Cập nhật: 02/10/2015 11:27 GMT+7
5c75x10458x68e9x1064fx88c1x11d98xff83x76f0xfd88xX7xb70cx1255fx6ff8x10470x11899x7804xX5x10d8axXaxfd53x12588xX1xae87xXdxX3xXexdca7xX3x8006xX1x8994xc94exX3xX5x11e02xX6xX3xfe26xe683xe970xX3x126a0xeb96xX1bx8e0dxX3xX4xX1xXdx9294xd15exX3xX1bxX1xcc75xX1bxX3xXexXdxX1bxX3xXex116a0xe9fbxX1bxX2bxX3xXexX1xe9b0xX15xX1bxX2bxX0xc209xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba1axX10xX6xa420xXaxX12xe626xXcxXcxbd24xd819xX3xf93exX3xXcxX1xX10xX26xX3xX4x11d28xX1bxX2bxX3xX6xX1bxX3xb7dfx665exX3x8af1xb867xX1bxX2bxf93dxX3xXexX21xX3xXexX1x9891xX1bxX2bxX3xe531xX64xcd17xadf6xX2xX85xX3xX24xe19axX1bxX3xX1bxX6xdf70xX7axX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX1bxX74xX92xX3xX24x12923xX3xX5x8a31xXbxX3xX4xX81xX4xX3xXexX3dxX6xX1bxX2bxX3xf685xX10xX28xX7axX3xX1bxX1xX35xX1bxX3xXexXdxX1bxX3xX28xX81xX26xX3xXexX3dxX3exX1bxX2bxX3xXexX1xX44xX15xX1bxX2bxX3xX24xefacxX3xX5xX21xX6xX3xX1bxX1xXdxe39exX31xX3xX1bxX2bxX44xdab1xXdxX3xX4xX1xX31xX92xXcfxX1bxX3xXbxX1x10b0fxX3xX1bxX1xXa2xX1bxX3xXexX1xX44xX15xX1bxX2bxX3xX1xfdb5xX1bxX3xee3bx8bdbxX88xX3xXexX3dxXdxd899xX31xX3xX24x122efxX1bxX2bx6bb2xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX3dxX2bxXdxX1bx62b5xX87xXbx63f4xX3xX6xX31xXexX26xXaxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX1exX2bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xXafxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX85xXfcxX88xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX87xXfdxXfdxXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX123xX49xX49xX28xX6xX26x66f0xX31xX6xX1bxX2bxXexX3dxXdxX10ax129b7xX1bxX49xXbxX26xX3dxXexX6xX5xX7xX49xX88xX49xXcxX3dxX31xX26xX1bxX2bxX16bxX31xX6xX1bxX2bxX1xXdxX10xXbxX49xX2xX64xX2xX88xX64xX5xX31xX6xX64xX5bxX6xX26xX64xX2bxX6xX1bxX64x99e8xX88xX88xX64xXexX3dxXdxX10xX31xX64xX5bxX26xX1bxX2bxX64xX28xX6xX1bxX2bxX64xX4xX1xXdxX10xX31xX64xX1bxX1xX6xX1bxX64xXexXdxX1bxX64xXexX3dxX31xX1bxX2bxX64xXexX1xX31xX26xX1bxX2bxX64xX2xX85xX85x94e0xX1a2xXfdxX1d5x11465xX1d9xf040xX10ax74f7xXbxX2bxXaxX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc51fxX26xX5bxX92xXaxX12x60bcxXf9xX3xX16bxX31xX6xX1bxX3xX4xX25xX1bxX1xX3xX7xX81xXexX3xX24xXdxXd8xX31xX3xXexX3dxX6xX3xX4xX6cxX1bxX2bxX3xX6xX1bxX3xXcx69d2xX3xX73xX74xX3xX76xX77xX1bxX2bxX3xX24xa970xX4xX3xX16bxX31xX92xX8dxXexX3xX24x7035xX1bxX1xX3x124a7xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX4xX81xX4xX3xX24xX19xXdxX3xXexX44xc29fxX1bxX2bxX3xX64xX3x10ba7xX1bxX1xX123xX3xX73xX26xX74xX1bxX3xX206xX44xXdexX1bxX2bxX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX3dxX12xX0xX49xXexX6xX28xX5xX10xX12x9904xX81xX1bxX2bxX3xX2xX64xX2xX88xX7axX3xX4xX25xX1bxX1xX3xX7xX81xXexX3xX24xXdxXd8xX31xX3xXexX3dxX6xX3xX4xX6cxX1bxX2bxX3xX6xX1bxX3xXcxX229xX3xX73xX74xX3xX76xX77xX1bxX2bxX3xX24xX9fxX3xXexX19xX1bxX2bxX3xX24x700bxXexX3xX16bxX31xX92xX8dxXexX3xX24xX23exX1bxX1xX3xX242xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX174xe2c1xX3xX81xX1bxX7axX3xX242xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX28xX23exX3xX4xX6xX1bxX3xX174xX74xX3xX28xX35xXexX3xX2bxXdxX6xX1exX3xX85xX3xXexX1xX81xX1bxX2bxX3xX28xX6xX3xX24xX19xXdxX3xXexX44xX254xX1bxX2bxX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX4xX1xXdxX30xX31xX3xX1bxX1xX35xX1bxX3xXexXdxX1bxX3xXexX3dxX3exX1bxX2bxX3xXexX1xX44xX15xX1bxX2bxX10axX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX26xX5bxX92xXaxX12xX200xX6xX3xX28xX23exX3xX4xX6xX1bxX3xX28xX23exX3xX242xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX174xXd8xX3xXexcc9fxXdxX3xX7x9e85xX3xX5bxX2cfxX1bxX2bxX3xX1exX2b8xX1bxX2bxX3xX1exX81xX92xX3xXexXeaxX1bxX1xX7axX3xX1exX2b8xX1bxX2bxX3xX174xXdx10fcexX1bxX3xXexX1xX6cxX1bxX2bxX7axX3xX1exX2b8xX1bxX2bxX3xXdxX1bxXexX10xX3dxX1bxX10xXexX3xX1xX26x10ebfxX4xX3xXexX1xXdxX8dxXexX3xX28xX23exX3xX7xX19xX3xXexX1x614cxX4xX3xX1xXdxX103xX1bxX3xX1xX74xX1bxX1xX3xX174xXdxX3xX4xX1xXdxX8dxX1exX3xX24xX26xX2b8xXexX3xXexX74xXdxX3xX7xX25xX1bxX3xX2bxX107xX1exX123xX3xX76xX2bxX31xX92xX379xX1bxX3xf563xaec9xX1bxX3xXcxX3dxX31xX1bxX2bxX3xX5exX87xX87xX3xXexX31x113e2xXdxX62xX7axX3xX58xX31x9683xX1bxX1xX3xXcxX1xX35xX1bxX2bxX3xX5exX87xX88xX3xXexX31xX3e3xXdxX62xX3xX174xX74xX3xX229xX1xX2b8xX1exX3xX3d3xX3d4xX1bxX3x9801xX31xX6xX1bxX2bxX3xX5exX87xX1dbxX3xXexX31xX3e3xXdxX62xX3xX4xd4e5xX1bxX2bxX3xXexX3dxX3exX3xX1xX31xX92xX103xX1bxX3xd12dxX31xX92xX3x8effxX31xX92xX30xX1bxX7axX3xX40axX31xX25xX1bxX2bxX3xX76xX6xX1exX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX26xX5bxX92xXaxX12xX40axX31xX6xX3xX16bxX31xX81xX3xXexX3dx1292cxX1bxX1xX3xX24xXdxXd8xX31xX3xXexX3dxX6xX7axX3xX73xX358xXdxX3xXbxX1xd9e3xX1bxX2bxX3xX4xX1xX19xX1bxX2bxX3xXexX358xXdxX3xXbxX1xX2b8xX1exX3xX4xX6cxX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xX103xX3xX4xX6xX26xX3xX126xX81xX4xX3xX24xX23exX1bxX1xX3xX4xX81xX4xX3xX24xX19xXdxX3xXexX44xX254xX1bxX2bxX3xXcxX3dxX31xX1bxX2bxX7axX3xXcxX1xX35xX1bxX2bxX7axX3xX40axX31xX6xX1bxX2bxX3xX4xf291xX31xX3xX242xX8dxXexX3xX174xb58axXdxX3xX1bxX1xX6xX31xX3xX24xXcfxX3xXexX1xX3a4xX4xX3xX1xXdxX103xX1bxX3xX1xX74xX1bxX1xX3xX174xXdxX3xXbxX1xX2b8xX1exX3xXexX358xXdxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX26xX5bxX92xXaxX12xX73xXcfxX3xXexX1xX3a4xX4xX3xX1xXdxX103xX1bxX3xX1xX74xX1bxX1xX3xX174xXdxX3xX4x8768xX6xX3xX1exX45dxX1bxX1xX7axX3xXcxX3dxX31xX1bxX2bxX3xX1exX31xX6xX3xX1exX358xXexX3xX206x6ed4xX76xX429xX3xX4xX1dxX3xXexX30xX1bxX3xX76xX2bxX31xX92xX379xX1bxX3x12589xX30xX3xX429xX31xX92xX3xX15xX3xXexXdxX103xX1exX3xX4x104a5xX1exX3xX24xX107xX3xX174xX74xX3xX5bxX41bxX1bxX2bxX3xX24xXcfxX3xX1exX15xX3xXexX74xXdxX3xX242xX1xX26xX25xX1bxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX26xX5bxX92xXaxX12xXcxX3dxX31xX1bxX2bxX3xX2bxXdxX6xX26xX3xX4xX1xX26xX3xXcxX1xX35xX1bxX2bxX3xX5xXa2xXbxX3xXexX3dxX6xX1bxX2bxX3xXafxX10xX28xX3xX5xXdxX30xX1bxX3xX1xX103xX3xX174xX4c6xXdxX3xX28xX2b8xX1bxX3xXexX3dxX30xX1bxX3xX1exX2b8xX1bxX2bxX3xX24xXcfxX3xX4xX31xX1bxX2bxX3xX4xX4bexXbxX3xXexX30xX1bxX3xX1exXdxXd8xX1bxX3xX2xX87xX1d5x69fcxX6xX5xX26xX6xXbxXbxX10axX4xX26xX1exX3xX174xX74xX3xX1bxX358xXdxX3xX5bxX31xX1bxX2bxX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3x758axX200xX2b8xX1bxX3xX24xX9fxX3xXexX3dxX3exX1bxX2bxX3xXexX1xX44xX15xX1bxX2bxX3xX88xX2xX3xX4xX1xXdxX8dxX4xX3xX126xX10xX3xX541xXdxX28xX10xX3dxXexX92xX3xX174xX74xX3xX2xX3xXbxX1xXdxX8dxX31xX3xX16bxX31xX74xX3xXexX3dxX23exX3xXexX393xX1bxX2bxX3xXexX3dxX23exX3xX2bxXdxX81xX3xX2xX88xX88xX3xXexX3dxXdxX103xX31xX3xX24xX107xX1bxX2bx889exX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX26xX5bxX92xXaxX12xXcxX1xX35xX1bxX2bxX3xX174xX74xX3xX40axX31xX6xX1bxX2bxX3xX5xX74xX3xX1bxX2bxX44xXdexXdxX3xX2bxX35cxXdxX3xX1bxX358xXdxX3xX5bxX31xX1bxX2bxX3xXexXdxX1bxX3xX1bxX1xX35xX1bxX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX16bxX31xX6xX3xX4xX81xX4xX3xXexX3dxX6xX1bxX2bxX3xX1exX2b8xX1bxX2bxX3xX126xX9fxX3xX1xX358xXdxX3xX1bxX1xX44xX3xX5d8xX6xX5xX26xX7axX3xX5d8xXdxX1bxX2bxX1exX10xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX26xX5bxX92xXaxX12xX76xX2b8xX1bxX3xX1bxX1x9892xX1bxX3xX1bxX1xXa2xX1bxX3xX24xX44xX254xX4xX3xXexXdxX1bxX3xX1bxX1xX35xX1bxX3xX2bxX234xXdxX3xX5xX2b8xXdxX3xXexX1xX45dxX3xX4xX81xX4xX3xX24xX19xXdxX3xXexX44xX254xX1bxX2bxX3xX92xX30xX31xX3xX4xX550xX31xX3xX1exX31xX19xX1bxX3xX1bxX1xXa2xX1bxX3xXexX1xX44xX15xX1bxX2bxX3xXexX1xX45dxX3xXbxX1xX25xXdxX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xXexX26xX81xX1bxX3xXexX3dxX44xX4c6xX4xX3xX4xX81xX4xX3xX5xX26xX2b8xXdxX3xXbxX1xXeaxX7axX3xX1xX107xX3xX7xXf9xX3xX1bxX1xXa2xX1bxX3xXexX1xX44xX15xX1bxX2bx7c9bxX28xX29xX1bxX2bxX3xX4xX81xX4xX1xX3xX1bxX2b8xXbxX3xXexX1x122d7xX3xX4xX74xX26xX3xX24xXdxX103xX1bxX3xXexX1xX26xX2b8xXdxX3xX1xX26xX393xX4xX3xX4xX1xX31xX92xXcfxX1bxX3xXexXdxXd8xX1bxX3xX174xX74xX26xX3xXexX74xXdxX3xX242xX1xX26xX25xX1bxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX26xX5bxX92xXaxX12xX13xX1xX6cxX1bxX2bxX3xX4xX1x7336xX3xX174xXa2xX92xX7axX3xXcxX3dxX31xX1bxX2bxX3xX4xX471xX1bxX3xX5xXa2xXbxX3xX4xX81xX4xX3xXexX3dxX6xX1bxX2bxX3xXafxX10xX28xX3xX3dxX6xX26xX174xX6xXexX10axX4xX26xX1exX7axX3xX1exX31xX6xX28xX6xX1bxX10axX1bxX10xXexX3xX24xXcfxX3xX24xX3d4xX1bxX2bxX3xXexXdxX1bxX3xX28xX81xX1bxX3xX126xX10xX3xX1exX81xX92xX3xX2bxXdxX81xX3xX3dxX775xX7axX3xX242xX1xXdxX3xX1bxX2bxX44xXdexXdxX3xX4xX1dxX3xX1bxX1xX31xX3xX4xX550xX31xX3xX1exX31xX6xX3xX126xX10xX3xX5xXdxX30xX1bxX3xX5xX2b8xX4xX3xXexX1xX45dxX3xXcxX3dxX31xX1bxX2bxX3xX92xX30xX31xX3xX4xX550xX31xX3xX4xX1xX31xX92xXcfxX1bxX3xXexXdxXd8xX1bxX3xX24xX393xXexX3xX4xX234xX4xX3xX174xX74xX26xX3xXexX74xXdxX3xX242xX1xX26xX25xX1bxX10axX3xX27fxX6xX31xX3xX242xX1xXdxX3xX1bxX1xXa2xX1bxX3xX24xX44xX254xX4xX3xXexXdxXd8xX1bxX7axX3xXcxX3dxX31xX1bxX2bxX3xXexX35xXexX3xX1exX81xX92xX3xX5bxXdxX3xX24xX358xX1bxX2bxX3xX24xXcfxX3xX28xX23exX3xX1xX2b8xXdxX3xX242xX1xX6cxX1bxX2bxX3xX5xXdxX30xX1bxX3xX5xX2b8xX4xX3xX24xX44xX254xX4xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX26xX5bxX92xXaxX12xX206xXf9xX3xX16bxX31xX6xX1bxX3xX4xX6cxX1bxX2bxX3xX6xX1bxX3xX126xX81xX4xX3xX24xX23exX1bxX1xX7axX3xXexX21xX3xXexX1xX81xX1bxX2bxX3xX85xX64xX87xX88xX2xX85xX3xX24xX8dxX1bxX3xX1bxX6xX92xX7axX3xX4xX81xX4xX3xX24xX19xXdxX3xXexX44xX254xX1bxX2bxX3xX24xX9fxX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX517xX6xX3xX1bxX1xXdxXd8xX31xX3xX28xX23exX3xX1xX2b8xXdxX3xXexX1xXcfxX3xX1xXdxX103xX1bxX3xX16bxX31xX6xX3xX4xX81xX4xX3xX7xX6xX26xX3xX242xX30xX3xX3dxX3exXexX3xXexXdxXd8xX1bxX3xXexX21xX3xXexX74xXdxX3xX242xX1xX26xX25xX1bxX3xX1bxX2bxX6e2xX1bxX3xX1xX74xX1bxX2bxX3xX174xX4c6xXdxX3xXexX3e3xX1bxX2bxX3xX7xX19xX3xXexXdxXd8xX1bxX3xX1xXf9xX1bxX3xXfcxXfdxX88xX3xXexX3dxXdxX103xX31xX3xX24xX107xX1bxX2bxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX26xX5bxX92xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX24xXdxXd8xX31xX3xXexX3dxX6xX3xX174xXdxX30xX1bxX3xX73xX393xX1bxX2bxX3xX58xX26xX74xX1bxX2bxX3xX40axX31xX6xX1bxX2bxX3xX64xX3xX73xX358xXdxX3xXbxX1xX471xX1bxX2bxX3xX4xX1xX19xX1bxX2bxX3xXexX358xXdxX3xXbxX1xX2b8xX1exX3xX4xX6cxX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xX103xX3xX4xX6xX26xX7axX3xX7xX19xX3xXexXdxXd8xX1bxX3xX4xX81xX4xX3xX24xX19xXdxX3xXexX44xX254xX1bxX2bxX3xX1bxX74xX92xX3xX4xX1xXdxX8dxX1exX3xX24xX26xX2b8xXexX3xX24xX44xX254xX4xX3xX24xXd8xX31xX3xXbxX1xX2cfxX4xX3xX174xX2cfxX3xX174xXdxX103xX4xX3xX3d4xX1bxX3xX4xX1xXf9xXdxX3xX15xX3xX174xd757xX3xXexX3dxX44xXdexX1bxX2bxX3xX229xX1xX44xXf9xX1bxX2bxX3xX73xX6cxX1bxX2bxX3xX73xX74xX3xX76xX77xX1bxX2bxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX26xX5bxX92xXaxX12xX73xX61x946cxX76xX3xX206x652bx8258xX76x6ecexX0xX49xXbxX12


Các tin đã đưa

Tống tiền cảnh sát giao thông, hai sinh viên lãnh án

Tống tiền cảnh sát giao thông, hai sinh viên lãnh án
2015-10-01 03:52:45

TTO - Thấy một số cảnh sát giao thông nhận tiền của người vi phạm, hai sinh viên hệ đào tạo từ xa Trường đại học Trà Vinh bàn nhau bí mật quay clip để tống tiền những cảnh sát này.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết