Cập nhật: 20/07/2016 08:34 GMT+7
8c8ex10b49xae17xb62cxd0e8x11d02x10c86xc901x13792xX7xc950xfea7xe4e5x13f8exc1c3xd8a6xX5xb2d1xXaxa555xdadfxX1xfddexX3xX7x92abx1191cxea1exX3xd5e1xb969xXdxX3xe0a5xX3xc4dbxae97x11393x9511xX3xXex11f5ex1373axX3xX1axXdxa61exX3x13afdx8db8xX3xX19xX1axd997xa625xXdxX0x11924xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6x137bcxXaxX12xXcxXcxa61fxX3x11956xX3xX13xX1xX18xX19xX1axX3xX4x134daxX19xX1xX3xX7xX15xXexX3xX1xbae5xX19xX1xX3xX7xdca5xX3xb077x1359dxX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexaa92xX19xX1xX3xXcxX1xce09xX6xX3xXcxX1xXdxfb99xX19xX3xX51xX3xX22xX23xX24xX3xf2cex10fdbxX3xX1xX23xf614xX3xX88xc25fxX19xX1axX3xXex130a7xX1dxX19xX3xX5xX68xX4xX3xX5xX34x11fc2xX19xX1axX25xX3xX1cxf838xXexX3xX19xX1axX35xX3xX88xX90xXexX3x116d6x997axX4xX1xX3xX88xX15xX19xX1xX3xX7xe4d4xXbxX3xX29xX90xXexX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX5x110f0xX19xX3xX88xX34xX9fxX4xX3xX4xX6xX19xX1xX3xXbxX1xX18xX19xX1axX3xX4xc4ccxX19xX3xX29xXbbxXexX3xX20xX3xXcxX13xX3xX22xX23xX24x9beaxX0xX38xXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX29xX6xb471xX1axXdxX19x9ad2xb3caxXbx9a54xX3xX6xX23xXexX95xXaxX12xX0xXexX104xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4b8xX95xX4axX8dxXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxd86fxX13xX1xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX3xX22xX23xX24xX25xX3xXexX28xX29xX3xX1axXdxX2dxX3xX2fxX30xX3xX19xX1axX34xX35xXdxX3xXaxX3xX7xX104xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX38xX38xX7xXexX6xXexXdxX4xXefxX19xX10x12eb9xXefxXexX23xX95xXdxXexX104xX10xXefx9edaxX19xX38xXexXexX95xX38xXdxX38xX7xX30xX109xX30xX38xX109xfa1cxX2xX30xX38xX18cxb50bxX38xX2x11fd4xX38xX2fxX30xX51xX19xX1axX23xX95xXdxX51xX4axX6xX19xX1axX51xX4axX6xX19xX1xX51xX1cxX6xX4xX51xX2xa97cxX30xf958xX194xX109xX30xX1b0xX2fxX30xXefx114c5xXbxX1axXaxX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX104xX12xX0xXexX104xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX95xX4axX8dxXaxX12xX6axX6bxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX1xX63xX19xX1xX3xX7xX68xX3xX88xX89xX3xX1cxXa5xXexX3xX19xX1axX35xX3xXbbxXbxX3xX17dxX1dxX95xX3xXexX28xX29xX3xX1axXdxX2dxX3xX2fxX30xX3xX19xX1axX34xX35xXdxX3xX88xX6xX19xX1axX3xX88xX15xX19xX1xX3xX1cxX28xX4xX3xX1cxa1e4xX19xX1axX3xX1xX63xX19xX1xX3xXexX1xa81exX4xX3xX10bxa9c4xX4xX3xX4ax99fbxX6xX3xX51xX3x10dc1xX19xX1xX108xX3xX6axX6bxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX4xXa5xXbxX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX104xX12xX0xX38xXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX95xX4axX8dxXaxX12x132faxX1axX1dxX8dxX3xX2xX194xX51xX191xX25xX3xX6ax10e0cxX3x8f2axX23xX6xX19xX3xX4xX5axX19xX1xX3xX7xX15xXexX3xX88xXdx9f02xX23xX3xXexX104xX6xX3xX6axX6bxX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX73xX19xX1xX3xXcxX1xX79xX6xX3xXcxX1xXdxX7fxX19xX3xX51xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX95xX3xX1cxXdxX24xXexX3xX17dx13e6bxX19xX3xXexX28xX29xX3xX1axXdxX2dxX3xX2fxX30xX3xX4xX95xX19xX3xX1cxX28xX4xX3xX88xfed0xX3xX88xXdxX299xX23xX3xXexX104xX6xX25xX3xXb0xX1xX20xXdxX3xXexd54fxX3xX17dxbc2axX3xX15xX19xX3xX88xX15xX19xX1xX3xX1cxX28xX4xX3xX17dxX1dxX3xXex10686xX3xX4xX1xX232xX4xX3xX88xX15xX19xX1xX3xX1cxX28xX4xXefxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX95xX4axX8dxXaxX12xXcxX104xX34xXccxX4xX3xX88xX236xX25xX3xXb0xX1xX95xX5axX19xX1axX3xX109xX2fxX1axX2fxX18cxX3xX19xX1axX1dxX8dxX3xX2xX30xX51xX191xX25xX3xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX104x1309exX29xX3xX4xX15xX19xX3xX1cxX90xX25xX3xX4xX1xXdxX24xX19xX3xX7xX23axX3xX6axX6bxX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX73xX19xX1xX3xXcxX1xX79xX6xX3xXcxX1xXdxX7fxX19xX3xX51xX3xX22xX23xX24xX3xX88xX89xX3xX1cxXa5xXexX3xX19xX1axX35xX3xXbbxXbxX3xX17dxX1dxX95xX3xX289xX23xX15xX19xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX7fxX3xX6axX1xXb1xX19xX3xX27bxX1xXbbxXexX3xf458xc644xX3xa2b6xX20xX3xXexX306xX3xX2fxX25xX3xXb0xX1xX23xX3xX17dxX68xX4xX3xX2xX25xX3xXbxX1xX34xX35xX19xX1axX3xXcxX1x12a3exX8dxX3xb895xX23xa514xX19xX25xX3xXcxX13xX3xX22xX23xX24xbea2xX25xX3xX1cxbc61xXexX3xX2fxX30xX3xX88xX2f1xXdxX3xXexX34xX9fxX19xX1axX3xX88xX6xX19xX1axX3xX88xX15xX19xX1xX3xX1cxX28xX4xX3xX1cxX227xX19xX1axX3xX1xX63xX19xX1xX3xXexX1xX232xX4xX3xX10bxX236xX4xX3xX4axX23axX6xXefxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX95xX4axX8dxXaxX12xX6axX6bxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX88xX89xX3xXexX1xX23xX3xX1axXdxX2dxX3xX109xfd3dxX18cxX3xXexX104xXdxX3afxX23xX3xX88x9e46xX19xX1axX25xX3xX1aexX18cxX18cxX3x93a3xe155x12aa6xX25xX3xX2fxX2xX3xX88xXdxX3afxX19xX3xXexX1xX95xX28xXdxX3xX4axXdxX3xX88xX90xX19xX1axX25xX3xX1aexX3xX10bxX10xX3xX6bxXexX6bxX25xX3xX2xX109xX3xX10bxX10xX3xX29xX15xX8dxX3xX17dxX1dxX3xX19xX1xXdxX299xX23xX3xXexX6xX19xX1axX3xX17dxXbbxXexX3xX88xX15xX19xX1xX3xX1cxX28xX4xXefxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX95xX4axX8dxXaxX12xX453xX18xX19xX1axX3xX1cxX28xX4xX3xX19xX1dxX8dxX3xX4axX95xX3xce8cx105a7xX3xXcxX68xX3xX6axX5axX19xX1xX3xX3b1xX4xX1xX3cexX3xX289xX23xX15xX19xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX7fxX3xX6axX1xXb1xX19xX3xX27bxX1xXbbxXexX3xX3aexX3afxX3ddxX3xX4x1109axX19xX1axX3xX4xX15xX4xX3xX88xX2f1xXdxX3xXexX34xX9fxX19xX1axX3xdea2xdef2xX19xX1axX3xX453xX232xX6xX3xX17dxX1dxX3xX454xX34xX287xX19xX1axX3xXcxX1xXccxXdxX3xX88xX232xX19xX1axX3xX104xX6xX3xXexX306xX3xX4xX1xX232xX4xXefxX0xX38xXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX29xX6xX104xX1axXdxX19xX108xX109xXbxX10bxX3xX6xX23xXexX95xXaxX12xX0xXexX104xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX95xX4axX8dxXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX136xX13xX1xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX3xX22xX23xX24xX25xX3xXexX28xX29xX3xX1axXdxX2dxX3xX2fxX30xX3xX19xX1axX34xX35xXdxX3xXaxX3xX7xX104xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX38xX38xX7xXexX6xXexXdxX4xXefxX19xX10xX173xXefxXexX23xX95xXdxXexX104xX10xXefxX17dxX19xX38xXexXexX95xX38xXdxX38xX7xX30xX109xX30xX38xX109xX18cxX2xX30xX38xX18cxX191xX38xX2xX194xX38xXexX6xX19xX1axX51xX17dxX6xXexX51xXexX1xX23xX51xX1axXdxX23xX51xXexX6xXdxX51xX7xX95xX19xX1axX51xX1cxX6xXdxX51xX2xX1aexX30xX1b0xX194xX109xX30xX1b0xX30xX43fxXefxX1b8xXbxX1axXaxX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX104xX12xX0xXexX104xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX95xX4axX8dxXaxX12xXcxX6xX19xX1axX3xX17dxXbbxXexX3xXexX1xX23xX3xX1axXdxX2dxX3xXexX28xXdxX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX51xX3xX23fxX19xX1xX108xX3xX6axX6bxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX4xXa5xXbxX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX104xX12xX0xX38xXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX95xX4axX8dxXaxX12xXcxX1xX10xX95xX3xX88xXdxX299xX23xX3xXexX104xX6xX3xX1cxX34xXccxX4xX3xX88x111d3xX23xX25xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxX28xX4xX3xX19xX1dxX8dxX3xX1xX95xX28xXexX3xX88xX90xX19xX1axX3xX1xX287xX19xX3xX29xX90xXexX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX19xX6xX8dxXefxX3xX27bxX1xX2dxX19xX1axX3xX19xX1axX34xX35xXdxX3xX1cx116bcxX3xXexX28xX29xX3xX1axXdxX2dxX3xXb0xX1xX6bxX19xX1axX3xX4xX1xX73xX3xX5xX1dxX3xX19xX1axX34xX35xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX29xX1dxX3xX4xX18xX19xX3xX88xX24xX19xX3xXexX79xX3xX4xX15xX4xX3xXexX73xX19xX1xX3xX5xX3d3xX19xX3xX4xXbbxX19xX25xX3xX19xX1xXdxX299xX23xX3xX19xX1xXa5xXexX3xX5xX1dxX3xfc3axX23xX5axX19xX1axX3xXcxX104xX6cdxXefxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX95xX4axX8dxXaxX12xXcxX1xX10xX95xX3xX4xX287xX3xX289xX23xX6xX19xX3xX88xXdxX299xX23xX3xXexX104xX6xX25xX3xX4ffxX500xX19xX1axX3xX453xX232xX6xX3xX3b1xX1aexX1b0xX3xXexX23xX306xXdxX25xX3xXexX104xbfadxX3xX10bxX89xX3xXcxX1xX3cexX8dxX3xX4c2xX3d3xX19xX25xX3xXexX1xX6cdxX3xX10bxX89xX3xX22xX34xX287xX19xX1axX3xXcxX1xX3cexX8dxX25xX3xXcxX1xX79xX6xX3xXcxX1xXdxX7fxX19xX3xX51xX3xX22xX23xX24xX3ddxX3xX17dxX1dxX3xX27bxX1axX23xX8dx11d90xX19xX3xXcxX1xX6cdxX3xde34xX6xXdxX3xX4xX4edxX19xX1axX3xX1xX4edxX19xX3xX17dxX2f1xX19xX3xX5xX1dxX29xX3xX4xX15xXdxX25xX3xX4ffxX500xX19xX1axX3xX453xX232xX6xX3xX88xX232xX19xX1axX3xX104xX6xX3xX10bxX236xX4xX3xX4xX15xXdxXefxX3xX27bxX1axX23xX8dxX7a2xX19xX3xX4c2xX354xX19xX3xXcxX3d3xX8dxX3xX3b1xX2fxX18cxX3xXexX23xX306xXdxX25xX3xXexX104xX767xX3xXexX28xXdxX3x13000xXdxX6xX3xX3aexX6xXdxX3ddxX3xX19xX1axX449xXdxX3xXexX1xX23xX3xXexXdxX299xX19xX3xX10bxX3d3xX23xX25xX3xX4xX18xX19xX3xX27bxX1axX23xX8dxX7a2xX19xX3xXcxX1xX6cdxX3xXcxX1xX2f4xX4xX3xX452xX8dxX7fxX19xX3xX3b1xX1aexX109xX3xXexX23xX306xXdxX25xX3xXexX104xX767xX3xXcxX13xX3xX22xX23xX24xX3ddxX3xXexX104xX68xX4xX3xXexXdxX24xXbxX3xX4xX1xX95xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX95xX19xX3xX1cxX28xX4xX3xX17dxX6xX8dxX3xXexXdxX299xX19xX3xX19xX236xX19xX1axX3xX19xX1axX6xX8dxX3xXexX28xXdxX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxX28xX4xXefxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX95xX4axX8dxXaxX12xX4ffxX2dfxX3xX4xX1xX10xX3xX29xX3e1xXexX3xX4xX15xX4xX3xX5xX68xX4xX3xX5xX34xX9fxX19xX1axX3xX4xX1xX232xX4xX3xX19xX354xX19xX1axX25xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxX28xX4xX3xX19xX1dxX8dxX3xX4xX1xX73xX3xXexX306xX3xX4xX1xX232xX4xX3xX17dxX1dxX95xX3xX88xX7fxX29xX3xXb0xX1xX23xX8dxX6xX3xX17dxX1dxX3xX5xXdxX7fxX19xX3xXexX2f4xX4xX3xXexX1xX6xX8dxX3xX88xX306xXdxX3xX88xX6cdxX6xX3xX88xXdxX2dfxX29xX25xX3xX88xX449xX19xX1axX3xXexX1xX35xXdxX3xX5xX767xX4xX3xX19xX1dxX95xX3xX4xe46cxX19xX1axX3xX1cxX2f1xX3xXexX104xXb1xX3xX19xX1axX34xX35xXdxX3xX88xX232xX19xX1axX3xX19xX1axX95xX1dxXdxX3xX4xfa0fxX6xX3xX4xX5axX19xX1xX3xX1axXdxXccxXdxXefxX3xX27bxX7fexX452xd3e5x1223fxX27bxX3xX3aexf824xX27bxX22xX0xX38xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bắt đối tượng gí súng vào bé trai rồi cướp taxi

Bắt đối tượng gí súng vào bé trai rồi cướp taxi
2016-07-19 07:12:53

TTO - Một người đàn ông dùng súng gí vào đầu một bé trai khoảng 10 tuổi đi dọc đường Hùng Vương (TP Lạng Sơn) rồi khống chế cướp một chiếc taxi đang đậu trên đường. Vụ việc xảy...

Xông vô trụ sở đâm phó công an xã 3 nhát

Xông vô trụ sở đâm phó công an xã 3 nhát
2016-07-18 06:03:18

TTO - Bực tức vì từng bị phó công an xã bắt, Nguyễn Hữu Tài đã đi thẳng đến trụ sở công an xã Bình Đức, cặp cổ ông Nguyễn Văn Tài rồi đâm nhiều nhát.

Điều tra nghi can giả công an cướp xe máy

Điều tra nghi can giả công an cướp xe máy
2016-07-18 05:58:19

TTO - Hai người mặc sắc phục ép xe anh Trần Hoàng Đức vào lề do không đội mũ bảo hiểm, đòi giữ xe, đề nghị anh ngồi sau chở về chốt nhưng đã lừa lấy mất xe của anh.

Phá nhanh chuyên án giết người, cướp tài sản

Phá nhanh chuyên án giết người, cướp tài sản
2016-07-17 14:01:49

(QT) - Chỉ sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Quảng Trị đã phá thành công chuyên án “Giết người, cướp tài sản” mang...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết