Cập nhật: 08/10/2016 14:13 GMT+7
650ax698ex964bx7993x1046ax1038fxee63xa52dxd329xX7x7654xb276x6f31xcff6xe729xf978xX5x102adxXax7cdexa5dbxX1xfd18x8a73x8b2fxX3xX4xX1xe309xX3xX4x6ba4xX16xX3xXexXdxX16xX3xX7x6c77xX15xXexX3x6b93xX3xX17xXdxf119x77f1xX3x8ed1x101c6xX26xX3xX4x7214xX26xX3xX4xX26xX16xX17xX3xX4xf09fxXbxX3xX7xc329xX16xX17xX0x9415xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa82exX10xX6x8e7dxXaxX12x8472xa0fbxd67dx104b0x8b4axa4b3xX3x68f0xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX32xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX3x6f59xcddfxX3xX16xX17x8b83xX1exX3xa0bcxX7axX3xX7dxc3efxX3xX4xX36x6f0fxX3xX59xX6xX1exX3x8488xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1exX16xX3xXexXdxX16xX3xX7xX26xX15xXexX3xX2axX3xX17xXdxX2exX3xXex7240xX1exX16xX17xX3xfba2xX26xX7axX16xX3xXdxX16xXexX10xXa9xX16xX10xXexX3xa874x8de3xX3xX5xXdxX32xX16xX3xXex9929xX4xX3xX31xX32xX26xX3xX4xX36xX26xX3xX4xe9d4xX3xXaexX26xX6xX16xX3xX4xa112xX16xX17xX3xX6xX16xX3xX4xX26xX16xX17xX3xX4xX3fxXbxX3xX7xX43xX16xX17xf66dxX3xX13xX1xX1ex6556xX16xX17xX3x74a1xX2xX3xX17xXdxX2exX3xX16xX17xXbdxX31xX3xd91bxX63xX2xf59bxX2fxX3xX5x6d25xX4xX3xX5xdbbexd8b8xX16xX17xX3x1042axXd9xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXcxaaa5xX3xb6b6xX26xXd9xX16xX3x7d37xX6xX3xXcxX1xX26xb3dbxXexX3xX5cxXexcb47xX16xX1xX3xX5fx801exX8bxX3xX5exX132xX8bxX61xX3xX7dxX81xX3xX8bxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX7dxX10dxX10exX4xX3xX7dxX15xXdxX3xXexX10dxX10exX16xX17xX3xX5dxX17xX26xX31x7b7bxX16xX3xX5dxX17xa9e7xX4xX3xX11bxX1xX10dxXd1xX16xX17xX3xX5cx84acxX5dxX3xX2xacb7xX16exX2xcbf6xX3xX16xX17xXc5xX3xX8bxX1xX15xXdxX3xX2xXf6xX2fxX3xXbxX1xX10dxX2exX16xX17xX3xXcx89e8xX16xX3x8dabxX16xX2fxX3xXcxX11bxX3xX11dxX26xXd9xX16xX3xX122xX6xX3xXcxX1xX26xX128xXexX61xX3xXbcxXbdxX3xX17xXdxXf2xXdxX3xX4xb988xX26xX3xX6xX16xX3xXexX1exXbdxX16xX3xX2xX3xXexX1xXdxX1bxX26xX3xX16xXdxX32xX16xX3xX2x6614xX3xXexX26xc579xXdxXedxX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX85xX6xXa9xX17xXdxX16x7045xXf6xXbxe35fxX3xX6xX26xXexX1exXaxX12xX0xXexXa9xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX85xX17xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX85xX6xX1e1xX63xee22xXdxX59xXexX1xX1dexX3xX2xX105xX105x86e5xX3xe936xXdxX85xXbxX1exXa9xXexX6xX16xXexXaxX3xXdxX59xX9xXaxXdxX85xX17xd16axba43xX2xX221xX6xX4xe1dfxX1c3xX105xX63xe417xX4xX6xX10xX63xX2xX2xX10xX2axX63xX75xX16exX226xX16exX63xX105xX2xX75xX22axX75xX2axX16exX75xX102xX16exXf6xX226xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3xX5fxX15xXdxX3xXexX10dxX10exX16xX17xX3xX11bxX1xX10dxXd1xX16xX17xX3xX75xX76xX3xX8bxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX7dxX10dxX6xX3xXbcx897exX3xXexXa9xXc5xX3xX7xa0f0xX3xX4xXd9xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dexX47xX47xX16xX5xX59xXedxXbcxX4xX85xX10xX59xXdxX6xXedxXbcxX16xX47xXf6xX105xX2xX2axX47xX2xX2xXf6xX226xX2xX63xX2xX1c3xX102x8fdbxX22axX2acxX16exX226xX2axX2acxX2axX22axX2acxXedxXbxX16xX17xXaxX3xXexX31xXbxX10xX9xXaxXbxX1xX1exXexX1exXaxX3xXbxX1xX1exXexX1exXdxX59xX9xXaxX221xX2xX221xX6xX4xX226xX1c3xX105xX63xX22axX4xX6xX10xX63xX2xX2xX10xX2axX63xX75xX16exX226xX16exX63xX105xX2xX75xX22axX75xX2axX16exX75xX102xX16exXf6xX226xXaxX3xXa9xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dexX47xX47xX16xX5xX59xXedxXbcxX4xX85xX10xX59xXdxX6xXedxXbcxX16xX47xXf6xX105xX2xX2axX47xX2xX2xXf6xX226xX2xX63xX2xX1c3xX102xX2acxX22axX2acxX16exX226xX2axX2acxX2axX22axX2acxXedxXbxX16xX17xXaxX3xX1xX9xXaxX1c3xX105xX102xXaxX3xX201xX9xXaxX1c3xX1c3xX1c3xXaxX3xX59xX6xXexX6xX63xX1exXa9xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dexX47xX47xX16xX5xX59xXedxXbcxX4xX85xX10xX59xXdxX6xXedxXbcxX16xX47xXf6xX105xX2xX2axX47xX2xX2xXf6xX226xX2xX63xX2xX1c3xX102xX2acxX22axX2acxX16exX226xX2axX2acxX2axX22axX2acxXedxXbxX16xX17xXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXa9xX12xX0xXexXa9xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX12xX5fxX15xXdxX3xXexX10dxX10exX16xX17xX3xX11bxX1xX10dxXd1xX16xX17xX3xX75xX76xX3xX8bxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX7dxX10dxX6xX3xXbcxX270xX3xXexXa9xXc5xX3xX7xX277xX3xX4xXd9xX16xX17xX3xX6xX16xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXa9xX12xX0xX47xXexX6xX75xX5xX10xX12xXcxX1xXd9xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX75xX6xX16xX3xX7dxX36xX26xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXdxX1bxXexX3xX4xX1xXdxX270xX26xX3xX4xe3c4xX16xX17xX3xX16xX17xXbdxX31xX2fxX3xX11bxX1xX10dxXd1xX16xX17xX3xXbcxXbdxX1exX3xXaexX26xX7axX16xX3xXdxX16xXexX10xXa9xX16xX10xXexX3xX5cxX7xX15xX3xX2xX102xXf6xX2fxX3xX7dxX10dxX2exX16xX17xX3xX5dxX17xX26xX31xX15axX16xX3x7c9ex6ea5xX16xX3xX5exXdxX16xX1xX2fxX3xXbxX1xX10dxX2exX16xX17xX3xXcxX188xX16xX3xX18bxX16xX61xX3xX7dxf084xX3xX4xX1xXd1xXdxXedxX3xX16axX6xX26xX3xX7dxd408xX2fxX3xX11bxX1xX10dxXd1xX16xX17xX3xX7dxX81xX3xX59xX405xX16xX17xX3xX59xX6xX1exX3xX8bxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX2xX3xXexX1xXdxX1bxX26xX3xX16xXdxX32xX16xX3xX2xX1c3xX3xXexX26xX1c7xXdxX3xXa9x8e5fxXdxX3xX8bxa22cxX1exX3xXbcxXbdxX1exX3xXbxX1x9a92xX16xX17xX3xX8bx9ca0xX16xX3xX4xX15xX3xXexX1xfe60xXedxX3xX11bxX1xX10dxXd1xX16xX17xX3xX31xX32xX26xX3xX4xX36xX26xX3xXexX3fxXexX3xX4xXf2xX3xX85xX15fxXdxX3xX16xX17xX10dxX2exXdxX3xXa9xX6xX3xX16xX17xX1exXbdxXdxX3xXbcxXbdxX3xX5xXdxX32xX16xX3xXexXc5xX4xX3xX31xX32xX26xX3xX4xX36xX26xX3xX5xX109xX4xX3xX5xX10dxX10exX16xX17xX3xX4xXd9xX16xX17xX3xX6xX16xX3xX4xX26xX16xX17xX3xX4xX3fxXbxX3xX2xX3xX17xX465xXdxX3xXexX1xX26xX15xX4xX3xX5xX7axX2fxX3xX2xX105xX3xX1c7xX3xX75xX7axX16xX1xX3xX85xcf3cxX3xXbcxXbdxX3xX2xX3xX8bxX1xcf2fxX26xX3xX7xX43xX16xX17xXedxX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX85xX6xXa9xX17xXdxX16xX1dexXf6xXbxX1e1xX3xX6xX26xXexX1exXaxX12xX0xXexXa9xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX85xX17xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX85xX6xX1e1xX63xX201xXdxX59xXexX1xX1dexX3xX2xX105xX105xX20bxX3xX20dxXdxX85xXbxX1exXa9xXexX6xX16xXexXaxX3xXdxX59xX9xXaxXdxX85xX17xX220xX59xX221xX2xX22axX2axX102xX226xX105xX63xX22axX4xX75xX105xX63xX2xX2xX10xX2axX63xX75xX16exX226xX16exX63xX105xX2xX75xX22axX75xX2axX16exX75xX102xX16exXf6xX226xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3xX112xX1exX16xX3xX59xX6xX1exX3xX11bxX1xX10dxXd1xX16xX17xX3xX59xX405xX16xX17xX3xX8bxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX16x9b8fxX16xX3xX16xX1xX188xX16xX3xX16xX1xX188xX16xX3xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dexX47xX47xX16xX5xX59xXedxXbcxX4xX85xX10xX59xXdxX6xXedxXbcxX16xX47xXexX1xX26xX85xX75xX220xX201xX47xX2acxX1c3xX105xX47xXf6xX105xX2xX2axX47xX2xX1c3xX2acxX16exX226xX102xX2xX2acxX63xX2xXf6xX22axX1c3xXf6xX16exX226xX2axX102xX1c3xX16exX2acxX1c3xX226xX2xX1c3xX63xX2xX105xX22axX1c3xXf6xX105xX2acxX1c3xX226xX226xX63xX16xX63xX2xX1c3xX102xX2acxX22axX2axX105xX2xX16exX102xX2acxX16exX2axXedxcbd3xXbxX17xXaxX3xXexX31xXbxX10xX9xXaxXbxX1xX1exXexX1exXaxX3xXbxX1xX1exXexX1exXdxX59xX9xXaxX59xX221xX2xX22axX2axX102xX226xX105xX63xX22axX4xX75xX105xX63xX2xX2xX10xX2axX63xX75xX16exX226xX16exX63xX105xX2xX75xX22axX75xX2axX16exX75xX102xX16exXf6xX226xXaxX3xXa9xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dexX47xX47xX16xX5xX59xXedxXbcxX4xX85xX10xX59xXdxX6xXedxXbcxX16xX47xXf6xX105xX2xX2axX47xX2xX1c3xX2acxX16exX226xX102xX2xX2acxX63xX2xXf6xX22axX1c3xXf6xX16exX226xX2axX102xX1c3xX16exX2acxX1c3xX226xX2xX1c3xX63xX2xX105xX22axX1c3xXf6xX105xX2acxX1c3xX226xX226xX63xX16xX63xX2xX1c3xX102xX2acxX22axX2axX105xX2xX16exX102xX2acxX16exX2axXedxX64exXbxX17xXaxX3xX1xX9xXaxX2axX1c3xX105xXaxX3xX201xX9xXaxX16exX2axX105xXaxX3xX59xX6xXexX6xX63xX1exXa9xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dexX47xX47xX16xX5xX59xXedxXbcxX4xX85xX10xX59xXdxX6xXedxXbcxX16xX47xXf6xX105xX2xX2axX47xX2xX1c3xX2acxX16exX226xX102xX2xX2acxX63xX2xXf6xX22axX1c3xXf6xX16exX226xX2axX102xX1c3xX16exX2acxX1c3xX226xX2xX1c3xX63xX2xX105xX22axX1c3xXf6xX105xX2acxX1c3xX226xX226xX63xX16xX63xX2xX1c3xX102xX2acxX22axX2axX105xX2xX16exX102xX2acxX16exX2axXedxX64exXbxX17xXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXa9xX12xX0xXexXa9xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1exX59xX31xXaxX12xX112xX1exX16xX3xX59xX6xX1exX3xX11bxX1xX10dxXd1xX16xX17xX3xX59xX405xX16xX17xX3xX8bxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX16xX5dexX16xX3xX16xX1xX188xX16xX3xX16xX1xX188xX16xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXa9xX12xX0xX47xXexX6xX75xX5xX10xX12xX5exX109xX4xX3xX5xX10dxX10exX16xX17xX3xX112xXd9xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXcxX11bxX3xX11dxX26xXd9xX16xX3xX122xX6xX3xXcxX1xX26xX128xXexX3xX7dxX81xX3xXbxX1xX1exX16xX17xX3xXex68ccxX6xX3xX1xXdx7e0exX16xX3xXexXa9xX10dxX2exX16xX17xX2fxX3xXbcx9492xX16xX3xX7dxX128xX16xX17xX3xX7dxX15xXdxX3xXexX10dxX10exX16xX17xX3xXexX1xXf2xX3xX4xX1exX16xX3xXexXdxX16xX2fxX3xX75xX7efxX3xX1xX26xX16xX17xX3xX8bxX1xX4adxX3xXa9xX6xX3xX16xX17xX1exXbdxXdxX3xX16xX1xX10dxX16xX17xX3xX11bxX1xX10dxXd1xX16xX17xX3xX8bxX1xXd9xX16xX17xX3xX4xX1xX76xX26xX3xX85xXbdxX3xX7dxX10dxX6xX3xX59xX6xX1exX3xX8bxX270xX3xX4xX1c7xX3xXexX1xXdxX1bxX26xX3xX16xXdxX32xX16xX3xX8bxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxXedxX3xX5fxX1bxX16xX3xX8bxX1xX1exXf2xX16xX17xX3xXf6xX2xX3xX17xXdxX2exX3xX4xX405xX16xX17xX3xX16xX17xXbdxX31xX2fxX3xX75xaf45xX16xX17xX3xX4xX7axX4xX3xX75xXdxX7f4xX16xX3xXbxX1xX7axXbxX3xX16xX17xX1xXdxX7f4xXbxX3xXbcxXc5xX2fxX3xX5xX109xX4xX3xX5xX10dxX10exX16xX17xX3xX4xXd9xX16xX17xX3xX6xX16xX3xX7dxX81xX3xX7dxX128xXexX3xX16xX1xX800xXbxX2fxX3xX59xX405xX16xX17xX3xX1xXd1xXdxX3xX4xX6xX31xX3xX8bxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX7dxX15xXdxX3xXexX10dxX10exX16xX17xX2fxX3xX17xXdxXf2xXdxX3xX4xX1aaxX26xX3xX4xX1exX16xX3xXexXdxX16xX3xX6xX16xX3xXexX1exXbdxX16xXedxX3xXcxX1xXd9xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX75xX6xX16xX3xX7dxX36xX26xX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX3fxX31xX3xX4xX465xX3xXexX1xX458xX3xX11bxX1xX10dxXd1xX16xX17xX3xX75xX76xX3xX16xX17xX7axX1exX3xX7dxX7axXedxX3xXcxXdxX16xX3xX63xX3xXf2xX16xX1xX1dexX3xX112xXedxX3xX5dxX17xX26xX31xX32xX16xX0xX47xXbxX12


Các tin đã đưa

Chân dung “yêu râu xanh” liều lĩnh ở Vĩnh Long

Chân dung “yêu râu xanh” liều lĩnh ở Vĩnh Long
2016-10-07 01:29:55

(NLĐO) – Tại công an, “yêu râu xanh” chối đây đẩy cho rằng mình vô tội nhưng các hình xăm trên cơ thể đã nói lên tất cả. Khuya 31-10-2015, bà H.T.C. (ngụ Vĩnh Long) nghe tiếng...

Băng nhóm giang hồ bảo kê cảng cá Phước Tỉnh

Băng nhóm giang hồ bảo kê cảng cá Phước Tỉnh
2016-10-07 01:28:53

(NLĐO) - Với mỗi bao sò nhám, các đầu nậu ở cảng cá Phước Tỉnh phải trả tiền bảo kê cho nhóm giang hồ từ 10.000 đến 20.000 đồng.Muốn thu mua hàng ở cảng cá Phước Tỉnh không dễ...

Tai nạn giao thông tăng cao trong tháng ATGT

Tai nạn giao thông tăng cao trong tháng ATGT
2016-10-07 01:24:07

(QT) - Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, trong tháng 9/2016 tình hình ATGT diễn biến phức tạp với số vụ TNGT tăng đột biến. Toàn tỉnh xảy ra 24 vụ TNGT, làm chết 10...

Vũng Tàu truy bắt hơn 110

Vũng Tàu truy bắt hơn 110 "xe mù”, xe ba bánh
2016-10-06 08:21:04

(NLĐO) – Công an TP Vũng Tàu đã ra quân xử lý những xe mù (không còi, không đèn, lắp ráp sai quy định) và xe ba bánh. Ngày 5-10, Đội CSGT TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết