Cập nhật: 06/02/2023 16:28 GMT+7
13d5x75e1x7a66x3582x1819x93fex4ec3x8cbax3947xX7x2bb1x9c32x6f19x4f16x16f0xa1cfxX5x4841xXax56b4x3f69x83b3x5b25x304fx5f71xX3x61dcxa4cfxX3xXcxX1x52b8xX3xXcxXdxX1exXexX3xX7x89bexXexX3xX5x2119xX16xX3xX17x914fx7917xX3x45a7x89e8xXexX3xX6xX16xX3xXex70e6x5d7dxX16xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1x4c83xX16xX17xX0x2249xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx40faxX10xX6x7ab3xXaxX12xX57xXdx2795xX16xX3xXex84a2xXdx2ef2xX3xX16xX17xX6xX2fxX3x78b8x4b36x3298xX3xXexX6exX2fxX1exX16xX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX3xXcxXdxX1exXexX65xX3xX6cxX39xX63xX16xX3xX17xXdxX6xX39xX3xX16xX1xX6xX6exX3x80a2xa483xXdxX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3x9508xX6ex75f4xX16xX65xX3xXexX1xX6ex8f73xX4xX3xX6cx6989xX6xX3x3cc3xX3axX16xX3x7d20xX1xX6exX3xXbxX1x4853xX3x4f7exX65xX3xa0a5xX1xX14xX15xX16xX17xX3x5f2exX65xX3xXcxXc4x3d13xX3xX13xX44xX16xX17xX3xX57xX3axX3x88a7xX6exX32xXexX3xX1xXdxX5fxX16xX3xXex6086xX16xX1xX3xXex1450xX63xX16xX17xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX31x54cbxXexX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xX17xX2exX2fxX3xX31xX32xXexX3xX6xX16xX3xXexX39xX3axX16xX3xX4xX1xX39xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX98xX3axX3xXbxX1xX14x18eaxX16xX17xX3xXexXdxX5fxX16xX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6a49xX39xX5axX2fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx3466xX10xX16xXexX10xXeaxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax76acxXdxX5axXexX1x53a1xX3x7470x4d56xX177xXbxXdax2f97xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX174xX3x896fx9472x5794xXbxXdaxX17bxXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX48xX48xX4xXd0xXb5xX6xX39x2d76xX6exX6xX16xX17xXexXeaxXdxXd0xX98xX16xX48xX5axX10xX7xa40axXexX39xXbxX48xX16xX10xX16fxX7xX48xXcbxXc1xX177xX186xX48xX2xX177xX186xX5axX2xX2xX186xXcbxX187x7688xX2xXexX176xX176xX1c0xX187xX5xX2x3028xXb5xX39xX16xX1c9xX2xX2xX185xX187xXd0x4fc3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX3xXcxXdxX1exXexX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX17xX2exX2fxX3xX31xX32xXexX3xX6xX16xX3xXexX39xX3axX16xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xXaxX3xX16fxXdxX5axXexX1xX9xXaxX176xX177xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX185xX186xX187xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxX39xX16xXaxX12xXcxXe5xX16xX1xX3xXexXeaxX63xX16xX17xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX31xXf8xXexX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX3xXcxXdxX1exXexX3xX17xX2exX2fxX3xX31xX32xXexX3xX6xX16xX3xXexX39xX3axX16xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3x3614x58e1xX16xX1xX3xX4xX1xX26xXbxX3xX16xX17xX3axX2fxX3xX185xX48xXcbxX48xXcbxX177xXcbxXc1x76e0xX3xX1c9xX3x37edxX16xX1xX174xX3x1c63xXd0xX14dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX39xX5axX2fxXaxX12xX2aaxX121xXdxX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX16xX3axX2fxX3xX4x51a3xX3xX16xX17xX6exX2fxX3xX4xX121xX3xX5xX6xX16xX3xXeaxXaexX16xX17xX3xX17xX2exX2fxX3xX1xX14xX3xX1x5351xX16xX17xX3xX31xXf8xXexX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xX98xX3axX3xX28bxX16xX1xX3xX1xX14x5f1exX16xX17xX3xX6cxX1exX16xX3xX1xX5fxX3xXexX1xXbfxX16xX17xX3xXexX1xX39x9bc7xXexX3xX16xX14xX99xX4xX3xX305xX3xX1a8xX1xX6exX3xX98x580bxX4xX3xX16xX1exX6exX3xX1a8xX1xX44xX16xX17xX3xX7xX99xX31xX3xX6cxX14x69dbxX4xX3xX7x431exX6xX3xX4xX1x9bbcxX6xXd0xX3xX13x21ddxX3xX4xX28bxX16xX1xX3xXb5xX319xX39xX3xX16xX17xX6exX2fxX3xX1xXdxX349xX31xX3xX4xX1xX39xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xX65xX3xX31xXaexXexX3xX7xXbfxX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX6cx2a44xX3xX4x4b51xX31xX3xX98xX3axX39xX3xX16xX121xXdxX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX98xX3axXdxX3xX16xX1xX3axX16xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX1a8xX1xX44xX65xX3xX1a8x8031xX31xX3xXexX1xX10xX39xX3xX31xXaexXexX3xX7xXbfxX3xXb5xX6xX39xX3xXb5xXe5xX3xX16xX1xX1exX4xX1xX3xX16xX1xX319xX4xXd0xX3xX14dxX1axX16xX3xX4xX63xX16xX1xX3xX6cxX2d3xX65xX3xXexXeaxX1axX16xX3xX98x266bxX6xX3xX1xX3b5xX3xX17xX6dxX16xX3xX1a8xX1xX6exX3xX98xX328xX4xX3xX16xX1axX6exX3xXexXeaxX1axX16xX3xX4x286bxX16xX17xX3xXdaxX6exX32xXexX3xX1xXdxX5fxX16xX3xXexXe5xX16xX1xX3xXexXeaxX63xX16xX17xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX6cxX319xX16xX17xX3xX5xX39xX3xX16xX17xX63xXdxXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX39xX5axX2fxXaxX12x253fxXf8xX4xX3xX5ax932fxX3xXexXe5xX16xX1xX3xXexXeaxX63xX16xX17xX3xX16xX3axX2fxX3xXdaxX28bxX2fxX3xXeaxX6xX3xX6cxX38bxX3xX16xX1xXdx6a4cxX6exX3xX16xX17xX3axX2fxX3xX199xX6exX6xX3xX16xX1xX14xX16xX17xX3xX6cxX1exX16xX3xX16xX6xX2fxX3xX98x15adxX16xX3xX4xX1xX14xX6xX3xX6cxX14xX33bxX4xX3xX1a8xX1xX38exX4xX3xXbxX1xX26xX4xX65xX3xX7xX33fxX6xX3xX4xX1xX344xX6xXd0xX3xXcxXeaxX39xX16xX17xX3xX1a8xX1xXdxX3xX6cxX2d3xX65xX3xX31x8dfdxXdxX3xX16xX17xX3axX2fxX3xX4xX2d3xX3xXeaxX32xXexX3xX16xX1xXdxX46cxX6exX3xX5xX14xX33bxXexX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX98xX3axX3xXbxX1xX14xX121xX16xX17xX3xXexXdxX5fxX16xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX5axXdxX3xX4xX1xX6exX2fxX349xX16xX3xX199xX6exX6xX3xX6cxX39xX63xX16xX3xX6cxX14xX15xX16xX17xX3xXb5xXb2xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX16xX3xX16xX3axX2fxXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX39xX5axX2fxXaxX12xX13xX46cxX3xX16xX17xX1xXb2xX3xX4xX319xX4xX3xX4xX121xX3xX199xX6exX6xX16xX3xX4xX1x5668xX4xX3xX16x750fxX16xX17xX3xX7xX99xX31xX3xXdaxX33fxX3xX5x923axX3xX6cxX349xX3xX6cxX28bxX31xX3xXb5xX28bxX39xX3xX6xX16xX3xXexX39xX3axX16xX3xX4xX1xX39xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX65xX3xXbxX1xX14xX121xX16xX17xX3xXexXdxX5fxX16xX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX39xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX98xX3axX3xX31x489bxX3xX199xX6exX6xX16xX3xX6cxX44xX3xXexX1xXb2xXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ccexX6exXexX1xX39xXeaxXaxX12xXc4xX1xX2axX3xX57xX28bxXdxX0xX48xXbxX12

Phú Hải

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết