Cập nhật: 08/05/2016 21:07 GMT+7
cd28xdc90x11e05xf814xf3afx11a14xe5bexf32dx1435fxX7x11b62xdaf9xf892xeecax14df4x11047xX5x12a2bxXax1142fx10521x13002xd2faxX3xX4xX1xf6d0xXexX3xX4xX1x13f90x13ae7x13945xX3xX7xX6x12f1cxX3xX4xef0axX6xX3x11198x1502bxX3xX4xf744xX0xed80xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdef9xX10xX6xd06axXaxX12xXcxXcx102fbxX3x10a55xX3xfbb4x126f0xX1fxX20xX3x11379xX49xf07cx12e98xX3x10b21x15663xX1fxX1xX3xX7xX4cxXexX3x14b68xXdx13ac4xX24xX3xXex13ecbxX6xX53xX3xX55xd95axX1fxX20xX3xX6xX1fxX3xXex11a4fxX1fxX1xX3xf980xX1fxX3x1482exXdxX6xX1fxX20xX53xX3xX64xX6xX3x11647xX24xe849xX19xXexX3xX5ex15ae4xX1fxX1xX3xXex15914xX15xX3xX20xXdx1540fxX3xX1x15157xX1fxX1xX3xX7x1211fxX3xX5exef64xXdxX3xX2ax101f9xXdxX3x129ccxX20xX24xX84x12431xX1fxX3xX3fxX93xX24xX3xXa5xX20xX1x12abexX6xX3x12984xX7xXdxX1fxX1xX3xX1fx15ad4xX15xX3xX2x10b1cxXc1xX52xX53xX3xXexX64x141f4xX3xXexX8exXdxX3x122c9xX1x1157axX15xX3xXcxX1xXa2xXdxX3xX75xX1fxX3xX75xX53xX3xXbxX1x13b11x10d93xX1fxX20xX3x12d01xd5bdxX3xXcxX1xX8exX1fxX1xX53xX3xXcxf75exX3xee18x1011fxX1fxX20xX3xe6f8xX24xX84x14956xX1fx11d1dxX3xX5ex1075bxX3xXexXdxX19xXbxX3xXex15a0cxX4xX3xX5exXdxX60xX24xX3xXexX64xX6xX3xX2axX60xX3xX1xf317xX1fxX1xX3xX2axXdxX3xXaxX78xXdxX19xXexX3xX1fxX20xXe0xXe1xXdxXax125c0xX0xX30xXbxX12xX0xXexX6x14aacxX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX64xX20xXdxX1fx1308bx13e9dxXbx14b57xX3xX6xX24xXexXf3xXaxX12xX0xXexX64xX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d18xXf3xX42xX84xXaxX12xX0xXdxX15xX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX7xX6xX24xX3xX4xX27xX6xX3xX2axX2bxX3xX4xX2exX3xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX143xX30xX30xX7xXexX6xXexXdxX4xX12axX1fxX10xf088xX12axXexX24xXf3xXdxXexX64xX10xX12axX2axX1fxX30xXexXexXf3xX30xXdxX30xX7xd508xX144xX1b9xX30xX144x13fa1xX2xX1b9xX30xX1bexX52xX30xX1bexX50xX30xXdxX15xX20xX49xXc1xX50xX52xXc1xX49x1000axXbxX20xX49xX2xf648xX1b9xX144xX1b9x11548xX50xX1b9xX144xXc1xX12axX1d1xXbxX20xXaxX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexX64xX12xX0xXexX64xX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXf3xX42xX84xXaxX12xXa5xX20xX1xXb3xX6xX3xXexX8exXdxX3xXcexX1xXf3xX6xX3xX4x11abcxXbxX3xX4x1317exX24xX3xX132x129faxX1fxX1xX3xX2axXdxX225xX1fxX3xX3fxX8exX1fxX1xX3xXf0xX1xXc8xX4xX53xX3xXcxXf0xX3xXf2xXf3xX1fxX20xX3xXf7xX24xX84xXfaxX1fxX0xX30xXbxX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexX64xX12xX0xX30xXexX6xX132xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXf3xX42xX84xXaxX12xXcxX64xXe0xXa2xX4xX3xX5exXd0xX53xX3xXcexX1xXf3xX56xX1fxX20xX3xX2xX50xX20x1530dxX1bexX3xX1fxX20xX117xX84xX3xX1daxX49xX52xX53xX3xX7xX6xX24xX3xXcexX1xXdxX3xX1fxX1x108e7xX24xX3xX146xXf3xX1fxX20xX3xXa5xX20xX1xXb3xX6xX3xX5xX4cxXdxX3xX146xX10xX3xX15xX4cxX84xX3xX64xX27xX3xd506x13c3bxX3xXa5xX20x137cfxX4xX3xXcxX1xX117xX1fxX1xX3xXb6xX4bxXa5xX3xX2xXc1xXc1xXc1xX53xX3xXexX64xXc8xX3xXexX8exXdxX3xXcexX1xXd0xX15xX3xXcxX1xXa2xXdxX3xX3fx15899xX6xX53xX3xXbxX1xXe0xXe1xX1fxX20xX3xXe5xXe6xX3xXcxX1xX8exX1fxX1xXfcxX3xX5exX19xX1fxX3xX1fxX1xX117xX3xX4xX1xX89xX3xXa5xX20xX24xX84xXa9xX1fxX3xXcxX1xX89xX3xX161x1528cxX4xX1xX3xXf0xX1xXe0xX2bxX1fxX20xX3xXb6xX4bxXa5xX3xX2xXc1xXc1xX1b9xX53xX3xX5xX117xX3xX2axX2bxX3xX4xX2exX3xX4xX27xX6xX3xXa5xX20xX1xXb3xX6xX53xX3xXexX64xXc8xX3xXexX8exXdxX3xXcexX1xXd0xX15xX3xXa5xX20xX24xX84xXa9xX1fxX3xf1edxX24xX53xX3xXbxX1xXe0xXe1xX1fxX20xX3xXe5xXe6xX3xX161xX96xX1fxX1xXfcxX3xX5exXffxX3xXexX1xXbdxX15xX3xX4xXf3xX1fxX12axX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXf3xX42xX84xXaxX12xX4bxX6xX24xX3xXcexX1xXdxX3xX2axX117xXf3xX3xX1fxX1xX117xX3xXexX1xXbdxX15xX3xX4xXf3xX1fxX3xX5exXe0xX2bxX4xX3xX15x12f4fxXexX3xX5xXc8xX4xX53xX3xXa5xX20xX1xXb3xX6xX3xX64xX6xX3xXcexXfaxX24xX3xXcxX1xX117xX1fxX1xX3xX42x15482xX1fxX3xX146xX10xX3xX2axX117xXf3xX3xX1fxX1xX117xX3xX4xX1x14e43xXdxX12axX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXf3xX42xX84xXaxX12xX2b4x119abxX6xX3xX64xX6xX3xXcexX1x10bf9xXdxX3xX1fxX1xX117xX3xX15xX39dxXexX3xX5exXf3xX8exX1fxX3xXexX1xX96xX3xXa5xX20xX1xXb3xX6xX3xX20x14fa4xXbxX3xXa5xX20xX24xX84xXa9xX1fxX3xX3fxXf3xX117xX1fxX20xX3xXf7xX24xX14xX1fxX3xXb6xX4bxXa5xX3xX2xXc1xXc1xX52xX53xX3xX5xX117xX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX7xX6xX24xX3xX4xX27xX6xX3xXf0xX1xXe0xX2bxX1fxX20xXfcxX3xX2axX60xX3xX5exX19xX1fxX12axX3xX3fxX6xXdxX3xX132xXfaxX1fxX3xX146xX56xX84xX3xX64xX6xX3xX15xX14xX24xX3xXexX1xX24xX3b9xX1fxX53xX3xXexX64xXf3xX1fxX20xX3xX5xXc8xX4xX3xX146xX69xX3xX146xX4cxXexX3xXa5xX20xX1xXb3xX6xX3xX42xe5fcxX1fxX20xX3xX42xX6xXf3xX3xX5exX14xX15xX3xX1fxX1xXdxX60xX24xX3xX1fxX1xX4cxXexX3xX2axX117xXf3xX3xX1fxX20xXe0xXe1xXdxX3xXf7xX24xX14xX1fxX3xX64xX1exXdxX3xX5xXfaxX1fxX3xX146xX10xX3xX132xX3eaxX3xX4xX1xX8exX84xX12axX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXf3xX42xX84xXaxX12xXf7xX24xX14xX1fxX3xX5exXe0xX2bxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX5exX96xX1fxX1xX3xX5exXe0xX6xX3xX5exXdxX3xX4xX21dxXbxX3xX4xX221xX24xX3xX1fxX1xXe0xX1fxX20xX3xXex103aexX3xX2axXf3xX1fxX20xX3xX1fxX20xX6xX84xX3xX7xX6xX24xX3xX5exXd0xX12axX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXf3xX42xX84xXaxX12xX4bxX6xX24xX3xXcexX1xXf3xX56xX1fxX20xX3xX15xX39dxXexX3xX20xXdxXe1xX53xX3xX4xX69xX1fxX20xX3xX6xX1fxX3xX132x105efxXexX3xX20xXdxX93xX3xXa5xX20xX1xXb3xX6xX3xXexX8exXdxX3xXcexX1xXf3xX6xX3xX4xX21dxXbxX3xX4xX221xX24xX3xX161xX225xX1fxX1xX3xX2axXdxX225xX1fxX3xX3fxX8exX1fxX1xX3xXf0xX1xXc8xX4xX3xXb6xXbxX1xXe0xXe1xX1fxX20xX3xXe5xXe6xX3xXcxX1xXa2xXdxX53xX3xXcxXf0xX3xXf2xXf3xX1fxX20xX3xXf7xX24xX84xXfaxX1fxXfcxX12axX3xXcx12ff1x12f03xXa5xX3xX2b4x1420dxX0xX30xXbxX12


Các tin đã đưa

Lắng nghe ý kiến của nhân dân

Lắng nghe ý kiến của nhân dân
2016-05-08 21:02:28

(QT) - Cùng với công an cả nước, lực lượng Công an Quảng Trị đã và đang quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân thông qua việc thực hiện...

Điều tra, khám phá nhanh các vụ án

Điều tra, khám phá nhanh các vụ án
2016-05-08 20:51:29

(QT) - Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã điều tra, khám phá nhanh chóng các vụ án xảy ra trên địa bàn. Chiều...

Trộm chín xe máy, ba bị cáo lãnh án 34 năm tù

Trộm chín xe máy, ba bị cáo lãnh án 34 năm tù
2016-05-07 14:57:16

TTO - Chiều tối 6-5, TAND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Thanh (28 tuổi) và Trịnh Hải Đồng (30 tuổi, cùng ngụ tại Vũng Tàu) cùng mức án 12 năm tù và...

Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí
2016-05-06 07:34:29

(QT) - Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, trong tháng 4/2016, toàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 9 người, bị thương 21 người. So với tháng trước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết