Cập nhật: 22/04/2019 15:44 GMT+7
fbd3x13a4dx13776x15860x1261dx177b1x13d80x15b93x156a0xX7x1667ax1463fx10f56x18bb6x13272x13c87xX5x11854xXax1081dx1042bxX1x14f18xX3xXcx15fa8x11fa5x17d14x1054ax18fcdxX3x13f59x1501axX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3x18cdbx14700xX3x14e7bx13635xX1bxX1xX3x11b3ex1732bx192d6xX3xXexX18x1106cxX3xX5x1045exXdxX3xXexXdx141bbxX1bxX3xX4xX1x1498fxX3xX1bxX1cxX19x16b00xXdxX3x13d24x15a11xX1bxX1xX3xX18x19107xXdxX0x19096xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16786xX10xX6x1043fxXaxX12x14241x17aa2xXcx15959xX3x112ddxX3xX61xX1fxX30xX3xX1bxX6x16cbcxX3x1929bxX76x14c51x1636exX78xX76x1030axX2x191a1x12023xX3xX1exX1x18524xX3xXex1088cxX4xX1xX3x12e5ax10019x195bax15974xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX2exX2fxX30xX7fxX3xX1x1539fxX74x13bbbxX1bxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX2exXdxX1bxX1xX3xX2ex19252xX3xX29x1714axX1bxX3xX1exX1xXdx166dexX1bxX3xX4xX1xX41xX3x1255exXdxXb6xXexX7fxX3xX6xX1bxX1xX3xX61x17803xX3x12352xX9dxX2fxX1bxX3xX61xXdx10d89xX1bxX3xX67xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxXb0xX30xX3xX2xX7ex17d8cxX7cxX6axX7fxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX26xX27xX3x11e6bx13ee2xX6xX3xX4xX15xX3xX1x13ff6xX1bxX1xX3xX49x111a3xX1bxX1cxX3xX49x144b6xXbxX7fxX3xX1bxX1x141b1xXexX3xX49xX19x112aexX4xX3xX4xX83xX6xX3xX18xX4fxXdxX7fxX3xXexX18xX34xX3xX5xX37xXdxX3xX4xX1xX41xX3xX1bxX1cxX19xX46xXdxX3xX49xX4axX1bxX1xX3xX30x13492xXexX78xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xXbdxX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX18xX1cxXdxX1bx11e2fxX76xXbxX26xX3xX6xX9dxXexX41xXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX30xX1cxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX78xXbdxX6xX41x175bdxX9dxX6xX1bxX1cxXexX18xXdxX78xXfbxX1bxX52xX64xX10xX7x10345xXexX41xXbxX52xX1bxX10x14896xX7xX52xX2xX7exX2x10613xX52xX79xXe0xX64xX2xX2x15e6axX79xX79x14c56xX7cxXexX2xX1a1xXe0xX19ex12533xX197xX5xX2xX78x1498axXbxX1cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX41xX64xX74xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX2exX2fxX30xX3xX61xXc8xX3xXcaxX9dxX2fxX1bxX3xX61xXdxXd1xX1bxX3xXexX18xX34xX3xX5xX37xXdxX3xXexXdxX3cxX1bxX3xX4xX1xX41xX3xX1bxX1cxX19xX46xXdxX3xXbdxX86xX3xX49xX4axX1bxX1xX3xX18xX4fxXdxX3xX78xX3x1126dxX1bxX1xX157xX3xX8cxX29xX1exX1exX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX18xX12xX0xX52xXexX6xXbdxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX41xX64xX74xXaxX12xXcxX18xX19x1770axX4xX3xX49xX15xX7fxX3xX4xX1xXdxX3cxX9dxX3xX2xX7exX52xX79xX52xX76xX7cxX2xX7exX7fxX3xX6xX1bxX1xX3xX61xXdxXd1xX1bxX3xX49xXdxX3xXexXfcxX3xXbxX1x12ef7xX1bxX1cxX3xX5xX103xX30xX3xXfbxXdxX9fxX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1x104c8xX6xX3xX7xX2fxX1bxX3xX8axX8bxX8cxX8dxX3xX26xX27xX3xXexX1x100c3xX3xXbxX1xX4axXexX3xX1xXdxX9fxX1bxX3xX30xX108xXexX3xX7x1961fxX3xXexX46xX3xXexXdxX3cxX1bxX3xXbdxX86xX3xX1cxXdxX15xX3xXexX1x154e2xXdxX3xXbdxX6xX74xX78xX3xXcxX2cbxX1bxX1cxX3xX7xX2b8xX3xXexXdxX3cxX1bxX3xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1xX113xXexX3xX49xX19xX118xX4xX3xX5xX103xX3xX197xX3xXexX18xXdxX9fxX9dxX3xX49xXc8xX1bxX1cxX7fxX3xX1cxXc8xX30xX3xX2xX76xX3xXexX46xX3xXexXdxX3cxX1bxX3xX30xX9fxX1bxX1xX3xX1cxXdxX4axX3xX19exX7cxX7cxX3xX1bxX1cxX103xX1bxX3xX49xXc8xX1bxX1cxX78xX3x12d4fxX1xX1fxX1bxX1cxX3xX49x10068xX1bxX3xX49xX41xX7fxX3xX6xX1bxX1xX3xX61xXdxXd1xX1bxX3xX49xX27xX3xXbdxX4axX41xX3xX4xX4axX41xX3xX7x1660fxX3xXfbxXdxX9fxX4xX3xXfbxX25bxXdxX3xX5xX27xX1bxX1xX3xX49xX37xX41xX3xX8axX8bxX8cxX8dxX3xX26xX27xX78xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX41xX64xX74xXaxX12xX326xX1xX41xX34xX1bxX1cxX3xX1a1xX7cxX3xXbxX1x13f0fxXexX3xX7xX6xX9dxX7fxX3xX5xX27xX1bxX1xX3xX49xX37xX41xX3xX8axX8bxX8cxX8dxX3xX26xX27xX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX2exX2fxX30xX3xX1bxX1x168cexX1bxX3xX49xX19xX118xX4xX3xXexX1xX1fxX1bxX1cxX3xXexXdxX1bxX3xX1fxX1bxX1cxX3xX2exXadxX3xX29xXb0xX1bxX3xX8dx191d0xX1bxX1cxX3xX67xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxXb0xX30xX3xX2xX7exX19exX19exX6axX7fxX3xXexX18xX386xX3xXexX37xXdxX3xXexX1xX1fxX1bxX3xX2exX2fxX30xX3xX1exX6xX41xX7fxX3xX26xX27xX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX2exX2fxX30xX3xX49xX6xX1bxX1cxX3xX49xXdxX3xXexX2a7xX30xX3xX7xX2b8xX3xXexXdxX3cxX1bxX3xXfbxXfcxX6xX3xXbdxX86xX3xX30xX13cxXexX78xX3xXcxX18xX19xX25bxX4xX3xX49xX15xX7fxX3xX1fxX1bxX1cxX3xX8dxX3c8xX1bxX1cxX3xX49xXb6xX1bxX3xXexX18x18f2cxX3xX7xX1axX3xX8axX8bxX8cxX8dxX3xX26xX27xX3xX49xXd1xX3xX1bxX1xX3aaxX1bxX3xXexXdxX3cxX1bxX3xX1x10797xX3xXexX18xX118xX3xX1bxX1cxX19xX46xXdxX3xX4xX15xX3xX4xX1fxX1bxX1cxX3xXfbxX25bxXdxX3xX4xX4axX4xX1xX3xX30xX37xX1bxX1cxX78xX3x1335dxX2b8xX3xXexXdxX3cxX1bxX3xX197xX3xXexX18xXdxX9fxX9dxX3xX49xXc8xX1bxX1cxX3xX5xX103xX3xX4xX83xX6xX3xX1fxX1bxX1cxX3xX8dxX3c8xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX3aaxX1bxX3xX4xX1xX41xX3xX30xX2a7xX1bxX1xX3xXfbxX103xX3xX1xX6xXdxX3xX1bxX1cxX19xX46xXdxX3xX18axX1xX4axX4xX78xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX41xX64xX74xXaxX12xX8cxX1xX3aaxX1bxX3xX49xX19xX118xX4xX3xX7xX2b8xX3xXexXdxX3cxX1bxX3xX49xX4axX1bxX1xX3xX18xX4fxXdxX7fxX3xX1fxX1bxX1cxX3xX2exXadxX3xX29xXb0xX1bxX3xX8dxX3c8xX1bxX1cxX3xX18xX13cxXexX3xXfbxX9dxXdxX3xX30xXfcxX1bxX1cxX3xXfbxX103xX3xX4xX34xX30xX3xX4fxX1bxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX26xX27xX3xX61xXc8xX3xXcaxX9dxX2fxX1bxX3xX61xXdxXd1xX1bxX78xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX41xX64xX74xXaxX12xX1exX1xX83xX3xXexX86xX4xX1xX3xX8axX8bxX8cxX8dxX3xX26xX27xX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX2exX2fxX30xX3xX2exXadxX3xX29xXb0xX1bxX3xX1exX1xXdxXb6xX1bxX3xX4xX1xX41xX3xXbdxXdxXb6xXexX7fxX3xX6xX1bxX1xX3xX61xXc8xX3xXcaxX9dxX2fxX1bxX3xX61xXdxXd1xX1bxX3xX49xX34xX30xX3xX1bxX1xX3aaxX1bxX3xXfbxX86xX3xXexX18xX296xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX26xX27xX3xXexXfcxX3xX1bxXb0xX30xX3xX76xX7cxX2xX197xX3xX49xXb6xX1bxX3xX1bxX6xX74xX78xX3x1573dxX2fxX74xX3xX5xX103xX3xX30xX108xXexX3xX4xX4axX1bxX3xXbdxX108xX3xXexX2b8xXexX3xXbdxX438xX1bxX1cxX7fxX3xXexX3aaxX1bxX3xXexX438xX74xX3xXfbxX25bxXdxX3xX4xX1fxX1bxX1cxX3xXfbxXdxX9fxX4xX78xX3xX61xX103xX1bxX1xX3xX49xX108xX1bxX1cxX3xXexX18xX34xX3xX5xX37xXdxX3xX4xX83xX6xX3xX18xX4fxXdxX3xX4xX1xX41xX3xX1bxX1cxX19xX46xXdxX3xX49xX4axX1bxX1xX3xX30xX13cxXexX3xX4xX83xX6xX3xX6xX1bxX1xX3xX61xXdxXd1xX1bxX3xX26x18627xX1bxX1cxX3xX49xX4axX1bxX1cxX3xX49xXd1xX3xX30x171f7xXdxX3xX1bxX1cxX19xX46xXdxX3xX1xX643xX4xX3xXexX3aaxXbxX78xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX41xX64xX74xXaxX12xX68xX78xX61xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Một thanh niên tử vong do tai nạn giao thông

Một thanh niên tử vong do tai nạn giao thông
2019-04-22 09:29:02

(QT) - Tầm 19 giờ hôm qua 21.4.2019, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa phận xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên...

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm chết người

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm chết người
2019-04-15 09:25:21

(QT) – Hôm nay 15.4.2019, theo thông tin từ Công an huyện Cam Lộ, lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Thiên (sinh năm 1968), trú tại thôn Cam Vũ 2, xã Cam...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết