Cập nhật:  GMT+7
c94fxd577x12868x141cfx154f2x128cbx160aax153f1xdd04xX7x158abx10e74x113c5x1084cx13b83x1538dxX5x12e47xXax10efbx10c5exX1xe4f5xXexX3xX1xXdxd597x137f1xX3xX1xX6xXdxX3xf95bxXdxX1axX1bxX3xX1x105e5xX1bxd92bxX3xXexd7cbx15b38xX1bxX3x131fexX10xX3xX21xX1xX15xX4xX1xX3xX5xX27xX3xX1bxX29x120c6x13b0bxXdxX3xXexX1axX0xfc2cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd983xX10xX6x1213dxXaxX12x15675xX15xX1bxX29xX3xX1bxX6x155c7xX3xd8c6xX45xX2xf4eax126b5xX3xXexX1x10886xX1bxX29xX3xXexXdxX1bxX3xXexccd8xX3xXcxX2cxX3fx15c39xX3x1357fxd657xX1bxX1xX3xX7xX15xXexX3xX29xXdxX6xX3exX3xXexX1xX6bxX1bxX29xX3xdc9exX7bxX5ax15065xXcxe922xX3xX54xX7cxXdxX3xce84x14958xX1bxX29xX3xX4xX1xX3exX3x12c1fxXdx12e79xXexX67xX3xXexX2cxX3exX1bxX29xX3xe979x15ae7xX15xX3xXexX2cx10caaxX1bxX1xX3xXexXb0x145c6xX1bxX3xXexX2cxX6xX3xX21xXdx14581xX79xX3xX7xX3exX15xXexX67xX3xXexea12xX3xX4xX6bxX1bxX29xX3xXexX15xX4xX3xX4x14e45xX6xX3xd2b4x1119cxX1bxX3x1361cx15529xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xX27xX1bxX1xX3xXe1xXdxX3xXe1x14ce3xX1bxX3xX4xX1xXb0xX61xXc4xX1bxX3xX5x132a4x1548cxX1bxX29xX3xX5x10508xX1bxX3xX1bxX29xX3exX3fxXdxX3xXexX1axX3xXexX2cxX2dxX1bxX3xX2xX3xX6bxX3xXexX6bxX3xX21xX1xX15xX4xX1x143c6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX3exX1bxXaxX12xX0xXdxX79xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX1bxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXax10e46xXdxX57xXexX1x1420exX3x10581x10a9exfc47xXbxX30x10d36xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX15fxX3x14274xX161xX170xXbxX30xX166xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX45xX45xX4xX125xXa3xX6xX3exXafxXb0xX6xX1bxX29xXexX2cxXdxX125xXe1xX1bxX45xX57xX10xX7xX21xXexX3exXbxX45xX1bxX10xX15axX7xX45xX66xd19fxff32xX162xX45xX2xX19exX19exX57xX19fxX163xX162xX19exX66xX19fxX19fxXexX19exX66xX163xX161xX5x121f8x126fcxX5xX10xXexX2cxXb0xX3exX1bxX29xX1b4xX1bxX29xX3exX6xXdxXexX10xX125x141ecxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX21xXdxX1axX1bxX3xX1xX27xX1bxX29xX3xXexX2cxX2dxX1bxX3xX30xX10xX3xX21xX1xX15xX4xX1xX3xX5xX27xX3xX1bxX29xX3exX3fxXdxX3xXexX1axXaxX3xX15axXdxX57xXexX1xX9xXaxX161xX162xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX170xX161xX170xXaxX3xX45xX12xX9axX15xXdxX3xX30xX10xX3x11159xX29xXb0xX61xf6acxX1bxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX13xX1xX3exX1bxX29xX3xXe1xX27xX3xX4xX1xXdaxX3xXbxX1xX102xXdexX1bxX29xX3xXexXdxX1axX1bxX3xXa3xX27xX3xX225xX29xXb0xX61xX229xX1bxX3xXcxX1xXe2xX3xX9axX3exX6xX1bxX3xX4x11ea6xX1bxX29xX3xXexX6xX1bxX29xX3xXe1xXf7xXexX3xXexX3fxXdxX3xX4xXdexX3xXafxXb0xX6xX1bxX3xX4xX6bxX1bxX29xX3xX6xX1bxX3xX1b4xX3x1336cxX1bxX1xX15fxX3xX9axX125xXcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8aexX3exX57xX61xXaxX12xXcxX2cxX102xX108xX4xX3xXddx129a8xX67xX3xXe1xX27xX3exX3xX21xX1xX3exX7cxX1bxX29xX3xX2xX63xX3xX29xXdx156a4xX3xX2xX163xX3xXbxX1xf295xXexX3xX1bxX29xX27xX61xX3xX170xX45xX2xX66xX67xX3xXcxXcexX3xX4xX6bxX1bxX29xX3xXexX15xX4xX3xXcxX2cxX3fxX79xX3xX7bxX5axX92xXcxX3xX54xX7cxXdxX3xX9axX9bxX1bxX29xX3xXexX2cxX3exX1bxX29xX3xXafxXb0xX15xX3xXexX2cxXb5xX1bxX1xX3xXexXb0xXbbxX1bxX3xXexX2cxX6xX3xX21xXdxXc4xX79xX3xX7xX3exX15xXexX3xXddxd757xX3xXexXdxXa5xX1bxX3xX1xX27xX1bxX1xX3xX57xX74xX1bxX29xX3xX6bxX3xXexX6bxX3xX21xX1xX15xX4xX1xX3xXa3xXdxXc4xX1bxX3xX21xXdxXc4xX79xX3xX7xX3exX15xXexX3xX63xX1b3xX298xX1b4xX163xX163xX161xX125xX2xX1b3xX3xX57xX3exX3xX5xX15xXdxX3xX30xX10xX3xX225xX29xXb0xX61xX229xX1bxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX13xX1xX3exX1bxX29xX3xX8fxX19exX163xX3xXexXb0xXcexXdxX94xX67xX3xXexX2cxX2bfxX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xXe2xX3xXexX2cxd6d2xX1bxX3xef62xX1xX10xX3xX5axX6xX1bxX1xX3xX8fxX1xXb0xX61xX1axX1bxX3xX54xX102xX108xX1bxX29xX3xX54xX2a5xX6xX94xX3xXddxXdx13cb7xXb0xX3xX21xX1xXdxXc4xX1bxX125xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX298xX3exX57xX61xXaxX12xXcxX1xX2b8xXdxX3xXddxXdxXc4xX79xX3xX21xXdxXc4xX79xX3xXexX2cxX6xX67xX3xXexXcexX3xXexXb0xXbbxX1bxX3xXexX2cxX6xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX3fxXdxX3xXe1xXe2xX3xXexX2cx11874xX3xXbxX1xX3ecxX6xX3xX7xX6xXb0xX3xXa3xX2dxX1bxX3xX57xX102xX108xXdxX3xX29xX1xXa5xX3xX1bxX29x134dcxXdxX3xX4xXdaxX6xX3xXexX27xXdxX3xX30xXa5xX3xX4xX2a5xX3xX66xX3xX29xX2a5xXdxX3xX1xX27xX1bxX29xX3xXddxX102xX103xX4xX3xXa3x13832xX4xX3xXexX2cxX3exX1bxX29xX3xXa3xX6xX3exX3xX1bxXdxX5xX3exX1bxX3xX79xX27xXb0xX3xXddxX10xX1bxX3xX4xX2a5xX3xXa3xXdxXc4xXb0xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1bxX29xX1xXdxX3xXe1xX37bxX1bxX125xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX298xX3exX57xX61xXaxX12xX225xX29xX6xX61xX3xX7xX6xXb0xX3xXddxX2a5xX67xX3xXexXcexX3xXexXb0xXbbxX1bxX3xXexX2cxX6xX3xXddxX310xX3xX61xX2dxXb0xX3xX4xXbbxXb0xX3xX5xX15xXdxX3xX30xX10xX3xXe1xX27xX3xX4xX1xXdaxX3xXbxX1xX102xXdexX1bxX29xX3xXexXdxX1axX1bxX3xX5xX27xX3xXa3xX27xX3xX225xX29xXb0xX61xX229xX1bxX3xXcxX1xXe2xX3xX9axX3exX6xX1bxX3xX8fxX1b3xX66xX3xXexXb0xXcexXdxX94xX67xX3xXexX2cxX2bfxX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xXe2xX3xXexX2cxX37bxX1bxX3xX9axX6xX3exX3xX298xX7cxX3exX3xX8fxX1xXb0xX61xX1axX1bxX3xX54xX102xX108xX1bxX29xX3xX54xX2a5xX6xX94xX3xX21xXdxXc4xX79xX3xXexX2cxX6xX3xX66xX3xX29xX2a5xXdxX3xX1xX27xX1bxX29xX3xX1bxX2a5xXdxX3xXexX2cxX2dxX1bxX125xX3xX37exX1xX15xX79xX3xX30x141a8xXexX67xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXa3xX2dxX1bxX3xXexX2cxX3exX1bxX29xX3xX4xX1xfa25xX6xX3xX7x1469fxX3xX5xX102xX103xX1bxX29xX3xX5xX108xX1bxX3xX1bxX29xX3exX3fxXdxX3xXexX1axX67xX3xX102xX108xX4xX3xXexX3ecxX1bxX1xX3xXa3xX6xX1bxX3xXddxXbbxXb0xX3xX21xX1xX3exX7cxX1bxX29xX3xX2xX1b3xX163xX125xX1b3xX163xX163xX3x131a4xX5ax1323cxX3xXe1xX27xX3xX63xX1b3xX125xX163xX163xX163xX3xXa3xX3fxXexX3xXcxX1xX15xXdxX67xX3xXexX102xXdexX1bxX29xX3xXddxX102xXdexX1bxX29xX3xX21xX1xX3exX7cxX1bxX29xX3xX19exX67xX161xX3xXex108b5xX3xXddxX406xX1bxX29xX125xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX298xX3exX57xX61xXaxX12x12f50xX15xX4xX3xX79xXdxX1bxX1xX3xX7xXdexX3xXa3xee1axX67xX3xXexX27xXdxX3xX30xXa5xX3xX225xX29xXb0xX61xX229xX1bxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX13xX1xX3exX1bxX29xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xXf7xX1bxX67xX3xX66xX3xX29xX2a5xXdxX3xX1xX27xX1bxX29xX3xXexX2cxX2dxX1bxX3xX57xX3exX3xX79xX5c9xXexX3xX1bxX29xX102xX2b8xXdxX3xXddxX27xX1bxX3xX6bxX1bxX29xX3xX21xX1xX6bxX1bxX29xX3xX2cxf09bxX3xX5xX6xXdxX3xX5xXe2xX4xX1xX3xX29x10e11xXdxX3xXexX74xX3xX298xXa5xX1bxX3xX30xX10xX3xXbxX1xX3ecxX6xX3xX298x11f9axX4xX3xXexX5a0xX1bxX1xX3xXcxX1xX74xX6xX3xXcxX1xXdxX2dxX1bxX3xX54xXb0xXa5xX3xXddxXa5xX1bxX3xXexX1xXe2xX3xXexX2cxX37bxX1bxX3xX9axX6xX3exX3xX298xX7cxX3exX67xX3xX7xX6xXb0xX3xXddxX2a5xX3xX7xcf1exX3xX4xX2a5xX3xX1bxX29xX102xX2b8xXdxX3xXddxXa5xX1bxX3xX1bxX1xXf7xX1bxX125xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX298xX3exX57xX61xXaxX12xX54xXdxX1axX1bxX67xX3xXexX3exX27xX1bxX3xXa3xX5c9xX3xXexX6xX1bxX29xX3xXe1xXf7xXexX3xXe1xX27xX3xXddxX53axXdxX3xXexX102xX103xX1bxX29xX3xXddxX102xX103xX4xX3xXcxX2cxX3fxX79xX3xX7bxX5axX92xXcxX3xX54xX7cxXdxX3xX9axX9bxX1bxX29xX3xXa3xX27xX1bxX3xX29xXdxX6xX3exX3xX4xX1xX3exX3xX13xX1x12fdexX1bxX29xX3xX13xX7bxX163xX19exX67xX3xX7bxX6bxX1bxX29xX3xX6xX1bxX3xXexX5a0xX1bxX1xX3xXexXdxXa5xXbxX3xXex12c8cxX4xX3xXddxXdxX39bxXb0xX3xXexX2cxX6xX67xX3xX5xX27xX79xX3xX2cxX61cxX125xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1239axXb0xXexX1xX3exX2cxXaxX12xX9axX2dxX3xXcxX2cxX102xX2b8xX1bxX29xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxXe1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX3exX1bxX29xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX2dxX1bxX3xXafxXb0xX6xX1bxX15fxX0xX45xX7xXexX2cxX3exX1bxX29xX12xX0xXb0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b4xXexX1xXb0xX79xXa3xX1b4xX6xX1bxX57xX1b4xX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXe1xX701xX3xXe1xXf7xX1bxX3xX4xX1xXb0xX61xXc4xX1bxX3xX19fxX66xX170xX125xX163xX163xX163xX3xX570xX5axX572xXaxX3xX1xX2cxX10x15d91xX9xXaxX45xXa3xX6xX1bxX1b4xX57xX3exX4xX1b4xXbxX1xX6xXbxX1b4xX5xXb0xX6xXexX45xXbxX1xX6xXexX1b4xX1xXdxX10xX1bxX1b4xXe1xXb0xX1b4xXe1xX6xX1bxX1b4xX4xX1xXb0xX61xX10xX1bxX1b4xX19fxX66xX170xX1b4xX163xX163xX163xX1b4xXb0xX7xX57xX45xX2xX63xX161xX162xX161xX1b3xX125xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX29xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX45xX79xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX66xX163xX45xX1bxX10xX15axX7xX45xX66xX19exX19exX66xX45xX2xX19exX19exX57xX19fxX66xX163xX19fxX66xX1b3xX19fxXexX2xX63xX163xX170xX5xX2xX1b4xX10xX66xX4xX57xX163xX161xX4xX161xX57xX66xX161xX19exX163xX163xX57xX57xX1b3xX162xX162xX66xX125xX1c6xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX21xXdxX1axX1bxX3xX1xX27xX1bxX29xX3xXexX2cxX2dxX1bxX3xX30xX10xX3xX21xX1xX15xX4xX1xX3xX5xX27xX3xX1bxX29xX3exX3fxXdxX3xXexX1axXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxXe1xX12xX0xX7xXexX2cxX3exX1bxX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXe1xX701xX3xXe1xXf7xX1bxX3xX4xX1xXb0xX61xXc4xX1bxX3xX19fxX66xX170xX125xX163xX163xX163xX3xX570xX5axX572xXaxX3xX1xX2cxX10xX7c5xX9xXaxX45xXa3xX6xX1bxX1b4xX57xX3exX4xX1b4xXbxX1xX6xXbxX1b4xX5xXb0xX6xXexX45xXbxX1xX6xXexX1b4xX1xXdxX10xX1bxX1b4xXe1xXb0xX1b4xXe1xX6xX1bxX1b4xX4xX1xXb0xX61xX10xX1bxX1b4xX19fxX66xX170xX1b4xX163xX163xX163xX1b4xXb0xX7xX57xX45xX2xX63xX161xX162xX161xX1b3xX125xX1xXexX79xXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXe1xX701xX3xXe1xXf7xX1bxX3xX4xX1xXb0xX61xXc4xX1bxX3xX19fxX66xX170xX125xX163xX163xX163xX3xX570xX5axX572xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX2cxX3exX1bxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX53axXdxX3xX1bxX6xX61xX3xX2xX163xX45xX161xX67xX3xXexX1xX6bxX1bxX29xX3xXexXdxX1bxX3xXexX74xX3xXcxX2cxX3fxX79xX3xX7bxX7cxX1bxX1xX3xX7xX15xXexX3xX29xXdxX6xX3exX3xXexX1xX6bxX1bxX29xX3xX8fxX7bxX5axX92xXcxX94xX3xX54xX7cxXdxX3xX9axX9bxX1bxX29xX3xX4xX1xX3exX3xXa3xXdxXa5xXexX67xX3xXddxXdexX1bxX3xXe1xXe2xX3xXbxX1xX53axXdxX3xX1xX103xXbxX3xXe1xX108xXdxX3xX13xX1xX6e4xX1bxX29xX3xX7bxX7cxX1bxX1xX3xX7xX15xXexX3xX21xXdxX1bxX1xX3xXexXa5xX67xX3xX7bxX6bxX1bxX29xX3xX6xX1bxX3xXexX5a0xX1bxX1xX3xXe1xX74xX6xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX79xX5c9xXexX3xXddxX53axXdxX3xXexX102xX103xX1bxX29xX3xXe1xXf7xX1bxX3xX4xX1xXb0xX61xXc4xX1bxX3xX19fxX66xX170xX125xX163xX163xX163xX3xX570xX5axX572xX67xX3xXexX102xXdexX1bxX29xX3xXddxX102xXdexX1bxX29xX3xX21xX1xX3exX7cxX1bxX29xX3xX2xX163xX3xXexX5a0xX3xXddxX406xX1bxX29xX125xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxXe1xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xXb0xX5xX12xX0xX57xXdxXe1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX45xX57xXdxXe1xX12xX0xX45xX57xXdxXe1xX12

Lê Trường

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”
2024-03-02 05:50:00

QTO - Chỉ một thời gian sau khi “con nợ” bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bản thân mình là bị hại, “chủ nợ” sau đó cũng bị “lộ” hành vi cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết