Cập nhật:  GMT+7
fc8ax1669cx14948x10ebcx16fb8x10e1ex17cfax17fb2x11eafxX7x13b1bx16acax15be1x15e76x10287x13000xX5x132d0xXax17505x11ed7x1130ex12ba5xX3xX4xX1xXdx115b6xX15xX3x18c6dxX3xX4xX1xXdxX1ax1895axX3x15424x17235xX4x1816bxX3x1493ex167c2xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdx14c36xX15xX3xX4xX1xX1axXexX0x14545xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x19009xXaxX12xXcxXcx11dc2xX3x10faexX3x11b31x17f6cxX15x16cc6xX3xX6xX15xX3xX1xX23x14c6bx160c7xX15xX3xXcxX1x15ce1xX15xX5cxX3x15e9cx15acfxX15xX1xX3x121c6xX6xX15xX5cxX3xXexX26xX2axX3xX5cxXdx111b3xX3xX72x11b7axXdxX3xXex16235xfe26xX15xX5cxX3xXcxX1x17edbxX63xX3xX13x10c3dx14936xX15xX5cxX3x176f9xX84x14599xX15xX5cxX3x1559ax16ed2x186e5xX3xXexX23x106e1xXdxX28xX3xXex11e3axfec5xX3xXexXa0xX3xX2xX2xX28xX3xXexX1x104c0xX3xXexXa5x13e94xX15xX3xX13xX90xX3x14eeexX6xX2ax17c4dxX28xX3xX15xX5cxX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX5cx10c25xX63xX3xXa5xX6xX3x18709x14fbcxX3x17de2xX15xX3xX2axX26xX15xX5cxX3xXd1xX90xX8fxX3xXexX80xXdxX3xX2x176a9xX57x180c9x17547xX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX2axX6xXa5xX5cxXdxX15x14b52xX9bxXbx1581bxX3xX6xX23xXexX8fxXaxX12xX0xXexXa5xX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX2axX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4x137cbx1891fxXdxX2axX6xX5cxX10xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXax17c3axXdxX50xXexX1xX101xX3x1571exXe5x17814xXbxX104xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX3exX3exX7xXexX6xXexXdxX4xXe8xX15xX10xX131xXe8xXexX23xX8fxXdxXexXa5xX10xXe8xXd1xX15xX3exXexXexX8fxX3exXdxX3exX7x13292xX9bxX16fxX3exX9bxX13axX2xX9cxX3exX13axXe7xX3exX9bxX13axX3ex120c5xX9cxX25xXdx131baxXa5xXa5xX138xXe8x15629xXbxX5cxXaxX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexXa5xX12xX0xXexXa5xX12xX0xXexX50xX12xX13xXdxX64xX15xX3xXexXa5xX84x17288xX15xX5cxX3xXd1xXd2xX3xXd4xX15xX3xX2axX26xX15xX5cxX3xX57xX3x16f91xX15xX1xX101xX3xXbbxX36xX3xXcxXa5xX23xX15xX5cxX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexXa5xX12xX0xX3exXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX8fxX50xX63xXaxX12x11ea9xX5cxX90xX63xX3xX9bxX13axX57xXe7xX28xX3xXexX1xX84xX85xX15xX5cxX3xXexXd4xX3xXcxXa5x13229xX15xX3xX94xX69xX15xX3x15777xX23xXcbxX15xX28xX3xXexXa5xX84xX1dxX15xX5cxX3xX59xX5axX15xX5cxX3xX6xX15xX3xX1xX23xX63xX64xX15xX3xXcxX1xX69xX15xX5cxX3xX6dxX6exX15xX1xX3xX9ax138e9xX23x130e0xX15xX5cxX3xX1e8xX6xX2axXbexX28xX3xX4xX1xX8fxX3xX25xXdxX1axXexX3xX15xX1xX84xX3xXexXa5xX36xX15xXe8xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX8fxX50xX63xXaxX12xXcxX1xX10xX8fxX3xXexX1xX5axX15xX5cxX3xXexXdxX15xX3xX25xX6xX15xX3xX72xX1ffxX23xX28xX3xX121xX1xX8fxX22fxX15xX5cxX3xX9bxX9bxX5cxX3xX15xX5cxX90xX63xX3xX2xXe5xX57xXe7xX28xX3xX2axX2bxXexX3xX15xX1x17231xX2axX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX36xX15xX3xXexXd2xX3xXex15c8dxXbxX3xX72xXd4xX15xX1xX3xX25xX26xX4xX3xX69xX15xX3xXexXdx19010xX15xX3xXexX26xXdxX3xXexXa0xX3xX2xX2xX3xX9axXexX1xXb1xX3xXexXa5xXb5xX15xX3xX13xX90xX3xXbbxX6xX2axXbexX3xX5cx1643bxX2axX101xX3xXcxX1xX8bxX63xX3xX13xX8fxX90xX15xX5cxX3xXbbxXcbxX2axX3xX9axX9bx15034xX3xXexX23xXa0xXdxXbexX28xX3xXcxX1xX8bxX63xX3xX13xX8fxX90xX15xX5cxX3xX94xX84xX96xX15xX5cxX3xX9axX9bxX9cxX3xXexX23xXa0xXdxXbexX28xX3xX94x129adxX3xXcxXb5xX15xX3x16814xXdxX15xX1xX3xX9axX9bxX16fxX3xXexX23xXa0xXdxXbexX28xX3xX94xX312xX3xX94xX69xX15xX3xX13xX8fxX90xXdxX3xX1e8xX6xX2axX3xX9axX9bxX9cxX3xXexX23xXa0xXdxXbexX28xX3xX94xX312xX3xXcxXb5xX15xX3xX318xX6xX15xX5cxX3xX9axX9bxX9bxX3xXexX23xXa0xXdxXbexX28xX3xXbbxX36xX3xX22dxX23xX80xX4xX3xX13xfe4axX15xX5cxX3xX9axX9bxX2ecxX3xXexX23xXa0xXdxX28xX3xX4xX363xX15xX5cxX3xXexXa5xXa6xX3xXexXa0xX3xX2xX2xX28xX3xXexX1xXb1xX3xXexXa5xXb5xX15xX3xX13xX90xX3xXbbxX6xX2axXbexXe8xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX8fxX50xX63xXaxX12xXcxXa5xX8fxX15xX5cxX3xX5xXa6xX4xX3xX72xXd4xX15xX1xX3xX25xX26xX4xX28xX3xXcxX1xX8bxX63xX3xX13xX8fxX90xX15xX5cxX3xXbbxXcbxX2axX3xXd1xX90xX3xX94xX312xX3xXcxXb5xX15xX3xX318xX6xX15xX5cxX3xX104xX22fxX63xX3xXa5xX6xX3xX2axXcbxX23xX3xXexX1xX23x16146xX15xX28xX3xX7xX6xX23xX3xX72xX294xX3xX104xX5axX3xX104xXd4xXexXe8xX3xXbbxXa6xX4xX3xX15xX90xX63xX28xX3xX15xX1xX294xX2axX3xX25xX26xX15xX3xX4xX8bxX6xX3xX318xX6xX15xX5cxX3xX5xX90xX3xX94xX312xX3xXcxXb5xX15xX3xX318xXdxX15xX1xX3xXd1xX90xX3xX94xX312xX3xX94xX69xX15xX3xX13xX8fxX90xXdxX3xX1e8xX6xX2axX3xXd1xX90xX8fxX3xX4xX6xX15xX3xX15xX5cxX69xX15xX3xXexX1xX6exX3xX25xXb1xX3xXbbxXcbxX2axX3xXd1xX90xX3xX94xX84xX96xX15xX5cxX3xX9axX10xX2axX3xXa5xX23xX2bxXexX3xX4xX8bxX6xX3xXbbxXcbxX2axXbexX3xX72xX23xXa0xXdxX3xX72xXd4xX15xX1xXe8xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX8fxX50xX63xXaxX12xXcxXa5xX8fxX15xX5cxX3xX5xXa6xX4xX3xX1xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX15xX28xX3xX94xX84xX96xX15xX5cxX3xX50xX363xX15xX5cxX3xX50xX6xX8fxX3xX72xXcbxX2axX3xX1e8xX6xX2axX3xX2axX2bxXexX3xX15xX1xXd4xXexX3xXd1xX90xX8fxX3xX25xXd2xX15xX5cxX3xX121xX1xXdxX1axX15xX3xX1e8xX6xX2axX3xX15xX5cx16723xX3xX5cxXd2xX4xX3xXd1xX90xX3xX4xX1xX1axXexX3xX7xX6xX23xX3xX72xX294xX3xX1dxX3xXbxX1x12ad8xX15xX5cxX3xX4xXb5xXbxX3xX4x13950xX23xX3xX4xX8bxX6xX3xX6dxX64xX15xX1xX3xXd1xXdxX64xX15xX3x12680xX6xX3xX17exX1xX8fxX6xX3xX22dxX23xX22fxX15xX5cxX3xX1e8xX6xX2axXe8xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX8fxX50xX63xXaxX12xXbbxXcbxX2axX3xXd1xX90xX3xX94xX84xX96xX15xX5cxX3xX7xX6xX23xX3xX121xX1xXdxX3xX5cxXcbxX63xX3xXd4xX15xX3xX72xX4d3xX3xX25x120fbxX3xXexXa5xX80xX15xX3xX121xX1xX54dxXdxX3xX1xXdxX64xX15xX3xXexXa5xX84xX1a7xX15xX5cxXe8xX3xX506xX1axX15xX3x15fb4xX5cxX3xX7xXd4xX15xX5cxX3xX9bxX13axX57xXe7xX28xX3xX4xX96xX3x17ce2xX23xX6xX15xX3xX59xX22fxX15xX1xX3xX7xXd4xXexX3xX72xXdxX2b7xX23xX3xXexXa5xX6xX3xX59xX5axX15xX5cxX3xX6xX15xX3xX1xX23xX63xX64xX15xX3xXcxX1xX69xX15xX5cxX3xX6dxX6exX15xX1xX3xX72xX4d3xX3xX25x10e94xXexX3xX72xX84xX85xX4xX3xX94xX84xX96xX15xX5cxXe8xX3xX6dxX84x17c5cxX4xX3xX72xX1ffxX23xX28xX3xX94xX84xX96xX15xX5cxX3xXexX1x11c8bxX6xX3xX15xX1xX2a6xX15xX3xX1xX90xX15xX1xX3xXd1xXdxX3xXbxX1xX26xX2axX3xXexX2bxXdxX3xX4xX8bxX6xX3xX2axX6exX15xX1xXe8xX3xXbbx17468xX3xXcx185cdxX182xX1e8x151a6xX3x17810xX3xXcxX13x12b5bxX1e8xX13xX3xX6dxX600xX0xX3exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mịt mù đường về

Mịt mù đường về
2023-09-23 05:55:00

QTO - Trong khi chủ tọa đang căn dặn các bị cáo còn 7 ngày để viết đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm án tử hình ngay sau phiên tòa phúc thẩm, người thân...

Tổ chức tiêu hủy gần 150 ngàn gói thuốc lá lậu

Tổ chức tiêu hủy gần 150 ngàn gói thuốc lá lậu
2015-03-20 07:04:42

(QT) - Ngày 19/3/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy gần 150...

Cháy xe chở nhựa đường

Cháy xe chở nhựa đường
2015-03-18 20:30:46

(QT) - Vào khoảng 16 giờ ngày 18/3/2015, một chiếc xe chở nhựa đường đang phục vụ thi công mở rộng tuyến QL 1A đoạn qua địa bàn thôn Phú Hưng (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng...

Hứa phát sóng quảng cáo để chiếm đoạt tiền

Hứa phát sóng quảng cáo để chiếm đoạt tiền
2015-03-18 00:31:15

(SGGP).- Ngày 16-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố đối với Hoàng Anh Tiến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết