Cập nhật: 09/09/2013 08:12 GMT+7
d9c2x1171ex1248axdccfx13706x16b9cxefa4xd9efx1618bxX7x16b90xf925x1011ex11719x1376ax156ffxX5xff5bxXaxe29dx11b7dxX1x12b09xXdxX3xXex11fcfxX3x1250ax1427exX1x12e78xX3xX7x12bdbxX3xX13xXdxf895xX3xXcxde46xX3x1528cx16dafxX1bxX1cxX3xee37xfdb5xX3xX1x146a6xX1bxX1xX3xX2fxXdxX3x16aeexec95xX1bxX1xX3x10e4ax1304bxX4xX0x1410fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8dfxX10xX6x13384xXaxX12x10984xXcx150c1xf286x12e72xX3x11fb8xX3x16d8exX1xXdxX30xf775xX3xed64x16f2cx12694x16672xX3xXexX1xf285x164e1xX1bxX1cxX3xXexX3bxX3x10abaxX1xX6xX1bxX3xf3dfxe9bcxX1bxX3x10c54xXdxX1bxX1xX69xX3xX75xX1x13dc9xX3xXexX1x143f3xX3xXex114a8xX6dxX15xX1bxX1cxX3xX60x10bccxX3x12d04xX64xX6xX1bxX3xX60x117d9xe3c7xXcxX69xX3xX60x12219xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX52xX67xXcxX8dxX33xX3x146d0xX1bxX3xX58xX7axX21xX1bxX1xX3xX2axX2bxX1bxX1cxX5cxX3xX3ax14e6fxX3x147b7x14da1xX3xX96xX64x133bcx12bf6xXexX3xX3ax164caxX1bxX1xX3xXc1xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX3fxXcbxX3xX4xX6xX1bxX3xX3axX19xXdxX3xX2fx101bcxXdxX3xX52xX2bxX33xX1bxX1cxX3xX13xXdxX25xX3xX2axX2bxX1bxX1cxX3xX58xXex10808xX4xX3xX5axX9cx153f1xXcxX3xX13xXdxX25xX3xXcxX28xX3xX2axX2bxX1bxX1cxX3xX69xX3xe31fx1145exX3xXexX64xea3cxXdxX69xX3xX1bxX1cx14228xX3xXexX40xXdxX3xXcxX75xX67xX52xX60xX7exX5cxX3xX2fxX30xX3xX1xX33xX1bxX1xX3xX2fxXdxX3xX3axX3bxX1bxX1xX3xX3fxX40xX4xX67xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13fffxX2bxX55xXc6xXaxX12xX5axX1xX6dxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX5axXdx100caxX1bxX3xX3axXbfxX3xXexX1xXa2xX1bxX1cxX3xXexXdxX1bxX69xX3xX5x14d34xX4xX3xec18xX3xX1cxXdx110b7xX3xX2x11978xX69xX3xX1bxX1cxX33xXc6xX3xe686x12128xX67xX180xX69xX3xX60xXa2xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX52xX67xXcxX8dxX33xX3xXafxX1bxX3xXc1xXc7xXexX3xX1xX6exXbxX3xX60xXa2xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xdfa7xXbfxX3xXcxee4bxX4xX1xX3xXcxX1xXdxX1exX1bxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX1exX1bxX3xX7xX33xX3xX5xX6xX1bxX3xX3axf718xX64xX3xXexX8dxX15bxX1bxX3xX2fxX33xX25xX3xXcx120e7xX1bxX3x15bc9xXdxX1bxX1xX3xX4xX86xX3xX1bxX1xXdxX30xX64xX3xX1bxX1cxX6dxX174xXdxX3xX3axX6xX1bxX1cxX3xXexX112xX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX3axX3bxX1bxX1xX3xX3fxX40xX4xX3xX7bxX1bxX3xXexXdxX30xX1bxX67xX3xX2ax11d81xX4xX3xX5xX6dxX6exX1bxX1cxX3xX4xXa2xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX3axXbfxX3xXexX40xX25xX3xX1cxXdx11f1cxX3xX17fxX10exX3xX1bxX1cxX1xXdxX3xXbxX1xX40xX25xX3xX58xXexX8dxX2bxX1bxX1cxX3xX3axX86xX3xX4xX86xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX7xX21xX3xX13xXdxX25xX3xXcxX28xX3xX2axX2bxX1bxX1cxX5cxX3xX2fxX33xX3xXexX1xX64xX3xX1cxXdxX224xX3xXexX8dxX15bxX1bxX3xX4xX1xXdxXc7xX64xX3xX3fxX40xX4xX3xX1cx16a72xX1bxX3xX10ex11832xX3xXexX8dxXdxX1exX64xX3xX3ax12f1bxX1bxX1cxX69xX3xX17fxX17fxX3xX1x112b0xXexX3xX1a6xX1aaxX3xX1bxX1cxX270xX64xX69xX3xX17fxX3xX3fxX286xX3xX3fxX33xXdxX3xXexX1d3xXc6xX67xX3xX13xX1xX3bxX25xX3xX1a6xeb31xXexX3xXexX8dxX2bxX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX6dxX174xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX1bxX1cxX1xXdxX3xXbxX1xX40xX25xX69xX3xX4xXa2xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXexX1xX64xX3xX1cxXdxX224xX3xXexX1xX15bxX25xX3xX1cxX270xX1bxX3xX170xX66xX274xX3xXexX8dxXdxX1exX64xX3xX3axX27dxX1bxX1cxX69xX3xX170xX10dxX177xX3x147c7xX9cxX1d6xX67xX67xX67xX3xXcxX1xX10xX2bxX3xX3axXdxX30xX64xX3xXexX8dxX6xX3xX3fxX6xX1bxX3xX3axX270xX64xX69xX3xX7xX6xX64xX3xXc1xX1xXdxX3xX55xX20axX3xX25xX286xXexX3xX3axX3bxX25xX3xX4xX6dxXe3xXdxX69xX3xX4xX3bxX4xX3xX1bxX1cxX1xXdxX3xXbxX1xX40xX25xX3xX3axXbfxX3xXexX118xX3xXexX1c6xXbxX3xX1a6xX64xX19xX1bxX1cxX3xX7xX33xX3xX5xX6xX1bxX3xX3ax135bfxX3xX3axX3bxX1bxX1xX3xX3fxX40xX4xX3xX7bxX1bxX3xXexXdxX30xX1bxX67xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2bxX55xXc6xXaxX12xXcxX64xXc6xX3xX1bxX1xXdxX15bxX1bxX69xX3xX5xX33xX25xX3xX2fxXdxX1exX4xX3xX2fxXe3xXdxX3xX4xX94xX3xX96xX64xX6xX1bxX3xX3axXdxX30xX64xX3xXexX8dxX6xX69xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX7xX21xX3xX13xXdxX25xX3xXcxX28xX3xX2axX2bxX1bxX1cxX3xXc1xX1xXa2xX1bxX1cxX3xXexX1x11b75xX6xX3xX1bxX1xX1c6xX1bxX3xX2fxX33xX3xX4xX1xX2bxX3xX8dx16945xX1bxX1cxX3xX4xX1xe14exX3xXexX1xX6xX25xX3xX1cxXdxX6xX3xX170xX3xX2fxX3bxX1bxX3xX4xX1xX2bxX3xX2fxX64xXdxX67xX3xX2axX174xXdxX3xXc1xX1xX6xXdxX3xXexX8dxX15bxX1bxX3xXexX8dxX3bxXdxX3xX1bxX1cxX6dxX6exX4xX3xX2fxXe3xXdxX3xX5xX174xXdxX3xXc1xX1xX6xXdxX3xX4xX8axX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX2bxX1bxX3xX3fxX40xX4xX3xXexX1xX6xX25xX3xX1cxXdxX6xX3xX7xX3bxXexX3xXbxX1xX40xXexX3xX4x11f30xX1bxX1cxX3xX13xXdxX25xX3xXcxX28xX3xX2axX2bxX1bxX1cxX3xX2fxXe3xXdxX3xX4xX94xX3xX96xX64xX6xX1bxX3xX3axXdxX30xX64xX3xXexX8dxX6xX67xX3xXcxX1xX10xX2bxX3xX1xX27dxX3xX7xX94xX3xX2fxX118xX3xX3bxX1bxX69xX3xXexX8dxX2bxX1bxX1cxX3xX7xX19xX3xXexX6xX1bxX1cxX3xX2fxX1c6xXexX3xXexX1xX64xX3xX1cxXdxX224xX3xXexX40xXdxX3xX1xXdxX1exX1bxX3xXexX8dxX6dxX174xX1bxX1cxX69xX3xXexX8dxX15bxX1bxX3xX1bxX1cxX6dxX174xXdxX3xX13xXdxX25xX3xXcxX28xX3xX2axX2bxX1bxX1cxX3xX4xX86xX3xX10exX66xX3xXexX8dxXdxX1exX64xX3xX3axX27dxX1bxX1cxX69xX3xXexX16dxXdxX3xX1a6xX3bxX4xX1xX3xX4xX86xX3xXexX8dxX15bxX1bxX3xX17fxX177xX10exX3xXexX8dxXdxX1exX64xX3xX3axX27dxX1bxX1cxX69xX3xX2xX67xX170xX10dxX177xX3xX2f1xX9cxX1d6xX67xX3xXcxX40xXdxX3xX4xX94xX3xX96xX64xX6xX1bxX3xX3axXdxX30xX64xX3xXexX8dxX6xX69xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX7xX21xX3xX13xXdxX25xX3xXcxX28xX3xX2axX2bxX1bxX1cxX3xX4xX1xX2bxX3xX3fxXdxXc7xXexX3xX7xX19xX3xXexXdxX30xX1bxX3xX10exX66xX3xXexX8dxXdxX1exX64xX3xX3axX27dxX1bxX1cxX3xX3fxXcbxX3xXexX1xX64xX3xX1cxXdxX224xX3xX5xX33xX3xXexXdxX30xX1bxX3xX4xX3bxXexX3xX7xX15bxX3xX3fxXdxX34exX64xX3xX55xXdx10e54xX1bxX3xXexX40xXdxX3x12ea6xX1bxX3xf2cbxXdxX6xX1bxX1cxX3xX2fxX33xX3xXexXdxX30xX1bxX3xX4xX3bxXexX3xX7xX15bxX3xX1xX3bxXexX3xXexX40xXdxX3xXexXdxX1exX4xX3xX4xX6dxXe3xXdxX67xX3xX60xf0f7xX1bxX3xX7xX19xX3xXexXdxX30xX1bxX3xXexX8dxX2bxX1bxX1cxX3xXexX16dxXdxX3xX1a6xX3bxX4xX1xX3xX5xX33xX3xXexXdxX30xX1bxX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xXexX2bxX3bxX1bxX3xX25xX64xX6xX3xX4xX1xX64xX1bxX1cxX3xX4xX6dxX3xX25xX33xX3xXa2xX1bxX1cxX3xX2axX2bxX1bxX1cxX3xX4xX1xX64xdf6dxX1bxX3xX3fxXcbxX3xXexX8dx160f6xX67xX3xXcxX64xXc6xX3xX1bxX1xXdxX15bxX1bxX69xX3xX96xX64xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1xXf7xX1bxX1cxX3xX4xXf7xX3xX4xX94xX3xX96xX64xX6xX1bxX3xX3axXdxX30xX64xX3xXexX8dxX6xX3xX3axXbfxX3xXexX1xX64xX3xXexX1xX1c6xXbxX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xdfb4xXc6xX69xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX7xX21xX3xX13xXdxX25xX3xXcxX28xX3xX2axX2bxX1bxX1cxX3xX3axXbfxX3xXexX1xX6xX25xX3xX1cxXdxX6xX3xX3axX3bxX1bxX1xX3xX3fxX33xXdxX3xX7bxX1bxX3xXexXdxX30xX1bxX67xX3xX7exX6xXdxX3xXcxX8dxX1d3xX25xX3xX5exX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX9dxXf7xX4xX0xX43xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Vụ án “mổ bướu, liệt chân”

Vụ án “mổ bướu, liệt chân”
2013-09-08 14:16:20

(TNO) - Từng là chủ doanh nghiệp, có nhà mặt tiền, giờ đây sau 8 năm đi 'mổ bướu', ông Nguyễn Văn Nghệ không những đã liệt mất đôi chân mà hành trình chạy chữa cũng ngốn luôn...

Bị bắt liên tục vẫn lọt lệnh truy nã

Bị bắt liên tục vẫn lọt lệnh truy nã
2013-09-08 14:15:14

(TNO) - Ngày 6.9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ (PC44) đã hoàn tất kết luận điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Tấn Tài (ngụ...

Bắt ma túy, phát hiện lò sản xuất súng

Bắt ma túy, phát hiện lò sản xuất súng
2013-09-07 13:51:16

(TNO) - Hôm qua 6.9, Công an Q.7 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lê Quốc Anh (32 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh), Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, tạm trú Q.8), Diệp Phan Thanh Tuấn (34 tuổi,...

Quyết tâm giữ bình yên địa bàn

Quyết tâm giữ bình yên địa bàn
2013-09-06 11:58:51

(QT) - Là địa bàn trung tâm của thành phố Đông Hà (Quảng Trị), phường 1 là nơi tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các trung tâm thương mại... nên tình hình an ninh trật...

Đoạt mạng người chỉ vì câu trêu chọc

Đoạt mạng người chỉ vì câu trêu chọc
2013-09-05 07:20:21

(SGGPO).- Ngày 4-9, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Tỉnh lộ 10, đoạn giáp ranh hai phường Bình Trị Đông và An Lạc (Bình Tân, TPHCM). Nạn nhân là Huỳnh Anh Tuấn (27 tuổi,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết