Cập nhật:  GMT+7
662fx6e68x8569xf49cxb3c5x8270xd788xec82xa3edxX7x982bxd15bxee3cxe4dbxac52xb620xX5xb914xXaxb599x69dbxX1x6918xXexX3xf8e5x6f19xX1xXdxX3xX4xX6xX18xX3x67a0xe76axXexX3xX18xX1x10b69xXbxX3x9f55xX1x10678xX3xXexX1x105acxX3x81a0x1092fxX4xX3x10b24xX2cxX3xX2x843exb751xX3xXexe507xXdx71b9xc379xX3xX21x9b4dxX18xX19xX0xd711xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa6f3xX10xX6xe645xXaxX12xXcxXcx1106cxX3xee59xX3xX2axX19xX1xXdxX3xX4xX6xX18xX3xX21xX22xXexX3xX18xX1xX27xXbxX3xX2axX1xX2cxX3xXexX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xX2cxX3x8da6xb51cxX3xXbxX1xX15xXexX3xX2xX3axX3bxX3xXexX3exXdxX40xX41xX3xX21xX44xX18xX19xX3xffebxX2cxX3xX21x1027bx846bxX4xX3xX84xX2cxX18xX3xX19xXdxX6x6f9bxX3xX4xX1xXaaxX3xf00fxe9fcxX3xc3f8xX6xXaaxX3xX21xX22xX18xX19xX3xX61xX3xXcxX1xX9fx78ddxX18xX19xX3xX84xXdxX18xX1xX3xX9bxX2cxX3xcb28xacb1xX3xX1xX22xXdxX3xXcxX13xd2a8xX57xf75exf7b4xX3xX21xX9fxX6xX3xX21xXdxX3xX19xXdxac67xXaaxX3xX5axf786xX4xX3xX4xbf38xXdxX3xXexX15xXaaxXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX84xX5xX10xX3xX7xXexe91axX5xX10xX9xXaxb16fxX6xX3exX19xXdxX18xfd6dx7590xXbxa90exX3xX6xX41xXexXaaxXaxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xX0xXdxX105xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xfa78x88ebxXdxX105xX6xX19xX10xXaxX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXax7dd6xXdxX5axXexX1xX10bxX3xb45dx7b41x9254xXbxX10exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxa371xX2axX19xX1xXdxX3xX4xX6xX18xX3xX2axX19xX41xX100xf7f6xX18xX3xc7bax10a3fxX18xX3xX57xXdxf7faxX18xX3xXexX15xXdxX3xX4x77a5xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX13xXd6xX36xX176xX18xX3xX2axX19xX1x103ddxX3axX3x7ee6xXd6xX2xX3xX61xX3xa6bexX18xX1xX10bxX3xX32xX33xX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10bxX48xX48xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX18xX10xX14cxXd6xXexX41xXaaxXdxXexX3exX10xXd6xX9bxX18xX48xXexXexXaaxX48xXdxX48xX7xda02xX10cxX1d0xX48xX10cxX155xX2xX3bxX48xX155xX154xX48xX10cxd548xX48xX1xXdxX10xX18xX61xX2xX153xX153x84b7xX153xX2xX10cxX1d0xX154xX154xXd6xf17axXbxX19xXaxX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xX15fxX2axX19xX1xXdxX3xX4xX6xX18xX3xX2axX19xX41xX100xX16dxX18xX3xX170xX171xX18xX3xX57xXdxX176xX18xX3xXexX15xXdxX3xX4xX17exX18xX19xX3xX6xX18xX3xX13xXd6xX36xX176xX18xX3xX2axX19xX1xX18exX3axX3xX191xXd6xX2xX3xX61xX3xX197xX18xX1xX10bxX3xX32xX33xX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX3exX12xX0xX48xXexX6xX84xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xX2axX19xX2cxX100xX3xX10cxX1ddxX61xX154xX3axX3xX4xX17exX18xX19xX3xX6xX18xX3xX191xXd6xX2xX3axX3xXcxX13xXd6xX57xXd8xXd9xX3xX4xX1xXaaxX3xX84xXdxX176xXexX3xX21xXcexX3xX3exX6xX3x1108dxX41xX100xX176xXexX3xX21xX85xX18xX1xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX4xX1xb6d3xX18xX1xX3xX21x8e9exXdxX3xX9bx10580xXdxX3xX2axX19xX41xX100xX16dxX18xX3xX170xX171xX18xX3xX57xXdxX176xX18xX3xc25exX1e7xX10cxX3axX3xX2b7xX41xc5d6xX3xX2b7xX41xXe4xX18xX3xXexc4d7xX18xX1xX3xX32xb8a3xX13cxX3xXb3xX2fexX13cx7fa3xX3xX9bx8be0xX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX9bxXdxX3x6819xXexX3exX22xX105xX3xX4xX2fexXbxX3xXexX2cxXdxX3xX7xXecxX18xee0fxXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xXcxX1xX10xXaaxX3xX2b7xX41xX100xX176xXexX3xX21xX85xX18xX1xX3xX18xX2cxX100xX3axX3xX57xXdxX176xX18xX3xX84xX85xX3xXbxX1xX15xXexX3xX2xX3axX3bxX3xXexX3exXdxX40xX41xX3xX21xX44xX18xX19xX3xX9bxX2cxX3xX21xX9fxXa0xX4xX3xX84xX2cxX18xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xX4xX1xXaaxX3xXb0xXb1xX3xXb3xX6xXaaxX3xX21xX22xX18xX19xX3xX61xX3xXcxX1xX9fxXc1xX18xX19xX3xX84xXdxX18xX1xX3xX9bxX2cxX3xXcdxXcexX3xX1xX22xXdxX3xXcxX13xXd6xX57xXd8xXd9xX3xX21xe95fxX3xX21xX9fxX6xX3xX21xXdxX3xX19xXdxXe4xXaaxX3xX5axXe8xX4xX3xX4xXecxXdxX3xXexX15xXaaxXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xXcxX3exX9fxX2d7xX4xX3xX21x10572xX3axX3xX13cxX1xXaaxXecxX18xX19xX3xX10cxX2xX19xX3xXexX2d3xXdxX3xX10cxX3bxX61xX154xX3axX3xX4xX17exX18xX19xX3xX6xX18xX3xX13xXd6xX36xX176xX18xX3xX2axX19xX1xX18exX3xX18xX1xX27xX18xX3xX21xX9fxXa0xX4xX3xXexXdxX18xX3xX84xXe4xXaaxX3xXexb335xX3xXbxX1xX2cexX6xX3xX2axX1xX2cxX3xXexX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xX2cxX3xX9bxX307xX3xX9bxXdxX40xX4xX3xX4x8159xX6xX3xX18xX1xX2cxX3xXexX1xX30xX3xX84xX85xX3xX13cxX1xX3e1xX6xX3xX84xX2f1xX18xX3xXexX3exXaaxX18xX19xX3xX13cxX1xX17exX18xX19xX3xXexX1xX3abxX3xX105xXb1xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xXd8xX17exX18xX19xX3xX6xX18xX3xX13xXd6xX36xX176xX18xX3xX2axX19xX1xX18exX3xXbxX1xX2d3xXdxX3xX1xXa0xXbxX3xX5x8fccxX4xX3xX5xX9fxXa0xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3axX3xX21xX22xXdxX3xX1xa3eaxX18xX1xX3xX7xX49axX3xX4xX17exX18xX19xX3xX6xX18xX3xX191xXd6xX2xX3xX21xX176xX18xX3xX1xXdxX40xX18xX3xXexX3exX9fxX30xX18xX19xX3xXexX4b1xX105xX3xX4xXe4xX4xX1xX3xX105xXb1xX3xX4xX43exX6xX3xX18xX1xX9fxX18xX19xX3xX13cxX1xX17exX18xX19xX3xX21xX9fxXa0xX4xXd6xX3xX2axX1xX27xX18xX3xX21xX85xX18xX1xX3xX4xX3e1xX3xXexX1xX3abxX3xX4xX3e1xX3xX18xX19xX9fxX30xXdxX3xX21xX22xXexX3xX18xX1xX27xXbxX3xX9bxX2cxX3xX13cxX1xX3e1xX6xX3xX84xX2f1xX18xX3xXexX3exXaaxX18xX19xX3xX18xX2f1xX18xX3xX4xX17exX18xX19xX3xX6xX18xX3xX21xXcexX3xXbxX1xXaaxX18xX19xX3xXex1057exX6xX3xX13cxX1xX41xX3xX9bxX49axX4xX3xX2b7xX41xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX2cxX3xXexX1xX30xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xX32xX176xX18xX3xX155xX19xX2xX155xX3xX18xX19xX2cxX100xX3xX10cxX1d0xX61xX154xX3axX3xX5axX9fxX2d7xXdxX3xX7xX49axX3xX4xX1xX33xX18xX19xX3xX13cxXdxX176xX18xX3xX4x104a4xX6xX3xX4xX1xX6xX3xX10exX33xX3axX3xX4xX17exX18xX19xX3xX6xX18xX3xX21xXcexX3xXbxX1xXe4xX3xX5xX2d3xXdxX3xXexX1xX17exX18xX19xX3xX19xXdxX3e1xX3xX21xX3abxX3xX9bxX2cxXaaxX3xX84xX2f1xX18xX3xXexX3exXaaxX18xX19xX3axX3xX7xX6xX41xX3xX13cxX1xXdxX3xX13cxXdxX3abxX105xX3xXexX3exX6xX3xX4xXe4xX4xX3xX13cxX1xX41xX3xX9bxX49axX4xX3xXexX3exXaaxX18xX19xX3xX18xX1xX2cxX3xXexX1xX30xX3axX3xX4xX1xX2f9xX3xX4xX3e1xX3xX105xX22xXexX3xX7xX2d3xX3xX9bxX27xXexX3xX5axXe8xX18xX19xX3xX4xX3e1xX3xX5axa223xX41xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX10exXe4xXaaxX3xXexX3exX22xX18xX3xX18xX1xX9fxX18xX19xX3xX13cxX1xX17exX18xX19xX3xXbxX1xXe4xXexX3xX1xXdxX40xX18xX3xX18xX19xX9fxX30xXdxX3xX21xX22xXexX3xX18xX1xX27xXbxX3xX1xX6xX100xX3xX105xX618xXexX3xX105xXe4xXexX3xX21xX44xX3xX21xX15xX4xXd6xX3xX32xX176xX18xX3xX153xX19xX3xX7xXe4xX18xX19xX3xX4xe976xX18xX19xX3xX18xX19xX2cxX100xX3axX3xX9bxXdxX40xX4xX3xX13cxXdxX3abxX105xX3xXexX3exX6xX3xX13cxX176xXexX3xXexX1xfd58xX4xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xXcxX41xX100xX3xX18xX1xXdxX2f1xX18xX3xX21xX176xX18xX3xX13cxX1xXaaxXecxX18xX19xX3xX2xX155xX19xX153xX3bxX3xX18xX19xX2cxX100xX3xX10cxX1d0xX61xX154xX3axX3xX13cxX1xXdxX3xX19xXdxXe4xXaaxX3xX5axa2e0xX18xX3xX2axX1xX2cxX3xXexX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX36xX2cxX3xX21xXdxX3xX13cxXdxX3abxX105xX3xXexX3exX6xX3xXexX1xX2f1xX105xX3xX5x8e57xX18xX3xX18x985fxX6xX3xXexX1xX4b1xX3xXbxX1xXe4xXexX3xX1xXdxX40xX18xX3xX57xXdxX176xX18xX3xX21xX6xX18xX19xX3xf49dxX18xX3xX18xXe4xX41xX3xXexX3exXaaxX18xX19xX3xX4xX1xX41xX44xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX105xX3xX84xX44xX3xX4xX6d5xX41xX3xXexX3exX2f1xX18xX3xX18xX3e1xX4xX3xX18xX1xX2cxX3xXexX1xX30xXd6xX3xXd8xX17exX18xX19xX3xX6xX18xX3xX13xXd6xX36xX176xX18xX3xX2axX19xX1xX18exX3xX21xX9fxX6xX3xX57xXdxX176xX18xX3xX9bxX307xX3xXbxX1xX9fxX30xX18xX19xX3xX5xX2cxX105xX3xX9bxXdxX40xX4xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xXcxX15xXdxX3xX4xX17exX18xX19xX3xX6xX18xX3xX13xXd6xX36xX176xX18xX3xX2axX19xX1xX18exX3axX3xX57xXdxX176xX18xX3xX13cxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX9fxX6xX3xX4xX3e1xX3xXexXdxX307xX18xX3xXe4xX18xXd6xX3xXcxX1xX30xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX3exX9fxX2d7xX4xX3xX57xXdxX176xX18xX3xXbxX1xXe8xX3xX84xX176xXbxX3xX4xX1xXaaxX3xX105xX22xXexX3xX7xX2d3xX3xX18xX1xX2cxX3xX1xX2cxX18xX19xX3axX3xX19xX6f9xX18xX3xX21xX6d5xX100xX3xX18xX19xX1xX2f9xX3xX9bxXdxX40xX4xX3xX21xX85xX18xX1xX3xX9bxX307xX3xX2b7xX41xX2f1xX3xX18xX1xX9fxX18xX19xX3xX13cxX1xX17exX18xX19xX3xX4xX3e1xX3xXexXdxX307xX18xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xb6b9xX1xXaaxXecxX18xX19xX3xX2xX1ddxX19xX153xX3bxX3xX18xX19xX2cxX100xX3xX10cxX3bxX61xX154xX3axX3xX57xXdxX176xX18xX3xX21xX22xXexX3xX18xX1xX27xXbxX3xX9bxX2cxXaaxX3xX18xX1xX2cxX3xXexX1xX30xX3xX21xX85xX18xX1xX3xX5xX618xX100xX3xXexX3exX22xX105xX3xXexXdxX307xX18xX3xX4xX17exX18xX19xX3xX21xX33xX4xXd6xX3xXb0xX6xX41xX3xX13cxX1xXdxX3xX21xX22xXexX3xX18xX1xX27xXbxX3axX3xX57xXdxX176xX18xX3xX5xXe8xX4xX3xX5x8937xXdxX3xX21xX44xX3xX21xX15xX4xX3xX18xX1xX9fxX18xX19xX3xX13cxX1xX17exX18xX19xX3xXexX4b1xX105xX3xX21xX9fxXa0xX4xX3xXexXdxX307xX18xXd6xX3xX57xXdxX176xX18xX3xX18xX19xX1xX2f9xX3xX105xX40xXexX3xX105xX22xXexX3xX5xX68dxX4xX3xX3exX44xXdxX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xXexX1xX597xX3xX19xXdx100e9xXexX3xX2b7xX41xX6f9xX18xX3xXe4xXaaxX3xX18xX19xX6xX100xX3xXexX3exXaaxX18xX19xX3xX13cxX1xX41xX3xX9bxX49axX4xX3xX18xX1xX2cxX3xX13cxX1xXaaxX3xX18xX1xX2cxX3xXexX1xX30xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xXb3xX68dxX4xX3xX18xX2cxX100xX3axX3xX57xXdxX176xX18xX3xX4xXecxX105xX3xXexX1xX618xX100xX3xX21xX3e1xXdxX3xX84xXe8xX18xX19xX3axX3xX21xX44xX18xX19xX3xXexX1xX30xXdxX3xXexX4b1xX105xX3xXexX1xX618xX100xX3xX84xX2f1xX18xX3xXexX3exXaaxX18xX19xX3xX13cxX1xXaaxX3xX4xX597xX6xX3xX18xX1xX2cxX3xXexX1xX30xX3xX4xX3e1xX3xX7x100d6xX18xX3xX105xX4b1xX3xXexX17exX105xX3xX18xX2f1xX18xX3xX10exX18exX3xX84xX6xXaaxX3xX21xX85xX18xX1xX3xX18xX618xX41xX3xX105xX4b1xX3xX171xX18xX3xXexX1xX4b1xX3xXexX1xX618xX100xX3xX84xX2f1xX18xX3xX18xX19xXaaxX2cxXdxX3xX4xX17exX18xX19xX3xX6xX18xX3xX21xX6xX18xX19xX3xXexX4b1xX105xX3xX4xXe4xX4xX1xX3xX9bxX2cxXaaxX3xXexX3exXaaxX18xX19xX3xX18xX1xX2cxX3xXexX1xX30xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xXaaxX5axX100xXaxX12xXcxX1xX618xX100xX3xX9bxX27xX100xX3axX3xX57xXdxX176xX18xX3xX4xX1xX41xXdxX3xX9bxX2cxXaaxX3xXexX3exXaaxX18xX19xX3xX105xX22xXexX3xX4xX1xX41xX44xX18xX19xX3xX18xX41xX17exXdxX3xX4xX1xXdxX105xX3xX84xX44xX3xX4xX6d5xX41xX3xX718xX18xX3xX18xXe4xX41xX3axX3xX7xX6xX41xX3xX21xX3e1xX3xXexX1xX4b1xX3xX84xX85xX3xX19xXdxXe4xXaaxX3xX5axX6d5xX18xX3xXbxX1xXe4xXexX3xX1xXdxX40xX18xXd6xX3xX32x7de7xXd8xX3xXcxX57xc12cxX2axX57xX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mịt mù đường về

Mịt mù đường về
2023-09-23 05:55:00

QTO - Trong khi chủ tọa đang căn dặn các bị cáo còn 7 ngày để viết đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm án tử hình ngay sau phiên tòa phúc thẩm, người thân...

Mỗi người một nỗi đau riêng...

Mỗi người một nỗi đau riêng...
2015-09-28 07:55:26

TT - Đứa con trai duy nhất đã bị kẻ ác cướp đi mạng sống nhưng ra tòa, ông một mực xin giảm án cho người đã giết chết con mình. Lý giải cho hành động ấy, ông bảo: “Vì tôi hiểu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết