Cập nhật: 30/11/2011 06:35 GMT+7
25adx87b9x8c3ex475ax29f1xa5d6x609bx9e92x4b1fxX7x3d89xae0ax80f1x60eex28c8xb3a7xX5x5a19xXax688cx5141x33b5xX3xX4xX1xad9fx8aefxX3xX1x2ac2x4227xX3xa64ax5f2exX20xX3x7149xXdxX6xX1dxX3xX1x6f55xX1dxX23x40caxX3x6156xX3xX1dxX23x958bx6cfdxXdxX3xX5xab7exX1dxX1xX3xX18xX1dxX3xXexa507xX0x3421xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx52d2xX10xX6x8c8bxXaxX12x47ecx5d59xX1dx7dbex9a7fxXbx2628xX10xX7xX7x88b8xX3x4200xX3x7c21xX6xX3xX1dxX23xX32xX33xXdxX3xX5xXdxb6a7xX1dxX3x3f4ex4470xX6xX1dxX3xXexX5cxX18xX4xX1xX3xX1dxX1xXdx396dx577fxX3xXexX5cx82bexX1dxX23xX3x927ax9b96xX3xX1x6529xX6xX3xX1xX85x967axX1dxX3xb5e2xXdxX1dxX1xX3xX1xX85xX29xX1dxX23xX2cxX3xXexX1xXdxX6fxX73xX3xX5cxX8axXdxX3xX95xX1xX73xX3xX4xX1x7bb3xX3xX5xb65bxX1dxX3xX1dxX1x9bc0xXexX3xXexX1x7b61xX3xX5ax3c1cxX3x8514xX1cxX1dxX3xXcxa327xX19xX3xX56xX50xX29xX3x2e3bxa14bxXdxX60xX3xX89x417cxX6xX3x4e9bxXbexX3xX5ax4a00xXexX3xX5ax54f6x4eebxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX85xX53xX19xXaxX12xXcxaea6xXcfxa6e0xX3xX50xX29xX3xXcfxXd0xXdxX3xX81x70f6xX3xXbxX1xXdxX6fxX1dxX3xXex2a35xX6xX3xX5axXdcxXexX3xX5axXe0xX3xX57x3a43xX3xXcx6ab9xX1dxX3xX50x42cexX1dxX23xX3xX56x9b47x5da6xX3xXexX73xa699xXdxX2cxX3xX1dxX23xX73xX19xX6fxX1dxX3xXbxX1x637bxX3xXd8xX6xX1dxX3xX72xX73xX11bxX1dxX3xX5xa412xX3xX4xX1xXb1xX3xXcfxX23xX1xX80xX2cxX3xXexX1xXbexX3xX5axXc1xX3xXc3xX1cxX1dxX3xXcxXc8xX19xX60xX3xX4xX3fxX1dxX23xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xXb1xX3x8a90xXdxX80xX1dxX3xXcfxX23xX73xX19x9bdcxX1dxX3xX50xX85xX29xX1dxX23xX3xaae5xXdxX6xX1dxX23xX3xX56x8860x696cxX3xXexX73xX129xXdxX60xX3xX89xX29xX3xX50xX85xX29xX1dxX23xX3xX57x86e7xX1dxX3x463exX1xXc8xX73xX3xX56xX184xX20xX3xXexX73xX129xXdxX60xX3xX89x7c24xX3xXexXd0xXdxX3xX89xXdxX3xXbxX1xX92xX81xX3xX72xX73xX19xX3xX16bxXbexX1dxX1xX3xX89xX1aaxX3xXbxX1xX10dxX1dxX23xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX4xX1xad94xX6xX3xX4xX1xX18xX19xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX85xX53xX19xXaxX12xX57xXdxX80xX1dxX3xX95xXdxX14xX81xX3xX7xX18xXexX3xX4xX18xX85xX3xXd8xX73xXd0xX4xX2cxX3xX1fxX1xX2xX124xX3xXex5a2bxXdxX3xX2x8648xX41xX2x7106xX41xX213xX20xX20xX124xX2cxX3xX81xXd0xXexX3xX7xX20cxX3xXexXdxX14xX73xX3xXexX1xX32xX1cxX1dxX23xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXdxX80xX1dxX3xXexX5cxX6fxX1dxX3xX81xX18xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX72xX73x5d0exX19xX3xX1xX29xX1dxX23xX3xXd8xX18xX1dxX3xX72xX73xX247xX1dxX3xX18xX85xX3xX4xX136xX3xXexXdxX6xX3xX5xXe0xX6xX3xX16bxXdxX80xX1dxX3xX89xX29xX3xXexXdx6490xX1dxX23xX3xX1dxX129xX3xX5xXdcxXbxX3xXd8xXdcxXbxXe1xX3xXcfxX23xX6xX19xX3xX7xX6xX73xX3xX16bxX136xX2cxX3xX5xXe0xX6xX3xXd8xX3fxX1dxX23xX3xX5xX6fxX1dxX3xX53xX1d1xX3xX53xXd0xXdxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX85xX53xX19xXaxX12xXcfxX1xXc8xX1dxX3xX89xXdxX6fxX1dxX3xXbxX1xX10dxX1dxX23xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX4xX1xX1d1xX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX4x3145xX6xX3xX4xX1xXb1xX3xX89xXd0xXdxX3xX1dxX23x5d29xXexX3xX4xX247xX73xX3xX53xX6xX85xX3xX16bxXdxX80xX1dxX3xX89xX29xX3xX4xX3fxX1dxX23xX3xX81x4e8bxXdxX3xX1dxX23xX32xX33xXdxX3xX53x85c7xXbxX3xX5xXe0xX6xX3xX1dxX1xX32xX1dxX23xX3xX95xX1x5e5bxX1dxX23xX3xX16bxX32xXb1xX4xXe1xXe1xXe1xX3xX50xX8dxX6xX3xX1xX85xX92xX1dxX3xX4xX29xX1dxX23xX3xX5x32f1xX4xX3xX4xX29xX1dxX23xX3xXexX85xXe1xX3xX13xX270xX1dxX3xX16bxX6fxX81xX2cxX3xX1dxX23xX2fcxX1dxX3xX5xXe0xX6xX3xX81xXb4xXdxX3xX16bxX32xXb1xX4xX3xX53xX306xXbxX3xXexX2e3xXexXe1xX3xXcxX85xX29xX1dxX3xXd8xXd0xX3xX95xX1xX73xX3xX4xX1xXb1xX3xX1xX1cxX1dxX3xX2xX213xXe1xX20xX20xX20xX3xX81xX213xX3xXd8xXbexX3xXexX1xXdxX6fxX73xX3xX5cxX8axXdxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xXd8xX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX81xX6xX5cxX23xXdxX1dx6579xX213xXbxX5axX3xX6xX73xXexX85xXaxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX85xX53xX19xXaxX12xX0xXdxX81xX23xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2exX2exX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX64xX6xX3xX1dxX23xX32xX33xXdxX3xXexX5cxX85xX1dxX23xX3xXd8xX6xX1dxX3xX72xX73xX11bxX1dxX3xX5xX142xX3xX4xX1xXb1xX3xXcfxX23xX1xX80xX3xXexX5cxX32xXb4xX4xX3xX89xX29xX1dxX1xX3xX81xX136xX1dxX23xX3xX1dxX23x69e3xX6xXe1xX3x49c5xX1dxX1xX3a3xX3xX57xXdxX80xXexX3xXfaxX118xX1dxX23xXe1xXaxX3x8884xXdxX53xXexX1xX9xXaxX184xX210xX20xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX5cxXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3a3xX41xX41xX89xX1dxX10xX5axXbxX5cxX10xX7xX7xXe1xX1dxX10xXexX41xb4edxXdxX5xX10xX7xX41xXc3xX73xXd8x619bxX10xX4xXexX41xX2exXd8xX41xXd8xXd8xX41xX4xX4xX41xX124xX20xX41xX4xX1xX6xX19xXe1xX467xXbxX23xXaxX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX85xX53xX19xXaxX12xX64xX6xX3xX1dxX23xX32xX33xXdxX3xXexX5cxX85xX1dxX23xX3xX64xX6xX1dxX3xX72xX73xX11bxX1dxX3xX5xX142xX3xX4xX1xXb1xX3xXcfxX23xX1xX80xX3xXexX5cxX32xXb4xX4xX3xX89xX29xX1dxX1xX3xX81xX136xX1dxX23xX3xX1dxX23xX414xX6xXe1xX3xX418xX1dxX1xX3a3xX3xX57xXdxX80xXexX3xXfaxX118xX1dxX23xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX5cxX12xX0xX41xXexX6xXd8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX85xX53xX19xXaxX12xXcfxX23xX73xX19xX6fxX1dxX3xX1dxX1xXc8xX1dxX3xX4xX1xX18xX19xX3xX16bxX32xXb1xX4xX3xX5axX18xX4xX3xX16bxXbexX1dxX1xX3xX53xX85xX3xX4xX1xX306xXbxX3xX81xX92xX4xX1xX3xX16bxXdxX80xX1dxX3xX104xX3xX1xX80xX3xXexX1xX20cxX1dxX23xX3xX53xXc8xX19xX3xX53x2785xX1dx2d04xX3xX50xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX20xX3xX72xX73xX247xX19xX3xX1xX29xX1dxX23xX3xXd8xXbexX3xX4xX1xX18xX19xX2cxX3xXexX1xXdxX80xXexX3xX1xX92xXdxX3xX23xX247xX1dxX3xX124xX3xXex3540xX3xX16bxX11fxX1dxX23xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX85xX53xX19xXaxX12xXc3xX18xX1dxX23xX3xX213xX125xX41xX2xX2xX2cxX3xX7xX6xX73xX3xX23xX247xX1dxX3xX81xXd0xXexX3xXexX73xX247xX1dxX3xX1dxX23xX1xXbexX3xX18xX1dxX2cxX3xX50xX13x79f1xX5cfxX3xX1dxX1xX306xX1dxX3xX16bxXbexX1dxX1xX2cxX3xX4xX414xX73xX3xXbxX1xX136xX3xXd8xX6xX1dxX3xX72xX73xX11bxX1dxX3xX5xX142xX3xX4xX1xXb1xX3xXbxX1xX11bxXdxX3xX4xX1xXbexX73xX3xXexX5cxX18xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX80xX81xX3xX4xX1x6226xX1dxX1xX3xX89xX1aaxX3xX89xX8axX3xX4xX1xX18xX19xXe1xX3x8ef8xX1xX73xX3xXd8xXbexX3xX4xX1xX18xX19xX3xX95xX1xX315xX1dxX23xX3xX4xX136xX3xX7xX1cxX3xX16bxX11fxX3xXexX1xXdxX270xXexX3xX95xX270xX3xX1xX80xX3xXexX1xX20cxX1dxX23xX3xX16bxXdxX80xX1dxX2cxX3xX95xX1xX315xX1dxX23xX3xX16bxX11bxX81xX3xXd8xX11bxX85xX3xX6xX1dxX3xXexX85xX29xX1dxX3xXbxX1xX10dxX1dxX23xX3xX4xX1xX20cxX1dxX23xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX1dxX129xX3xX1dxX1xX32xX1dxX23xX3xX315xX1dxX23xX3xX50xX11fxX1dxX23xX3xX89xX55bxX1dxX3xX95xX142xX3xX1xXb1xXbxX3xX16bxX11fxX1dxX23xX3xX81xX73xX6xX3xXd8xX18xX1dxX3xX16bxXdxX80xX1dxX3xX89xXb4xXdxX3xXexXdxX14xX73xX3xXexX1xX32xX1cxX1dxX23xXe1xX3xX50xX6xXdxX3xXd8xXbexX3xX4xX18xX85xX3xX17dxXdxX6xX1dxX23xX3xX89xX29xX3xX19axX1xXc8xX73xX3xX1dxX20cxXdxX3xX1dxX1xXdxX1aaxX73xX3xX16bxX247xX73xX3xX53xXc8xX19xX3xX16bxXdxX80xX1dxX3xX89xX29xX85xX3xX4xX3fxX1dxX23xX3xX81xXd0xXexX3xXd8xX11bxX1dxX23xX3xX1dxX6fxX1dxX3xX53xX55bxX1dxX3xX16bxX270xX1dxX3xX89xXdxX80xX4xX3xX4xX1xX306xXbxX3xX16bxXdxX80xX1dxX2cxX3xX23xXc8xX19xX3xX4xX1xX18xX19xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX85xX53xX19xXaxX12xX50xX13xX5cfxX5cfxX3xXexX73xX19xX6fxX1dxX3xXbxX1xX92xXexX3xXd8xXbexX3xX4xX18xX85xX3xX50xX11fxX1dxX23xX3xX184xX3xX1dxX197xX81xX3xXexX3fxX2cxX3xX1xX6xXdxX3xXd8xXbexX3xX4xX18xX85xX3xX4xX10dxX1dxX3xX5xX92xXdxX3xX81x9fd5xXdxX3xX1dxX23xX32xX33xXdxX3xX2exX3xX1dxX197xX81xXe1xX3x9936xX64xXcfxXfaxX3xXexX1xXbexX3xX5axXc1xX3xXc3xX1cxX1dxX3xXcxXc8xX19xX3xX56xX72xX73xX11bxX1dxX3xX5xX142xX3xX4xX1xXb1xX60xX3xXbxX1xX11bxXdxX3xXd8xX11fxXdxX3xXexX1xX32xX33xX1dxX23xX3xXexX1xXdxX80xXexX3xX1xX92xXdxX3xX4xX1xX85xX3xX4xX18xX4xX3xXexXdxX14xX73xX3xXexX1xX32xX1cxX1dxX23xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX85xX53xX19xXaxX12xX57xXdxX80xXexX3xXfaxX118xX1dxX23xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

“Cảnh sát bị nghi oan do làm sai quy trình”

“Cảnh sát bị nghi oan do làm sai quy trình”
2011-11-30 06:35:11

(VnExpress) - Theo kết quả điều tra, người đàn ông 52 tuổi đã tự gây tai nạn nên bị thương nặng và được 2 CSGT đưa đi cấp cứu nhưng nhiều người dân đã hiểu lầm. Tuy nhiên, hành...

Dùng máy xay sinh tố hủy phơi đề

Dùng máy xay sinh tố hủy phơi đề
2011-11-29 07:02:23

(VnExpress) - Từ lời khai của những thầu số đề bị bắt, công an tỉnh Bạc Liêu phá thêm hai điểm ghi số đề. Khi thấy bóng cảnh sát, một nghi can vội bỏ phơi đề và sim điện thoại...

Hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Văn Luyện

Hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Văn Luyện
2011-11-29 07:01:46

(SGGP).- Ngày 28-11, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Hùng cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ thảm sát ở tiệm vàng Ngọc...

Giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng

Giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng
2011-11-28 06:54:21

(SGGP).– Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, vừa có kết luận về những công việc cần tập trung của ban chỉ đạo trong những tháng...

Một nhà dân bị kẻ gian phóng hỏa

Một nhà dân bị kẻ gian phóng hỏa
2011-11-28 06:53:58

TTO - Chiều 26-11, Công an TP Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ gia đình bà Vũ Thị Hoàng Nhạn ở lô 5, khu chung cư Đông Phát 1, phường Đông Vệ (TP...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết