Cập nhật:  GMT+7
73f9xde0bxc0b7x862bxe727x858dxf469xf721x961exX7xb28axe239xd350xd5e5x79f6xa76fxX5xaa3fxXaxec74xXcxX1x93faxX6xX3xXcxX1xXdxc3a5xa314x871dx9646x100c9x8d25xX3xaf3axX1x103dcxXdxX3xXex92e9xX3xX1xX6xXdxX3x9935xX28xXdxX3xXexd9a4x7595xX1cxe435xX3xfe78xd3fcxX1cxX3xX4xX1xX1fxc3daxa0fcxX1cxX3xe641xecb6xce8dxef83xX46xX3xcb93xX6x83acxX3xXexX1xX1fxX28xX4xX3xX5xf551xX3xX5xX39xX1fxX0xbcb4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6x10778xXaxX12xcd09x9618xb3f1x9defxXcxf3bcxX3xX1dxX3x92a0xX1xXdx1077fxX1fxX3xX2xX1dxd723xf8daxX3xX78xbd08xX3xf451xX1fxX6xX1cxX3xX78xa84fxX1cxX1xX3xX7xX54xXexX3xX2exXdxX7bxX1fxX3xXex95a9xX6xX3xX78xf6dbxX1cxX36xX3xX6xX1cxX3xXexX1x7c2fxX3xcf8axde92xX3xX1exX33xX84xX1cxX36xX3xXcxX1xf64axX3fxX81xX3xXcxX1xX15xX6xX3xXcxX1xXdxX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX20xX3xX4xX1xX4bxX3xX49xXdxX20xXexX81xX3xX2exXaaxX3xX22xX1xX24xXdxX3xXexX28xX3xX38xc72bxX3xX54xX1cxX81xX3xX22xX1xX24xXdxX3xXexX28xX3xX49xXa7xX3xX4xX6xX1cxX3xX38xc0a5xX3xX49x8603xXexX3xXexe9a4xc0adxX3xX36xXdxX6xXfbxX3xX1xX6xXdxX3xX2exX28xXdxX3xXexX33xX34xX1cxX36xX3xX38xX39xX1cxX3xX4xX1xX1fxX3fxX40xX1cxX3xX43xX44xX45xX46xX46xX3xX49xX6xX4bxX3xXexX1xX1fxX28xX4xX3xX5xX54xX3xX1cxX36xX4bxXfaxXdxX3xX1cxX1xX39xXbxX3xX5xX39xX1fxX44xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd60bxX4bxX6cxX3fxXaxX12xXcxX1xX10xX4bxX3xXcxX1xX33xX34xX1cxX36xX3xXexX54xX3xee68xa11cxX3xXcxX1xXf3xX1cxX1xX3x9834x9b12xX81xX3xXcxX9axX33xX24xX1cxX36xX3xX78xX9exX1cxX36xX3xX6xX1cxX3xXexX1xXa7xX3xXa9xXaaxX3xX1exX33xX84xX1cxX36xX3xXcxX1xXb4xX3fxX81xX3xX38xXf3xX4bxX3xX5x7634xX4xX3xaa01xX3xX36xXdxe9f7xX81xX3xX1cxX36xXf3xX3fxX3xf838xX46xX1dxc7a3xX81xX3xXexXfaxXdxX3xXbxX1xX33xX19cxX1cxX36xX3x7e0axX1xX195xX3xX14cxXf3xXdxX3xX6fxXexX1xXa7xX3xXa9xXaaxX3xX1exX33xX84xX1cxX36xX3xXcxX1xXb4xX3fxX74xX81xX3xX5xe4c9xX4xX3xX5xX33xX34xX1cxX36xX3xX4xX8cxX1cxX1xX3xX7xX54xXexX3xX2exXdxX7bxX1fxX3xXexX9axX6xX3xX78xX9exX1cxX36xX3xX6xX1cxX3xXexX1xXa7xX3xXa9xXaaxX3xX2exXaaxX3xXbxX1xX54xXexX3xX1xXdxd836xX1cxX3xX38xXf3xX3xX49xXf6xXexX3xX36xXdx8922xX3xXa9xX10xX3xX9exX1dxXexX9exX3xXfbxX6xX1cxX36xX3xX49xXdxX40xX1cxX3xX22xXdxX40xXfbxX3xX7xX4bxX54xXexX3xX1a7xfe54xX1exX1dxX232xX1a4xX232xX80xX81xX3xXexX1xX1fxdf31xX4xX3xXa9xX10xX3xX4xX1xX24xX3xXa9xd450xX1cxX36xX3xX6cxa998xX1fxX3xX4xXb4xX6xX3xX78xX9exX1cxX36xX3xXexX3fxX3xX78xX1b5xX3xX161xX39xX1cxX3xXexX8cxXdxX3xX38xXf3xX3xX71xXa7xX4xX1xX3xX38xXddxX3xX1b5xX10xXexX9axX4bxX5xXdxXfbxX10xXa9xX81xX3xX6cxX4bxX3xXexXf3xXdxX3xXa9xX20xX3xX70xX36xX1fxX3fxbb59xX1cxX3xX1b5xX1xXdxX3xX1exX4bxXf3xXdxX3xX2exXdxX7bxX1fxX3xX22xX1xXdxX40xX1cxX3xXexX9axX1bxX1cxX3xXexX1fxX3fxX20xX1cxX3xX86xX1fxX28xX4xX3xX5xX23exX3xX2xa2caxX3xXexX1xX10xX4bxX3xX1xX33xf3cbxX1cxX36xX3xX1exX1fxX20xX3xX38xXf3xX4bxX3xX72xXf3xX3xX70xa43cxX1cxX36xX44xX3xX16axX1xXdxX3xX2exX6xX1cxX36xX3xX4xX1xX24xX3xXa9xX249xX1cxX36xX3xX6cxX24exX1fxX3xX4xX1xX4bxX3xX78xX9exX1cxX36xX3xXexX3fxX81xX3xXexX9axX1bxX1cxX3xXa9xX10xX3xX4xe9a0xX3xX4xb603xXexX3xX36xXdxX305xX1fxX3xX43xX44xX45xX46xX46xX3xX49xX6xX4bxX3xXexX1xX1fxX28xX4xX3xX5xX54xX3xX1cxX36xX4bxXfaxXdxX3xX1cxX1xX39xXbxX3xX5xX39xX1fxX3xX1cxX1xXaaxX1cxX3xX1xXdxX207xX1fxX3x80d6xbb7exXcxX3xX38xXf3xX3xX1exX33axfd3cx9531xX44xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX4bxX6cxX3fxXaxX12xb058xX1fxX6xX3xX2exXdxX7bxX1fxX3xXexX9axX6xX3xX49xX6xX1cxX3xX2exX24exX1fxX81xX3xX5xX54xXdxX3xXa9xX10xX3xX70xX36xX1fxX3fxX28dxX1cxX3xX1b5xX1xXdxX3xX1exX4bxXf3xXdxX3xX22xX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX39xX1cxX81xX3xX7xX28xX3xXexX1xX1fxX28xX4xX3xX5xX54xX3xX1cxX302xXdxX3xXexX9axX1bxX1cxX3xX2exX33xX34xX4xX3xX38xX34xX3xX1exX4bxXf3xXdxX3xX5xXf3xX3xX70xX36xX1fxX3fxX28dxX1cxX3xXcxX1xXa7xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX70xX1xX1fxX1cxX36xX3xXfbxX1fxX6xX3xXexXfaxXdxX3xXcxX1b5xX3xX1exX1fxX20xX81xX3xX5xX34xXdxX3xX6cxXddxX1cxX36xX3xX4xX1xdbaaxX1cxX36xX3xX5xXf3xX3xX5xX54xXdxX3xXa9xX10xX3xX4xX1xX4bxX3xX78xX9exX1cxX36xX3xXexX3fxX3xX78xX1b5xX3xX161xX39xX1cxX3xXexX8cxXdxX3xX38xXf3xX3xX71xXa7xX4xX1xX3xX38xXddxX3xX1b5xX10xXexX9axX4bxX5xXdxXfbxX10xXa9xX3xX1cxX1bxX1cxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX36xX33xX19cxXdxX3xX2exXaaxX3xX2exX33xX6xX3xX7xX28xX3xXexX1xX1fxX28xX4xX3xX5xX54xX3xXexX9axX1bxX1cxX3xX4xX305xXexX3xX36xXdxX305xX1fxX3xXexX9axX1bxX1cxX3xX9exX1dxXexX9exX3xX38xX2c1xXdxX3x8110xX3xX2exXa7xX1cxX1xX3xX4xX1xX24xX3xX2exXdxX3xXexXdxX1bxX1fxX3xXexX1xXddxX3xXexX1xd23exX3xX49xXa7xX3xX4xX9exX1cxX36xX3xX6xX1cxX3xX49xXf6xXexX3xX36xXdxX213xX44xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX4bxX6cxX3fxXaxX12xX1exXdxX207xX1cxX81xX3xX38xXddxX3xX38xXdxX207xX4xX3xX2exX6xX1cxX36xX3xX2exX33xX34xX4xX3xX78xX9exX1cxX36xX3xX6xX1cxX3xXexX1xXa7xX3xXa9xXaaxX3xX1exX33xX84xX1cxX36xX3xXcxX1xXb4xX3fxX3xXexXdxX20xXbxX3xXexXddxX4xX3xX2exXdxX7bxX1fxX3xXexX9axX6xX81xX3xXa9x9ba9xX3xX5xX461xX3xXexX1xX10xX4bxX3xXbxX1xX54xXbxX3xX5xX1fxX39xXexX44xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX4bxX6cxX3fxXaxX12xX78xca85xX70xc915xX3xX1exd21exa929xX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bí thư thị trấn Lăng Cô làm hai nhân viên có bầu

Bí thư thị trấn Lăng Cô làm hai nhân viên có bầu
2015-08-02 06:50:48

(TTO) - Bí thư thị trấn Lăng Cô Huỳnh Đức Hải thừa nhận có quan hệ với hai nhân viên đang làm việc ở bộ phận kế toán và tư pháp UBND thị trấn Lăng Cô làm hai người này có bầu.

Tử hình kẻ đánh chết bạn gái đang mang thai

Tử hình kẻ đánh chết bạn gái đang mang thai
2015-07-31 04:45:20

(TTO) - Sáng 30-7,TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Hà Quốc Tài (27 tuổi, ngụ Q.11) về tội giết người và mức án 1 năm tù đối với Nguyễn Hữu Đáp (32 tuổi, ngụ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết