxX26axX1dxX3xX4xX1xX20xX3xX1xX97xX1dxX3xX2xX43exXffxX43exX43exX43exX3xX5xX28xX29xXexX3xX1dxX2bxX28x8b32xXdxa457xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX20xX4fxX1axXaxX12xXfbxX15xX3xXcxX89xX28xX4daxX1dxX2bxX0xX3dxXbxX12


Các tin đã đưa

Phát hiện vụ khai thác đất trái phép

Phát hiện vụ khai thác đất trái phép
2022-05-04 15:30:09

QTO - Hôm nay 4/5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ khai thác đất trái phép...

Tháo dỡ các hạng mục trang trí cầu Đại An

Tháo dỡ các hạng mục trang trí cầu Đại An
2022-04-24 10:08:22

(QTO) – Sáng nay 24/4, phóng viên báo Quảng Trị Online ghi nhận, các hạng mục trang trí trên cầu Đại An ở đường Hùng Vương, TP. Đông Hà bắt đầu được tháo dỡ.

Nam sinh lớp 7 tử vong do đuối nước

Nam sinh lớp 7 tử vong do đuối nước
2022-04-23 21:39:07

(QTO) – Tối nay 23/4, tại Đập Động Lòi, thuộc thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết