Cập nhật:  GMT+7
420fx5ff4x89d1x9ad1xbb06x81cdxc7adxd06dxb142xX7x660exf380xb955x8f0dxea69xa06cxX5xcc5fxXaxbfbfx8d85xX1x6bb6xXexX3xX1xXdxe2c8xbcd4xX3xb978xX3x7720x6d63xX3xX1x54a2xXdxX3xX4x5c69xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xe4d1xX3xXex75e3x42b3xX1bx8544xX3xX1xX6xX1bxX36xX3xb7c0xX15xX0xa39axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa05xX10xX6x57b4xXaxX12xe702xef7dxXcx46cfxX3x921exX3xX4fxae16x66cfxX3xX1bxX6x5bb2xX3xX2x6f95x9461x4830xX66x5742xbfb7xX2xda31x8640xX3x8b83xX34xX23xX1bxX3x6288xXdxX1bxX1xX3xXexa19fxX3xe5c1xX3xX56x61c1xX27xX4xX3xXbxX1xe63cxX1bxX36xX3xX1dxX1dxX67xX3xX55xX56xX7fxe4e1xX1bxX3xe312xX1xX7fxX3xa017xX58xX3xX4xX1xX34xX3xX1fxXdxX7axXexX3xX3dxbf93xX1bxX3xf3f2x5936xX3xXa7xd82bxX6xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXa7xX23xX3xX4x436fxXexX3xX1fxX27xX4xX3xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX27xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX30xX3xXexX33xX34xX1bxX36xX3xX1xX6xX1bxX36xX3xX3dxX15xX3xXexbc32xXdxX3xX3dxXa8xX6xX3xX1fxX23xX1bxX66xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX5exX6xX33xX36xXdxX1bxadbcxX69xXbxa613xX3xX6xX7fxXexX34xXaxX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX5exX36xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX66xX1fxX6xX34x5ac1xX7fxX6xX1bxX36xXexX33xXdxX66xXa7xX1bxX40xX52xX10xX7xX93xXexX34xXbxX40xX1bxX10x7549xX7xX40xX2xX6cxX69x552dxX40xX97xX14axX52xX69xX2xX65x7cd8xX97xX1dxX65xXexX2xX97xX6axX67xX65xX1dxX5xX2xX66xb156xXbxX36xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX33xX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx741axX34xX52xX62xXaxX12xX4fxX23xXdxX3xX4xX27xXexX3xXa7xX23xX3xX4xX15xX4xX3xX52xXdxX3xXa7x62adxXexX3xX3dxa11fx57aaxX4xX3xXexdf0axX5exX3xXexX1xXbcxX62xX3xXexX33xX34xX1bxX36xX3xX1xX6xX1bxX36xX3xX3dxX15xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX33xX12xX0xX40xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX34xX52xX62xXaxX12xXcxX33xX1a1x6b1cxX4xX3xX3dx57b8xX3xX5dxX1bxX36xX3xce40xX36xX7fxX62x87b2xX1bxX3x7154x847axX1bxX3xX4fx6cf7xXdxX6dxX3xX4xX5dxX1bxX36xX3xX1bxX1xX90xX1bxX3xX4x9679xX6xX3xXcxX19dxXbxX3xX3dxX34xX23xX1bxX3xbf56xXa4xX1bxX3xX4fxX1fbxXdxX3xX55xX3dxXa4xX1bxX3xXa7xXa8xX3xX3dxX6xX1bxX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5dxX1bxX36xX3xX1xX1axX3xXexX1xX27xX1bxX36xX3xX36xXdxX6xX34xX3xXexX1xX5dxX1bxX36xX58xX3xX4xX1e9xX3xXexX33xX1a6xX1bxX1xX3xX1fxX15xX34xX3xXexXe7xXdxX3xX1xX6xX1bxX36xX3xX3dxX15xX3xXexX1xX5dxX1bxX3xXcxX33x5683xX6xX6dxX3xX10dxb12fxX3xX4fxX1a1xX1e5xX1bxX36xX3xX216xXa4xX1bxX6dxX3xX1xX7fxX62xX1axX1bxX3xX4fxX1a1xX1e5xX1bxX36xX3xX4fxX1e9xX6xX3xX4xX1e9xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX27xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX30xX66xX3xX1efxX36xX6xX62xX3xXexX33xX34xX1bxX36xX3xX7xX15xX1bxX36xX3xX2xX65xX40xX67xX6dxX3xX6fxX20xXdxX3xX12exX7fxX62xX3xXexX19dxXbxX3xX1xX23xXdxX3xX4xX27xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX30xX3xX6fxX34xX23xX1bxX3xX74xXdxX1bxX1xX3xXexX7axX3xX7cxX3xX56xX7fxX27xX4xX3xXbxX1xX85xX1bxX36xX3xX1dxX1dxX67xX3xX3dxX26exX3xXexXdxX7axX1bxX3xX1xX23xX1bxX1xX3xX93xXdx9171xX5exX3xXexX33xX6xX6dxX3xX93xX1xX1fbxX34xX3xX7xX15xXexX3xX3dxXa8xX6xX3xX1xX1a6xX1bxX1xX6dxX3xX12exX7fxX6xX3xX3dxX1e9xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xX15xX4xX1xX3xX4x6268xX6xX3xX1xX6xX1bxX36xX3xX93xX1xX34xX1fbxX1bxX36xX3xX2xX152xX3xX5exX3xX4xX1e9xX3xX1bxX1xXdxa0edxX7fxX3xX52xXdxX3xXa7xX19dxXexX3xX1bxX1xX1a1xX3xX7xed1axX1bxX36xX3xa2e3xX74xX6dxX3xX1fxX1f7xX1bxX36xX3xX3dxXe7xX1bxX6dxX3xX5exafd5xXexX3xX1bxXe7xX3xX4xX1xX27xX1bxX36xX3xX3dxX20xX4xX6dxX3xX5xX1a1xXa4xX1bxX36xX3xX93xX1xX5dx87f3xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX34xX52xX62xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXcxX1xXdxX7axX7fxX3xXexX15xX3xX1f6xad82xX3xX1f6xX1f7xX1bxX3xX4fxXe7xX1bxX1xX6dxX3xXcxX33xX1a2xX3xX5x95dfxX3xX4xX1xX3bcxX1bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX6fxX34xX23xX1bxX3xX74xXdxX1bxX1xX3xXexX7axX3xX7cxX3xX56xX7fxX27xX4xX3xXbxX1xX85xX1bxX36xX3xX1dxX1dxX67xX3xX93xX1xX1fbxX3xX1bxX1f7xX1bxX36xX3xX1dxX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX30xX3xX52x5e20xX6xX3xXa7xX23xX34xX3xX1xX6xX1bxX36xX3xX3dxX15xX6dxX3xX4x6a96xX1bxX36xX3xX1xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxd21axX1bxX3xX1xX23xXdxX3xX4xX27xXexX3xX5x8274xX1bxX3xXa7xX23xX34xX3xX1bxX1xX6xX7fxX6dxX3xX93xX1xX5dxX1bxX36xX3xXbxX1xX90xX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX33xX6xX3xX3dxX1a1xX1a2xX4xX66xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX34xX52xX62xXaxX12xX4fxXdxX1axX1bxX3xX1dxX3xX1xX23xXdxX3xX4xX27xXexX3xX3dxX26exX3xX3dxX1a1xX1a2xX4xX3xX3dxX1a1xX6xX3xXa7xX34axX3xX1efxX36xX1xX30xX6xX3xXexX33xX6xX1bxX36xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX30xX3xX1xX7fxX62xX1axX1bxX3xX4fxX1a1xX1e5xX1bxX36xX3xX4fxX1e9xX6xX66xX3xXcxX33xX34xX1bxX36xX3xXexX1xb273xXdxX3xX36xXdxX6xX1bxX3xXexX1e5xXdxX6dxX3xX6fxX20xXdxX3xX12exX7fxX62xX3xXexX19dxXbxX3xX1xX23xXdxX3xX4xX27xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX30xX3xX6fxX34xX23xX1bxX3xX74xXdxX1bxX1xX3xXexX7axX3xX7cxX3xX56xX7fxX27xX4xX3xXbxX1xX85xX1bxX36xX3xX1dxX1dxX67xX3xX7x72d0xX3xXexXdxX7axXbxX3xXex56e0xX4xX3xX5ex5eaaxX3xX33xX20xX1bxX36xX3xX93xX1xX7fxX3xXa7xX3fbxX4xX3xXexX1a6xX5exX3xX93xXdxX7axX5exX66xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX34xX52xX62xXaxX12x96e8xX5dxX1bxX36xX3xX216xX6xX1bxX36xX0xX40xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cam Lộ: Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng

Cam Lộ: Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng
2019-07-15 16:37:40

(QT) - Vào khoảng 14 giờ 30, hôm qua 14.7.2019, tại thôn Tân Xuân, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ xảy ra một vụ cháy rừng tràm, rất may lực lượng Công an huyện, Kiểm lâm và dân...

Kêu oan nhưng không thoát tội

Kêu oan nhưng không thoát tội
2019-07-13 06:36:39

(QT) - Không khí mới bắt đầu phiên tòa trở nên căng thẳng bởi các bị cáo nôn nóng muốn được trình bày với HĐXX về quan điểm liên quan đến những cáo buộc phạm tội. Tuy nhiên,...

Bắt đối tượng vận chuyển 25,5 kg thuốc nổ

Bắt đối tượng vận chuyển 25,5 kg thuốc nổ
2019-07-12 19:53:50

(QT) – Trưa nay 12.7.2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ một đối tượng đang đang vận chuyển 25,5 kg thuốc nổ.

Kịp thời ứng cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Kịp thời ứng cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển
2019-07-11 11:43:37

(QT) – Trưa nay 11.7.2019, lãnh đạo UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảo vừa kịp thời ứng cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển.

Mua bán trái phép chất ma túy, lãnh án 15 năm tù

Mua bán trái phép chất ma túy, lãnh án 15 năm tù
2019-07-10 16:07:18

(QT) – Hôm nay 10.7.2019, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Hữu Đồng (SN 1979) tại Quảng Bình, tuyên bị cáo 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép...

Một tuần xảy ra 16 vụ cháy

Một tuần xảy ra 16 vụ cháy
2019-07-09 16:45:45

(QT) - Do thời tiết nắng nóng kéo dài, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra các vụ cháy, nhất là cháy rừng, cháy thực bì và thảm thực vật. Đặc biệt, chỉ trong 1...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết