Cập nhật: 02/09/2015 12:31 GMT+7
b2b8xbd8exdb87xbe7bx103caxc1e8xe7f6x12bfax116caxX7xb5aax12f50xc8a8xc481xc497x10b5fxX5xde6axXaxc528xd5c0xX1xf1bcxXexX3xf871xcd90xX6xdf83xX1xX3xX1bxe038xX1xXdx113a0xXbxX3xX7xf495xX4xX1xX3xXcxX1xf6abxX1bxX1xX3x12a96xX1fxX1x1147fxX6xX3xX1xe75fxX1bxX3xc674xc9f5xX3bxX3xXexc131xXdxX22x1224dxX3xc05bx11f96xX1bxX1fxX0xef56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffaexX10xX6xX18xXaxX12x11500xXcxXcx1009fx1022exX3xc8c5xX3x101b3x11426xX4xX3x12304xX42x11b19xXexX3xc468xe8e9xX1bx12b5fxX3xXdxX1bxX3x12c39xX2cxX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX5ex12b40xbadexX3xXcxX1x12a19xX1bxX1fxX3xXexXdxX1bxX3xX64xX3xXexX3fxX42xd6b0xe8f6xX1bxX3xXexX1xX8axX1bxX1fxX62xX3xX77xd430xX6xX3xe5bfxX42xX97x10170xXexX3xX44xf573xX1bxX1xX3xXbxX1xX15xXexX3xX18xX19xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1xXdxX22xXbxX3xX7xX26xX4xX1xX3xXexf011xX3xX1bxX1xf048xX1bxX3xXcxX1xX2cxX1bxX1xX3xX30xX1fxX1xX33xX6xX3xX3axX3bxX3axX3xXexX3fxXdxX22xX42xX3xX44xX45xX1bxX1fxX3xX77x12e4cxX3xX4xfa00xX3xX1bxX1xXdxX98xX42xX3xX77xXdxX3xXbxX1xX15x1244cxX3xXexX3fxX19xX1bxX1fxX3xX1xX19xX15xXexX3xX44xX86xX1bxX1fxX3xd71axX42xX6cxXexX3xX6fxX70xX1bx12a84xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX19xX18xX97xXaxX12xd5e3xX42xX97xXa9xXexX3xX44xXadxX1bxX1xX3xX7x10dadxX3x12daaxe1ecxX49xX12dxb407xX64xX6axX13x124d0xX13xX58xX66xX3xX18xX19xX3xX8axX1bxX1fxX3xX66xX1xX42xX3xX143xc015xX1bxX3xX58xe4eexX6xX3xX64xX3xX4xX67xX4xX3xXexX3fxXc9xb3dbxX1bxX1fxX3xX66xX67xX4xX3xX6axX42xX6cxXexX3xX6fxX70xX1bxX72xX3xXdxX1bxX3xX77xX2cxX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX64xX3xe037x11de1xX3xX1bxX1fxX2cxX97xX3xX3axc65axX64xX191xX3xX1bx1329axX42xX3xX18xX19xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1xXdxX22xXbxX3xX7xX26xX4xX1xX3xXcxX1xX2cxX1bxX1xX3xX30xX1fxX1xX33xX6xX3xX18xX19xX3xX8axX1bxX1fxX3xX143x11a2fxX3xXcxX1xX2cxX1bxX1xX3xXcxXcdxX1bxX3xX5xX2cxXfdxX3xX4xX1xb540xX3xX4xXefxX3xX2xc0a0xX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX77xXdxX3xX77xXdxX3xXbxX1xX15xXfdxX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX4xX1x1201bxX1bxX1xX3xXexX3fxX19xX1bxX1fxX3xX1xX19xX15xXexX3xX44xX86xX1bxX1fxX3xX10fxX42xX6cxXexX3xX6fxX70xX1bxX117xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX19xX18xX97xXaxX12xXcxX3fxX19xX1bxX1fxX3xX44xXefxX72xX3xX4xXefxX3xX1xX2cxX1bxX1fxX3xX5xX19xX15xXexX3xX10fxX42xX6cxXexX3xX6fxX70xX1bxX3xXbxX1xe312xXfdxX3xX44xXc9xc75fxX4xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX1bxX1xXc9xX1bxX1fxX3xX188xX1xX8axX1bxX1fxX3xX4xXefxX3xX4xX1xd927xX1bxX1fxX3xXexXa3xX72xX3xX1xXefxX6xX3xX44xX37xX1bxX3xXexX1xe169xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xX1bxX1fxX42xX45xX1bxX3xX1fxX139xX4xX3xX1xX249xXbxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX1bxX1xXc9x12026xX3xed41xX30xX10xf7abxX3xX1xX10xX6xX18xX29bxX6xX97xX3xXdxX1bxXexX10xX3fxXfdxX10xX18xXdxX6xXexX10xX3xX7xXexX42xX18xX10xX1bxXexdffdxX6fxX19xX19xX188xec32xX3xX64xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3x10989xXdx10a8fxX3xX6xX1bxX18xX3xd08dxX19xX1xX1bxX3xb3d5xX19xX6xX3fxX7xcd99xX3xX298xX30xX10xX29bxX3xX1xX10xX6xX18xX29bxX6xX97xX3xe952xX1bxX1fxX5xXdxX7xX1xX3xX66xX19xX42xX3fxX7xX10xX3xX64xX3xX13xX3fxX10xX3xXdxX1bxXexX10xX3fxXfdxX10xX18xXdxX6xXexX10xX2bexX3xX64xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xX2caxXdxX2ccxX3xX6xX1bxX18xX3xX2d2xX19xX1xX1bxX3xX2d7xX19xX6xX3fxX7xX2dcxX3xX298xX30xX10xX29bxX3xX1xX10xX6xX18xX29bxX6xX97xX3xX2ebxX1bxX1fxX5xXdxX7xX1xX3xX66xX19xX42xX3fxX7xX10xX3xX64xX3xX2ebxX5xX10xXfdxX10xX1bxXexX6xX3fxX97xX3xX29bxX19xX3fxX188xX6fxX19xX19xX188xX3xX29bxXdxXexX1xX3xX188xX10xX97xX2bexX3xX64xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xX2caxXdxX2ccxX3xX6xX1bxX18xX3xX2d2xX19xX1xX1bxX3xX2d7xX19xX6xX3fxX7xX2dcxX3xX298xX2caxXdxe958xX10xX5xXdxX1bxX10xX7xX3xX64xX3xX2ebxX5xX10xXfdxX10xX1bxXexX6xX3fxX97xX2bexX3xX64xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xXcxX19xXfdxX3xX58xX42xXexX4xX1xXdxX1bxX7xX19xX1bxX2dcxX3xX298x102e8xX6xX7xXexX10xX3fxXdxX1bxX1fxX3xX2ebxX1bxX1fxX5xXdxX7xX1xX3xc14dxX3fxX6xXfdxXfdxX6xX3fxX2bexX3xX64xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xX2d7xX117xX58xX117xX3xX85xX42xX3fxXexXdxX1bxX2dcxX3xX298xX85xX6xX7xXdxX4xX3xX3baxX6xX3fxX188xX10xXexXdxX1bxX1fxX3xX5exX3baxX6xX3fxX188xX10xXexXdxX1bxX1fxX3xX4xX154xX1bxX3xX6fxX70xX1bxX62xX3xX64xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xX143xc67exX3xXcxX1xXa9xX3xX13xX1xebcdxX2dcxX3xX298xX2caxXdxX389xX10xX5xXdxX1bxX10xX7xX3xX64xX3xX13xX3fxX10xX3xX64xX3x10e01xX1bxXexX10xX3fxXfdxX10xX18xXdxX6xXexX10xX72xX3xX2d7xXexX42xX18xX10xX1bxXexX2b9xX7xX3xX6fxX19xX19xX188xX2bexX3xX64xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xXcxX19xXfdxX3xX58xX42xXexX4xX1xXdxX1bxX7xX19xX1bxX2dcxX3xX298xX3ccxX3fxX6xXfdxXfdxX6xX3fxX3xX1fxX6xXfdxX10xX7xX2bexX2dcxX3xX298xX2caxXdxX389xX10xX5xXdxX1bxX10xX7xX3xX64xX3xXdxX1bxXexX10xX3fxXfdxX10xX18xXdxX6xXexX10xX72xX3xX29bxX19xX3fxX188xX3xX6fxX19xX19xX188xX2bexX3xX64xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xXcxX19xXfdxX3xX58xX42xXexX4xX1xXdxX1bxX7xX19xX1bxX2dcxX3xX298xX30xX10xX29bxX3xX1xX10xX6xX18xX29bxX6xX97xX3xX2ebxX1bxX1fxX5xXdxX7xX1xX3xX66xX19xX42xX3fxX7xX10xX3xX64xX3xX13xX3fxX10xX3xXdxX1bxXexX10xX3fxXfdxX10xX18xXdxX6xXexX10xX3xX64xX3xfdfdxX19xX3fxX188xX6fxX19xX19xX188xX3xX29bxXdxXexX1xX3xX188xX10xX97xX2bexX3xX64xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xX2caxXdxX2ccxX3xX6xX1bxX18xX3xX2d2xX19xX1xX1bxX3xX2d7xX19xX6xX3fxX7xX117xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX19xX18xX97xXaxX12xX143xe1aaxXdxX3xX1bxX1xd7d7xX1bxX1fxX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX77xXdxX3xX1bxX2cxX97xX72xX3xX18xX19xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1xXdxX22xXbxX3xX7xX26xX4xX1xX3xXcxX1xX2cxX1bxX1xX3xX30xX1fxX1xX33xX6xX3xX6fxXadxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexXa3xX3x129d7xX64xX191xX3xXexX3fxXdxX22xX42xX3xX44xX45xX1bxX1fxX49xX1xX2cxX1bxX1xX3xX77xXdxX3xX77xXdxX3xXbxX1xX15xXfdxX117xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX19xX18xX97xXaxX12xX13fxb343xX4xX3xX6fxXdxX22xXexX72xX3xX1bxX1xXdxX98xX42xX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX77xXdxX3xX77xXdxX3xXbxX1xX15xXfdxX3xX4xX1d1xX6xX3xX18xX19xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1xXdxX22xXbxX3xX7xX26xX4xX1xX3xXcxX1xX2cxX1bxX1xX3xX30xX1fxX1xX33xX6xX3xX6fxXadxX3xXbxX1xX15xXexX3xX44xXa9xX1bxX3x12af9xX3bxX3xXexX3fxXdxX22xX42xX3xX44xX45xX1bxX1fxX3xXfdxe4f9xXdxX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX77xXdxX3xX77xXdxX3xXbxX1xX15xXfdxX3xX1bxX1xXc9xX296xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX298xX2caxXdxX389xX10xX5xXdxX1bxX10xX7xX3xXbxX3fxX10xX3xX64xX3xX43axX1bxXexX10xX3fxXfdxX10xX18xXdxX6xXexX10xX3xX29bxX19xX3fxX18xX6fxX19xX19xX188xX2bexX72xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xXcxX19xXfdxX3xX58xX42xXexX4xX1xXdxX1bxX7xX19xX1bxX72xX3xX188xX1xX8axX1bxX1fxX3xX4xXefxX3xX4xX1xX267xX1bxX1fxX3xXexXa3xX72xX3xX1xXefxX6xX3xX44xX37xX1bxX3xXexX1xX279xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xX1bxX1fxX42xX45xX1bxX3xX1fxX139xX4xX3xX1xX249xXbxX3xXbxX1xX26xXbxX2dcxX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX298xX30xX10xX29bxX3xX1xX10xX6xX18xX29bxX6xX97xX3xXdxX1bxXexX10xX3fxXfdxX10xX18xXdxX6xX3xX29bxX19xX3fxX188xX6fxX19xX19xX188xX3xX29bxXdxXexX1xX3xX188xX10xX97xX2bexX72xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xX2caxXdxX2ccxX3xX6xX1bxX18xX3xX2d2xX19xX1xX1bxX3xX2d7xX19xX6xX3fxX7xX72xX3xX188xX1xX8axX1bxX1fxX3xX4xXefxX3xX4xX1xX267xX1bxX1fxX3xXexXa3xX72xX3xX1xXefxX6xX3xX44xX37xX1bxX3xXexX1xX279xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xX1bxX1fxX42xX45xX1bxX3xX1fxX139xX4xX3xX1xX249xXbxX3xXbxX1xX26xXbxX2dcxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX19xX18xX97xXaxX12xX13xX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX10fxX42xX6cxXexX3xX6fxX70xX1bxX3xXbxX1xX244xXfdxX3xX298xX58xX42xX97xX98xX1bxX3xXexX1xX19xX15xXdxX3xX77xX53axXdxX3xX5xe0f7xXdxX3xX3fxX42xX2bexX72xX3xX44x12bc0xX3xX4xXefxX3xXa6xX42xX97xXa9xXexX3xX44xXadxX1bxX1xX3xX44xXecxX1bxX1xX3xX4xX1xba44xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX2dcxX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX10fxX42xX6cxXexX3xX6fxX70xX1bxX3xXbxX1xX244xXfdxX3xX298xXcxXa3xX3xX44xXdxX279xX1bxX3xXexXdxXa9xX1bxX1fxX3xX143xXdxX22xXexX3xX64xX3xX3ccxXdxX70xXdxX3xX1bxX1fxX1xX33xX6xX3xXexXa3xX3xX1bxX1fxX53fxX3xX77xX2cxX3xXfdxX164xX3xX3fxX86xX1bxX1fxX3xX77xX139xX1bxX3xXexXa3xX3xX18xX2cxX1bxX1xX3xX4xX1xX19xX3xX1xeb87xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX5xX53axXbxX3xX13bxX2bexX72xX3xX44xX776xX3xX4xXefxX3xXa6xX42xX97xXa9xXexX3xX44xXadxX1bxX1xX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xXdxX2dcxX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX6axX85xX13xX3xX298xXcxXa3xX3xX44xXdxX279xX1bxX3xXexXdxXa9xX1bxX1fxX3xX143xXdxX22xXexX2bexX3xX64xX3xXexX26xX4xX3xX1fxXdxX70xX3xX66xX244xXfdxX3xX30xX1xX42xX1bxX1fxX3xX64xX3xX12dxX42xX6xX1bxX1fxX3x1253bxX1xX6xX1bxX1fxX72xX3xX44xX776xX3xX4xXefxX3xXa6xX42xX97xXa9xXexX3xX44xXadxX1bxX1xX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xXdxX117xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX19xX18xX97xXaxX12xX66xf747xX1bxX1fxX3xX77xX53axXdxX3xX77xXdxX22xX4xX3xX1bxX86xXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXex10803xX1bxX1fxX3xX7xX139xX3xXexXdxX98xX1bxX3xX3axX3bxX3axX3xXexX3fxXdxX22xX42xX3xX44xX45xX1bxX1fxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX26xX4xX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX77xXdxX3xX77xXdxX3xXbxX1xX15xXfdxX72xX3xX66xX67xX4xX3xX6axX42xX6cxXexX3xX6fxX70xX1bxX72xX3xXdxX1bxX3xX77xX2cxX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xX4xX41cxX1bxX1fxX3xX97xX196xX42xX3xX4xc0bexX42xX3xX18xX19xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1xXdxX22xXbxX3xX7xX26xX4xX1xX3xXcxX1xX2cxX1bxX1xX3xX30xX1fxX1xX33xX6xX3xX6fxX42xX86xX4xX3xXbxX1xX70xXdxX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xXdxX3xX77xX2cxX3xXexXdxX196xX42xX3xX1xX1d1xX97xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX42xX139xX1bxX3xX7xX26xX4xX1xX3xXexX3fxX196xX1bxX117xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX19xX18xX97xXaxX12xX3baxX53axXdxX3xX44xXcdxX97xX72xX3xXexX1xX26xX1bxX1fxX3x118e2xX64xX3axX3bxX2xX13bxX72xX3xXfdxX86xXexX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX26xX1bxX1xX3xX4xX1d1xX6xX3xX18xX19xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1xXdxX22xXbxX3xX7xX26xX4xX1xX3xXcxX1xX2cxX1bxX1xX3xX30xX1fxX1xX33xX6xX3xX5xX2cxX3xX1bxX1xX2cxX3xX7xX26xX4xX1xX3xX30xX1fxX42xX97x11575xX1bxX3xX143xX154xX1bxX3xX66xXa3xX3xX5exX5fbxX1d7xX3xX6axX42xXcdxX1bxX3xXcxX1xX1d1xX97xX72xX3xX12dxX117xX66xX908xX42xX3xX3ccxXdxX6cxX97xX72xX3xX58xX2cxX3xX30xX86xXdxX62xX3xX44xX776xX3xX6fxXadxX3xX66xX67xX4xX3xX6axX42xX6cxXexX3xX6fxX70xX1bxX72xX3xXdxX1bxX3xX77xX2cxX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX2cxX1bxX1xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1d7xX3bxX3xXexX3fxXdxX22xX42xX3xX44xX45xX1bxX1fxX3xX77xXecxX3xX6fxX2cxX97xX3xX6fxX26xX1bxX3xX7xX26xX4xX1xX3xX10fxX42xX97xX196xX1bxX3xXexX15xX4xX3xX5xXadxX4xX1xX3xX7x11fc4xX3xX44xX776xX3xX4xXefxX3xXa6xX42xX97xXa9xXexX3xX44xXadxX1bxX1xX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xXdxX117xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX19xX18xX97xXaxX12xX143xX117xX143xX117xXcxef16xfb68xX30xX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Giả danh nhà báo tống tiền cảnh sát giao thông

Giả danh nhà báo tống tiền cảnh sát giao thông
2015-09-01 08:20:30

(NDĐT) - Ngày 30-8, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đác Lắc) ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hoàng Phong (SN 1992, trú tổ dân phố 9, phường Tân Thành, TP...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết