Cập nhật:  GMT+7
4d4x6ee6x5192x1706x7802x1668x8544x87fcx26f9xX7x4365x7314x642bx66c0xad1x384axX5x3b1axXax7d4fx2ecax6a7fx7ad2x33efx7510xX3x5738x5480xX3xXcxX1x1e00xX3xXcxXdxX1exXexX3xX7x5806xXexX3xX5x70fxX16xX3xX17x146fx54b5xX3x5188x46dexXexX3xX6xX16xX3xXex1487x5180xX16xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1x87b6xX16xX17xX0x4d8fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2721xX10xX6x9853xXaxX12xX57xXdx6911xX16xX3xXex7a7fxXdx89b5xX3xX16xX17xX6xX2fxX3x2a10x3a73x91a4xX3xXexX6exX2fxX1exX16xX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX3xXcxXdxX1exXexX65xX3xX6cxX39xX63xX16xX3xX17xXdxX6xX39xX3xX16xX1xX6xX6exX3x8f53x84a6xXdxX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3x44ccxX6ex8f33xX16xX65xX3xXexX1xX6ex700cxX4xX3xX6cxd0axX6xX3x5c6exX3axX16xX3x290fxX1xX6exX3xXbxX1x23c4xX3x8913xX65xX3xee5xX1xX14xX15xX16xX17xX3x771cxX65xX3xXcxXc4x7d91xX3xX13xX44xX16xX17xX3xX57xX3axX3x6065xX6exX32xXexX3xX1xXdxX5fxX16xX3xXex6319xX16xX1xX3xXex2684xX63xX16xX17xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX31x76d4xXexX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xX17xX2exX2fxX3xX31xX32xXexX3xX6xX16xX3xXexX39xX3axX16xX3xX4xX1xX39xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX98xX3axX3xXbxX1xX14x4de3xX16xX17xX3xXexXdxX5fxX16xX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx66e6xX39xX5axX2fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx237bxX10xX16xXexX10xXeaxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax8484xXdxX5axXexX1x539cxX3x67fex805exX177xXbxXdax83e0xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX174xX3x8f2fx3adcx587exXbxXdaxX17bxXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX48xX48xX4xXd0xXb5xX6xX39x852cxX6exX6xX16xX17xXexXeaxXdxXd0xX98xX16xX48xX5axX10xX7x4015xXexX39xXbxX48xX16xX10xX16fxX7xX48xXcbxXc1xX177xX186xX48xX2xX177xX186xX5axX2xX2xX186xXcbxX187x5f68xX2xXexX176xX176xX1c0xX187xX5xX2x17f8xXb5xX39xX16xX1c9xX2xX2xX185xX187xXd0x5e73xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX3xXcxXdxX1exXexX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX17xX2exX2fxX3xX31xX32xXexX3xX6xX16xX3xXexX39xX3axX16xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xXaxX3xX16fxXdxX5axXexX1xX9xXaxX176xX177xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX185xX186xX187xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxX39xX16xXaxX12xXcxXe5xX16xX1xX3xXexXeaxX63xX16xX17xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX31xXf8xXexX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX3xXcxXdxX1exXexX3xX17xX2exX2fxX3xX31xX32xXexX3xX6xX16xX3xXexX39xX3axX16xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3x5de4x392axX16xX1xX3xX4xX1xX26xXbxX3xX16xX17xX3axX2fxX3xX185xX48xXcbxX48xXcbxX177xXcbxXc1x8497xX3xX1c9xX3x77dbxX16xX1xX174xX3x26f3xXd0xX14dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX39xX5axX2fxXaxX12xX2aaxX121xXdxX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX16xX3axX2fxX3xX4x7a7bxX3xX16xX17xX6exX2fxX3xX4xX121xX3xX5xX6xX16xX3xXeaxXaexX16xX17xX3xX17xX2exX2fxX3xX1xX14xX3xX1x2945xX16xX17xX3xX31xXf8xXexX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xX98xX3axX3xX28bxX16xX1xX3xX1xX14x94b7xX16xX17xX3xX6cxX1exX16xX3xX1xX5fxX3xXexX1xXbfxX16xX17xX3xXexX1xX39x862cxXexX3xX16xX14xX99xX4xX3xX305xX3xX1a8xX1xX6exX3xX98x75a4xX4xX3xX16xX1exX6exX3xX1a8xX1xX44xX16xX17xX3xX7xX99xX31xX3xX6cxX14x670xX4xX3xX7x2c84xX6xX3xX4xX1x19fdxX6xXd0xX3xX13x31d7xX3xX4xX28bxX16xX1xX3xXb5xX319xX39xX3xX16xX17xX6exX2fxX3xX1xXdxX349xX31xX3xX4xX1xX39xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xX65xX3xX31xXaexXexX3xX7xXbfxX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX6cx6f6dxX3xX4x16dexX31xX3xX98xX3axX39xX3xX16xX121xXdxX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX98xX3axXdxX3xX16xX1xX3axX16xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX1a8xX1xX44xX65xX3xX1a8x1fbaxX31xX3xXexX1xX10xX39xX3xX31xXaexXexX3xX7xXbfxX3xXb5xX6xX39xX3xXb5xXe5xX3xX16xX1xX1exX4xX1xX3xX16xX1xX319xX4xXd0xX3xX14dxX1axX16xX3xX4xX63xX16xX1xX3xX6cxX2d3xX65xX3xXexXeaxX1axX16xX3xX98x829cxX6xX3xX1xX3b5xX3xX17xX6dxX16xX3xX1a8xX1xX6exX3xX98xX328xX4xX3xX16xX1axX6exX3xXexXeaxX1axX16xX3xX4x67cfxX16xX17xX3xXdaxX6exX32xXexX3xX1xXdxX5fxX16xX3xXexXe5xX16xX1xX3xXexXeaxX63xX16xX17xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX6cxX319xX16xX17xX3xX5xX39xX3xX16xX17xX63xXdxXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX39xX5axX2fxXaxX12x2d74xXf8xX4xX3xX5ax694xX3xXexXe5xX16xX1xX3xXexXeaxX63xX16xX17xX3xX16xX3axX2fxX3xXdaxX28bxX2fxX3xXeaxX6xX3xX6cxX38bxX3xX16xX1xXdx985axX6exX3xX16xX17xX3axX2fxX3xX199xX6exX6xX3xX16xX1xX14xX16xX17xX3xX6cxX1exX16xX3xX16xX6xX2fxX3xX98x6990xX16xX3xX4xX1xX14xX6xX3xX6cxX14xX33bxX4xX3xX1a8xX1xX38exX4xX3xXbxX1xX26xX4xX65xX3xX7xX33fxX6xX3xX4xX1xX344xX6xXd0xX3xXcxXeaxX39xX16xX17xX3xX1a8xX1xXdxX3xX6cxX2d3xX65xX3xX31x1b58xXdxX3xX16xX17xX3axX2fxX3xX4xX2d3xX3xXeaxX32xXexX3xX16xX1xXdxX46cxX6exX3xX5xX14xX33bxXexX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX98xX3axX3xXbxX1xX14xX121xX16xX17xX3xXexXdxX5fxX16xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX5axXdxX3xX4xX1xX6exX2fxX349xX16xX3xX199xX6exX6xX3xX6cxX39xX63xX16xX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xXb5xXb2xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX16xX3axX2fxXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX39xX5axX2fxXaxX12xX13xX46cxX3xX16xX17xX1xXb2xX3xX4xX319xX4xX3xX4xX121xX3xX199xX6exX6xX16xX3xX4xX1x419axX4xX3xX16x652bxX16xX17xX3xX7xX99xX31xX3xXdaxX33fxX3xX5x11ebxX3xX6cxX349xX3xX6cxX28bxX31xX3xXb5xX28bxX39xX3xX6xX16xX3xXexX39xX3axX16xX3xX4xX1xX39xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX65xX3xXbxX1xX14xX121xX16xX17xX3xXexXdxX5fxX16xX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX98xX3axX3xX31x60a8xX3xX199xX6exX6xX16xX3xX6cxX44xX3xXexX1xXb2xXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx33a5xX6exXexX1xX39xXeaxXaxX12xXc4xX1xX2axX3xX57xX28bxXdxX0xX48xXbxX12

Phú Hải

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết