Cập nhật: 18/09/2015 07:52 GMT+7
af1exc51exb6a0x121bfxf9e9xbf0cxc7b4xf967xeeefxX7x1188bxe2d9xc2a1xbf71x1001cxdccfxX5x117abxXax10774x12c5exe6bexXbxX3xbd49xafe4xX4xX3xX17xdcdcxdaedxX1xX3xX7xea67xXexX3xf7cbxXdxc97bx11950xX3xXexf931xX6xX3xXexec2exXdxX3xXbxX1x129bbx1228fxX3xff18xX26xX3xe4edxX27xcaf9xX1dxX3xX5xX14xX27xX0x10fc0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb8b1xX10xX6xece5xXaxX12xXcxXcxfb32xX3xda29xX3xX17xX1xXdxX26xX27xX3xX2xb89axX5bxe67axdca1xX3x10a88xb0cexce75xX1dxX3xX24xX33xXdxX3xX39xXdx11b98xX27xX3xb790xX27x12712xX4xX3xX1xX2exXdxX3xXcxc805x12b27xX51xX17xc9bbxX3xX54xX6axX3xX3bxX1dx11b3bxX3xX51xX27xed4bxX1dxX1xX3xXcxX1xX6bxX1dxX1xX3xX13xX14xXbxX67xX3xXexX2ax12bddxfc3exX1dxX8cxX3xX24xX6axX6bxX1dxX67xX3xX4xX1xd02dxX3xXexX2axf3d6xX3xXexef08xX3xX4xX1xc1dbxX4xX3xX1xX2exXdxX3xXexX1xX1cxX6axX3xX8cx11fd3xXbxX3xc2cdxX3xX54x1016fxX3xX21xX1dxX3xX13xX27xX14xXexX3xXexXb5xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX4xX21xX4xX3xX4x1048axX3xefffxX27xX6xX1dxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xea82xX17xX77xX69xXcxee97xX3xX1xXb2xX1dxX1xX3xX7xXccxX82xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX39xX5xX10xX3xX7xXexc05bxX5xX10xX9xXaxX34xX6xX2axX8cxXdxX1dx11008xe1efxXbxe4c5xX3xX6xX27xXexX6axXaxX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfbc2xX6axX54xX10fxXaxX12xX0xXdxX34xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xc548xf32bxXdxX34xX6xX8cxX10xXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXax111f5xXdxX54xXexX1xX11axX3xe8baxX66xdc5bxXbxX11dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxd15fxX1dxX1xX3xXexXa1xX3xX5xXdxb2ecxX27xX82xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX42xX42xX7xXexX6xXexXdxX4xX82xX1dxX10xX15bxX82xXexX27xX6axXdxXexX2axX10xX82xX36xX1dxX42xXexXexX6axX42xXdxX42xX7x12e81xX11bxX1a5xX42xX11bxX164xX2xc46fxX42xX164xX66xX42xX2xX64xX42xXe5xX5xX6axX39xX27xX5xX10fxX1acxX5bxX2xX162xX162xX11bxX162xd12bxX1acxX2xX1a5xX164xX82xe898xXbxX8cxXaxX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX2axX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6axX54xX10fxXaxX12xX16exX1dxX1xX3xXexXa1xX3xX5xXdxX177xX27xX82xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX2axX12xX0xX42xXexX6xX39xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6axX54xX10fxXaxX12xX17xX21xX4xX3xX24xX33xXdxX3xX39xXdxX74xX27xX3xX24xcfedxX1dxX8cxX3xXc9xX3xX36x10760xXdxX3xX54xXccxX3xXexX1xX1cxX6axX3xX36xX26xX3xX36xXdxX177xX4xX3xX1dxX1xX14xXbxX3xX17xX18xX4xX3xX17xX1cxX1dxX1xX3xX7xX21xXexX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xXexX2exXdxX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX26xX3xXexX1xX6xX34xX3xX1dxX1xd1cfxX1dxX8cxX3xX36xX6bxX3xX17xX18xX4xX3xX17xX1cxX1dxX1xX3xX7xX21xXexX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xXexX2exXdxX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX26xX3xXexX2axX14xXexX3xXexXccxX3xXe5xX27xX1cxX1dxX3xX5xXc9xX3xX14bxXdxX1dxX1xX3xXexbb1axX3xX36xX6bxX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX36xX18xX3xXexX1xX6bxX1dxX1xX3xX17xX18xX4xX3xX17xX1cxX1dxX1xX3xX7xX21xXexX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xXexX2exXdxX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX26xX3xXexX1xX6xX34xX3xX1dxX1xX27exX1dxX8cxX67xX3xX14bxXdxX1dxX1xX3xXexX2bdxX3xX36xX6bxX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX36xX18xX82xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6axX54xX10fxXaxX12xX69xX236xX1dxX8cxX3xXexX1xce91xXdxX3xXexX1xX6bxX1dxX1xX3xX5xX14xXbxX3xX17xX18xX4xX3xX17xX1cxX1dxX1xX3xX7xX21xXexX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xXexX2exXdxX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX26xX3xX39xX27xX3bxX1dxX3xX5xX14xX27xX67xX3xX36xX14xX1dxX3xX4xX1xX27xX10fxX74xX1dxX3xXexX2axX21xXdxX3xXbxX1xd682xXbxX3xX1xX6bxX1dxX8cxX3xX1xXc6xX6xX3xXe5xX27xX6xX3xX39xXdxbcdaxX1dxX3xX8cxXdxX23dxXdxX67xX3xX7xX1cxX1dxX3xX11dxX27xff2bxXexX67xX3xX39xX27xX3bxX1dxX3xX39xX21xX1dxX3xX1xX6bxX1dxX8cxX3xX8cxXdxX1cxX67xX3xX1xX6bxX1dxX8cxX3xX4xX399xX34xX67xX3xX11dxb0b6xX34xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX7xXa2xX3xX1xcbb2xX27xX3xXexX2axd4e6xX3xXexX27xX177xX3xXf3xX8cxd13dxXdxX3xXex12d21xXexX3xX5xX6bxX3xX17xX18xX4xX3xX17xX1cxX1dxX1xX3xX7xX21xXexX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xXexX2exXdxX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX26xX3xX39xX27xX3bxX1dxX3xX5xX14xX27xXf8xX82xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6axX54xX10fxXaxX12xX138xXb5xX3xX7xX27xX1dxX8cxX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX1dxb0acxX1dxX8cxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xX4xX1xX6axX3xX17xX18xX4xX3xX17xX1cxX1dxX1xX3xX7xX21xXexX3xXbxX1x10848xX1dxX8cxX3xX4xX1xX79xX1dxX8cxX3xXexX2exXdxX3xXbxX1xX33xX34xX3xX4xX3bxX1dxX8cxX3xX1dxX8cxX1xX177xX3xX4xX6xX6axX82xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6axX54xX10fxXaxX12xcf97xX1xXdxX26xX27xX3xX24xX33xXdxX3xX39xXdxX74xX27xX3xX4xX27exX1dxX8cxX3xX24xX236xX1dxX8cxX3xXexXb2xX1dxX1xX3xX36xX23dxXdxX3xX54xXccxX3xXexX1xX1cxX6axX3xX36xX26xX3xX36xXdxX177xX4xX3xX14bxX1xX3bxX1dxX8cxX3xX8cxXdxX6xX6axX3xX4xXe3xX3xXe5xX27xX6xX1dxX3xXexX1xX27xX2bdxX67xX3xfb16xX10fxX3xX39xX6xX1dxX3xX17xX1xXb9xX1dxX8cxX3xX14bxX1xX6axX21xX1dxX3xX483xX1xX6bxX3xX1dxXa1xX23dxX4xX67xX3xX14bxXdxX74xX34xX3xX1dxX8cxXa1xX3xXexXdxX2bdxX1dxX3xX1xX6bxX1dxX1xX3xX34xX2exXexX3xX7xX79xX3xX1xX6axX33xXexX3xX24xX2exX1dxX8cxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX82xX3xX69xX236xX1dxX8cxX3xXexX1xX32dxXdxX3xX34xXa2xX3xX2axX2exX1dxX8cxX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xX4xX1xX6axX3xX17xXe3xX3xXe5xX27xX6xX1dxX3xX138xX2exX3xX24xX2exXdxX3xX39xXdxX38axX1dxX3xXbxX1xX44dxX1dxX8cxX82xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6axX54xX10fxXaxX12xe6caxX26xX3xXexX2axX21xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX177xX34xX3xX4xXaexX6xX3xX4xX3bxX1dxX8cxX3xX6xX1dxX3xX11dxd3a8xX67xX3xXbxX1xXa1xX32dxX1dxX8cxX67xX3xXexX1xece7xX3xXexX2axX399xX1dxX67xX3xX24xX236xX1dxX3xX4xX3bxX1dxX8cxX3xX6xX1dxX67xX3xX4xX21xX4xX3xX24xX33xXdxX3xX39xXdxX74xX27xX3xX24xX236xX1dxX8cxX3xXexXb2xX1dxX1xX3xXe5xX27xX10fxX3xX24xX598xX1dxX1xX3xX1dxX1xXa1xX3xX54xXccxX3xXexX1xX1cxX6axX82xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6axX54xX10fxXaxX12xXcxX1xX10xX6axX3xX24xXc6xX67xX3xX4xX3bxX1dxX8cxX3xX6xX1dxX3xX4xX399xXbxX3xX11dxX58bxX3xX4xXc6xX3xXexX2axX21xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX177xX34xX3xXexX2axX6axX1dxX8cxX3xX36xXdxX177xX4xX3xX39xX3d8xXexX3xX8cxXdxX3c7xX67xX3xXexXdxX2bdxXbxX3xX1dxX1xX14xX1dxX3xX1dxX8cxXa1xX32dxXdxX3xXbxX1xX33xX34xX3xXexX2exXdxX3xXe5xX27xX1cxX3xXexX6xX1dxX8cxX67xX3xX1dxX8cxXa1xX32dxXdxX3xX24xX6xX1dxX8cxX3xX39xX598xX3xXexX2axX27xX10fxX3xX1dxX58bxX67xX3xXexX1xX27xX3xX8cxXdxX3c7xX67xX3xXexX33xX34xX3xX8cxXdxX3c7xX3xX36xX27exX3xX14bxX1xX3ccxX67xX3xX1xX27xX1dxX8cxX3xX14bxX1xX3ccxX67xX3xX39xX1cxX6axX3xXe5xX27xX1cxX1dxX3xX24xX236xX3xX36xX14xXexX67xX3xXexX6bxXdxX3xX5xXdxX177xX27xX3xX4xXc6xX3xX5xXdxX38axX1dxX3xXe5xX27xX6xX1dxX67xX3xX5xX14xXbxX3xX39xXdxX38axX1dxX3xX39xX1cxX1dxX3xX39xX3d8xXexX3xX8cxXdxX3c7xX3xX1dxX8cxXa1xX32dxXdxX67xX3xX5xX399xX10fxX3xX5xX32dxXdxX3xX14bxX1xX6xXdxX3xX39xX6xX1dxX3xX24xc079xX27xX3xX1dxX8cxXa1xX32dxXdxX3xX39xX598xX3xXexX2axX27xX10fxX3xX1dxX58bxX67xX3xX1dxX8cxXa1xX32dxXdxX3xX39xX598xX3xX1xX33xXdxX67xX3xX1dxX8cxXa1xX32dxXdxX3xX39xXdxX2bdxXexX3xX7xXccxX3xX36xXdxX177xX4xX67xX3xX39xX1cxX6axX3xX36xX177xX3xX1xXdxX177xX1dxX3xXexX2axXa1xX32dxX1dxX8cxX82xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6axX54xX10fxXaxX12xX69xX236xX1dxX8cxX3xXexX1xX32dxXdxX3xX24xX74xX3xX39xX1cxX6axX3xX24xX1cxX34xX3xX4xXe3xX3xX7xXa2xX67xX3xX4xXe3xX3xX4xX1xX2bdxX3xX4xX1xX6axX3xX4xX3bxX1dxX8cxX3xX6xX1dxX3xX4xX399xXbxX3xX11dxX58bxX3xX24xXa1xfc8exX4xX3xXexXdxX2bdxX1dxX3xX1xX6bxX1dxX1xX3xX1xX6axX33xXexX3xX24xX2exX1dxX8cxX3xX1xd059xX3xXexX2axX773xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xX1dxX1xXa1xX3xXexX2axX38axX1dxX67xX3xX4xX21xX4xX3xX24xX33xXdxX3xX39xXdxX74xX27xX3xX8cxXc6xXbxX3xXc9xX3xX4xX6dcxX1dxX3xX8cxXdxX6xX6axX3xX17xX1xX3ccxX1dxX1xX3xXbxX1xXaexX3xX4xXc6xX3xX1xXa1xX23dxX1dxX8cxX3xX54x11a72xX1dxX3xX4xX18xX3xXexX1xX74xX82xX3xce54xf5e1xX3xX483xX51xbf61xX483xX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Lừa cả nhà chùa để bán đồ cổ giả

Lừa cả nhà chùa để bán đồ cổ giả
2015-09-18 07:52:00

TTO - Sau khi mua các bức tượng đồng về, Đặng Văn Tiền và Đặng Văn Hưng bôi đất vào tượng để làm giả cổ vật rồi tìm đến các chùa chào bán với giá hàng chục triệu đồng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết