Cập nhật:  GMT+7
de81x11cfbx11a24x13b0ex108cbx15a5fx1202ex13e41x1394exX7x14928x128edxf204x16e64x11520x11f35xX5xfb02xXaxeacbxXcxX6xXdxX3xe7f8xe70cxX17xX3x1727bxXdxX6x12c3dxX3xXexX1x132c8xX17xX1bxX3xX17xX1bxX1xXdx17500x17584xX3xXex14256x154a5xX17xX1bxX3xX5x122a4xX2bxX3xX2xX3xX17xX1bx10253x14daexXdxX3xX4xX1x1498cxXexX0x17344xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14a34xX10xX6xe6edxXaxX12x124efx15d50xXcx13c07xX3x16938xX3x10ffdxX1xX1exf31axX17xX1bxX3xX2x12f04xX3xX1bxXdxX3cxX3xX68xe5b8xX3xXbxX1x121bdxXexX3xX17xX1bxX34x14f6axX3xX2x107e1xX44x17549xX44xX7exX6fxX2xX7ex102d1xX3xXexX18xXdxX3x11fd2xX3bxX3cxX17xX1bxX3xfdecx112b1xX3xXcxX1xX3bxX3cxX17xX1bxX3xX60xXdx11e69xXexX3xX59xX8axX1exX18xX17xX3xX1bx14c77xX17xX3xX17xX1xX34xX3xXexX1xX3cxX3x139ebxX22xX17xX1bxX3xX53xX34xX5cxX3xXexX1x1364dxf451xX4xX3xe5f3xX1xXbcxX3xXbxX1x178cdxX3xX7cxX84xX3xXbxX1xX3bxX3cxX17xX1bxX3x14118xX84xX3xXcxe6d9x12effxXb1xX22xX17xX1bxX3xX53xX34xX3xX59xX5axXbcxX63xX17xX1bxX3xXcxX2exeb3axX5cxX3xX8ax129aexX3x16f89xX63xX79xX3xX2exX6xX3x10119x171daxX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xX3xX1bxXdxX6xX1exX3xXexX1xX22xX17xX1bxX3xX17xX1bxX1xXdxX2axX2bxX3xXexX2exX2fxX17xX1bxX3xX5xX34xX2bxX3xX2xX3xX17xX1bxX3bxX3cxXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xXexX18xXdxX3xX4xX1xea45xX3xXf6xX34xX3xX2xX3xX17xX1bxX3bxX3cxXdxX3x1080cxXe9xX3xXexX1xX3bx173b5xX17xX1bxX3xX17x1245fxX17xX1bxXd7xX0xXexX6xX13dxX5xX10xX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX2bxX6xX2exX1bxXdxX17x100ddxX7exXbxXefxX3xX6xXbcxXexX1exXaxX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX2bxX1bxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX44xX44xX4xXd7xX13dxX6xX1ex1586bxXbcxX6xX17xX1bxXexX2exXdxXd7xXf6xX17xX44xX56xX10xX7xXc0xXexX1exXbxX44xX17xX10x12b44xX7xX44xX2xX7exX6fxX7cxX44x1461cx1603axX56xe8c1xX2xX6fxX7exXd2xX6fxX2xXexXd2xX7ex1744fxX2xX1a2xX5xX2xXd7x12c38xXbxX1bxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX12xX53xXdxX9cxX17xX3xXexX2exX3bxX3cxX17xX1bxX3xXefxX63xX79xX3xX2exX6xX3xXf6xXf7xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xXd7xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX2exX12xX0xX44xXexX6xX13dxX5xX10xX12x13129xX34xX1exX3xXexX1xX3cxXdxX3xX8axXdxf037xX2bxX3xXexX2exX2axX17xX84xX3xXefxX10xX3xX2bx13cbfxX79xX3xX2bxX6xX17xX1bxX3xe2c7xX60x1160bxX3xX7cxX1a2xX60xX1a3xX5exX3xX7exX1a2xXd2xX7exX3xX56xX1exX3xX6xX17xX1xX3xX205x1069dxX3xX205x153f8xX17xX3xX53x111a5xX6xX84xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXf6xXdxX2axX17xX3xXcxX2exX3bxX3cxX17xX1bxX3x12207xX6xX1exX3xX8ax1134axX17xX1bxX3x11f1axX3xXexX41xX3xX5axXbcxX63xX17xX1bxX3xXcxX2exXe9xX3xX8axXdx12469xXbcxX3xXc0xX1xXdxX210xX17xX3xX8axX6xX17xX1bxX3xX5xX3bxXbcxX3xXexX1xX22xX17xX1bxX3xXexX1xX10xX1exX3xX1xX3bx159b8xX17xX1bxX3xX8axX3bxX3cxX17xX1bxX3xX53x158f3xX17xX1bxX3xX205xX3bxX143xX17xX1bxX3xX17xXc6xXdxX3xX56xX34xXdxX3xX8axX41xX17xX3xX8axXe9xX6xX3xX8axXdxX210xX2bxX3xXexX2exX2axX17xX3xX8axXedxX3xX8ax155d9xX2bxX3xXf6xX34xX1exX3xXefxX10xX3xX2bxX21dxX79xX3xX2bxX6xX17xX1bxX3xX225xX60xX227xX3xX7cxX1a2xX53xX1a2xX5exX3xX2xX1a3xX68xX1afxX3xX56xX1exX3xX6xX17xX1xX3xXcxX2exX3bxX143xX17xX1bxX3xX5axXbcxX6xX17xX1bxX3xX53xX29cxX17xX1bxX84xX3xX59xX1a2xX1a2xX3xXexXbcx13790xXdxX5cxX3xXexX2exX73xX3xXc0xX1xXbcxX3xXbxX1xXc6xX3xX7cxX84xX3xXbxX1xX3bxX3cxX17xX1bxX3xXd2xX84xX3xXcxXd6xXd7xXb1x15ab1xX17xX1bxX3xX53xX34xX3xX8axXdxX272xXbcxX3xXc0xX1xXdxX210xX17xX3xXexX1xX10xX1exX3xX1xX3bxX291xX17xX1bxX3xX17xX1bxX3bxf55cxX4xX3xX5xX18xXdxXd7xX3xX53x14b7cxXbcxX3xX184xXbcxX63xX3xX4x167d2xX6xX3xX4xX73xX3xXf6xX6xX3xX4xX1xX18xX2bxX3xX2bxX18xX17xX1xX3xX8axXedxX3xX5xX34xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX53xX29cxX17xX1bxX3xX4xX1xX41xXexX3xXexX18xXdxX3xX4xX1xX306xX84xX3xX6xX17xX1xX3xX53xX243xX6xX3xX13dxXe9xX3xXexX1xX3bxX143xX17xX1bxX3xX17xX148xX17xX1bxX84xX3xX1xXdxX9cxX17xX3xX8axX6xX17xX1bxX3xX8axX3bxX347xX4xX3xX4x11740xXbxX3xX4x168d5xXbcxX3xXexX18xXdxX3xX225xX9cxX17xX1xX3xXf6xXdxX9cxX17xX3xXb1xX6xX3xXc0xX1xX1exX6xX3xXex11b68xX17xX1xX3xX5axXbcxX63xX17xX1bxX3xXcxX2exXe9xXd7xX3xXcxX18xXdxX3xX1xXdxX9cxX17xX3xXexX2exX3bxX3cxX17xX1bxX84xX3xX4xX63xX3xX1xX6xXdxX3xXefxX10xX3xX2bxX21dxX79xX3xX8axX272xXbcxX3xX13dxXe9xX3xX1xX3bxX3xX1x10a5dxX17xX1bxX3xX17xX148xX17xX1bxXd7xX3x17868xX1bxX6xX79xX3xX7xX6xXbcxX3xXc0xX1xXdxX3xXefxX63xX79xX3xX2exX6xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xX84xX3xX5x148bdxX4xX3xX5xX3bxX347xX17xX1bxX3xX258xX227x12a13xXcxX3xX258xX22xX17xX1bxX3xX6xX17xX3xXb1xX22xX17xX1bxX3xX53xX34xX3xX8axXedxX3xX4x131c6xX3xX2bxX148xXexX3xX8axX210xX3xXc0xX1xX21dxX2bxX3xX17xX1bxX1xXdxX9cxX2bxX3xX1xXdxX9cxX17xX3xXexX2exX3bxX3cxX17xX1bxX3xXf6xX34xX3xXbxX1xX2c4xX17xX3xX5xXbcxX327xX17xX1bxX3xX1bxXdxX6xX1exX3xXexX1xX22xX17xX1bxXd7xX3xX412xX1bxXbcxX79xX2axX17xX3xX17xX1xX2c4xX17xX3xXf6xXf7xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xX3xX8axX6xX17xX1bxX3xX8axX3bxX347xX4xX3xX4xX143xX3xX184xXbcxX6xX17xX3xX4xX1xX3b5xX4xX3xX17xX23fxX17xX1bxX3xXexXdxX41xXbxX3xXexXf7xX4xX3xX8axXdxX272xXbcxX3xXexX2exX6xX3xX5xX34xX2bxX3xX2exX23cxXd7xX3xXcxXdxX17xX84xX3xX63xX17xX1xX160xX3xXb1x10975xX258xX3xX205xecd8xfd47xXcxX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những “kỳ án” làm đau đầu cơ quan tố tụng

Những “kỳ án” làm đau đầu cơ quan tố tụng
2012-02-18 09:58:23

(VnExpress) - Hai lần phải nhận án tử nhưng bỗng chốc được thả tự do; 9 thành viên trong một gia đình được tha bổng sau hơn 12 năm... là những vụ án ly kỳ khiến các cơ quan tố...

Cướp nhập viện vì gây tai nạn liên hoàn

Cướp nhập viện vì gây tai nạn liên hoàn
2012-02-18 09:57:59

(VnExpress) - Chiều 17/2, trên đường trốn chạy sự truy bắt của hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến, tên cướp đã đâm vào hai xe máy ở góc ngã tư Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ (phường...

Những vụ án đau lòng từ rượu bia

Những vụ án đau lòng từ rượu bia
2012-02-18 09:43:03

(QT) - Rượu bia, nếu dùng ở mức độ vừa phải, được nhiều người coi là men nồng của cuộc sống, giúp người ta có những phút thăng hoa, quên đi bao lo toan, phiền muộn của cuộc...

Những người giữ bình yên cho từng ngõ phố

Những người giữ bình yên cho từng ngõ phố
2012-02-17 11:50:12

(QT) - Cảnh sát khu vực, cái tên gợi lên cảm giác quen thuộc và gần gũi. Họ chính là những người có mặt mọi nơi, mọi lúc khi nhân dân cần sự giúp đỡ. Có những việc mặc dù không...

Bắt giam 5 thanh niên đập phá nhà dân

Bắt giam 5 thanh niên đập phá nhà dân
2012-02-17 07:25:56

(TNO) - Sáng qua 16.2, Cơ quan CSĐT - Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Văn Trường (19 tuổi), Long Văn Nguyễn (18 tuổi), Hoàng Văn Lâm (18...

6 bị can nguyên cán bộ Agribank tại ngoại

6 bị can nguyên cán bộ Agribank tại ngoại
2012-02-17 07:25:36

(TNO) - Ngày 16.2, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thực hiện thay đổi biện pháp ngăn chặn (cho tại ngoại), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết