Cập nhật: 06/04/2010 07:27 GMT+7
e095x16d62x15678x14584xfe89x17356x10ad3x10b26x12681xX7x13e59x1572fx1615fx110adxf2eexe5ddxX5xe544xXax16348x13604xX6xe6aexX3xX7xXdx1001cxX1xX3x135a5xXdx13ba0xX19xX3xe211x166d4xX3xXexefc1xe707xebf7xX3xX7x1557exXexX3xXexX25x15a3axfbccxX4xX3xX4xe9c1xX19x11f3dxX3xXexX25xX2fx12220xX19xX36xX0x14e60xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14becxX10xX6x10cf9xXaxX12xe584x13ccbxX19xe1eex12ce9xXbxX25xX10xX7xX7x12a0cxX3x136d7xX3x13d0axX22xX3x169bcx1095fxX15xX3xXexX25x11c9fxX19xX36xX3xXexX1xX2fx152bexX19xX36x170fcxX3xX13xX36xX26xX27x109a7xX19xX3xe6c1xf951xX19xX36xX3xXcxX25xX26xX19xX36xX3xX54xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxXdxX1exX19xX3xX4xX6x162b9xX3xX65x149a0xX19xX36xX5exX3xX4x10bcexX3xX4xX1x11815xX27xX3xX1cx1566axX3xXexX25xX2fxX3bxX19xX36xX3xX65x171f1xX3xXexX25xX9fxX19xX3xX19xX1xX2fxX19xX36xX3xX1cx15d09xX19xX3xX21xX22xX3xX65xX2axX15xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xXexX25xX26xX27xX3xX7xX2axXex116c9xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX96xX51xX27xXaxX12xX13xX36x11e05xX27xX3x1149bxX3fxXf7xX75xX3x122eexX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xX5xXdxX1exX19xX3x14dffxX26xX6xX19xX3xX1cx15760xX3xX1cxXdx13568xX4xX3xX65xfccexX3xX21xX22xX3xX7exX7fxX19xX36xX3xX6xX19xX3xXex12677xX19xX1xX3xX4exXf4xX3xX13xX6xX15xX3xXexXa3xX15xX3xX36xXdx1100bxXdcxX3xXcxX25xX96xX19xX36xX3xX7xX9fxX3xX19xXf4xX27xX3xX4x147bbxX3xXf7xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxXdxX1exX19xX3xX15xf0a6xXexX3xXexX25xX2fxX3bxX19xX36xX3xX4xX6xX96xX3xX65xX99xX19xX36xX3xX54xX4exX96xXf4xX19xX36xX3xXcxX25xX6bxX19xX36xX3x16d6fxXdxX19xX1xX75xX3xX13xX36xX26xX27xX7bxX19xX3x13846xX19xX1xX3xXcx15541xX75xX3xXcxX25x10040xX19xX3xX188xX19xX1xX3xX4exXdxf3b5xX26xX75xX3xf13exX1xXa3xX15xX3xXcxX25xX2fxX3bxX19xX36xX3x12ad0xX96xX19xX36xX5exX3xX1cxXf4xX3xX1abxX11cxX3xX4ex15e61xXdxX3xX188xX19xX3xX54xX2x142bbxX3xXexX26xX34xXdxX75xX3xX1xX6bxX4xX3xXexX25xX26xX19xX36xX3xX4xe5d7xXbxX5exXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX96xX51xX27xXaxX12xXcxX1xX10xX96xX3xe3a4xX19bxXexX3xX10exX26xX1b8xX3xX58xX2axX4xX3xX15xXdxX19xX1xX75xX3xX17bxXdxX19xX1xX3xX4xX14cxX3xX15xX66xX26xX3xXexX1xX26xXbfxX19xX3xX1cxX30xXdxX3xX21xXa3xX19xX3xX4x114cbxX19xX36xX3xXexX25xX2fxX3bxX19xX36xX3xX5xXf4xX3xX1abxX1exX3xf30bxXa3xXdxX3xfa54xX2fxX72xX19xX36xX3xX1cxXf4xX3xX4exX2fxX19xX36xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX25xX36xXdxX19xe5eex14288xXbxX58xX3xX6xX26xXexX96xXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX15xX36xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX25axXf7x17210xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7exX72xX3xX10exX26xX6xX19xX3xX65xXdxXa7xX26xX3xXexX25xX6xX3xX5xX1d3xX27xX3xX5xX3bxXdxX3xX1f1xX1xX6xXdxX3xX4x10b20xX6xX3xX15xX15bxXexX3xXexX25xX96xX19xX36xX3xXfcxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xX5xXdxX1exX19xX3xX10exX26xX6xX19xX3xX65xX19bxX19xX3xX1cxX114xX3xX2axX19xXdcxX3x13a6dxX19xX1xX259xX3xX13xX36xX26xX27xX7bxX19xX3xX55xfe26xXdcxXaxX3x14d3exXdxX51xXexX1xX9xXaxXf7xX1c0x123b1xXaxX3xX21xX96xX25xX51xX10xX25xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX259xX3fxX3fxX1cxX19xX10xX58xXbxX25xX10xX7xX7xXdcxX19xX10xXexX3fx12ef4xXdxX5xX10xX7xX3fx13dfcxX26xX21x16ba5xX10xX4xXexX3fx145e2xX62xX3fxX188xX2xX3fxX188x1678fxX3fxX313xX1c0xX3fxX7xXdxX19xX1xXdcxX31cxXbxX36xXaxX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX51xX12xX7exX72xX3xX10exX26xX6xX19xX3xX65xXdxXa7xX26xX3xXexX25xX6xX3xX5xX1d3xX27xX3xX5xX3bxXdxX3xX1f1xX1xX6xXdxX3xX4xX2a2xX6xX3xX15xX15bxXexX3xXexX25xX96xX19xX36xX3xXfcxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xX5xXdxX1exX19xX3xX10exX26xX6xX19xX3xX2axX19xX3xX15xXa3xX19xX36xXdcxX3xX2d1xX19xX1xX259xX3xX13xX36xX26xX27xX7bxX19xX3xX55xX2dexXdcxX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX25xX12xX0xX3fxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX96xX51xX27xXaxX12xXcxX25xX2fxX6xX3xX25axX3fxXf7xX75xX3xX17bxXdxX19xX1xX3xX25xX2a2xX3xXcxX18dxX3xX65xX19bxX19xX3xX36x120d2xXbxX3xX233xX2fxX72xX19xX36xX3xX1cxXf4xX3xX4exX2fxX19xX36xX3xX65xXb1xX3xXaxX19xX14cxXdxX3xX4xX1xX26xX27xX118xX19xXaxXdcxX3xX22fxX19bxX19xX3xX4xX34xX19xX36xX3xXexX25xX2fxX3bxX19xX36xX75xX3xX7xX6xX26xX3xX1f1xX1xXdxX3xXexX96xX3xXexXdxX19bxX19xX36xX3xXf7xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxXdxX1exX19xX3xX5xX6xX96xX3xX1cxXf4xX96xX3xX65xX2axX19xX1xX3xX19xX1xX6xX26xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX96xX51xX27xXaxX12xXcxX1xX1d3xXexX3xXexX1xX19bxX75xX3xXcxX18dxX3xX1cxXf4xX3xX17bxXdxX19xX1xX3xX21xe261xX3xX4xX1xXa3xX27xXdcxX3x10172xX2a2xX3xXexX1xX1exX15xX3xX65xX2fx12a1axX4xX3xX1abxX96xX19xX36xX3xX1cxXf4xX3xX15xX15bxXexX3xX7xX9fxX3xX19xX36xX2fxX3bxXdxX3xX21xXa3xX19xX75xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xX19xXf4xX27xX3xX51xXbfxX19xX3xX65xX192xX26xX3xX65xX2axX15xX3xX65xX7fxX19xX36xX3xX65xXdxX3xXexX25xX1b8xX3xXexX1xX21exXdcxX3xX19fxX1xX2axXexX3xX1xXdxX118xX19xX3xX233xX2fxX72xX19xX36xX3xX65xX6xX19xX36xX3xX65x172d8xX19xX36xX3xX4xX21exX19xX36xX3xX21xXa3xX19xX3xXexX25xX96xX19xX36xX3xX10exX26xX2axX19xX3xX19xX2fxX30xX4xX3xX65xX9fxXdxX3xX51xXdxX118xX19xX3xX4xX34xX19xX36xX3xXexX25xX2fxX3bxX19xX36xX75xX3xX19xX1xX14cxX15xX3xX19xXf4xX27xX3xX58xX7fxX19xX36xX3xX1cxXf4xX96xX3xX65xX2axX19xX1xXdcxX3xXcxX1xX1d3xX27xX3xX21xXa3xX19xX3xX21xX22xX3xX65xX2axX19xX1xX75xX3xXcxX25xX26xX19xX36xX3xX4xX192xX15xX3xX65xX96xXa3xX19xX3xXexX25xX10xX3xX4xX1xXa3xX27xX3xX25xX6xX3xX4e4xX19xX36xX3xX4xX4e4xX26xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX96xX51xX27xXaxX12xXcxX25xX96xX19xX36xX3xX5xX18dxX4xX3xX65xX2axX19xX1xX3xX19xX1xX6xX26xX75xX3xX1abxX96xX19xX36xX3xX25xX18dxXexX3xX51xX6xX96xX3xX21xX1d3xX15xX3xX65xX66xX15xX3xXcxX25xX26xX19xX36xXdcxX3xX13xXa3xX19xX3xX19xX1xX66xX19xX3xX21xX22xX3xXexX1xX2fxX72xX19xX36xX3xX4xX9fxX3xX21xX46fxX3xX4xX1xXa3xX27xX3xX1cxXa7xX3xX4xX34xX19xX36xX3xXexX25xX2fxX3bxX19xX36xX3xX19xX1xX2fxX19xX36xX3xX1cxXbfxX19xX3xX21xX22xX3xX19xX1xX14cxX15xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xXexX25xX26xX27xX3xX65xX26xX34xXdxX3xX1cxXf4xX3xX1xXf4xX19xX1xX3xX1xX26xX19xX36xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX96xX51xX27xXaxX12xX4exX6bxX3xX4xX1xX12axX3xX51x115f2xX19xX36xX3xXexX6xX27xX3xX1f1xX1xXdxX3xX19xX36xX2fxX3bxXdxX3xX51xX66xX19xX3xX36xX192xX19xX3xX65xX14cxX3xX58xX7fxX19xX36xX3xX1cxXf4xX96xX3xX4x134b4xX19xX3xX19xX36xX64fxX19xXdcxX3xXcxX25xX26xX19xX36xX3xX65xX2fxX481xX4xX3xX65xX2fxX6xX3xXexX30xXdxX3xX21xX118xX19xX1xX3xX1cxXdxX118xX19xX3xX19xX1xX2fxX19xX36xX3xX65xX11cxX3xX4xX1xX19bxXexX3xXexX25xX1exX19xX3xX65xX2fxX3bxX19xX36xX3xX4xX1d3xXbxX3xX4xX4e4xX26xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX96xX51xX27xXaxX12xX13xX36xX26xX27xX7bxX19xX3xX55xX2dexX0xX3fxXbxX12


Các tin đã đưa

Tiệm vàng mất trộm 1,8 tỷ đồng

Tiệm vàng mất trộm 1,8 tỷ đồng
2010-04-06 07:27:28

(VnExpress) - Gia đình chủ tiệm vàng Kim Hòa Thanh ở Đà Lạt đóng cửa đi du lịch Nha Trang, trở về nhà phát hiện toàn bộ dây chuyền trong tủ trị giá hơn 1,8 tỷ đồng biến mất,...

Cướp ngân hàng giữa ban ngày

Cướp ngân hàng giữa ban ngày
2010-04-06 07:27:15

(VnExpress) - Vụ cướp xảy ra trưa 5-4 tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải trên đường La Thành, Hà Nội. Sau khi uy hiếp các nữ nhân viên, nghi can bịt mặt đã...

Cây sưa ở Hà Nội lại bị chặt trộm

Cây sưa ở Hà Nội lại bị chặt trộm
2010-04-05 11:34:54

(VnExpress) - Rạng sáng 4/4, hai người đàn ông đã lẻn vào công viên Thống Nhất (Hà Nội) đốn hạ cây sưa. Họ mang theo cả ôtô để chở cây gỗ quý này.

Lập chuyên án điều tra vụ cướp than

Lập chuyên án điều tra vụ cướp than
2010-04-05 11:34:38

Tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hôm qua, ông Đỗ Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Công an tỉnh xác định thông tin trên báo chí là nguồn tin tố giác...

Thuê côn đồ chém chú ruột

Thuê côn đồ chém chú ruột
2010-04-05 11:34:24

(TPO) - Hùng rủ Tài và Hậu đi nhậu và bàn việc chém chú ruột của mình là Trương Đình Sang vì cho rằng ông Sang tranh giành đất nhà mình.

Truy tố hai cựu giám đốc cung ứng tàu biển

Truy tố hai cựu giám đốc cung ứng tàu biển
2010-04-04 21:29:48

(TPO) - Viện KSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 30 bị can trong vụ xuất than khống sang Trung Quốc, hợp thức hoá giấy tờ để chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT, xảy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết