Cập nhật: 19/01/2016 07:04 GMT+7
a94bxdf76x12f9axcfa3x161bexdfb3xf23axae6cx10216xX7xd1f5x122b8x148b6xb400xc2cexd71cxX5x13a24xXax137c9xb08fxc7f8xX3xX4xX1x14865xX3x14b25xb900x14bb1xX3xdb8fxe483xXexX3xX4xcb17xX4xX3xX1ex11581xX3x157ddx14e2exXdxX3x100caxX3xXexX1cx1525cxXdxX3x15858xX1xb0b4xX34xX3xX2x15852xX3xX34x111fdxX1axX3xXex1203exX0x15497xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb207xX10xX6x158fbxXaxX12xXcxXcx12d2dxX3x14852xX3xc936xX6xX1cxX3x10f7dxX1xXdxX3xX55xcdfbxX3xX55x12aebxX3xX1exX27xX3xXcxdbdfxX3x115a6xXdxX3xX4xX1x14a49xXdxc28axX3xX52x1433dxcc7axX3x118e5xX7cxX3x127b1x13a0cxX34xX29xX3xX5xaf56xefbexX3xX1exX3dxX34xX29xX3xX62xX10xX7dxX3xX1ex16017xXexX3xX1axXdx1526bxX34xX29xX79xX3xXex10633xX23xXdxX3xX4xX1xb6bdxX34xX3xXexX6xX89xX3xX1exX27xX3xXcxX70xX3xX1exd70axX3xXexXa0xX7dxX34xX29xX3xXa0xbb02xX89xX3xX1axbf7dxX6xX3xX34xX1xX1bxX34xX29xX3xX1axX6xX89xX3xXexX1xX6xX89xX3xX1exX27xX3xXcxX70xX3xX72xf99cxX3xXex15166xX3xX4x15ff1xXdxX3xXexXa0xX23xXdxX3xX72xX1bx10a85xX4xX3xX7fxX7cxX3xX4xX1x11bf6xX89xX3xXexX1xX7dxX2axXexX70xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX1axX6xXa0xX29xXdxX34xf17ex148aaxXbx15621xX3xX6xX1cxXexX7dxXaxX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2cexX7dxX55xX89xXaxX12xX0xXdxX1axX29xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxd151xXdxX55xXexX1xX113xX3x1262cxX2xX2xXbxX116xde42xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX113xX3xX2dxX2x12c8dxXbxX116xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX131xX95xX3xX4xX2axX7dxX3xX4xX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3x153bfxX1bxX77xX34xX29xX3x1579cxX34xX1xX3xX52xX7cxX7dxX3xaf88xXexXa0xX2axXdxe60fxX3xX7fxX7cxX3x14cd3xX29xX1cxX89xc6c9xX34xX3xXcxX88xX34xX3xX82xX83xX34xX29xX3xXexXf2xXdxX3xXbxX1xXdx11042xX34xX3xXex1599bxX6xX3xX5cxX3xcd63xX34xX1xX113xX3xX82x14f3ex10fc1xX3xXcxX52xX17axX18cxX52xXaxX3xX143xXdxX55xXexX1xX9xXaxX14axX2xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXax1425fx109fbxX14axXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX43xX43xX7xXexX6xXexXdxX4xX70xX34xX10xX143xX70xXexX1cxX7dxXdxXexXa0xX10xX70xX7fxX34xX43xXexXexX7dxX43xXdxX43xX7xX2xX114xX3axX15bxX43xX114xX15bxX2xX14axX43xX15bxX2xX43xX2xX3axX43xX114xX15bxX2xX14axX15bxX2xX2xX3axX5cxX1exX6xXexX5cxX4xX7dxX5cxX2xX2dxX1d0x1184dxX2xX15bxX1d0xX2dxX14axX14axX70xc66axXbxX29xXaxX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX7dxX55xX89xXaxX12xX131xX95xX3xX4xX2axX7dxX3xX4xX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX174xX1bxX77xX34xX29xX3xX17axX34xX1xX3xX52xX7cxX7dxX3xX182xXexXa0xX2axXdxX187xX3xX7fxX7cxX3xX18cxX29xX1cxX89xX190xX34xX3xXcxX88xX34xX3xX82xX83xX34xX29xX3xXexXf2xXdxX3xXbxX1xXdxX1a3xX34xX3xXexX1a7xX6xX3xX5cxX3xX1acxX34xX1xX113xX3xX82xX1b2xX1b3xX3xXcxX52xX17axX18cxX52xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexXa0xX12xX0xX43xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX7dxX55xX89xXaxX12xX18cxX29xX7cxX89xX3xX2xX3axX5cxX2xX79xX3xXcxX17axX18cxX82xX3xXexd9c1xX34xX1xX3x1174cxX1x13765xX3xX1b3xX1a3xX34xX3xX1axXe0xX3xXbxX1xXdxX1a3xX34xX3xXexX1a7xX6xX3xX5xX1bxX1cxX3xX72xb214xX34xX29xX3xXexXf2xXdxX3xX116xXdaxX3xX5exX1cx1625bxXdxX3xX131xXf2xX4xX79xX3xX1xX1cxX89xX9axX34xX3xX5exX77xX34xX3xX52xX1a7xX6xX3xX116xX27xXexX3xX116xb06fxX3xX7fxX67xX3xX2axX34xX3xX1exX27xX3xX29xX2axXdxX3xX2dxX3xXexX1cxX31xXdxX3xX1exX95xX3xX1exX1fxXexX3xX4xX23xX4xX3xX79xX3xXexXa0xX23xXdxX3xXexXa0xX7dxX34xX29xX3xXa0xXbdxX89xX3xX1axXc1xX6xX3xX72xf5e0xX3xX72xX1a7xXdxX3xXexXdx12d81xX34xX3xX4xX1xX1cxX301xX4xX3xX2xX3xXexX2e3xX3xX72x15276xX34xX29xX70xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX7dxX55xX89xXaxX12xX52xX301xXdxX3xX72xX377xX34xX29xX3xX116xX27xXexX3xX116xX329xX3xX72xXdaxX3xXexX1cxX89xX1a3xX34xX3xXbxX1xXf2xXexX3xX1exX95xX3xX4xX2axX7dxX3xX4xX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX7fxX67xX3xX1exX1fxXexX3xX4xX23xX4xX3xX34xX7cxX89xX3xX5xX7cxX3xX174xX1bxX77xX34xX29xX3xX17axX34xX1xX3xX52xX7cxX7dxX3xX182xX114xX15bxX3xXexX1cxX31xXdxX187xX3xX2xX3axX3xX34xX3dxX1axX3xXexX41xX3xX7fxX368xX3xXexX301xXdxX3xX1exX1fxXexX3xX4xX23xX4xX3xX34xX1xae4axX1axX3xX4xX1xXdx13d23xX1axX3xX72xX7dxXf2xXexX3xXexX7cxXdxX3xX7x1274axX34xX70xX3x128e5xX377xX34xX29xX3xXbxX1xXf2xX1axX3xX29xXdxX2e9xXbxX3xX7xe733xX4xX3xX4xX1xX7dxX3xX52xX7cxX7dxX3xX5xX7cxX3xX1exX95xX3xX4xX2axX7dxX3xX18cxX29xX1cxX89xX190xX34xX3xXcxX88xX34xX3xX82xX83xX34xX29xX3xX182xX2xX14axX3xXexX1cxX31xXdxX79xX3xX4xX41xX34xX29xX3xX34xX29xX67xX3xX116xXdaxX3xX5exX1cxX30exXdxX3xX131xXf2xX4xX187xX3xX34xX1xX36xX34xX3xX2axX34xX3xX1d1xX3xX34xX3dxX1axX3xXexX41xX70xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX7dxX55xX89xXaxX12xXcxXf2xXdxX3xXbxX1xXdxX1a3xX34xX3xX116xX329xX79xX3xX52xX7cxX7dxX3xX62xX1xX6xXdxX3xX34xX1xX36xX34xX3xX7xX2axX34xX29xX3xX14axX5cxX3axX5cxX114xX15bxX2xX1d0xX79xX3xX52xX7cxX7dxX3xX72xXdaxX3xX5xXdxX1a3xX34xX3xX5xXf2xX4xX3xX72xX360xX3xXa0xX18xX3xX82xX83xX34xX29xX3xX55xX67xX3xX4xX1xX2axX1cxX3xX52xX70xX13xX70xX18cxX70xXcxX70xX3xX182xX2dxX3xXexX1cxX31xXdxX79xX3xXe0xX3xX4xX41xX34xX29xX3xX116xXdaxX187xX3xX72xXdxX3xX4xX1xX77xXdxX70xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX7dxX55xX89xXaxX12xX52xX7cxX7dxX3xXexXa0xXddxX4xX3xXexXdxX408xXbxX3xX1exX1fxXexX3xX4xX23xX4xX79xX3xX5xX88xX89xX3xX1exX3dxX34xX29xX3xX55xXc1xX34xX1xX3xX1exX95xXexX3xX1axXdxX9axX34xX29xX3xX7fxX7cxX3xX55xX41xX34xX29xX3xX55xXa6xX89xX3xXexXa0xX23xXdxX3xXexX6xX89xX3xX4xX1xX2axX1cxX3xXcxX70xX79xX3xX4xX1a7xX34xX3xX82xX83xX34xX29xX3xX4xX83xX34xX29xX3xXexX1xX6xX1axX3xX29xXdxX6xX3xXexXa0xX23xXdxX3xX4xX1xXa6xX34xX3xX4xX1xX2axX1cxX3xX1exX27xX3xX34xX7cxX89xX3xXa0xX377xXdxX3xX72xX1bxX6xX3xXcxX70xX3xX7fxX7cxX7dxX3xX1axX301xXexX3xX72xX2axX1axX3xX1axXc1xX6xX3xX72xX360xX3xX29xXdxX88xX1cxX70xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX7dxX55xX89xXaxX12xX5exX6xX1cxX3xX72xX23xX79xX3xX52xX7cxX7dxX3xX55xX41xX34xX29xX3xX72xXdxX9axX34xX3xXexX1xX7dxXf2xXdxX3xX29x11cd9xXdxX3xX7fxX7cxX3xX34xX1xX1fxX34xX3xXexXdxX34xX3xX4xX1xX7dxX3xX4xX1xX95xX3xX18cxX70xXcxX70xX13xX70xX174xX70xX3xX182xX1ax1270dxX3xX1exX27xX3xXcxX70xX187xX3xX89xX1a3xX1cxX3xX4xc0eexX1cxX3xX4xX1xX95xX3xX174xX70xX3xX72xX1bxX6xX3xX2xX3xXexX2e3xX3xX72xX377xX34xX29xX3xXexX1xb0e6xX3xX1ax11c19xXdxX3xX4xX1xX7dxX3xXexX1xX415xX3xX1exX27xX3xXcxX70xX3xX7fxX368xX70xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX7dxX55xX89xXaxX12xX18cxX1xX36xX34xX3xX72xX1bxXeaxX4xX3xXexX1x11ccaxX34xX29xX3xXexXdxX34xX3xXexX30exX34xX29xX3xXexXdxX368xX34xX3xX4xX18xX6xX3xX52xX7cxX7dxX79xX3xX4xX1xX95xX3xX174xX70xX3xX72xXdaxX3xX1exX2axX7dxX3xXexXa0xX635xX34xX1xX3xX4xX77xX3xd865xX1cxX6xX34xX3xX4xX1xX429xX4xX3xX34xX3dxX34xX29xX70xX3xXcxX1cxX89xX3xX34xX1xXdxX1a3xX34xX79xX3xX72xX61bxX1cxX3xX29xXdxab85xX3xX4xX1xXdxX368xX1cxX3xX4xX41xX34xX29xX3xX34xX29xX7cxX89xX79xX3xX29xXdxX6xX3xX72xX635xX34xX1xX3xX4xX1xX95xX3xX1exX88xXexX3xX34xX29xX6c0xX3xX62xX1xXdxX3xX1exX27xX3xXcxX70xX3xX72xXdaxX3xXexXddxX3xXexX635xX1axX3xX7fxX368xX3xX34xX1xX7cxX70xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX7dxX55xX89xXaxX12xX419xX1bxXeaxX4xX3xX1exXdxX408xXexX79xX3xX5xXeaxXdxX3xX55xX67xX34xX29xX3xX7xX77xX3xX1xXe0xX3xX4xX18xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX62xX14xX3xX1exX1fxXexX3xX4xX23xX4xX79xX3xX4xX1xX2axX1cxX3xXcxX70xX3xX72xXdaxX3xXexXddxX3xXexX1xX2axX7dxX3xX72xX1bxXeaxX4xX3xXexXa0xX23xXdxX3xX7fxX7cxX3xXexX635xX1axX3xX72xX1bxX6c0xX34xX29xX3xX4xX1xXf2xX89xX3xX7fxX368xX3xX34xX1xX7cxX70xX3xe1ebxX301xXexX3xX34xX29xX7cxX89xX3xX7xX6xX1cxX3xX72xX23xX79xX3xd5ffxX66dxX34xX29xX3xX6xX34xX3xX1xX1cxX89xX9axX34xX3xX5exX77xX34xX3xX52xX1a7xX6xX3xX72xXdaxX3xX1exX1fxXexX3xX4xX415xX3xX52xX7cxX7dxX3xX7fxX7cxX3xX82xX83xX34xX29xX70xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX1axX6xXa0xX29xXdxX34xX113xX114xXbxX116xX3xX6xX1cxXexX7dxXaxX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX7dxX55xX89xXaxX12xX0xXdxX1axX29xX3xX6xX5xXexX9xXax15b5fxXbdxX89xX3xX1axXc1xX6xX3xX34xX77xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1exX95xX3xX4xX2axX7dxX3xX1exX1fxXexX3xXexXa0xX23xXdxX3xX1exX27xX3xXcxX70xXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX43xX43xX7xXexX6xXexXdxX4xX70xX34xX10xX143xX70xXexX1cxX7dxXdxXexXa0xX10xX70xX7fxX34xX43xXexXexX7dxX43xXdxX43xX7xX14axX114xX14axX43xX114xX15bxX2xX14axX43xX15bxX2xX43xX2xX3axX43xX55xX6xX1axX5cxX1axXdxX6xX5cxX34xX7dxXdxX5cxXexX1xX6xX7dxX5cxX1exXdxX5cxX1exX6xXexX5cxX4xX7dxX4xX5cxX2xX2dxX1d0xX221xX2xX15bxX2dxfd46xX2dxX2dxX70xX229xXbxX29xXaxX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX7dxX55xX89xXaxX12xX800xXbdxX89xX3xX1axXc1xX6xX3xX34xX77xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1exX95xX3xX4xX2axX7dxX3xX1exX1fxXexX3xXexXa0xX23xXdxX3xX1exX27xX3xXcxX70xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexXa0xX12xX0xX43xXexX6xX1exX5xX10xX12xX82xX1b2xX1b3xX3xXcxX52xX17axX18cxX52


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

5 năm, gần 10.000 trẻ em bị xâm hại

5 năm, gần 10.000 trẻ em bị xâm hại
2016-01-18 07:48:11

TT - Đó là con số vừa được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm năm thực hiện chương trình mục tiêu bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.

Gõ cửa xe ôtô, cướp tài sản táo tợn

Gõ cửa xe ôtô, cướp tài sản táo tợn
2016-01-17 14:44:24

(QT) -Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15/1/2016, tại đường Bà Triệu, khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Bắt đối tượng mua bán 137 kg pháo nổ

Bắt đối tượng mua bán 137 kg pháo nổ
2016-01-17 10:43:35

(QT) - Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thị Lệ (SN 1967) trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi buôn bán hàng cấm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết