Cập nhật: 27/09/2022 14:59 GMT+7
e3e2x16acdx19d6cx17fb9x18538x18267x16e36x1069bx1ae2bxX7x1a4adx11bbcx13d74x19275x18c3ex131b8xX5x13701xXax17936x1370ex14918x1a33ax14cb3xX3x11851x1197ax15129xX3x13f5cx10ea6xXexX3x10bfcxX3x1953cx17709xXdxX3xXex12895x16a31xX15xX16xX3xXexX19xX15xX16xX3xXexffcdxe543x15fb2xX3x12360x16f94xX15xX3xX4xX1x16bc0xe576xff96xX15xX3xXexX32x16394xXdxX3xXbxX1x11f0exXbxX3x1073dxX20x10e52x133bdxX4exX4exX3xX36xXdx1642fxX15xX3x154daxX6xX3xXex182b7xX3dxX0x1615dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6x17834xXaxX12xX3x19e34x1ab8cxXcx113f0x14bbexX3x1767cxX3x12bbfxX1xXdx10c42xX3cxX3xX15xX6xX3dxX3xX20x1755dxX5ex150d1xX34xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXex12408xX3xX7cxX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxf48bxX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1x1902fxX3x1ac67xXdx15b04xXexX34xX3xX22x194cbxX15xX3xX36x174eaxX3xX36xX97xX6xX3xXb1xX1dxXexX3x1419cxX3cxea10xX3xXexX6xX15xX16xX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX15xX16xX3xX4x19687xX3xX1xX19xX15xX1xX3xX36xXdxX3xXexX19xX15xX16xX3xXexX32xX33xX34xX3xX36xX37xX15xX3xX4xX1xX3cxX3dxX3exX15xX3xXexX32xX43xXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX7xX23xX3xX5xX27xX28xX15xX16xX3xX5x15757xX15xX3xX4xX1x197aaxXexX3xX57xX6xX3xXexX5bxX3dxX4dxX3xX0xX5exXbxX12xX0xXexX6xXb1xX5xX10xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX32xX16xXdxX15xX1axX20xXbxef80xX3xX6xX3cxXexXafxXaxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX70xX12xX0xXdxX57xX16xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX5exX5exX4xX4dxXb1xX6xXafxXc6xX3cxX6xX15xX16xXexX32xXdxX4dxX36xX15xX5exX70xX10xX7x159a8xXexXafxXbxX5exX15xX10x15b54xX7xX5exX20xX20x19995xX89xX5exX4bx1b15fxX70xX20xX2xX4bx103eaxX89xX4bxX4bxXexX2xX87xX4exX87xX87xX4bxX5xX2xX4dx19339xXbxX16xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXexX70xX12xX0xX5exXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX70xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXafxX70xX3dxXaxX12xX3x16b72xX23xX3xX57xX6xX3xXexX5bxX3dxX3xXexX1xX3cxX3xX16xXdxX33xX3xXex1514fxXdxX3xX1xXdx17a66xX15xX3xXexX32xX27x147bexX15xX16xX3x13d15xX3x11c64xX15xX1xX1axX3xX7cx18617xX13xX18xX3xX0xX5exXbxX12xX0xX5exXexX70xX12xX0xX5exXexX32xX12xX0xX5exXexX6xXb1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXafxX70xX3dxXaxX12xX7cx159b2xX3xXexX1xX3exX34xX3xX36xX19xXafxX3xX16axX1xXafxXc8xX15xX16xX3xX20xX176xX3xX16xXdxX1d6xX3xX176xX4exX3xXbxX1xX5bxXexX3xX15xX16xX19xX3dxX3xX20xX4exX5exX89xX34xX3xX13x17850xXdxX3xX7cxXc8xX15xX1xX3xX7xX43xXexX3xX22xXdxX7fxX3cxX3xXexX32xX6xX3xX74xX7cxX1b8xX13xXcxX78xX3xXexX23bxXdxX3xXbxX1xX1cbxX57xX3xX36xX7fxX3xX57xX6xX3xXexX5bxX3dxX3xX7cxX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX23xX3xX22x1a0e7xX3xXex194b7xX3xX4xX1x1490bxX4xX3xX22xX114xX3cxX3xXexX32xX6xX15xX1xX34xX3xXb1xX1dxXexX3xXc6xX3cxXc8xX3xXexX6xX15xX16xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX15xX16xX3xXcxX32x125dexX15xX3x15e1bxXdxX15xX1xX3xXa2xX1xX27xX10fxX4xX3xX74xX7xXdxX15xX1xX3xX15x15b4dxX57xX3xX2xX89xX89xX4bxX78xX34xX3xXexX32xX5bxX3xXexX1cbxXdxX3x19d4cxX1xX3cxX3xXbxX1xX23xX3xX20xX34xX3xXa2xX1xX27xX1d6xX15xX16xX3xX2xX3xX74xXcxXa2xX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX78xX3xX4xXdcxX3xX1xX19xX15xX1xX3xX36xXdxX3xXexX19xX15xX16xX3xXexX32xX33xX3xXexX32xX43xXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX4xX1xX114xXexX3xX57xX6xX3xXexX5bxX3dxX4dxX3xXcxX6xX15xX16xX3xX36xX37xXexX3xXexX1xX3cxX3xX16xXdxX33xX3xXexX1cbxXdxX3xX1xXdxX1d0xX15xX3xXexX32xX27xX1d6xX15xX16xX3xX16x1b0f4xX57xX3xX4bxX20xX4dxX4exX4exX4exX3xX36xXdxX54xX15xX3xX57xX6xX3xXexX5bxX3dxX3xXexX280xX15xX16xX3xX1xX28xXbxX4dxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXafxX70xX3dxXaxX12xXcxXdxXb3xX15xX3xX1xX19xX15xX1xX3xX57xf0b8xX3xX32xX23bxX15xX16xX3xX22xXdxX7fxX3cxX3xXexX32xX6xX34xX3xX36xX19xXafxX3xX5xX5bxX4xX3xX2xX2xX3xX16xXdxX1d6xX3xX15xX16xX19xX3dxX3xX20xX20xX5exX89xX34xX3xX7cxXb8xX3xXc6xX3cxX6xX15xX3xX7cxX1b8xX13xXcxX3xX7cxX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxXa2xX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX5xX19xX57xX3xX32x1137exX3xX36xX19xX3xXb1xX1dxXexX3xX16xXdxX33xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX15xX16xX3xXcxX32xX2abxX15xX3xX2aexXdxX15xX1xX3xXcx12e02xX57xX3xX74xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX2c0xX57xX3xX2xX89xX17axX89xX78xX34xX3xXexX32xX5bxX3xXexX1cbxXdxX3xX2d2xX1xX3cxX3xXbxX1xX23xX3xX17axX34xX3xXa2xX1xX27xX1d6xX15xX16xX3xX17fxX3xX74xXcxXa2xX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX78xX3xX36xX10fxXdxX3xX1xX19xX15xX1xX3xX36xXdxX3xX36xX37xX15xX3xX4xX1xX3cxX3dxX3exX15xX3xX7xX23xX3xX57xX6xX3xXexX5bxX3dxX3xX15xXdcxXdxX3xXexX32xX54xX15xX34xX3xX7xX6xX3cxX3xX22xXdcxX3xXb1xX19xX15xX3xX16xXdxX6xXafxX3xX4xX1xXafxX3xXa2xX1xX27xX10fxX4xX3xX4xX114xXexX3xX16xXdxX33xX4dxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXafxX70xX3dxXaxX12xXa2xX1xXdcxX3xXcxX32xX27xX380xX15xX16xX3xX7cxX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxXa2xX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX34xX3xXcxX1xX27xX28xX15xX16xX3xXexX43xX3x118f6xX16xX3cxX3dx16e05xX15xX3xX18xX341xX15xX16xX3xX75xX3cxX3f3xX15xX3xX4xX1xXafxX3xXb1xXdxXb3xXexX34xX3xX1xXdxX1d0xX15xX3xX36xX20exX3xX36xXdxX1d0xX4xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX22xX27xX28xX4xX3xX7cxXb8xX3xXc6xX3cxX6xX15xX3xX7cxX1b8xX13xXcxX3xX7cxX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX23xX3xXexXdxXb3xXbxX3xXexX20exX4xX3xX5xX19xX57xX3xX32xX3d1xX34xX3xX4x163baxX15xX16xX3xX4xX23xX3xX1xX341xX3xX7xXb8xX34xX3xXb1xX19xX15xX3xX16xXdxX6xXafxX3xX4xX1xXafxX3xX7cxXb8xX3xXc6xX3cxX6xX15xX3xX7cxX1b8xX13xXcxX3xX7cxX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXex185eexX15xX1xX3xX13ax14890xX3xX5x1565axX3xXexX1xX10xXafxX3xXc6xX3cxX3dxX3xX22xXbcxX15xX1xX3xXbxX1xX43xXbxX3xX5xX3cxX37xXexX4dxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXafxX70xX3dxXaxX12xX3xff0dxX54xX3xXcxX32xX27xX1d6xX15xX16xX3xX0xX5exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hải Lăng: Em trai đánh anh ruột tử vong

Hải Lăng: Em trai đánh anh ruột tử vong
2022-09-22 14:35:54

QTO - Hôm nay 22/9, ông Nguyễn Đức Thuyền, Chủ tịch UBND xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết