Cập nhật: 04/05/2022 15:30 GMT+7
3e53x7393xd217x9beexbc07xabafx6928xc040x4917xX7xd228x42aex8572x85cdx5867xc459xX5x4fa6xXax94e5x4cd4xX1x83d5xXexX3xX1xXdx5022xc3b9xX3x92fbxba52xX3x551bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xabaex9b72xXexX3xXexc643xX15xXdxX3xXbxX1xb3c6xXbxX0x9f8bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx517exX10xX6x847cxXaxX12xX47xbe14xa77cxX3xX1bxX6x9c5bxX3x89eaxX38x4cb4x4bf7xX3xX13xX3xX1x6ddcxX1bx7259xX3x5de3xcefdxX1bxX1xX3xX7xX15xXexX3xXbxX1xX5dxX1bxX5fxX3xX4xX1x7174xX1bxX5fxX3xXexd075xXdxX3xXbxX1x5a11xX4fxX3xX1dx7bf4xX3xX4fxX4exXdxX3xXexX2fx9b57x8172xX1bxX5fxX3xX61xX4exX1bxX5fxX3xX6xX1bxX3xXex58cbxX1bxX1xX3x6656x4258xX62xX1bxX5fxX3xXcxX2fxd224xX3xX4xX1x55e8xX3xae53xXdxd4c8xXexX58xX3xX2ax4316xX1bxX3xX1dxXa2xX3xX1dxcd10xX6xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4fxX77xXexX3xX1dxX1exX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX2axX2bxXexX3xXexX2fxX15xXdxX3xXbxX1xX35xXbxX3xX1dx835cxXdxX3xX20xX1xX72xXdxX3xX5xX88x5944xX1bxX5fxX3xX20xX1xXa6xX62xX1bxX5fxX3xac91x9a7fxX3xX4fxX3xXf8xX3x7a89xX0xX38xXbxX12xX0xXexX6xXa8xX5xX10xX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXaxX4fxX6xX2fxX5fxXdxX1bx638axa03dxXbxada4xX3xX6xX9bxXexXa6xXaxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX4fxX5fxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX38xX38xX4xXffxXa8xX6xXa6x412axX9bxX6xX1bxX5fxXexX2fxXdxXffxX1dxX1bxX38xX4axX10xX7xX20xXexXa6xXbxX38xX1bxX10x8a3fxX7xX38xX119xX119xX2x7de2xX38xX55xX158xX4axXf8xX2xX57xXf8xXf9xXf9x96a2xXexX2xa375xX166xX158xX158xX166xX5xX2xXffxaf61xXbxX5fxXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc3a6xXa6xX4axX53xXaxX12xX47xXdxX1axX1bxX3xXexX2fxX88xX89xX1bxX5fxX3xX1dxX1exX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX2axX2bxXexX3xXexX2fxX15xXdxX3xXbxX1xX35xXbxX3x9df7xX3xa0c5xX1bxX1xX118xX3xXcxX2fxb1f4xX1bxX3x7745xX1xX4exXdxX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2fxX12xX0xX38xXexX6xXa8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXa6xX4axX53xXaxX12xXcxX2fxX88xXe3xX4xX3xX2axa668xX58xX3xX1bxX5fx58c5xX53xX3xX119xX158xX38xX55xX38xX119xXf9xX119xX119xX58xX3xX13cxX9bxX6xX3xXexXdxX1bxX3xXa8xX15xXa6xX3xX4x5819xX6xX3xX13cxX9bxX1c8xX1bxX3xX4xX1xd643xX1bxX5fxX3xX1bxX1x841exX1bxX3xX4axX22dxX1bxX58xX3xX13xX1xX5dxX1bxX5fxX3xX61xX62xX1bxX1xX3xX7xX15xXexX3xXbxX1xX5dxX1bxX5fxX3xX4xX1xX72xX1bxX5fxX3xXexX77xXdxX3xXbxX1xX7cxX4fxX3xX1dxX80xX3xX4fxX4exXdxX3xXexX2fxX88xX89xX1bxX5fxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4exX1bxX5fxX3xc637xX5fxX4exX3x5dd8xXdxXaaxXexX3xX192x4e46xX1bxX1xX3xb50ax512axX275xX3xX2xX163x592cxX166x749axX58xX3xXexX2fxX227xX3xXexX7cxXdxX3xX11bx4efcxX3xX13xX1xXa6xX1bxX5fxX3xX192xX27fxX1bxX1xX58xX3xX1xX9bxX53xX1axX1bxX3xc0c8xXdxXa6xX3x5065xXdxX1bxX1xX3xX2axX6xX1bxX5fxX3xX4xX1fdxX3xX1xX202xX1bxX1xX3xX1dxXdxX3xX7x8056xX3xX4axX1exX1bxX5fxX3xX2xX3xX4fxX15xX53xX3xX2axX202xXa6xX3xX2ax99a3xX3xXexXdxXaaxX1bxX3xX1xX202xX1bxX1xX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX4axX2bxXexX3xXexX2fxX15xXdxX3xXbxX1xX35xXbxXffxX3xX284xX6xX9bxX3xX2axX1fdxX3xXex5a4fxXbxX3xX20xXaaxXexX3xXexX7cxXdxX3xXa8xX297xXdxX3xX1dxX304xXexX3xX5xXdxX1axX9bxX3xX11bxX22dxX53xX3xX4axb775xX1bxX5fxX3xX4xX21dxX6xX3xX61xX4exX1bxX5fxX3xXexX53xX3xXcxX275xX47xX47xX3xX9axXcxX3xXcxX1xX62xXa6xX3xX192xX27fxX1bxX1xX3x433dxX3xX2axXa2xX6xX3xXa8xX202xX1bxX3xX11bxX297xX3xX13xX1xXa6xX1bxX5fxX3xX192xX27fxX1bxX1xX58xX3xX1xX9bxX53xX1axX1bxX3xX2abxXdxXa6xX3xX2afxXdxX1bxX1xXffxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXa6xX4axX53xXaxX12xXcxX7cxXdxX3xXexX1xX89xXdxX3xX2axXdxX2d7xX4fxX3xX20xXdxX2d7xX4fxX3xXexX2fxX6xX58xX3xX4exX1bxX5fxX3xX192xX27fxX1bxX1xX3xX20xX1xX4exX1bxX5fxX3xX11bxX9bxX2bxXexX3xXexX2fxX27fxX1bxX1xX3xX2axX88xXedxX4xX3xX5fxXdxX2bxX53xX3xXexX89xX3xX4xX1xXa6xX3xXbxX1xX35xXbxX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX2axX2bxXexX3xX4xX21dxX6xX3xX4xXafxX3xX13cxX9bxX6xX1bxX3xX4xX1x99e0xX4xX3xX1bx9aaaxX1bxX5fxXffxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXa6xX4axX53xXaxX12xX47xXdxX1axX1bxX3xXbxX1xX5dxX1bxX5fxX3xX61xX62xX1bxX1xX3xX7xX15xXexX3xXbxX1xX5dxX1bxX5fxX3xX4xX1xX72xX1bxX5fxX3xXexX77xXdxX3xXbxX1xX7cxX4fxX3xX1dxX80xX3xX4fxX4exXdxX3xXexX2fxX88xX89xX1bxX5fxX3xX2axX297xX3xXexXdxXaaxX1bxX3xX1xX202xX1bxX1xX3xX5xX304xXbxX3xXa8xXdx4d07xX1bxX3xXa8xX62xX1bxX58xX3xXexX7cxX4fxX3xX5fxXdx7014xX3xX4xX15xX4xX3xXbxX1xX88xXafxX1bxX5fxX3xXexXdxX1axX1bxX3xX2axX2d7xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX1exX4xX3xX11bxX2c5xX3xX5x972axX3xXexX1xX10xXa6xX3xX13cxX9bxX53xX3xX2axXa2xX1bxX1xX3xX4xX21dxX6xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX9bxX304xXexXffxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXa6xX4axX53xXaxX12xXcxX2fxX1c8xX1bxX3xX1cbxX1xX4exXdxX0xX38xXbxX12


Các tin đã đưa

Tháo dỡ các hạng mục trang trí cầu Đại An

Tháo dỡ các hạng mục trang trí cầu Đại An
2022-04-24 10:08:22

(QTO) – Sáng nay 24/4, phóng viên báo Quảng Trị Online ghi nhận, các hạng mục trang trí trên cầu Đại An ở đường Hùng Vương, TP. Đông Hà bắt đầu được tháo dỡ.

Nam sinh lớp 7 tử vong do đuối nước

Nam sinh lớp 7 tử vong do đuối nước
2022-04-23 21:39:07

(QTO) – Tối nay 23/4, tại Đập Động Lòi, thuộc thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết