Cập nhật:  GMT+7
a06axd695x126b9xc6c2x158ddxd6d2xe959xa58bxf935xX7xc914x119d7x13fd5xab1fxb9edxce3bxX5x13143xXax12ee8x12004x1011exXexX3x14244xa805x14f77xb9a9xX3xXex1597axX19x14efcxX3xXexXdx124a0xX19xX3x10cc5xecffxX3xX1fxaddcxe6ddxX3xX4xX1x12e84xX3x14d7dxX3x11004x11338xXdxX3xX19xX1fxb01fxa2a4xXdxX3xX2bx10761x142d0xX0x14bb6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa926xX10xX6x1501axXaxX12xa6a7xcdd1xX19x147d6x14d40xXbxfd52xX10xX7xX7xdd2exX3x13f71xX3xX13xXdxX19xX1xX3xX13x1091cxX19xX1fxX3xXcxX1x113e9xX19xX1fxX3xX19xX1xdba2xX19xX3xXexXdxX19xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX23xX19xX3x1397exX3xX4xa78exX6xX3xX1x13a5cxX19xX1fxX3x1069cxXdxX17xX3xX1xc399xX8exX19xX3xd2aexX76xXexX3xX26xX39xX6xX3x13fc9xX87x123acxd2fexXa5xXa5xXa5xX3x1465dxc055x11ed0xX3xX19x13442xX3fxX3xX92xX1xX70xX19xX1fxX3xX7x13332xX3xX9bx15736xX3xX26xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX19xX1xX39xX3xX33xc51axX3xX19x1497bxX3xX33xe909xX6xX3xX5ax11e69xX2bxX3xX33xX34xXdxX3xX17xa933xXexX3xXexXdx1498axX17xX3xXexX5cxX97xX19xX1fxX3xXexX1xX8exX19xX1xX3xXbxX1xX1dxXa6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd9edxX97xX53xX2bxXaxX12xcd1exX70xX19xX1fxX3xX6xX19xX3xXexX1xX8exX19xX1xX3xXbxX1xX1dxX3x106e0xX3exX19xX3xX105x1454dxXdxX3xX5axX122xX4xX3xX26xXbdxX19xX1xX3xXcxX1xX70xX19xX1fxX3xX4x1312bxX19xX1fxX3xX4xX1xb69cxX19xX1xX3xX5xX8exX3xXexX1x13f84xX3xXbxX1x11315xX17xX3xX26xf0bbxX3xX1fxX8exXdxX3xX17xX18xX19xX3xXex14885xX3xXexX148xX97xX3xX1fxX2axX2bxX3xX19xXcfxX3xXexX5cxX39xX34xX4xX3xX4xX8axX6xX3xX1xX8exX19xX1fxX3xX33xX8exX19xX1fxX3xX50x1175dxX19xX1fxX3xXcxX2axX17xX3xX56xXbxX1xX39xX3axX19xX1fxX3xd90axXdxX19xX1xX3xXcxX2axX19xX60xX3xX33xX8exX97xX3xX7xX122xX19xX1fxX3xXa3xXa3xX41x10f6cxXa6xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX9bxX5xX10xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX17xX6xX5cxX1fxXdxX19xe89dxXa3xXbxX5axX3xX6xX3fxXexX97xXaxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX97xX53xX2bxXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX19fxXa5xX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xc870xXdxX53xXexX1xX9xXaxf7e9xXa5xXa5xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b9xX41xX41xX33xX19xX10xX5axXbxX5cxX10xX7xX7xXa6xX19xX10xXexX41xa1c2xXdxX5xX10xX7xX41xXacxX3fxX9bxbd89xX10xX4xXexX41xX19fxX9bxX41xX6xXa3xX41x14f71xXa3xX41x1011axX4xX41xXexX97xX19xX1fxX62xXexXdxX10xX19xX62xXexXdxX10xX17xX62xX33xX6xX19xX1fxXa6xX225xXbxX1fxXaxX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX97xX53xX2bxXaxX12xX13xXdxX19xX1xX3xX13xX6axX19xX1fxX3xXcxX1xX70xX19xX1fxXa6xX3xc482xX19xX1xX1b9xX3xXcxX3fxXe3xX3x14adexX2axX17xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX5cxX12xX0xX41xXexX6xX9bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX97xX53xX2bxXaxX12xXcxX1xX10xX97xX3xX4xXd6xX19xX1xX3xX7xX122xXexX1axX3xXexX1dxXdxX3xXa3xXa3xX41xX19fxX3xX92xX1xXdxX3xX4xXd6xX19xX1xX3xX7xX122xXexX3xXexX5cxX3fxX2bxX3xXexX18xX17xX3xXexX1xX144xX3xXbxX1xX148xX17xX3xXcxX1xX70xX19xX1fxX3xX4x150baxX19xX3xX26xXdxXe3xX19xX3xXexX1xX97xX148xXdxX3xX4xX1xX97xX3xX9bxX8exX3xX4xX1xX144xX3xX4xX144xX6xX3xX50xX179xX19xX1fxX3xXcxX2axX17xX3xX26xX10xX3xX53x113f8xX6xX3xXexX13bxX19xX1xX3xX17xX148xX19xX1fxX1axX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX23xX19xX3xX87xXa5xXa5xX3xXexX5cxXdxXe3xX3fxX3xX26x14995xX19xX1fxXa6xX3xX10bxX179xX19xX1fxX3xXexX1xX3axXdxX3xX26xXdxX27xX17xX1axX3xX6xX19xX1xX3xXexX6xX3xX4xX2f9xX19xX3xX19xX1xX76xX19xX3xXexXdxX19xX3xX4xX1xX97xX3xX87xX3xX4xX8axX6xX3xX1xX8exX19xX1fxX3xX33xX8exX19xX1fxX3xXexX148xXdxX3xXexX1xX8exX19xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX2bxX3exX3fxX3xX4xb80dxX3fxX3xX17x1220axXdxX3xXexXdxXe3xX17xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX26xX39xX6xX3xX87xXa5xXa6xXa5xXa5xXa5xX3xXabxXacxXadxX3xX19xXb0xX3fxX3xX92xX1xX70xX19xX1fxX3xX7xXbaxX3xX9bxXbdxX3xX26xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1fxXdxX1dxX19xX1fxX3x15710xX3xX50xX179xX19xX1fxX3xXcxX2axX17xXa6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX97xX53xX2bxXaxX12xX10bxX3fxX1dxXdxX3xXexX1xX122xX19xX1fxX3xX19fxX3xX92xX1xXdxX3xX9bxXbdxX3xX9bxX76xXexX1axX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX3exX19xX3xXa3xX233xX3xXexX3fxXcfxXdxX3xX19xX8exX2bxX3xXexX1xXd2xX6xX3xX19xX1xa7d3xX19xX3xX26xX14cxX3xX4xX1xXb0xX3xXexX148xX97xX3xX17xX18xX19xX3xX1fxX2axX2bxX3xX19xXcfxX3xXexX148xXdxX3xXexXdxXe3xX17xX3xX50xX179xX19xX1fxX3xXcxX2axX17xX1axX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX23xX19xX3xX3fxX2bxX3xX1xXdxXb0xXbxX3xX4xX122xX4xX3xXexXdxXe3xX17xX3xX92xX1xX122xX4xXa6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX97xX53xX2bxXaxX12xXcxX1xX70xX19xX1fxX3xX92xX1xX6xXdxX3xX9bxXbdxX3xX19xX1fxX39xX3axXdxX3xX2bxX3exX3fxX3xX26xX2f9xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX2bxX3xX19xX3exX19xX3xX4xX1xX122xX19xX3xX19xXd6xX19xXa6xX3xX189xX3fxX1dxX19xX3xX26xX39x101a4xX4xX3xX9bxX148xX19xX3xX1fxX122xXdxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX1axX3xX6xX19xX1xX3xXexX6xX3xX26xX14cxX3xX1fxX2axX2bxX3xX5cxX6xX3xX19xX1x12851xX19xX1fxX3xX33xXccxX3xX33xXdxXe3xX4xX3xXexX5cxX3exX19xXa6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX97xX53xX2bxXaxX12xXcxX1xX10xX97xX3xX19xX1xX8exX3xX4xX1xde52xX4xX3xXexX5cxX122xX4xX1xX1axX3xXcxX1xX70xX19xX1fxX3xX4xc236xX3xX19xX1xX2axX19xX3xXexX1xX2axX19xX3xXexX1dxXexXa6xX3x143f2xX1fxX8exX2bxX3xXa3xf465xX41xX19fxX1axX3xX33xXccxX3xX122xX19xX3xX4xX39xeea1xX19xX1fxX3xX26xX97xX148xXexX3xXexX8exXdxX3xX7xXd6xX19xX3xX19xX8exX2bxX3xX26xX14cxX3xX26xX39xX4c6xX4xX3xX92xX1xX3d4xXdxX3xXexX1dxX3xX26xXdxX23xX3fxX3xXexX5cxX6xXa6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX97xX53xX2bxXaxX12xXcxX3fxXe3xX3xX291xX2axX17xX3xX62xX3xX50xX8exX3xXacx14168xX19xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đấu súng bắt trùm ma túy trong rừng

Đấu súng bắt trùm ma túy trong rừng
2011-03-31 09:40:29

(VnExpress) - Sáng 30/3, khi bị cảnh sát bao vây hai vệ sĩ bảo vệ "ông trùm" heroin đã nã đạn xối xả hòng phá vòng vây, yểm trợ cho cuộc tháo chạy của kẻ cầm đầu.

Nam sinh viên bị đâm dao trúng đùi

Nam sinh viên bị đâm dao trúng đùi
2011-03-30 10:51:51

(VnExpress) - Do để xe lấn sang cửa sổ phòng trọ bên cạnh, một sinh viên đã bị truy sát với lưỡi dao dài 15 cm găm sâu trong đùi.

Phạt tù nhóm đưa phụ nữ bán sang Trung Quốc

Phạt tù nhóm đưa phụ nữ bán sang Trung Quốc
2011-03-30 10:46:07

TTO - Ngày 29-3, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “mua bán người” đối với Nguyễn Thị Thu Xí (49 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới, H.Gò Dầu), Trịnh Thị Trinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết