Cập nhật: 05/12/2022 09:18 GMT+7
3b73x62cex87c3x444dx6f6bxb526x83e6x941dx521cxX7x6c60x989dxaf18x4357x5f5dx64f5xX5x9f9axXax477cxX0xX7xXexa13ax5362xb229xbb99xX12x9e87x500ex744axX18xX19xX3xX1bx9cecxX6xa68dxX3xbe60xX19xX1cx4dc2xXdxX3x4881x8e88xX18xX3x980exX18xX19xX3x433ex6527xX3xX2cxXdx5d7fxX18xX3xX19xXdxb0d9xXexX3xXex8f78xX3xaf22xX17xX18xX19xX0x5e75xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xb74dxXaxX12x93dex415dxX18xX19xX3xX18xX6x4823xX3x832dxX49xX2x8d76xbfbexX3xX30xX18xX19xX3xX1bx6b34xX3xb89ax9226xX18xX3x8125xX6xX3x7cd0xX6xXdxX74xX3x5f5cxX1x741cxX3xXexX35xX4xX1xX3x66f0x7360xX26x8a5cxX3x8e65x8397xX3xX1bx95b5xX4xX3x9d26xX1x5290xX6exX39xX18xX3xX1bxX1cxX1dxX18xX19xX3xX1bxX22xX6xbbcdxX3xX97xX68xX4xX3xX18xX1xX3exX18xX3xXexX1xX30xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX16x4cbfxX18xX3xX2cxX35xX6xX3xX34xX2dxX18xX3xX44x7ceexX6xX3xX4xX22xX3x47c1xb92bxXexX3xX18xX19xX1cxX29xXdxX3xX2cxX2dxX18xX3xX30xX18xX19xX3xXexX42xX3xX44xX17xX18xX19xX3xX64xX17xX3xX2cxXdxX39xX18xX3xX19xXdxX3exXex49e6xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX64xX6exXaxX12xX0xXdxXd7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX89xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXax691exXdxX64xXexX1xX24xX3xaccax562exX137xXbxX97xc296xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3x78dfx495bxX137xXbxX97xX13bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX49xX49xX4xXfdxX34xX6xX17x6b91xXa0xX6xX18xX19xXexX16xXdxXfdxX44xX18xX49xX64xX10xX7x4d97xXexX17xXbxX49xX18xX10xX12fxX7xX49xX73xX73xc2dexa4dbxX49xX2xX137xX146xX64xX2xX137xX175xX73xX137x7d93xX73xXexX146xX136xX2xX2xX5xX2x72adxX5xX6xXdxXfdx5f8cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX19xX3xX1bxX22xX6xX24xX3xX26xX19xX1cxX29xXdxX3xX2cxX2dxX18xX3xX30xX18xX19xX3xX34xX35xX3xX2cxXdxX39xX18xX3xX19xXdxX3exXexX3xXexX42xX3xX44xX17xX18xX19xXaxX3xX12fxXdxX64xXexX1xX9xXaxX136xX137xX137xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX145xX146xX137xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX26xX19xX1cxX29xXdxX3xXexX1x5d13xX18xX3xX2cxX6xXa0xX3xX34xXa0xX7bxX18xX3xXexX16xX1cxX1dxX4xX3xX7x958dxX3xX16xX6xX3xX2cxXdxX3xX4xX8bxX6xX3xX30xX18xX19xX3x60cfxX1xa1aexX3xX189xX3xb55exX18xX1xX24xX3xX1bxXfdxb65axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX64xX6exXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX2cxX22xX74xX3xX44xX2dxX17xX3xX168xX1xX17x9490xX18xX19xX3xX2xX145xX3xX19xXdxX29xX3xX180xX137xX3xXbxX1xX9bxXexX3xX1xX30xXd7xX3xX159xXa0xX6xX3xX174xX49xX2xX73xX74xX3xX30xX18xX19xX3xX1bxX7bxX3xX7dxX7exX18xX3xX225xX1xX227xX3xX9exX7xXdxX18xX1xX3xX18xX7exXd7xX3xX2xX175xX136xX73xXaexX74xX3xXexX16xX9bxX3xXex8745xXdxX3xXexX1xX30xX18xX3xX7dxX68xX18xX3xX84xXdxX74xX3xX97xX98xX3xX1bxX9bxX4xX3xXexX16xabc1xX3xX44x469fxX3xX18xX1xX2dxX3xX7xX6xXa0xX3xXd7xXd8xXexX3xX18xX19xX2dxX6exX3xX5xX2dxXd7xX3xX18xX1cxae61xX18xX19xX3xX16x752cxX6exXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX64xX6exXaxX12xX232xX9bxX4xX3xX18xX2dxX6exX74xX3xX30xX18xX19xX3xX225xX1xX227xX3xX34x6bf4xXexX3xX4xa4d7xX18xX3xX34xX3exXexX3xX4x907bxXa0xX3xX64xX6xX17xX3xX2cxXdxX39xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX168xX1xXdxX3xXexX6xX6exX3xX2cxX6xX18xX19xX3xX1cxX1dxXexX3xX18xXc5xX18xX3xX34xX35xX3xX2cxXdxX39xX18xX3xX19xXdxX3exXexX74xX3xXex4906xX18xX1xX3xX1xX344xX18xX1xX3xX16xX302xXexX3xX18xX19xXa0xX6exX3xX168xX35xX4xX1xXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX64xX6exXaxX12xX225xX1xX68xXexX3xX1xXdxX39xX18xX3xX44x5709xX3xX44xXdxX39xX4xX74xX3xX18xX19xX1cxX29xXdxX3xX64xX202xX18xX3xX2cxX1cxX6xX3xX30xX18xX19xX3xX225xX1xX227xX3xX2cxXdxX3xX4xX302xXbxX3xX4x7d3dxXa0xX3xX18xX1xX1cxX18xX19xX3xX18xX29exX18xX3xX18xX1xX202xX18xX3xXexX42xX3xX44xX17xX18xX19xX3xXexX16xXc5xX18xX3xX2cxX1cxX29xX18xX19xX3xX2cxa29dxX18xX3xX34xX39xX18xX1xX3xX44xXdxX39xX18xXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX64xX6exXaxX12xX67xX6xXa0xX3xX168xX1xXdxX3xX18xX1xX3exX18xX3xX2cxX1cx7a02xX4xX3xXexX1xX30xX18xX19xX3xXexXdxX18xX74xX3xX4xX1x9a49xX18xX1xX3xX159xXa0xX6exX2baxX18xX3xX2cxX35xX6xX3xXbxX1xX1cxX2d3xX18xX19xX3xX2cxX98xX3xX2cxX3c7xX18xX3xX18xX1xX2dxX3xX2cxXd8xX18xX19xX3xX44xXdxXc5xX18xX74xX3xXexX1xX7exXd7xX3xX1x4f8axXdxXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX64xX6exXaxX12x508cxX1cxX3f8xX4xX3xX34xXdxX3c7xXexX74xX3xX19xXdxX6xX3xX2cxX344xX18xX1xX3xX30xX18xX19xX3xX225xX1xX227xX3xXexX1xXa0xXd8xX4xX3xX64xXdxX39xX18xX3xX1xXd8xX3xX18xX19xX1x88cfxX17xXfdxX3xX1bxX6xXdxX3xX44xX3f8xX3xX4xX1xX7bxX18xX19xX3xX30xX18xX19xX3xX159xXa0xX6xX18xX1xX3xX18xX7exXd7xX3xX5xX2dxXd7xX3xX18xX1cxX2d3xX18xX19xX3xX16xX2d8xX6exX74xX3xX4xX22xX3xX174xX3xX18xX19xX1cxX29xXdxX3xX4xX17xX18xX74xX3xX4xX258xX3xX174xX3xX2cxX6xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2cxXd8xX3xXexXa0x514dxXdxX3xX2cxX3c7xX18xX3xXexX16xX1cxX29xX18xX19xXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX64xX6exXaxX12xXcxX16xX1cxX1dxX4xX3xX2cxX22xX74xX3xXd7xX1cxX6xX3xX5x3dc3xX3xX44xX2dxX17xX3xX18xX7exXd7xX3xX73xX137xX73xX137xX3xX168xX1xXdxX3c7xX18xX3xX4xX7exX18xX3xX18xX1xX2dxX3xX18xX29exX18xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX2b7xX3xX34xX35xX3xX1xX1cxX3xX1xX439xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXc5xXd7xX3xXexX16xae76xX18xX19xXfdxX3xX89xX1xX408xX18xX1xX3xX159xXa0xX6exX2baxX18xX3xX2cxX35xX6xX3xXbxX1xX1cxX2d3xX18xX19xX3xX4x853fxX18xX19xX3xX4xX68xX4xX3xX18xX1xX2dxX3xX1xX258xX17xX3xXexX202xXd7xX3xX2cxX98xX3xX4xX1xXa0xX18xX19xX3xXexX6xX6exX3xX1x404exX3xXexX16xX3f8xX3xX19xXdxX6xX3xX2cxX344xX18xX1xX3xX30xX18xX19xX3xX225xX1xX227xX3xX64xX215xX18xX19xX3xX5xX29exXdxX3xX4xX7exX18xX3xX18xX1xX2dxX3xX2cx4166xX3xX4xX1xX10xX3xXd7xX1cxX6xX3xX4xX1xX10xX3xX18x6b46xX18xX19xXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6eedxXa0xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX1bxX1cxX2d3xX18xX19xX3xX232xX2dxXdxX0xX49xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX49xXbxX12

Hương Lài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bắt vụ vận chuyển trái phép 80 kg pháo nổ

Bắt vụ vận chuyển trái phép 80 kg pháo nổ
2022-11-30 10:07:00

QTO - Sáng nay 30/11, Thượng tá Tạ Đình Hoạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối...

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm
2022-11-30 06:29:00

QTO - Như đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ khu vực biên giới lại có chiều hướng gia tăng. Trước thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết