Cập nhật:  GMT+7
c045x19454x1331fx10ac0x12fd4x1371ex12111x16a4fx14037xX7x15213xe087x17064x14b23x10ffdxe9e2xX5xecd6xXax14a0cx128fdxX1x1519cxX3xf4e7xcc21xX3xX17x12f1axX1x12995xf0e4xX3xXex18d83x16972xX3xX5x13c43xXdxX3xX2x1681cxX3xXexX21xXdxe512x11a13xX3x147dcxf029xX17xX1bxX3xX4xX1xX1exX3xX17xX1bxe619xf73axXdxX3xX31x13ba0xX17xX1xX3xd3c5xc8d4xXexX0x16e21xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ce9xX10xX6xd1baxXaxX12xXcxX1x18d04xX17xX1bxX3xXexXdxX17xX3xXex11364xX3x104ccxX60xX17xX1bxX3xX6xX17xX3x1322ex13097xX3xd1acxc774xX17xX1xX3xXcx1900dx16717xX3xX1xX2fx17774xX2exX17xX3xX76xX77xX17xX1xX3x19565xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX1exX3x19278xXdx18aafxXexX3x1514bxX69xX6xX3xX93xc125xX17xX3xX1bxXdxX6xX1exX3xX5xX25xXdxX3xX7x169a0xX3xXexXdxf920xX17xX3xX2xX29xX3xXexX21xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX17xX1bxX3xX5bxX1exX3xX4xX1xccfexX3x18e60xX1bxX2fxX81x13b66xX17xX3xXcxX1xXc4xX3x1804fxXdxX45xX3x12af0xX17xX1xX3x18a36xX7xXdxX17xX1xX3xX17x11ea5xX45xX3xX2x19956xcf8cx140f9x18633xX7dxX3xXexX21xX7cxX3xXexX25xXdxX3xXexX1xX60xX17xX3xX13xX1xX3cxX3dxX17xX1bxX3xdaa3xX2fxX81xX2exXexX7dxX3xX73xX74xX3xX76xX77xX17xX1xX3xXcxX7cxX3xX17xX1x15e7bxXexX3xX31xX3cx10851xX4xX3xX98xX9dxX1exX3xX7xX41xX17xX1bxX3x142faxX49xX2xX2xX49x146fdxX29xX128xX2xf0a3xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX45xX6xX21xX1bxXdxX17x13ffexX128xXbxX73xX3xX6xX2fxXexX1exXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX45xX1bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX12cxX93xX6xX1ex16c61xX2fxX6xX17xX1bxXexX21xXdxX12cxX98xX17xX49xX5bxX10xX7x17766xXexX1exXbxX49xX17xX10x12e29xX7xX49xX128xX2xXe6xXe6xX49xXe6xXe5xX5bxXe6xX2xX29xX128xXe4xX29xX123xXexX2x11ad5xX128xX128xXe6xXe6xX5xX2xX12cx14735xXbxX1bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16c32xX1exX5bxX81xXaxX12xX6bxX60xX17xX1bxX3xX6xX17xX3xX73xX74xX3xX76xX77xX17xX1xX3xXcxX7cxX3xXexX21xX6xX1exX3xXexX21xX22xX3xX5xX25xXdxX3xX2xX29xX3xXexX21xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX17xX1bxX3xX4xX1xX1exX3xX4xX1xXc4xX3xXcxX21xX3cxe004xX17xX1bxX3xXcxX1xXc4xX3xXcxX1xX7cxX81xX3xXd1xXdxXaexX2fx116c8xX3x1060exX17xX1xX145xX3xXc6xXcxX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX21xX12xX0xX49xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX1exX5bxX81xXaxX12xX76xX9dxX1exX3xXexX1xX3dxXdxX3xX1bxXdxX6xX17xX3xXexX21x1016fxX17xX7dxX3xX178xX1xXdxX3xX31xX3cxX6xX3xX4xX1exX17xX3xX31xX95xX17xX3xXcxX21xX3cxX3dxX17xX1bxX3xecbex1202dxX45xX3xX17xX1exX17xX3xX76xX77xX17xX1xX3xXcxX7cxX7dxX3xX4xX1xXc4xX3xXc6xX1bxX2fxX81xXcaxX17xX3xXcxX1xXc4xX3xXd1xXdxX45xX3xXd5xX17xX1xX3xX17xX1xX112xXexX3xX31xX3cxX117xX4xX3xX7xXaaxX3xXexXdxXaexX17xX3xX2xX29xX3xXexX21xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX17xX1bxX3xX17xX1bxX6xX81xX3xXexX25xXdxX3xX4x1245fxX17xX1bxX3xXexX21xX3cxX3dxX17xX1bxX3xX98xX9dxX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1x10e85xX17xX1bxX3xX5xXdxX24fxX17xX3xX1xX2exX3xX98x11051xXdxX3xX1bfxX6xX17xX3xdda9xXdxX41xX45xX3xX1xXdxX2exX2fxX3xXcxX21xX3cxX3dxX17xX1bxX3xX26axX26bxX45xX3xX17xX1exX17xX3xX76xX77xX17xX1xX3xXcxX7cxX3xXbxX1xXaaxXdxX3xX1xX117xXbxX3xX4x10d8axX17xX1bxX3xX6bxX60xX17xX1bxX3xX6xX17xX3xX73xX74xX3xX31xee17xX3xXex11585xX45xX3xX17xX1bxX3cxX3dxXdxX3xX31xX41xX17xX1xX3xX21xX1fexXdxX12cxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX1exX5bxX81xXaxX12x129ffxX2fxX6xX3xXexX1xX60xX17xX1bxX3xXexXdxX17xX3xX31xX3cxX117xX4xX3xX4xX41xX4xX3xX31xX1fexX17xX3xX98xXc4xX3xX31xXe0xX17xX1bxX3xXexX22xXdxX3xX5xX24fxX17xX3xX45xX25xX17xX1bxX3xX73xX74xX3xX1x14180xXdxX7dxX3xX17xX1bxX3cxX3dxXdxX3xX31xX41xX17xX1xX3xX21xX1fexXdxX3xXexX9dxXdxX3xX7xX22xX17xX3xX5xX9dxX3xX4xX1xXc4xX3xXcxX21xX3cxX1fexX17xX1bxX3xXcxX1xXc4xX3xXcxX1xX7cxX81xX3xXd1xXdxXaexX2fxX3xXd9xX7xXdxX17xX1xX3xX17xXe0xX45xX3xX2xXe4xXe4xX128xXe7xX3xd116xX3xX4xX311xX17xX1bxX3xX31xXc4xX6xX3xXbxX1xX3cxX1fexX17xX1bxX3xX31xX74xX3xX31xX95xX17xX3xX6bxX60xX17xX1bxX3xX6xX17xX3xX73xX74xX3xX76xX77xX17xX1xX3xXcxX7cxX3xX17xX1x18699xX17xX3xX5xX25xXdxX3xX7xXaaxX3xXexXdxXaexX17xX3xX17xX2d2xXdxX3xXexX21xX24fxX17xX12cxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX1exX5bxX81xXaxX12x10b9fxX3cxX117xX4xX3xX93xXdxX95xXexX7dxX3xX1bxXdxX6xX3xX31xX324xX17xX1xX3xX4xX1xXc4xX3xXc6xX1bxX2fxX81xXcaxX17xX3xXcxX1xXc4xX3xXd1xXdxX45xX3xXd5xX17xX1xX3xX4xec62xX17xX3xX1bxX112xXbxX3xX17xX1xXdxXaexX2fxX3xX178xX1xX2d2xX3xX178xX1xXe0xX17xX3xX7xX1exX17xX1bxX3xX31xX74xX3xX178xXc4xXbxX3xXexX1xX3dxXdxX3xXexX324xX45xX3xX4xX41xX4xX1xX3xXexX21xX22xX3xX5xX25xXdxX3xX4x165b2xX6xX3xX21xX1fexXdxX3xX4xX1xX1exX3xX17xX1bxX3cxX3dxXdxX3xX31xX41xX17xX1xX3xX45xX46xXexX12cxX3xX421xd93fxX81xX3xX5xX9dxX3xX1xX9dxX17xX1xX3xX31xX37fxX17xX1bxX3xX31xd2f2xXbxX3xX73x13f8exX17xX1bxX3xX31xX41xX17xX1bxX3xX31xX3cxX117xX4xX3xX93xXdxX321xX2fxX3xX5bxX3cxX1fexX17xX1bxX7dxX3xX17xX1xX4a2xX17xX3xX21xX37fxX17xX1bxX12cxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX1exX5bxX81xXaxX12xXc6xX1bxX2fxX81xXcaxX17xX3xXcxX21xX6xX17xX1bxX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triệt phá đường dây lô đề công nghệ

Triệt phá đường dây lô đề công nghệ
2021-10-30 06:29:31

QTO - Với sự sắc bén về nghiệp vụ cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa...

Những chuyến đò “chui”

Những chuyến đò “chui”
2021-10-30 06:07:28

QTO - Vào mùa mưa bão, công tác phòng chống COVID-19, ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới càng gian nan gấp bội phần. Nếu như có...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết