Cập nhật: 11/01/2023 13:15 GMT+7
254dx81bfx6953x611exb1dfx4191x9dd9x30f7x956fxX7xb3baxa098x3047xa2d7x6f5cx56daxX5x74ccxXaxc588x90ffxa41bx2f8bx671fxc6cdxX3xX13xa1a8xX6xb296xX3x8251x2bf8xX3xX4xX1x93a7xX16xX17xX3xXex4efcxX3x298axbffcxX16xX17xX3xX4xX1xX14xX6xX3x41caxc508xX3xX16xX17x936bx5cd0xa0cexX16xX3xX16xX1x33aexX16xX0x3005xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xbe95xXaxX12xc60ex806fxX16xX17xX3xX16xX6xX3axX3xX2xX2xX43xX2x5b7dxX3x410axX16xX17xX3xX13xX23xX3xX1ex4171xX16xX3xbe35xX34xX6xXdxX65xX3x35ffxX1x643exX3xXex38b8xX4xX1xX3x27dfx557ax7d36x9107xX3x9752x6b59xX3xX13x9765xX4xX65xX3xX1xX39xX3ax6f33xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX6xX3xX4xX1xX2bxX3x783exXdx2870xXexX65xX3xXexX34xX3bxX16xX3x46f8xX7dxX6xX3xXa2xb8b6xX16xX3xX2axb6bexX6xX3xX86x5b69xX3axX3xX34xX6xX3xX2ax5442xX3xX2axXdxX91xX4xX3xXadxX67xXdxX3xX2axX1fxX3xX4xX1xX23xX16xX17xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX17xX3xX4xX1xX14xX6xX3xX34xX35xX3xX16xX17xX39xX3axX3bxX16xX3xX16xX1xX40xX16xc42dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX2bxX55xX3axXaxX12xX0xXdx8f23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX16xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXax28eaxXdxX55xXexX1xX1cxX3xa16dx7803xX12axXbxX86x9d7cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1cxX3xbfdfx586dxX138xXbxX86xX12exXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX43xX43xX4xXf0xXa2xX6xX2bx30edxX39xX6xX16xX17xXexX34xXdxXf0xX2axX16xX43xX55xX10xX7x9b5exXexX2bxXbxX43xX16xX10xX122xX7xX43x8530xa51dxX12axX165xX43xX2xX12axX139xX55xX166xX2xX166xX165x7dbbxX2xX12axXexX138xX129xX129xX5x65b0x87a5xX7xX6xX16xX17xXf0xa740xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX6xX1cxX3xX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX16xX17xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX17xX3xX4xX1xX14xX6xX3xX34xX35xX3xX16xX17xX39xX3axX3bxX16xX3xX16xX1xX40xX16xXaxX3xX122xXdxX55xXexX1xX9xXaxX129xX12axX12axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX138xX139xX138xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX2bxX16xXaxX12xX83xX17xX14xa94cxXdxX3xXexX1xX40xX16xX3xXadxX6xX39xX3xXa2xX39xX23xX16xX3xXexX34xX14xX15xX4xX3xX4xX59xXdxX3xX4xX1xXa4xXexX3xX4xX7axX6xX3xXadxX67xXdxX3xX2axX1fxX3xX4xX1xX23xX16xX17xX3xXexX34x8cccxX3xX17bxX3x27c9xX16xX1xX1cxX3xX78xXf0xX58xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX2bxX55xX3axXaxX12xXcxX34xX14xX15xX4xX3xXadxX1axX65xX3xX2axXb2xX2bxX3xX15bxX1xX2bxXbaxX16xX17xX3xX2xX138xX3xX17xXdxX1f2xX3xX1xX67xX108xX3xX14cxX39xX6xX3xX2xX12axX43xX2xX65xX3xX16xX17xX14xX1f2xXdxX3xX55xX40xX16xX3xXadxXdxX3xX5xXb2xX108xX3xX34x65b2xX3axX3xXexX1x9489xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xXdxX91xX16xX3xX2axX1fxX3xX4xX1xX23xX16xX17xX3xX6xX16xX1xX3xX13xX23xX3xX1exX6fxX16xX3xXcxXf0xX3x8e80xX165xX172xX3xXexX39x91afxXdx2fa7xX3xX2axXb2xX3xX4xX1xX7dxX3xX13xX23xX3xXcxX1xX7dxX3xX78xXf0xX3xX2aaxX165xX12axX3xXexX39xX2b0xXdxX2b2xX65xX3xX4xaa41xX16xX17xX3xXexX34xX8axX3xXex854cxXdxX3xXexX1xX67xX16xX3xX13xX8axX4xX3xXcxX1xX14xX1fxX16xX17xX65xX3xX86xX87xX3xX13xX8axX4xX65xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX17xX3xXexX2daxXdxX3xX34xX282xX3axXf0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX2bxX55xX3axXaxX12xX72xX1xXdxX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xXdxX91xX16xX3xX2axXc1xX3xX2axXdxX91xX4xX65xX3xX6xX16xX1xX3xXcxXf0xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX17xX3xXexX34xX2bxX16xX17xX3xXexX14xX3xXexX1xXa4xX3xXexX34xX10xX2bxX3xX4xX2b0xX3xXexX34xX3bxX16xX3xX4xX40xX3axX65xX3xX4x9710xX16xX3xX4xX1xX7dxX3xX78xXf0xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX17xX3xX2axX15xXdxX3xX16xX1xXdx8d81xX39xX3xX2axXa4xXexX3xXa2x7316xX108xX3xXexad65xX108xX3x8164xX3xX2axX2d1xX16xX17xX3xX4xX2b0xXf0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX2bxX55xX3axXaxX12xX13xXdxX91xX16xX65xX3xX4x2e1exX3xX14cxX39xX6xX16xX3xX4xX1x7403xX4xX3xX16xX6fxX16xX17xX3xXadxX87xX3xX4xX1axX3xX108x7266xXexX3xXexX2daxXdxX3xX1xXdxX91xX16xX3xXexX34xX14xX1f2xX16xX17xX65xX3xXexXdxXa4xX16xX3xX1xXb2xX16xX1xX3xX15bxX1xX59xX108xX3xX16xX17xX1xXdxX91xX108xX3xXexX28xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX16xX2daxX16xX3xX16xX1xX40xX16xXf0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX2bxX55xX3axXaxX12x5df3xX14xX1fxX4xX3xXa2xXdxXa4xXexX65xX3xX6xX16xX1xX3xXcxXf0xX3xX2axXb2xX3xX4xX1xX7dxX3xX78xXf0xX3xX4xX1axX3xX108x86c7xXexX3xX16xX17xX14xX1f2xXdxX3xX4xX2bxX16xX3xX2xX3xXexX39xX2b0xXdxX3xX2axXb2xX3xXadxX6xX16xX17xX3xX7x8d24xX16xX17xX3xX4xX2d1xX16xX17xX3xX16xX1xXb2xX3xX2axX15xXdxX3xXa2xX457xX3xX108x9063xX3xX6xX16xX1xX3xXcxXf0xX3xX41axX7dxX6xX3xXadxXdxae91xX108xX3xX165xX3xX16xX2daxX16xX3xX16xX1xX40xX16xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX17xX3xX4xX59xX4xX1xX3xX16xX1xXb2xX3xX34xXdxX3bxX16xX17xX3xX15bxX1xX2bxXbaxX16xX17xX3xX2axXb2xXdxX3xX15bxX108xXf0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX2bxX55xX3axXaxX12xXcxX34xX14xX15xX4xX3xX15bxX1xXdxX3xX86xXbaxX3axX3xX34xX6xX3xX2axXc1xX3xX2axXdxX91xX4xX65xX3xX6xX16xX1xX3xXcxXf0xX3xXexX1xX14xX1f2xX16xX17xX3xX86xX39xX3axX3bxX16xX3xX7xX28xX3xX55xXc1xX16xX17xX3xXexX1xX39xX457xX4xX3xXadxXdxX37axX39xX3xXexX34xX7dxX3xXa2xX91xX16xX1xX3xXexX40xX108xX3xXexX1xX382xX16xXf0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx38a4xX39xXexX1xX2bxX34xXaxX12xX78xX67xX16xX17xX3xX58xX6xX16xX17xX0xX43xXbxX12

Công Sang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bắt nam thanh niên cùng 30 kg pháo lậu

Bắt nam thanh niên cùng 30 kg pháo lậu
2023-01-04 16:17:00

QTO - Chiều nay 4/1, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đakrông cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng cùng tang vật pháo lậu cho Công an huyện...

Vợ chồng cùng lãnh án tù vì hủy hoại rừng

Vợ chồng cùng lãnh án tù vì hủy hoại rừng
2022-12-28 11:58:00

QTO - Hôm nay 28/12, tại hội trường UBND xã Hướng Lộc, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Hủy hoại rừng” đối với 2 bị cáo...

Bắt vụ vận chuyển 9 kg pháo nổ

Bắt vụ vận chuyển 9 kg pháo nổ
2022-12-23 14:18:00

QTO - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, hôm nay 23/12, đơn vị phối hợp bắt vụ vận chuyển pháo nổ trên Quốc lộ 9.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết