Cập nhật: 21/08/2016 12:45 GMT+7
a787xbb27x13db5xb688xb9ccxae52xcedax1019dx10d64xX7x10b02x1446ex11933xffb9xa7d5xf8d2xX5xf9d3xXaxde43xff15xX1xa820xXdxX3xXexeeb1xX3xb333xX1xd5a6xX1bxX3xaad5xXdxedd1xX1bxX3xXexX1xa9c9xX3xX7xf17axX1bx104e0xX3x1357exd59cxX1bxX3xX4x1263axX1bxX2cxX3xXex1081exX3xX2ex13843xX3xXaxXbxX1x12ce5xX1bxX2cxX3xXexX1xX1dxX1bxXaxX0x1479fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a6fxX10xX6xd83fxXaxX12xXcxXcx140e2xX3x124f2xX3xXcxe006x1230fxX1bxX3xXcxX66xe9a6xda4dxX1bxX2cxX3xfb44xXdxX6xX1bxX2cxX3xX63xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX20xXdxX22xX1bxX3xXbxX1xX40xX1bxX2cxX3xXex123c8xX3xX4xX1xd76exX4xX3xX1xff30xX1bxX1xX3xX4xX1xf88axX1bxX1xX3xX4xX33xX1bxX2cxX3xXexX38xX3x12663xX8axX3xXbxX1xX67xX1bxX3xX4xX1xX2fxX3xc452xXdxX2fxX1bxX3xX20xX92xX3xab62xe42axb5f9xXexX3xX1bxX1xc736xXbxX3x13400xX1xad39xXb9xX3xXa4xX6xX5cxbda4xX20xXdxd59dxX10xXb8xX3xda9axX3xX2ex111fcxX3xXb0xe5e4xX3xXb0x1214cxXexX3xX7xX6xXb9xX3xXc2xX1xXdxX3xXexX1xX27xX3xX7xX2axX1bxX2cxX3xXexX66xXcaxX1bxX2cxX3xX4xe105xXbxX3xXcdxX6xX1bxX2cxX3xX2exX2fxX1bxX3xX4xX33xX1bxX2cxX3xXexX38xb87fxX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xXb0xX5xX10xX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXcdxX6xX66xX2cxXdxX1bxcffcxXd1xXbxXb8xX3xX6xXb9xXexXcaxXaxX12xX0xXexX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx146cdxXcaxX5cxX38xXaxX12xX0xXdxXcdxX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX20xXdxX22xX1bxX3xXexX1xX27xX3xX7xX2axX1bxX2cxX3xX2exX2fxX1bxX3xX4xX33xX1bxX2cxX3xXexX38xX3xX2exX3bxX3xXaxXbxX1xX40xX1bxX2cxX3xXexX1xX1dxX1bxXaxX3xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX121xX4axX4axX7xXexX6xXexXdxX4xX108xX1bxX10xdc9fxX108xXexXb9xXcaxXdxXexX66xX10xX108xX20xX1bxX4axXexXexXcaxX4axXdxX4axX7x10e00xXd1xX1b1xX4axXd1xe6a2xX2xX1b1xX4axX1b6xb7d8xX4axXd1xX1b6xX4axX2cxXdxX6xX1bxX2cxX63xX2xe7afxdc56xX2xX1b1xX1bbxX1b6xb1b5xX2xX2xX108xc862xXbxX2cxXaxX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX66xX12xX0xXexX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXcaxX5cxX38xXaxX12xXcxX66xX67xX1bxX3xXcxX66xX6cxX6dxX1bxX2cxX3xX71xXdxX6xX1bxX2cxX3xX4xX1xXcaxX3xX5xX6dxXdxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xXexaa2axXdxX3xX4x119d7xX3x1321fxXb9xX6xX1bxX3xX2exXdxd7b7xXb9xX3xXexX66xX6xX3xX63xX3xc338xX1bxX1xX121xX3xXa4xX108x1236exX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX66xX12xX0xX4axXexX6xXb0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXcaxX5cxX38xXaxX12xd1b1xX2cxX92xX38xX3xXd1xX1b6xX63xX1bbxcfb6xX3xXa4xX33xX1bxX2cxX3xX6xX1bxX3xXcx101edxX108xX3xf531xX6xX3x10fcaxac1cxX4xX3xXex114acxX1bxX1xX3xX27dxf623xX1bxX2cxX3xXcxX1xe10dxXbxX3xX4xX1xXcaxX3xXb0xXdxX2fxXexX3xX2exXd4xX3xX224xXb9xX38xX2fxXexX3xX2exXd7xX1bxX1xX3xXc2xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX20x1043bxX3xX28dxX1bxX26cxX3xXc2xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXb0xXd7xX3xX4xX6xX1bxX3xX20xX92xX3xX66xX6xX3xX5x1112bxX1bxX1xX3xXb0xXdaxXexX3xXexX21exXcdxX3xX2cxXdxX6xXcdxX3xXcxX66xX67xX1bxX3xXcxX66xX6cxX6dxX1bxX2cxX3xX71xXdxX6xX1bxX2cxX3x12900xc470xXd1xX3xXexXb9xX8axXdxX26cxX3xX1bxX2cxX2b0xX3xXbxX1xX6cxX6dxX1bxX2cxX3xXcxX66xX6cxX6dxX1bxX2cxX3xXcxX1xX21exX1bxX1xX26cxX3xea87xX108xX3xXa4xX28dxXdxX3xfc3fxd746xX1bxX2cxX26cxX3xXcxX277xX108xX3xXa4xX67xX1bxX3xXcxX1xX222x108b4xX3xX20xX22bxX3xX1xX92xX1bxX1xX3xX20xXdxX3xXexX92xX1bxX2cxX3xXexX66xbabbxX3xX20xaffaxX3xXc2xX1xX98xX3xX224xXb9xX1dxX1bxX3xX5cxX2b0xX1bxX2cxX108xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXcaxX5cxX38xXaxX12xXcxX1xX10xXcaxX3xXc2xX2fxXexX3xX224xXb9xee71xX3xX2exXdxX22bxXb9xX3xXexX66xX6xX26cxX3xXc2xX1xXcaxX371xX1bxX2cxX3xX2xX1c8xX2cxX3xX1bxX2cxX92xX38xX3x13bedxX63xX1bbxX26cxX3xX4xX33xX1bxX2cxX3xX6xX1bxX3xXcxX277xX3xX27axX6xX3xX27dxX27exX4xX3xX2exXd4xX3xXb0xXbaxXexX3xX1bxX2cxX6dxX3xXc2xXdxX3bxXcdxX3xXexX66xX6xX3xXexX1xbb45xX3xXbxX1xX28dxXexX3xX1xXdxX2ccxX1bxX3xXexX66xXcaxX1bxX2cxX3xX4xXf5xXbxX3xX4xX27xX6xX3xX71xXdxX6xX1bxX2cxX3xX4xc0ecxX3xX2xX3xXc2xX1xXc4xXb9xX3xX7xX2axX1bxX2cxX3xX13xX2f0xX1c7xX26cxX3xX2xX3xX1x13f27xXbxX3xXexXdxX2fxXbxX3xX2exX21exX1bxX108xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXcaxX5cxX38xXaxX12xX312xXb9xX6xX3xX2exXdxX22bxXb9xX3xXexX66xX6xX26cxX3xX71xXdxX6xX1bxX2cxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xXbfxX1bxX3xXc2xX1xXc4xXb9xX3xX7xX2axX1bxX2cxX3xX13xX2f0xX1c7xX3xX1bxX22xXb9xX3xXexX66xX22xX1bxX3xX5cxXcaxX3xX71xXdxX6xX1bxX2cxX3xX5xXbaxX38xX3xX4xXdaxXbxX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1xX6xX3xX66xXb9xX3f1xXexX3xXcdxX3baxX1bxX1xX3xX5xX92xX3xX33xX1bxX2cxX3xXcxX66xX67xX1bxX3xXcxX66xXb9xX1bxX2cxX3xX13xXdxX22xX1bxX26cxX3xX1bxX2cxX2b0xX3xXexX282xX1bxX1xX3xXa4xX92xX3x101c3xX6xXb9xX26cxX3xX1bxX2cxXb9xX38xX22xX1bxX3xX4xX28dxX1bxX3xXb0xX3f1xX3xX1bxX2cxX1xX282xX3xX1xX6cxXb9xX3xX20xX92xX3xX4xXbaxXexX3xX2cxXdxX33exX3xXc2xX1xXcaxX371xX1bxX2cxX3xXd1xX3xX1bxX31axXcdxX3xX1bxX6xX38xX108xX3x1062fxXcaxX3xXcdxX1dxXb9xX3xXexX1xXb9xd273xX1bxX3xXexX66xXcaxX1bxX2cxX3xX4xX33xX1bxX2cxX3xXexX38xX3xX1bxX22xX1bxX3xX1bxX2cxX92xX38xX3xX38dxX63xX1bbxX3xX71xXdxX6xX1bxX2cxX3xXcdxX6xX1bxX2cxX3xX7xX2axX1bxX2cxX3xXexX1xX10xXcaxX3xXb0xX22xX1bxX3xX1bxX2cxX6cxX6dxXdxX3xX2exX3bxX3xXbxX1xX40xX1bxX2cxX3xXexX1xX1dxX1bxX108xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXcaxX5cxX38xXaxX12xX71xXdxX6xX1bxX2cxX3xX5xX92xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX20xXdxX22xX1bxX3xXbxX1xX40xX1bxX2cxX3xXexX8axX3xX4xX1xX8exX4xX3xX1xX92xX1bxX1xX3xX4xX1xX98xX1bxX1xX3xX4xX33xX1bxX2cxX3xXexX38xX3xXa4xX8axX3xXbxX1xX67xX1bxX3xX4xX1xX2fxX3xXb0xXdxX2fxX1bxX3xX20xX92xX3xXb8xXb9xXbaxXexX3xX1bxX1xXbfxXbxX3xXc2xX1xXc4xXb9xX3xXa4xX6xX5cxXcaxX20xXdxXcdxX10xXb8xX3xXd1xX26cxX3xXcxX277xX3xX27axX6xX3xX27dxX27exX4xX108xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXcaxX5cxX38xXaxX12xbe86xX2b0xX3xX20xXdxX2ccxX4xX3xX2exX6cxf348xX4xX3xXa4xX222xX3xX224xXb9xX6xX1bxX3xXa4xX371xX1bxX1xX3xX7xX28dxXexX3xX2exXdxX22bxXb9xX3xXexX66xX6xX3xXa4xX33xX1bxX2cxX3xX6xX1bxX3xXcxX277xX108xX27axX6xX3xX27dxX27exX4xX3xXexXdxX2fxXbxX3xXexX2b0xX4xX3xX2exXdxX22bxXb9xX3xXexX66xX6xX3xX5xX92xXcdxX3xX66x14dcbxX3xX2exX3bxX3xXexX1xX10xXcaxX3xX224xXb9xX38xX3xX2exXd7xX1bxX1xX3xX4xX27xX6xX3xXbxX1xX28dxXbxX3xX5xXb9xXbfxXexX108xX3xXcxX59xd206xX263xX59xX3xX263xX59xb6d0xX263xX0xX4axXbxX12


Các tin đã đưa

Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
2016-08-19 09:39:53

(QT) - Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế- xã hội và quá trình đô thị hóa, thời gian qua, phường 5, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) trở thành địa bàn trọng điểm về an ninh...

Khắc tinh của tội phạm truy nã

Khắc tinh của tội phạm truy nã
2016-08-19 07:19:06

TTO - Một trinh sát trẻ của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM mỗi năm tham gia bắt khoảng 24 đối tượng truy nã các loại.

Hiếp dâm trẻ em, nam sinh viên lãnh án 12 năm tù

Hiếp dâm trẻ em, nam sinh viên lãnh án 12 năm tù
2016-08-19 07:18:46

TTO - Sáng 18-8, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hoài (22 tuổi, ngụ Phường 3, TP. Cao Lãnh), sinh viên một trường cao đẳng tại Đồng Tháp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết