Cập nhật:  GMT+7
ef71xf34fx17d4cx1a0b6x11871x12b0ex174d3x14a36x181aexX7x162c2x11948x10640x104b6x13831x164d7xX5x1652exXaxef96xXcxX1x11c3dx102dfx109f1x12bc0xX3xX17x12b66xX17xX18xX3x154cfxX6xX17xX3xX4xX1x14781x13641x12a82xX17xX3xf454xX17xX3xX2x147e4xX2x16e0exX3x19104x174f4xX3xXexX1x16a45xX17xX1xX3xXex14015xX4xX1xX3x15351x10353xX25xX3xXex15e9bxX6xX17xX1xX3xXbxX1x11654xX17xX18xX3xX4xX1x12e86xX17xX18xX3xXex1568axXdxX3xXbxX1x1427ex155b2xX0x164aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xfd6axXaxX12x120f1xfcd5xXcx138cexX3x13aa1xX3x1761exX1x19679xX5dxX3x108e7x1322cxXbxX3xXexX1x13d0cxXdxX3xX40xX57xX17xX18xX3xX32xXdxX27xX17xX3xX40xf271xX17xX3xX32xX81xX3xX4xX1bxX3xXexX1xX37xX17xX1xX3xXexX3cxX4xX1xX3xf477xX25xX41xXexX3xX7x1024exX4xX3xXexX45x120efxX17xX18xX3xXbxX1xX4cxX17xX18xfa56xX3xX4xX1xX52xX17xX18xX3xXexX57xXdxX3xXbxX1xX5cxX5dxXbcxX3xX1x1941exX5dxX3xX17xX6xX26xX3xX2x169f7x10d84xX2xX2xXd8xXd7xf2a5xX2xX2exXbcxX3x132f4xX5cxXdxX3xXexX2axX3xXcxX45x187f8xX17xX3x18ec7xX25x15ea8xX17xX3xf822xf403xX17xX1xXbcxX3x17943xX1xX1bxX3x106bcxXdxX2axX5dxX3xX40xX52xX4xX3x15354xXcfxX17xX18xX3xX6xX17xX3xXex1691axX17xX1xX3xX40x160a2xX3xXexX45xX6xXb3xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX1bxX17xX18xX3xX2xXddxX3xXexX45xXdx1230dxX25xX3xX40x1a49cxX17xX18xX3xX4xX1xXb3xX3xX1fxX6xX17xX3xX4xX1xX25xX26xX27xX17xX3xX2axX17xX3xX2xX2exX2xX30xX3xX32xX33xX3xXexX1xX37xX17xX1xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX41xX25xX3xXexX45xX6xX17xX1xX3xX32x101a4xXdxX3xXexX57xXdxX3xXbxX1xX5cxX5dxX3xXexX45xX57xX5dxX3xX4xXaexXbxX3xXexX37xXdxX3xX7x11278xX17xXd8xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6x169a9xX5xX10xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX5dxX6xX45xX18xXdxX17x12c17xXd7xXbxXa8xX3xX6xX25xXexXb3xXaxX12xX0xXexX45xX12xX0xXexX71xX12xX0xXdxX5dxX18xX3xX7xX45xX4xX9xXaxX5fxX5fxX4xXd8xX189xX6xXb3x1102dxX25xX6xX17xX18xXexX45xXdxXd8xX32xX17xX5fxX71xX10xX7xX80xXexXb3xXbxX5fxX17xX10x175b9xX7xX5fxX2xX2ex11053x107cdxX5fxX1d9xX2exX71xX2xX2x1a302xXddxX2xf595xfe6axXexX2xX1e4xX1d9xX1daxX1d9xX1daxX5xX2xXd8x13967xXbxX18xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXexX71xX12xX0xX5fxXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXexX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxXb3xX71xX26xXaxX12xXf3xXdxX12dxX4xX3xXexX45xX6xXb3xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1x19816xX3xX1xXdxX12dxX17xX3xX7xf0fcxX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1x1a459xX17xX3xX4x12fd2xX6xX3xX5xX114xX17xX1xX3xX40xX5cxXb3xX3xX106xXcfxX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexX10fxX17xX1xX3xX40xX52xXdxX3xX32xX165xXdxX3xX7xX235xX3xX17x17394xX3xX5xX235xX4xX3xX4xX241xX6xX3xX1fxX6xX17xX3xX4xX1xX25xX26xX27xX17xX3xX2axX17xX3xX2xX2exX2xX30xX3xXexX45xXb3xX17xX18xX3xX4xXcfxX17xX18xX3xXexX2axX4xX3xX40xX41xX25xX3xXexX45xX6xX17xX1xX3xX32xX165xXdxX3xXexX57xXdxX3xXbxX1xX5cxX5dxXd8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX71xX12xX0xX5fxXexX45xX12xX0xX5fxXexX6xX189xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxXb3xX71xX26xXaxX12xXcxX45xX15xX165xX4xX3xX40xX1bxXbcxX3xX40xX22dxX3xX40xX41xX25xX3xXexX45xX6xX17xX1xX3xX80xX1xX2axX5dxX3xXbxX1xX2axX3xX4xX2axX4xX3xX32x17aafxX3xXexX45xX57xX5dxX3xX4xXaexXbxX3xX1xX57xXbxX3xX40xX10xX17xX3xXa8xX10xX3xX5dxX2axX26xX3xX4xX1xX25xX26xX27xX17xX3xX71xX2f5xX17xX18xX3xXa8xX17fxX26xX3xX45xX6xX3xX5xXdxX27xX17xX3xXexXdx12f5axXbxX3xXexX45xX27xX17xX3xX40xX81xX6xX3xX189xX37xX17xXbcxX3xXf9xX1xX4cxX17xX18xX3xX106xX17fxX17xX1xX3xX7xX2axXexX3xX30x143d2xX17xX1xX3xX7xX235xX3xX106xXcfxX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexX10fxX17xX1xX3xX75xX25xX17fxX17xX18xX3xXcxX45xX81xX3xX40xX114xX3xXa8xX2axX4xX3xX5xX23dxXbxX3xX4xX1xX25xX26xX27xX17xX3xX2axX17xX3xX2xX2exX2xX30xXd8xX3xXcxX45xXb3xX17xX18xX3xX1bexX25xX2axX3xXexX45xX34axX17xX1xX3xX40xX41xX25xX3xXexX45xX6xX17xX1xXbcxX3xX189xX6xX17xX3xX4xX1xX25xX26xX27xX17xX3xX2axX17xX3xX40xX114xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX1x19baaxXbxX3xX32xX165xXdxX3xX106xXcfxX17xX18xX3xX6xX17xX3xX4xX2axX4xX3xXexX10fxX17xX1xX3xX75xX25xX17fxX17xX18xX3xX1fxX34axX17xX1xXbcxX3xX30xX37xX3xXcxXf4xX17xX1xX3xX32xX37xX3xXcxXf9xXd8xX3xX30xX17fxXdxX3xXf9xX1xX4cxX17xX18xX3xX189xXaexXexX3xX18xXdxffa8xX3xX1xX6xXdxX3xX40xX52xXdxX3xXexX15xX3b5xX17xX18xX3xX18xX131xX5dxX19axX3xXf3x18e97xX3xXf3x125bfxX17xX3x13fa1xX5cxX17xX1xX3xX74xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX411xX5dxX3xX2xX1e5xX2exX1e1xX77xX3xX32xX37xX3xXf9xX1xX5cxX5dxX3xXf3xX411xX17xX3xXf3xX15xX3b5xX17xX18xX3xX74xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX411xX5dxX3xX2xX1e5xX2ex13026xX77xX3xX4x13321xX17xX18xX3xXexX45x19aa3xX3xXexX5cxXdxX3xXa8xX114xX3xXcxXf0xX17xX3xXcxXdxX329xX17xXbcxX3xX1xX25xX26xX12dxX17xX3x1320axX17xX3x17e89xX15xX94xX17xX18xXbcxX3xXcxXf9xXd8xX3xX30xX17fxXdxX3xXf9xX1xX4cxX17xX18xXd8xX3xX30xX6xXdxX3xX40xX52xXdxX3xXexX15xX3b5xX17xX18xX3xX80xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX23dxX17xX3xX40xX114xX3xXexX1xX235xX4xX3xX1xXdxX12dxX17xX3xX2xXddxX3xX32xX2f5xX3xXexX45xX57xX5dxX3xX1xX57xXbxX3xX40xX10xX17xX3xXa8xX10xX3xX5dxX2axX26xX3xX4xX1xX25xX26xX12dxX17xX3xX71xX2f5xX17xX18xX3xX16xX3xX4xX2axX4xX3xXexX10fxX17xX1xX3xX75xX25xX17fxX17xX18xX3xXcxX45xX81xXbcxX3xX75xX25xX17fxX17xX18xX3xX1fxX34axX17xX1xX3xX32xX37xX3xX30xX37xX3xXcxXf4xX17xX1xXd8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxXb3xX71xX26xXaxX12x1a1eaxXdxX27xX17xX18xX3xXexX5cxXdxX3xX40xX81xX6xX3xX189xX37xX17xX3xX75xX25xX17fxX17xX18xX3xXcxX45xX81xXbcxX3xX414xX5cxX17xX1xX3xX32xX37xX3xXf3xX15xX3b5xX17xX18xX3xX40xX114xX3xXexX1xX235xX4xX3xX1xXdxX12dxX17xX3xX1e4xX3xX32xX2f5xXd8xX3xXcxX1xX241xX3xX40xXb3xX5cxX17xX3xX4xX241xX6xX3xX4xX1xX452xX17xX18xX3xX5xX37xX3xX5xX3b5xXdxX3xX71xX2f5xX17xX18xX3xX40xX27xX5dxX3xXexX52xXdxXbcxX3xX71xX44cxX17xX18xX3xXexX25xX52xX4xX79xX3xX17xX94xX3xX79xX32xX3cxXexX3xX32xX37xX3xX80xX34axX5dxX3xX40xX22dxX3xX5xX41xX26xX3xXexX45xX57xX5dxX3xX1xX57xXbxX3xX40xX10xX17xX3xX4xX241xX6xX3xXa8xX10xXbcxX3xX7xX6xX25xX3xX40xX1bxX3xX40xX10xX5dxX3xX189xX2axX17xX3xX5xX41xX26xX3xXexXdxX33xX17xX3xXexXdxX27xX25xX3xXa8xX37xXdxXd8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxXb3xX71xX26xXaxX12xXf3xXdxX12dxX4xX3xXexX45xX6xXb3xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX22dxX3xX1xXdxX12dxX17xX3xX7xX235xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX23dxX17xX3xX4xX241xX6xX3xX5xX114xX17xX1xX3xX40xX5cxXb3xX3xX106xXcfxX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexX10fxX17xX1xX3xX40xX52xXdxX3xX32xX165xXdxX3xX7xX235xX3xX17xX266xX3xX5xX235xX4xX3xX4xX241xX6xX3xX1fxX6xX17xX3xX4xX1xX25xX26xX27xX17xX3xX2axX17xX3xX2xX2exX2xX30xX3xXexX45xXb3xX17xX18xX3xX4xXcfxX17xX18xX3xXexX2axX4xX3xX40xX41xX25xX3xXexX45xX6xX17xX1xX3xX32xX165xXdxX3xXexX57xXdxX3xXbxX1xX5cxX5dxXd8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxXb3xX71xX26xXaxX12xXcxX45xXebxX17xX3x171a2xX1xXcfxXdxX0xX5fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu

Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu
2018-11-11 17:38:09

(QT) - Vào lúc 10 giờ hôm nay 11.11.2018, tại km20, Quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả...

Phát hiện vụ vận chuyển 264 kg pháo lậu

Phát hiện vụ vận chuyển 264 kg pháo lậu
2018-11-11 09:58:14

(QT) - Vào hồi 21h30 hôm qua 10.11.2018, tại thôn Kalu, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đội trinh sát đặc...

Ngôi nhà và bản án

Ngôi nhà và bản án
2018-11-10 06:54:14

(QT) - Người chồng sang Lào làm ăn một thời gian rồi dính vào ma túy, sinh ra nghiện ngập. Từ một người có việc làm, có thu nhập, người chồng trượt dài trong tội lỗi, để rồi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết