Cập nhật:  GMT+7
ec1cx10975x123bbx1197ax10151x166f9x162fex13ccdx151f4xX7x165d2x187d9x11dbdx11fa3x123bcx139ddxX5xff94xXax17ceaxXcxX1xX6x114b1xX3x17309xXdxX6xX3x184c4x16745x11806x18421xX18xX3x12dc1x14f60x125cexX3xX5x12521xX6xX3xX1cxfbb0x102a1xX3x152f3x133d8xX6xX3xX1cxXdx13810xX1fxX3xXexX1xX2cx15305xXdx10561xX3x11980xX3x15ceex17753xX3xX4xX6xX1fxX3xX40xX41xX3xX1cx1380axX3xX1fxX18xX1xX41xX3xXex16304xX2fxX24xX3xXex13e20xX0x142a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx175edxX10xX6xX22xXaxX12x183dbx143c6x10980xX71x138b8xef48xX3x18deaxX3x16ae8xX18x16675xX24xX3x15ec1x12a8axX76xX2xX7exX3cxX3x182f5x107d7xX3xX2exX2fxX6xX1fxX3xX84xX2bxX1fxX1xX3xX7x17d8dxXexX3xX1cxXdxX4bxX2fxX3xXexX53xX6xX3xX76xX3xX84x14c6fxX1fxX18xX3xX6xX1fxX3xXcxX73xX69xX84xf976xX3xX4xX1xX2cxX3xX40xXdx16131xXexX3xX1cx11628xX3xX4xX1xX2fxX24x17d51xX1fxX3xX1xfde2xX3xX7xX85xX3xX7xX6xX1fxX18xX3x18308xXdxX34xX1fxX3x1118cxX70xX78x1188cxX3xXcxX73xX69xX84xXacxX3cxX3xX1cxX4bxX3xX1fxX18xX1xX41xX3xXexX53xX2fxX24xX3xXexX58xX3xX1cxX58xXdxX3xee94x1301cxXdxX3xX70xX1xXdxX1xX3xX73xX6xX2cxX3xee77xX2fxX3xX6fx1298bxf85dxX3xXexX2fx12c12xXdxX3cxX3xXex10a23xX1fxX3xXexXdxXb4xX1fxX18xX3xXccxXdxX34xXexX3xX5xX7axX3x11f90xX3x13fb1xX2bxX2cxX3cxX3xX2exX2fxX58xX4xX3xXexX41xX4xX1xX3x11554xX7axXdxX3x13db9xX2cxX6xX1fxX74xX3cxX3xX69xX7xXdxX10xX1xX3xXacxXdxX1fxX18xX3xX84xX1xXdxX3xX6fx179ddxX2xX3xXexX2fxX107xXdxX3cxX3xXexX10cxX1fxX3xXexXdxXb4xX1fxX18xX3xXccxXdxX34xXexX3xX5xX7axX3xX11dxX3xX132x15b5dxX4xX3cxX3xX2exX2fxX58xX4xX3xXexX41xX4xX1xX3xX12exX7axXdxX3xX132xX2cxX6xX1fxX74xX3cxX3xX84xX1xX23xX2fxX3xXccx11b73xX3xX69xXdxX4bxX1fxX3xX6fxX7dxX103xX3xXexX2fxX107xXdxX3cxX3xX1fxX18x13026xX3xX2exX2fx1803exX1fxX3x167cdxX74xX3cxX3xX12ex107d0xX1fxX18xX3xXacxXdxX1fxX1xX3xX70xX6xX1fxX18xX3xX6fxX102xX102xX3xXexX2fxX107xXdxX3cxX3xX1fxX18xX199xX3xX2exX2fxX19dxX1fxX3xX1a0xX74xX3cxX3xX78xX18xX2fxX24x116edxX1fxX3x14bccxX2fxX58xX4xX3xXcxX2fx16e24xX1fxX3xX6fxX102x17ee6xX3xXexX2fxX107xXdxX3cxX3xX1fxX18xX199xX3xX2exX2fxX19dxX1fxX3xX103xX74xX3cxX3xX69xX2fx18589xX1fxX1xX3xXd1xXdxX16xX3xXcxX1x12ff0xX1fxX18xX3xX6fxX7dxX7exX3xXexX2fxX107xXdxX3cxX3xX1fxX18xX199xX3xX2exX2fxX19dxX1fxX3xX2xX2xX74xX3cxX3xX78xX18xX2fxX24xX1cexX1fxX3xXcxX1xX92xXdxX3xX73xX1xX1dxX85xX1fxX18xX3xX6fxX102xX1a0xX3xXexX2fxX107xXdxX3cxX3xX2exX2fxX10cxX3xXex1350fxX1fxX1xX3xX11dxX1fxX1xX3xX71xXdxX6xX1fxX18xX74xX3xX4x183abxX1fxX18xX3xXf1xX4bxX3xXex1301axXdxX3xf31fxX132xX27xX6xX3xX1cxX2bxX2cxX3xX4xX1xXdxXb4xX16xX3xX1cxX2cxX3axXexX3xXexX7axXdxX3xX7xX2bxX1fx12956x148a6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2cxX22xX24xXaxX12xX70xX1xXdxX1xX3xX73xX6xX2cxX3xXfexX2fxX3xXf1xX7axX3xX69xX7xXdxX10xX1xX3xXacxXdxX1fxX18xX3xX84xX1xXdxX3xX5xX7axX3xX1xX6xXdxX3xX16xX1fexXexX3x136dex18eaaxX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX1fxX3xXexX53x18462xX1fxX18xX3xXexX53xX2cxX1fxX18xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xX23xX24xX3xX5xX27xX6xX3xX1cxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX6xX3xX1cxXdxX34xX1fxX3xXexX1xX2cxX3axXdxX3xX22xX2cxX3xX1fxX1x1395bxX16xX3xX1cxX58xXdxX3xXexX1dx16256xX1fxX18xX3xX1fxX18xX1dxX1exXdxX3xX12exX7axXdxX3xX132xX2cxX6xX1fxX3xXexX107xX3xX4xX1x10d07xX4xX273xX3xXd4xX1dxXf2xXdxX3xX7xX167xX3xX4xX1xX23cxX3xX1cxX3axX2cxX3xX4x15d55xX6xX3xX16xX254xXexX3xX1cxX58xXdxX3xXexX1dxX2f7xX1fxX18xX3xXexX10cxX1fxX3xX11dxX3xXd4xX10xX3xX6fxfd98xX1xXa1xX1fxX18xX3xX53x13155xX3xX5xX6xXdxX3xX5xX41xX4xX1xX3cxX3xX4xX1dxX3xX1fxX18xX199xX3xXexX3axXdxX3xX12exX7axXdxX3xX132xX2cxX6xX1fxX74xX3cxX3xX4xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX1xX19dxXbxX3xX4xX2bxX1fxX1xX3xXf1xX7axX2cxX3xXccxXdxX34xXexX3xX78xX6xX16xX3cxX3xX16xX2eexX4xX3xX1fxX58xXdxX3xXf1xXf2xXdxX3xX84xX1xX23xX2fxX3xXccxX186xX3xX69xXdxX4bxX1fxX3cxX3xX69xX2fxX1f4xX1fxX1xX3xXd1xXdxX16xX3xXcxX1xX1fexX1fxX18xX3xX16xX2fxX6xX3xX102xX3exX3xXexX1x16430xX3xX18xX1xXdxX3xX1fxX2f7xX3xX2exX2fxX58xX4xX3xXexXb4xX3cxX3xXexX1xX3baxX3xX18xX1xXdxX3xX1fxX2f7xX3xX1fxX254xXdxX3xX1cxX41xX6xX3xX6fxX18xX2bexXdxX3xX4xX1xX2fxX1fxX18xX3xX5xX7axX3xXexX1xX3baxX3xX11dxXcxXacxX74xX3xXexX3axXdxX3xX78xX18xX23xX1fxX3xX1xX7axX1fxX18xX3xX11dxX84xX11fxX3cxX3xXccxX73xX11fxX6xX1fxX33fxX3cxX3xX70xX6xX4xX2cxX16xX40xX6xX1fxX33fxX3cxX3xX69xXd4xX11fxX6xX1fxX33fxX3xX4xX2eexX3xX1cxfa2cxX1fxX18xX3xX33fx16b97xX3xX22xX41xX4xX1xX3xXf1xX199xX3xX4xX1xX2fxX24xXbexX1fxX3xXexXdxX4bxX1fxX3xXexX53xX167xX4xX3xXexX2fxX24xXb4xX1fxX3xX6fx1118axX1fxXexX10xX53xX1fxX10xXexX3xX11fxX6xX1fxX33fxXdxX1fxX18xX74xX3cxX3xX7xX6xX2fxX3xX1cxX2eexX3xX40xX92xX2cxX3xXf1xX4bxX3xX4xX1xX2cxX3xX1cxXc2xX1fxX18xX3xX40xX2bexX1fxX3x17b6bxX3xX12exX7axXdxX3xX132xX2cxX6xX1fxX273xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2cxX22xX24xXaxX12xXcxX53xX2cxX1fxX18xX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX18xX7axX24xX3xX102xX149xX3xXf1xX7axX3xX102xX103xX76xX102xX76xX102xX7exX2xX149xX3cxX3xX1cxXc2xX1fxX18xX3xX40xX2bexX1fxX3xX4xX324xX6xX3xX70xX1xXdxX1xX3xX73xX6xX2cxX3xXfexX2fxX3cxX3xX69xX7xXdxX10xX1xX3xXacxXdxX1fxX18xX3xX84xX1xXdxX3xX7x12422xX3xX22xX199xX1fxX18xX3xXexX1xXdxXb4xXexX3xX40xX41xX3xXf1xXdxX1cexX1fxX3xXexX1xXa1xX1fxX18xX3xX4xXa1xX1fxX18xX3xX1fxX18xX1xX34xX3xX4xX6xX2cxX3cxX3xXexX1xX167xX4xX3xX1xXdxX34xX1fxX3xX4xX92xX4xX3xX4xX2fxX254xX4xX3xX18xX2bexXdxX3xX2exX2fxX6xX3xX44exX1fxXexX10xX53xX1fxX10xXexX3xX1cxXb4xX1fxX3xX7xX58xX3xXexX1xX2fxX10cxX3xX40xX6xX2cxX3xX4xX58xX3xX1cxX41xX1fxX1xX3xX4xX324xX6xX3xX103xX3xX1fxX18xX1dxX1exXdxX3xX22xX23xX1fxX3xXexX53xX10cxX1fxX3xX1cxX41xX6xX3xX40xX7axX1fxX3xXcxX73xX69xX84xXacxX3cxX3xX18xXdxX2bxX3xX16xX3axX2cxX3xX1fxX1xX23xX1fxX3xXf1xXdxX10cxX1fxX3xXcxX107xX1fxX18xX3xX1cxX7axXdxX3xX1cxXdxX34xX1fxX3xXexX1xX2cxX3axXdxX3xXccxX78xX73xXcxX3xXexX1xXa1xX1fxX18xX3xX40xX92xX2cxX3xX1fxX2f7xX3xX4xX1dxXf2xX4xX3xX1cxXdxX34xX1fxX3xXexX1xX2cxX3axXdxX273xX3xXcxXdxXb4xXbxX3xXexX1xX10xX2cxX3cxX3xX1fxX1x18282xX1fxX18xX3xX1cxX58xXdxX3xXexX1dxX2f7xX1fxX18xX3xX1fxX7axX24xX3xX18xXdxX2bxX3xX16xX3axX2cxX3xX84xXa1xX1fxX18xX3xX6xX1fxX3xXcxX73xX3xX69xX7axX3xX78xX254xXdxX3xXexX1xXa1xX1fxX18xX3xX40xX92xX2cxX3xX1fxX1xX5c6xX1fxX18xX3xX1fxX18xX1dxX1exXdxX3xX1fxX7axX24xX3xX5xXdxX10cxX1fxX3xX2exX2fxX6xX1fxX3xXf1xX199xX3xX92xX1fxX3xX53xX4e6xX6xX3xXexXdxX4bxX1fxX3cxX3xX16xX6xX3xXex13f68xX24xX3xXf1xX7axX3xX24xX10cxX2fxX3xX4x12fe8xX2fxX3xX1xX2bexX3xX4xX1xX2fxX24xXbexX1fxX3xXexXdxX4bxX1fxX3xXf1xX7axX2cxX3xXexX7axXdxX3xX33fxX1xX2cxX2bxX1fxX3xXexX1xX10xX2cxX3xX7xX167xX3xX4xX1xX23cxX3xX1cxX41xX1fxX1xX3cxX3xX53xXc2xXdxX3xX53xX62axXexX3xX53xX6xX3xX4xX1xXdxXb4xX16xX3xX1cxX2cxX3axXexX273xX3xXcxX107xX1fxX18xX3xX4xX254xX1fxX18xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xX23xX24xX3xX1fxX7axX24xX3xX5xX27xX6xX3xX1cxX2bxX2cxX3x1167fxX3exX7exX3xXexX53xXdxX34xX2fxX3xX1cxXc2xX1fxX18xX3cxX3xXexX53xX2cxX1fxX18xX3xX1cxX2eexX3xX7dxX149xX1a0xX3cxX103xX3xXexX53xXdxX34xX2fxX3xX1cxXc2xX1fxX18xX273xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2cxX22xX24xXaxX12xXd4xX24cxX3xX40xXdxXb4xXexX3xXexX1xX3baxX3xX11dxXcxXacxX3xX1cxX1dxX2f7xX4xX3xX22xX24cxX1fxX18xX3xX5xX7axX16xX3xXbxX1xX1dxX85xX1fxX18xX3xXexXdxX34xX1fxX3xX5xX27xX6xX3xX1cxX2bxX2cxX3xX1fxX1xX1dxX1fxX18xX3xXf1x1122dxX3xX1xX92xX16xX3xX5xX2f7xXdxX3cxX3xX12exX1a5xX1fxX18xX3xXacxXdxX1fxX1xX3xX70xX6xX1fxX18xX3cxX3xX78xX18xX2fxX24xX1cexX1fxX3xX1d1xX2fxX58xX4xX3xXcxX2fxX1d8xX1fxX3cxX3xX78xX18xX2fxX24xX1cexX1fxX3xXcxX1xX92xXdxX3xX73xX1xX1dxX85xX1fxX18xX3xXf1xeca9xX1fxX3xX40xX92xX1fxX3xX4xX1xX2cxX3xX70xX1xXdxX1xX3xX73xX6xX2cxX3xXfexX2fxX3xXf1xX7axX3xX69xX7xXdxX10xX1xX3xXacxXdxX1fxX18xX3xX84xX1xXdxX3cxX3xX1cxXc2xX1fxX18xX3xXexX1xX1exXdxX3xX18xXdxX62axXbxX3xX53xX62axXexX3xXexXdxX4bxX1fxX3xXexX27xX3xX4xX92xX4xX3xXexX7axXdxX3xX33fxX1xX2cxX2bxX1fxX3xX7xX6xX2fxX3xX33fxX1xXdxX3xX1fxX18xX1dxX1exXdxX3xX40xX41xX3xX1xX3axXdxX3xX4xX1xX2fxX24xXbexX1fxX3xXf1xX7axX2cxX273xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2cxX22xX24xXaxX12x17767xX44exX3xX84xX69x11203xX78xX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

20 bánh heroin, súng K59 trên xe giang hồ đất mỏ

20 bánh heroin, súng K59 trên xe giang hồ đất mỏ
2014-10-31 06:55:00

(TNO) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, chiều 29.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) thuộc Công an tỉnh này đã bắt giữ một đối tượng cộm cán...

Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ

Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ
2014-10-30 08:41:04

(QT) - Lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vừa đấu tranh thành công chuyên án 662 M, triệt...

Bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm

Bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm
2014-10-29 00:39:51

(QT) - Tại nhà trọ Gia Bảo do Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1975), trú tại khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) làm chủ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết