Cập nhật:  GMT+7
7b0dx85e3xa3dcx86d0xcc1fx8a3dxb04bxf44fxdf1fxX7x7dffxf7a5x90fdx8cd6x8cecxd3b4xX5xa6bfxXax8d7dxf2ebxX6xeca1xX3xX7xXdxa7d8xX1xX3xX5xa9ffxXbxX3xaa41xX3x8cbdxbdc8xX3xX22xba11xX19xX3x88b0xb89dxX15xX3xXex8986xb3dcxX19xa88dxX3xXexX1xb866xafb4xX19xX31xX0xb7abxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc803xX10xX6xc0c6xXaxX12xca08xX1xXdxb14bxeaa2xX3xX19xX6x9f05xX3x8ec9xe137xX3axX20xf3b4xX3xXexX1xf26exX19xX31xX3xXexXdxX19xX3xXex9c85xX3xX4fxX61xX19xX31xX3xX6xX19xX3xX1xX53xX57xdbf5xX19xX3xX49xX35xX1dxX19xX31xX3xX49xc255xX6xX3xX4xX1x95e5xX3xX22xXdxc9c5xXexX5dxX3xX29xX36xX19xX3xf48exX23xX3xX29xX6xX19xX31xX3xXbxX1xd602xXdxX3xX1x8fb4xXbxX3xX4xbceaxX4xX3xX4xX36xX3xae14xX53xX6xX19xX3xX5xXdxfaefxX19xX3xXaaxX53xX6xX19xX3xX29xXdxX52xX53xX3xXexX2exX6xX5dxX3xX5xbf00xX15xX3xX2exe284xX3xX92xdc7bxX3xX15x8333xXexX3xX19xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX1dxXbxX3xX20xX3x7c30xX3x9f6fxf415xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX22xX23xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xbf9cxX19xX31xX3xXexX2exX35xa94cxX19xX31xX3xX4cxXf8xX19xX31xX3xX4cxX6xX86xX3xX29xX2axX15xX3xX31xX2axX57xX3xXexX1xX35xX36xX19xX31xX3xXexe870xX4xX1xf2d9xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX86xX19xXaxX12xX0xXdxX15xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4fxX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxc000xXdxX4cxXexX1xe87bxX3x8eafxX20x924axXbxXe2x95eexX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX159xX3xX5axX59xX15dxXbxXe2xX160xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX3axX3axX4xX11fxX22xX6xX86xXaaxX53xX6xX19xX31xXexX2exXdxX11fxX92xX19xX3axX4cxX10xX7xa88cxXexX86xXbxX3axX19xX10xX154xX7xX3axX59xf34exX198xX20xX3axX2xX198xX198xX4cxX198xX2xf22cxX2xX59xX198xX15bxXexX59xX15bxX59xf5ffxX5x88f5x911axXexX2exX53xX86xX19xX31xX1aexXexX1xX6xX19xX1xX11fxd2f3xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX1dxXbxX3xX20xX3xX22xX23xX3xX22xX26xX19xX3xX29xX2axX15xX3xXexX2exX2fxX19xX31xX3xXexX1xX35xX36xX19xX31xXaxX3xX154xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX15bxX20xX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX5axX59xX15dxXaxX3xX3axX12xed25xX23xX3xXexX2exX11cxX3xXe2xb13exX57xX3xX2exX6xX3xX92xXcbxX3xX92xXdxX77xX4xX3xXe0xX3xXbxX1xX11cxX6xX3xX7xX6xX53xX3xX18dxX1xX53xX61xX19xX3xX92xXdxXb1xX19xX3xXcxX2exX35xXffxX19xX31xX3xXcxX49xX4fx7c2axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX5dxX3xXe2xXe3xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1aexX3xae8bxX19xX1xX159xX3xX4fxb86cxeb59xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf395xX86xX4cxX57xXaxX12xXcxX2exX35xX1dxX4xX3xX29xX81xX5dxX3xX92xXc4xX86xX3xX18dxX1xX86xX211xX19xX31xX3xX2xX59xX3xX31xXdxXffxX3xX198xX15dxX3xXbxX1xb422xXexX3xX19xX31xXc4xX57xX3xX59xX1adxX3axX20xX5dxX3xX10xX15xX3xX49xX11fxX209xX11fxcb3dxX11fxX5dxX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX1dxXbxX3xX15bxX259xX5dxX3xXcxX2exX35xXffxX19xX31xX3xXcxX49xX4fxX23fxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX5dxX3xXexX2exX297xX3xXexX26xXdxX3xXexX1xX61xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xcd1axX5dxX3xXe2xXe3xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX29xX8axX19xX3xXexX2exX35xXffxX19xX31xX11fxX3xX23fxX6xX53xX3xX29xX81xX5dxX3xX15xXcexXexX3xX19xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX1dxXbxX3xX20xX259xX3xXexXb1xX19xX3xX5xXc4xX3xX49xX11fx7c5cxX11fxX13xX11fxX3xX4xXf8xX19xX31xX3xXexX2exX35xXffxX19xX31xX3xX29xXdxX3xX4xXf8xX19xX31xX3xX15xXcexXexX3xX19xX1xX81xX15xX3xX22xX26xX19xX3xX18dxX1xXa4xX4xX3xX1xef4axX19xX3xX2acxX11fxX3xX2exX6xX3xX18dxX1xX53xX61xX19xX3xX92xXdxXb1xX19xX3xXbxX1xX11cxX6xX3xX7xX6xX53xX3xXcxX2exX35xXffxX19xX31xX3xXcxX49xX4fxX23fxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX29xa9bexX3xX19xX81xXdxX3xX4xX1xX53xX57xX77xX19xX11fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX270xX86xX4cxX57xXaxX12xcfc8xX86xX3xX4xX81xX3xX15xX2axX53xX3xXexX1xX53x9841xX19xX3xXexX6axX3xXexX2exX35xX1dxX4xX5dxX3xX2acxX11fxX3xX19xX1xXdxX52xX53xX3xX5x8913xX19xX3xX22xX23xX3xX13xX11fxX3xX4cxX2fxX6xX3xX19xX26xXexX3xX19xXb1xX19xX3xXaaxX53xXa4xX3xX22xa17cxX4xX3xXe2xX297xX4xX5dxX3xX4cxXf8xX19xX31xX3xX4cxX6xX86xX3xXexX1x7d95xX3xX7x9e5dxX19xX3xX29xX2axX15xX3xX92xXc4xX86xX3xX22xXcbxX19xX31xX3xX13xX11fxX3xX31xX2axX57xX3xXexX1xX35xX36xX19xX31xX3xXexX11cxX4xX1xX11fxX3xX13xX31xX6xX57xX3xX7xX6xX53xX3xX29xX81xX5dxX3xX10xX15xX3xX49xX11fxX324xX11fxX13xX11fxX3xX29xX35xXa0xX4xX3xX29xX35xX6xX3xX29xXdxX3xX4xe36exXbxX3xX4xX3e0xX53xX3xXexX26xXdxX3xXcxX2exX53xX19xX31xX3xXexX2axX15xX3xcc2dxX3xXexX8axX3xX1xX53xX57xX77xX19xX3xX49xX35xX1dxX19xX31xX3xX49xX81xX6xX3xX19xX1xX35xX19xX31xX3xX4cxX86xX3xX92xX8axXexX3xXexX1xX35xX36xX19xX31xX3xX19x7b98xX19xX31xX3xX19xXb1xX19xX3xX13xX11fxX3xX29xX35xXa0xX4xX3xX4xX1xX53xX57xX380xX19xX3xX92xX52xX3xX29xXdxX52xX53xX3xXexX2exX23xX3xXexX26xXdxX3xX270xX77xX19xX1xX3xX92xXdxX77xX19xX3xX324xX6xX3xX18dxX1xX86xX6xX3xXex8299xX19xX1xX11fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX270xX86xX4cxX57xXaxX12xX13xX1xcbc8xX19xX3xXexXdxX19xX3xX22xXa4xX86xX5dxX3xX19xX31xX6xX57xX3xXexX2exX86xX19xX31xX3xX4xX1xXdxX52xX53xX3xX59xX1adxX3axX20xX5dxX3xX4fxX61xX19xX31xX3xX6xX19xX3xXe2xXe3xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xXa0xXbxX3xX4fxX61xX19xX31xX3xX6xX19xX3xX1xX53xX57xX77xX19xX3xX49xX35xX1dxX19xX31xX3xX49xX81xX6xX3xX18dxX23xXbxX3xXexX1xXffxXdxX3xX4xX81xX3xX15xX47dxXexX3xX1xXdxX77xX19xX3xXexX2exX35xXffxX19xX31xX3xX29xX380xX3xX29xXdxX52xX53xX3xXexX2exX6xX3xX92xXcbxX3xX92xXdxX77xX4xX11fxX3x9e15xX1xad43xX19xX31xX3x89a2xXdxXa4xX86xX3xX4cxXcbxX4xX3xX92xXc4xX3xX324xXc4xX86xX3xXexX26xX86xX3xX1xX53xX57xX77xX19xX3xX4xX1xX4b7xX3xX29xX26xX86xX3xXcxX2exX35xXffxX19xX31xX3xXcxX49xX4fxX23fxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX18dxX23xXbxX3xXexX1xXffxXdxX3xX31xX47dxXbxX3xX31xd232xX5dxX3xXexX1x886axX15xX3xX1xcb17xXdxX3xX92xXc4xX3xX19xcca2xX15xX3xXexf6a1xX19xX1xX3xX1xX5b4xX19xX1xX3xX29xX380xX3xX22xXa4xX86xX3xX4xXa4xX86xX3xX4xXcbxX3xXexX1xX380xX3xX7xd651xX3xX92xXdxX77xX4xX11fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX259xX53xXexX1xX86xX2exXaxX12xd1dexXb1xX3xXcxX2exX35xXffxX19xX31xX0xX3axXbxX12xX0xX4cxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX2exX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexX2exX86xX19xX31xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXb1xX19xX3xXaaxX53xX6xX19xX159xX0xX3axX7xXexX2exX86xX19xX31xX12xX0xX53xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1aexXexX1xX53xX15xX22xX1aexX6xX19xX4cxX1aexX7xX6xXbxX86xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX35xX1dxX19xX31xX3xX49xX81xX6xX159xX3xX5eexXc4xX15xX3xX2exXc8xX3xX92xXdxX77xX4xX3xX15xXcexXexX3xX19xa02cxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX22xX23xX3xX1xXc4xX19xX1xX3xX1xX53xX19xX31xXaxX3xX1xX2exX10xb1adxX9xXaxX3axX22xX6xX19xX1aexX4cxX86xX4xX1aexXbxX1xX6xXbxX1aexX5xX53xX6xXexX3axX1xX53xX86xX19xX31xX1aexX1xX86xX6xX1aexX5xX6xX15xX1aexX2exX86xX1aexX92xXdxX10xX4xX1aexX15xX86xXexX1aexX19xX53xX1aexX7xXdxX19xX1xX1aexX22xXdxX1aexX1xX6xX19xX1xX1aexX1xX53xX19xX31xX3axX2xX5axX20xX1adxX15dxX2xX11fxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX31xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX3axX15xX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX59xX15dxX3axX19xX10xX154xX7xX3axX59xX198xX198xX1adxX3axX2xX198xX198xX4cxX198xX15dxX15bxX198xX20xX59xX15dxXexX2xX15dxX15dxX15bxX5xX15bxX1aexXexX2exX53xX86xX19xX31xX1aexX1xX6xX19xX1xX1xX53xX19xX31xX11fxX1bcxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX1dxXbxX3xX20xX3xX22xX23xX3xX22xX26xX19xX3xX29xX2axX15xX3xXexX2exX2fxX19xX31xX3xXexX1xX35xX36xX19xX31xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX92xX12xX0xX7xXexX2exX86xX19xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX35xX1dxX19xX31xX3xX49xX81xX6xX159xX3xX5eexXc4xX15xX3xX2exXc8xX3xX92xXdxX77xX4xX3xX15xXcexXexX3xX19xX67bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX22xX23xX3xX1xXc4xX19xX1xX3xX1xX53xX19xX31xXaxX3xX1xX2exX10xX693xX9xXaxX3axX22xX6xX19xX1aexX4cxX86xX4xX1aexXbxX1xX6xXbxX1aexX5xX53xX6xXexX3axX1xX53xX86xX19xX31xX1aexX1xX86xX6xX1aexX5xX6xX15xX1aexX2exX86xX1aexX92xXdxX10xX4xX1aexX15xX86xXexX1aexX19xX53xX1aexX7xXdxX19xX1xX1aexX22xXdxX1aexX1xX6xX19xX1xX1aexX1xX53xX19xX31xX3axX2xX5axX20xX1adxX15dxX2xX11fxX1xXexX15xXaxX12xX49xX35xX1dxX19xX31xX3xX49xX81xX6xX159xX3xX5eexXc4xX15xX3xX2exXc8xX3xX92xXdxX77xX4xX3xX15xXcexXexX3xX19xX67bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX22xX23xX3xX1xXc4xX19xX1xX3xX1xX53xX19xX31xX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexX2exX86xX19xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX23fxXa4xX19xX31xX3xX19xX6xX57xX3xX1adxX3axX20xX5dxX3xXexX1xX61xX19xX31xX3xXexXdxX19xX3xXexX6axX3xX4fxX61xX19xX31xX3xX6xX19xX3xXexX1xX23xX3xXexX2exX43exX19xX3xed90xX1xX10xX3xX23fxX6xX19xX1xX3xdd55xX1xX53xX57xX77xX19xX3xX49xX35xX1dxX19xX31xX3xX49xX81xX6xca83xX3xX4xX1xX86xX3xX22xXdxX8axXexX5dxX3xX29xX36xX19xX3xX92xX23xX3xX29xXe3xX3xXexXdxX8axXbxX3xX19xX1xX4d2xX19xX3xX92xXc4xX3xX29xX6xX19xX31xX3xXexX1xX53xX3xXexX1xX4d2xXbxX3xXexX1xX61xX19xX31xX3xXexXdxX19xX3xXe2xXa4xX4xX3xX15xXdxX19xX1xX3xX92xXdxX77xX4xX3xX15xXcexXexX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX3f3xX6xX3xXcxX2exX35xXffxX19xX31xX3xXcxX49xX558xXcxX3xX49xX35xX1dxX19xX31xX3xX49xX81xX6xX3xX22xX23xX3xX1xXc4xX19xX1xX3xX1xX53xX19xX31xX11fxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX92xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX3axX53xX5xX12xX0xX4cxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX3axX4cxXdxX92xX12xX0xX3axX4cxXdxX92xX12

Lê Trường

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mịt mù đường về

Mịt mù đường về
2023-09-23 05:55:00

QTO - Trong khi chủ tọa đang căn dặn các bị cáo còn 7 ngày để viết đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm án tử hình ngay sau phiên tòa phúc thẩm, người thân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết