Cập nhật: 11/03/2010 03:18 GMT+7
e9e0x107c5x131a2x142a2x162d7x1299ex16f7ex1783ex15913xX7x10ddfx19b51x16126x136dex1923ax1483dxX5x17430xXax16790x151d6x10992x164a5x12d15xX3xXexX1x13e4axX3xX16xXdx14970xXexX3xX15xX16x148f0x15a44xXdxX3x15f91xfc73xX15xX3x155e7xX15xX16xX3xX27x11534xX4xX3xXexX1x18cb2xX15xX3x11ef1x10107xX3xX38xee03xXexX0x14b6bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xff85xXaxX12x18ed3x11925xX15x137acx14de4xXbx11db4xX10xX7xX7xeea0xX3x18d92xX3x17611x10a39xX6xX3xXexX1x11387xX15xX16xX3xX7xX6xX14xX3xX4xX68xXdxX3xX4xX1xX1exXexX3xX4xX1axX6xX3xX15xX16xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX2bxX15xX16xX3xX27x119adxX15xX16xX3xXex13db0xX15xX1xX3xX27xX30xX4xX3xXexX1xX35xX15x12e11xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXbxX1x16403x10ea0xX3xX62xX16xX14x10383x12f83xX15xX3xX55xXdxX1exXexX3xXcxea84xX28xX15xX3xX54xff13xfcfexX3xXexX14x12e1dxXdxX9dxX3xX15xX16xfeb1xX3xX55x18ca2xX15xX1xX3x19276xXb6xX15xX16xX5exX3xX27x15900xX3xX38xX39xX3xXbxX1x18e0dxX15xX16xX3x13eb9x16727x13354xXcxX3x19bc3x148bexX3xXexX5ax10a7exXexX3xXex105f1xX3xX58xXd4xX3xX1xX30xXdxX3xXdfx14ab4xX3xXcx13556xX3xX13xXdfx18576xX3xX54xXfaxXdfxX3xX2x147e8xX5exX3xXbxX1x1043axXdxX3xX1xff7bxXbxX3xXe4x112edxXdxX3xXdfxX2bxX15xX16xX3xX6xX15xX3x10292xX14xXe9xX15xX3x11bebx186dbxX15xX1xX3xXcxX35xX15xX3xX38xX3cxXexX3xX16xXdx17fc8x13c32xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXb6xX51xXacxXaxX12xX62xX16xX14xXacxXadxX15xX3xX55xXdxX1exXexX3xXcxXb6xX28xX15xX3xX38xX39xX3xX4x16764xX3xX11dxX14xX6xX15xX3xX27xXdxXe5xX14xX3xXexX5axX6xX3xX38xX3cxXexX3xX16xXdxX131xX3xX27x13942xX3xX27xXdxXe5xX14xX3xXexX5axX6xX3xXe4xXe5xX3xX1xX28xX15xX1xX3xXe4xXdxX3x11979xX16xXdxX1exXexX3xX15xX16xX23xX24xXdx18c21xX3xXe4xX28xX3xX18cxX4xX23xX112xXbxX3xXexX28xXdxX3xX7x114c8xX15xX197xX132xX3xXcxX1xX10xXb6xX3xXa7xX30xXexX3xX4xX68xX15xX3xX38xX30xX3xX27xXdxXe5xX14xX3xXexX5axX6xX9dxX3xX4xX15dxX3xX11dxX14xX6xX15xX3xX4xX1x135c9xX4xX3xX15x12c4bxX15xX16xX3xX27xX6xX15xX16xX3xXexXdxX1exX15xX3xX1xX28xX15xX1xX3xXexX5axX14xXacxX3xX58xf5edxXexX3xXa7xX30xXexX3xX7xX10axX3xX15xX16xX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3x18ae3xX1xX68xX4xX3xX5xX28xX3xX27xX8cxX15xX16xX3xXbxX1xXa6xXa7xX3xX4xX1axX6xX3xXcxXb6xX28xX15xX3xXexX5axXb6xX15xX16xX3xXe4xXc6xX3xX68xX15xX3xX15xX28xXacxX132xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX38xX5xX10xX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX5axX16xXdxX15x1558dxXbbxXbxX58xX3xX6xX14xXexXb6xXaxX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxXa7xX16xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXax16149x16788xX264xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdx18a99xX15xX3xXexX5axX23xX24xX15xX16xX3xXe4xXc6xX3xX68xX15xX3xX38xX39xX3xXbxX1xXb6xX15xX16xX3xXex141a2xX6xX3xX7xX6xX14xX3xX200xX1xXdxX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xXdxX26fxX15xX3xX15xX16xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX2bxX15xX16xX3xX38xX39xX3xX4xX1xX1exXexX132xX3xee3axX15xX1xX243xX3xXf7xX15xX3xX62xX1xX15dxX15xXaxX3x11d1axXdxX51xXexX1xX9xXaxX105xX264xX264xXaxX3xX38xXb6xX5axX51xX10xX5axX9xXaxX2xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX243xX3fxX3fxX2c3xX2c3xX2c3xX132xXe4xX15xX10xX58xXbxX5axX10xX7xX7xX132xX15xX10xXexX3fx129c5xXdxX5xX10xX7xX3fxXe0xX14xX38x15927xX10xX4xXexX3fxX263xX122xX3fxXf7xX2xX3fx18202xXbcxX3fxX30cxX263xX3fxX51xXb6xX4xXexX1xX6xX15xX60xX38xX6xXdxX132xX301xXbxX16xXaxX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX5axX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX51xX12xX13xXdxX26fxX15xX3xXexX5axX23xX24xX15xX16xX3xXe4xXc6xX3xX68xX15xX3xX38xX39xX3xXbxX1xXb6xX15xX16xX3xXexX289xX6xX3xX7xX6xX14xX3xX200xX1xXdxX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xXdxX26fxX15xX3xX58xX68xX4xX3xX15xX16xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX2bxX15xX16xX132xX3xX2b5xX15xX1xX243xX3xXf7xX15xX3xX62xX1xX15dxX15xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX5axX12xX0xX3fxXexX6xX38xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXb6xX51xXacxXaxX12xXcxX1xX10xXb6xX3xX4xX15dxX3xX11dxX14xX6xX15xX3xX27xXdxXe5xX14xX3xXexX5axX6xX9dxX3xX4xX1xXdxXe5xX14xX3xX15xX16xX28xXacxX3xXbbxX105xX3fxXbbxX9dxX3xX15xX16xX23xX24xXdxX3xX51xX35xX15xX3xXexX5axXb6xX15xX16xX3xX4xXb6xX15xX3xX1x13fa2xXa7xX3xX15xX1xX289xX3xXexXa6xXdxX3xX27xX23xX24xX15xX16xX3xX62xX16xX14xXacxXadxX15xX3x1974exX14x18d9dxX3x10b40x179ebxX15xX3xX54xXbxX1xX23xX24xX15xX16xX3xXf7xX15xX3xXcdxXa6xX4xX9dxX3xX11dxX14xXe9xX15xX3xX122xX123xX15xX1xX3xXcxX35xX15xX9dxX3xXcxXfaxX3xX13xXdfxXfexX5exX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xXdxX26fxX15xX3xX15xX1xX28xX3xX2bxX15xX16xX3xXfaxX1xXa6xXa7xX3xXcxeb40xX15xX3x10283xX6xX15xX1xX3xX54xXexX1d0xX4xX3xXe1x17781xXexX9dxX3xX105xXbcxX3xXexX14xXc0xXdxX5exX9dxX3xX4xff89xX3xX51xX445xX14xX3xX1xXdxX26fxX14xX3xX38xX445xXexX3xXexX1xX23xX24xX15xX16xX3xX5xXdxXe5xX15xX3xX38xX68xXb6xX3xX4xX2bxX15xX16xX3xX6xX15xX132xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXb6xX51xXacxXaxX12x10a59xX1xXdxX3xX4xX15dxX3xX11dxX14xX6xX15xX3xX4xX1xX1d0xX4xX3xX15xX1d4xX15xX16xX3xXbxX1xX68xX3xX4xX63xX6xX3xX15xX16xX2bxXdxX3xX15xX1xX28xX3xXexX5axX403xX15xX3xXexX1xX123xX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xXdxX26fxX15xX3xX4xX1xX1axX3xX15xX1xX28xX3xX15x10e9dxXa7xX3xX4xX1xX1exXexX3xX38xX403xX15xX3xXe4x1714bxX15xX16xX3xXa7xX68xX14xX9dxX3xXexX5axX403xX15xX3xX4xXc0xX3xX4xX462xX3xXe4xX1exXexX3xX4xX3cxXexX9dxX3xX27xX8cxX3xX27xXa6xX4xX3xXexX5axXb6xX15xX16xX3xX15xX1xX28xX3xX58xX68xXb6xX3xXexX5axX30xX15xX132xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXb6xX51xXacxXaxX12xXe1xXdxXe5xX14xX3xXexX5axX6xX3xX38xX6xX15xX3xX27xfa0bxX14xX9dxX3xX4xX15dxX3xX11dxX14xX6xX15xX3xX4xX1xX1d0xX4xX3xX15xX1d4xX15xX16xX3xX58xX68xX4xX3xX27xX39xX15xX1xX9dxX3xX2bxX15xX16xX3xX448xX6xX15xX1xX3xX5xX28xX3xX15xX16xX23xX24xXdxX3xX27xX8cxX15xX16xX3xXexX91xX15xX1xX3xX7xX10axX15xX16xX3xX38xX4e1xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXe5xX3xX38xX14xX2bxX15xX3xX38xX68xX15xX3xX16xX28xX3xX200xXdxX176xX15xX16xX132xX3xX448xXb6xX3xX15xXa6xX15xX3xX15xX1xX35xX15xX3xX27xXd4xX3xX4xX1xX1exXexX3xXex17ffcxX3xXe4xX28xXdxX3xX15xX16xX28xXacxX3xXexX5axX23xX112xX4xX3xXe4xX28xX3xXexX5bbxX15xX16xX3xX4xX462xX3xXa7xX10axXdxX3xX11dxX14xX6xX15xX3xX1xX26fxX3xX5axX445xXexX3xXbxX1xX1d0xX4xX3xXexXa6xXbxX3xX15xX403xX15xX3xX4xX2bxX15xX16xX3xXexX68xX4xX3xX27xXdxXe5xX14xX3xXexX5axX6xX3xX16x157a6xXbxX3xX200xX1xX2bxX15xX16xX3xX91xXexX3xX200xX1xX462xX3xX200xX1xX1d4xX15xX132xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXb6xX51xXacxXaxX12xX122xX4e1xX15xX16xX3xX4xX68xX4xX3xX38xXdxX26fxX15xX3xXbxX1xX68xXbxX3xX15xX16xX1xXdxX26fxXbxX3xXe4xXc6xX9dxX3xX4xX68xX4xX3xXexX5axXdxX15xX1xX3xX7xX68xXexX3xX1xX123xX15xX1xX3xX7xXedxX3xX15xX1xXe9xX15xX3xXexX1xX445xXacxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX16xX35xXacxX3xX5axX6xX3xX4xX68xXdxX3xX4xX1xX1exXexX3xX4xX1xXb6xX3xX2bxX15xX16xX3xX448xX6xX15xX1xX3xXbxX1xX1a7xXdxX3xX5xX28xX3xX15xX16xX23xX24xXdxX3xX4xX462xX3xXa7xX10axXdxX3xX11dxX14xX6xX15xX3xX1xX26fxX3xXexX1xX35xX15xX3xXexX1xXdxX1exXexX3xXe4xX112xXdxX3xX15xXa6xX15xX3xX15xX1xX35xX15xX132xX3xXe0xX6xX14xX3xX200xX1xXdxX3xXexXdxX1exX15xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX7xX28xX15xX16xX3xX5x10c35xX4xX9dxX3xX62xX16xX14xXacxXadxX15xX3xX55xXdxX1exXexX3xXcxXb6xX28xX15xX3xX5xX6e3xXexX3xXe4xX28xXb6xX3xXexX548xXa7xX3xX15xX16xX3cxXa7xX3xX4xX1axX6xX3xX4xX15dxX3xX11dxX14xX6xX15xX3xX27xXdxXe5xX14xX3xXexX5axX6xX3xX15xX403xX15xX3xX38xX39xX3xX38xX3cxXexX3xX16xXdxX131xX132xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXb6xX51xXacxXaxX12xXcxXa6xXdxX3xX4xX15dxX3xX11dxX14xX6xX15xX3xX27xXdxXe5xX14xX3xXexX5axX6xX9dxX3xXe4xX112xXdxX3xX15xX1xX131xX15xX16xX3xX4xX1xX1d0xX15xX16xX3xX4xX1d0xX3xX200xX1xX2bxX15xX16xX3xXexX1xX176xX3xX4xX1xX10axXdxX3xX4xXd4xXdxX9dxX3xXcxXb6xX28xX15xX3xX27xXd4xX3xX200xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXe9xX15xX3xXexXb6xX28xX15xX3xX38xX30xX3xX1xX28xX15xX1xX3xXe4xXdxX3xX16xXdxX1exXexX3xX2bxX15xX16xX3xX448xX6xX15xX1xX3xX27xX176xX3xX4xX23xX112xXbxX3xX27xXdxX3xX2xX3xXexX5axXdxX26fxX14xX3xX27xX8cxX15xX16xX3xXe4xX28xX3xXbbxX3xX27xXdxX26fxX15xX3xXexX1xXb6xXa6xXdxX3xX51xXdxX3xX27xX30xX15xX16xX132xX3xX62xX16xXb6xX28xXdxX3xX5axX6xX9dxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX4xX4eexX15xX16xX3xX200xX1xX6xXdxX3xX5axX6xX3xX263xX3xX27xX8cxX15xX16xX3xXbxX1xXa6xXa7xX3xXexX5axXb6xX15xX16xX3xXe4xXc6xX3xX68xX15xX3xXa7xXa6xX15xX16xX3xX15xX28xXacxX132xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXb6xX51xXacxXaxX12xX13xXdxX26fxX15xX3xXe4xXc6xX3xXe4xXdxX26fxX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexXc6xX4xX3xX27xX23xX10exX4xX3xX4xX15dxX3xX11dxX14xX6xX15xX3xX4xX1xX1d0xX4xX3xX15xX1d4xX15xX16xX3xX27xXdxXe5xX14xX3xXexX5axX6xX3xX5xX28xXa7xX3xX5ax15553xX132xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXb6xX51xXacxXaxX12xX3fexX14xX10axX4xX3xXcxX1xX3cxX15xX16xX0xX3fxXbxX12


Các tin đã đưa

Xả súng truy sát ở trung tâm Sài Gòn

Xả súng truy sát ở trung tâm Sài Gòn
2010-03-10 09:18:32

(VnExpress) - Tối 8/3, người dân ở góc Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM, náo loạn bởi hàng loạt tiếng súng xả về phía quán ăn đang có hàng chục...

Bình Định: Tù chung thân cho kẻ chém vợ dã man

Bình Định: Tù chung thân cho kẻ chém vợ dã man
2010-03-10 09:18:01

(TTO) - Ngày 9-3, tại Trung tâm văn hóa thông tin huyện Tuy Phước, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự lưu động sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Chín,...

Một hành động phá hoại sản xuất cần lên án

Một hành động phá hoại sản xuất cần lên án
2010-03-10 09:13:42

(QT) - Sáng ngày 26/2/2010, như thường lệ, anh Trần Văn Nam ở thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng (Triệu Phong, Quảng Trị) chuẩn bị lên vườn chăm bón 1,1 ha cao su 5 tuổi của...

Xe khách đâm vào nhà dân

Xe khách đâm vào nhà dân
2010-03-10 01:34:24

(QT) - Vào lúc 8h30 phút ngày 8/3/2010, tại km 789 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. ...

Vờ chuyển quà dịp 8/3 để cướp

Vờ chuyển quà dịp 8/3 để cướp
2010-03-09 10:53:45

(VnExpress) - Huấn vờ là người chuyển quà tặng cho gia đình bà Ngô Thị Ty rồi bất ngờ bịt mồm nạn nhân, cướp sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 16 triệu đồng.

Ngày kinh hoàng của thôn nữ trên ruộng ngô

Ngày kinh hoàng của thôn nữ trên ruộng ngô
2010-03-09 10:53:22

(VnExpress) - Thấy cô gái hái ngô một mình, Nguyễn Văn Bảy (19 tuổi) vờ đến gần trò chuyện, rồi bất ngờ cưỡng bức thiếu nữ 17 tuổi giữa thanh thiên bạch nhật.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết