Cập nhật:  GMT+7
dbf7x171fbx16cd7xf311x108d4x17bf4x146b9xe1ccx17ea5xX7xebd1xf2f7x136e3x172d2x1702cx11eb9xX5x11376xXax17e36x101cfx12c63x13766x11ab2xX3xXex10fb7xX3xX4x151f4xX6xX3x15a10xXdx115aaxX15xX3x155e5xXdxffd3xX15xX3x111f3xXdxe837xXexX3x12ddfxX15xX1xX3x13d0dxdbfdxX3xf234xXdxX2bxX15xX3xea7dxX6xX3xXex10746xX6xX0xfed6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx141b0xX10xX6xX1fxXaxX12x17a33xX29xX15x14025xef67xXbxX3axX10xX7xX7xfdd0xX3x11676xX3xX13xX1x156f7xX3xX3ax15bbaxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX15xX1xX3x16212xe066xX3xX24xXdxX3xXbxX1x16980x10531xX3xX1x15888xXbxX3xX8cx148f2xX15xX16xX3xXexX1x10f29xX4xX3xX1xXdxX2bxX15xX3xX32x137caxX3xXbxX1xXdxX95xX3x1242fx130f2x10be3xXdxX3xXexe538xX15xX1xX3xX19xX26x14645xX3xX32x14f45xXexX3xX8cx1152bxXbexfa29x15462xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxXb3xX50xX50xX3x10208xX33xX4xX1xX3xX24x17596xX3x144c1xXbexf8b2xX15xX16xX3xX4x177c5xX66xX3xXcxX66xf0c7xX15xX3x1797fxX1x13bc6xXb4xX15xX16xX3xX8cxX8dxX3xX35xXdxX2bxX15xX3xX3axX6xX3xXexX3exX6xX3xX8cxX3exXdxX3xX32xX9cxXdxX3xXexX1xXf0x16678xX15xX16xX3xXexX1xXdxX2bxXexX3xX1xX94xXdx143ecxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx171fcxX66xX1fxX19xXaxX12xXcxX2exXb3xXd7xX3xXcxXeexX3xX50xX13x136a4xX3xX8cxX8dxX3xX15xX1x1792exX15xX3xX8cxXb4xX15xX3xX35xX1x11f5exXdxX3xX35xXdxX2bxX15xX3xX4xX1cxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxXb3xX50xX50xX3xXd7xX33xX4xX1xX3xX24xXddxX3xXdfxXbexXe1xX15xX16xX3xX4xXe6xX66xX3xXcxX66xXebxX15xX3xXeexX1xXf0xXb4xX15xX16xX3xX56xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX66xXebxX15xX3xXeexX1xXf0xXb4xX15xX16xX60xX3xX8cxec9exXdxX3xX24x17d23xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4x13755xX3xXbxX1xXc5xX15xX3x17977xXbexXe1xX15xX16xX3xX4xXe6xX66xX3xX24xXebxX3xX7x10769xX15xX3xX35xX1xf3b9xXbexX3xXeexX1xX66xX15xX16xX3xX13xXe6xX4xX1xX3xX13cxX19exXdxX3xX56xX4xddb2xX15xX16xX3xX15xX16xXddxX3xX1b1xXbexX143xX15xX3xX2xXc8xX3xX1fxX66xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX15xX1xX3xX5xXebxX95xX3xX16xXdxXe6xX95xX3xX8cxX19axX4xX60xX11cxX3xXeexX1x12c0cxX6xX3xX15xX16xXbexX19xX26xX15xX3xX8cxXb4xX15xX3xX19xX26xXbexX3xX4xXc5xXbexX3xX8cxXf0xX98xX4xX3xX32xX9cxXdxX3xXexX1xXf0xX10fxX15xX16xX3xXexX1xXdxX2bxXexX3xX1xX94xXdxX3xX24xXb8xX3xX4xX1xX66xX3xX3axX69xX15xX16xX3xXeexX1xX66xX15xX16xX3xX13xXe6xX4xX1xX3xX13cxX19exXdxX3xX8cxX8dxX3xXbxX1xXe6xX3xX24x14350xX3xX1xX98xXbxX3xX8cxX9cxX15xX16xX3xXexX3axX66xX15xX16xX3xX1b1xXbexXe6xX3xXexX3axXb8xX15xX1xX3xX7xXe1xX15xX3xX5axXbexX1c4xXexX3xX32xXabxX3xXbxX1xXdxX95xX3xXb2xXb3xXb4xXdxX3xXexXb8xX15xX1xX3xX19xX26xXbexX3xX32xXc1xXexX3xX8cxXc5xXbexXc7xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX95xX6xX3axX16xXdxX15x1598cx12564xXbxX5axX3xX6xXbexXexX66xXaxX12xX0xXexX3axX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX95xX16xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXax122dexX2x1791cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xe0efxXdxX1fxXexX1xX9xXax108c4x12269xX2f1xXaxX3xX32xX66xX3axX1fxX10xX3axX9xXaxX2xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2bdxX41xX41xX2e9xX2e9xX2e9xX11cxX24xX15xX10xX5axXbxX3axX10xX7xX7xX11cxX15xX10xXexX41x1116axXdxX5xX10xX7xX41xdd64xXbexX32x158acxX10xX4xXexX41xX2f0xX12cxX41xX2exX2xX41xf31bxebcbxX41xX59xX2bexX41xX12cxX6xXdxX11cxX327xXbxX16xXaxX41xX12xX0xX41xXexX1fxX12xX0xX41xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXexX1fxX12xXd7xXdxX21xX15xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX15xX1xX11cxX3x12ea8xX15xX1xX2bdxX3xXb3xX16xX66xXdxX7xX6xX66xX11cxX0xX41xXexX1fxX12xX0xX41xXexX3axX12xX0xX41xXexX6xX32xX5xX10xX12xXcxX1xX10xX66xX3xX8cxXb4xX15xX3xX35xXdxX2bxX15xXc8xX3xX15x14ee1xX95xX3xX2bexX2f1xX2f1xX333xXc8xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX66xXebxX15xX3xXeexX1xXf0xXb4xX15xX16xX3xX24xXebxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX15xX1xX3xX35x11d38xX3xX1xX98xXbxX3xX8cxX9cxX15xX16xX3xX1xX98xXbxX3xXexXe6xX4xX3xX5xXebxX95xX3xXbxX1xXdxX95xX3xXexX3axXbexX19x11883xX15xX3xX1xXb8xX15xX1xX3xX24xX19exXdxX3xXexe7afxX3xX5xX2bxX3xX16x105c5xXbxX3xX24xX19axX15xX3xX95x10c05xXdxX3xX32xX26xX15xX3xX5xXebxX3x17ff3xX2f1x1647bxX11cxX3xXd7xX66xX3xX24xX143xX19xXc8xX3xX35xX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX32xX26xX15xX3xXexXdx119f4xX15xX3xX1xXebxX15xX1xX3xX7xXe1xX15xX3xX5axXbexX1c4xXexX3xX32xXabxX3xXbxX1xXdxX95xX3xXb2xX3xXb3xXb4xXdxX3xXexXb8xX15xX1xX3xX19xX26xXbexX3xX32xXc1xXexX3xX8cxXc5xXbexX3xXc7xX3xX24xX19exXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX20fxX3xX35xX1xX66xXe1xX15xX16xX3xX2ddxX3xXexX404xX3xX8cxX9cxX15xX16xXc8xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX66xXebxX15xX3xXeexX1xXf0xXb4xX15xX16xX3xX8cxX8dxX3xX16x16f36xXdxX3xX24xXebxX66xX3xXexXebxXdxX3xX35xX1xX66xXe1xX15xX3xX4xX1xXbexX15xX16xX3xX2f0xX2f1xX2f1xX3xXexX3axXdxX2bxXbexX3xX8cxX9cxX15xX16xX3xX4xX3exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXeexX1xX66xX15xX16xX3xX13xXe6xX4xX1xX3xX13cxX19exXdxX3xX4xed80xX15xX16xX3xX32x10c2exX3xX3axX6xX3xX16xXc5xX15xX3xX2bexX2f0xX2f1xX3xXexX3axXdxX2bxXbexX3xX8cxX9cxX15xX16xX11cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX66xX1fxX19xXaxX12xe016xX1xXdxX3xX32xXabxX3xXbxX1xXdxX95xX3xXexX3axX26xX15xX3xX8cxX8dxX3xX1xX66xXebxX15xX3xXexX1xXebxX15xX1xX3xX8cxXf0xX98xX4xX3xX41cxX3xXexX143xXbxX3xX8cxXc5xXbexX3xX24xX19exXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX20fxX3xX1xXb4xX15xX3xX41cxX2f1xX2f1xX3xXexX3axXdxX2bxXbexX3xX8cxX9cxX15xX16xX3xXexX1xXb8xX3xX1xX6xXdxX3xX32xX26xX15xX3xX32xXc1xXexX3xX8cxXc5xXbexX3xXbxX1xXe6xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX95xX1bfxXbexX3xXexX1xXbex13defxX15xX11cxX3xXeexX1xX20fxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX66xXebxX15xX3xXeexX1xXf0xXb4xX15xX16xX3xX4xX1xX66xX3xX3axX69xX15xX16xX3xXbxX1xXc5xX15xX3xX5xX19exX15xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX20fxX3xX5xXebxX3xX1fxX66xX3xXbxX1xX20fxX6xX3xX95xXb8xX15xX1xX3xX32xX4e6xX3xX3axX6xXc8xX3xX4xX3exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXeexX1xX66xX15xX16xX3xX13xXe6xX4xX1xX3xX13cxX19exXdxX3xX35xX1x1690fxX15xX16xX3xX8cxX33xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX20fxX3xX8cxX40axX3xX5xXebxX3xX35xX1xX14xX15xX16xX3xX1xX98xXbxX3xX5xX3d7xX3xX15xX26xX15xX3xXexe8cbxX3xX4xX1xX19axXdxX3xXexXdxX437xXbxX3xXexXddxX4xX3xX16xX40axXbxX3xX24xX19axX15xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX66xX1fxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xX8cxX40axXc8xX3xX15xX16xXebxX19xX3xX2f0xX41xX2xX2bexXc8xX3xX16xXdxXe6xX95xX3xX8cxX19axX4xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX15xX1xX3xX8cxX8dxX3xX16xX49fxXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX24xX397xX15xX3xX8cxX437xX15xX3xX8cxX19axXdxX3xXexXe6xX4xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX32xXe6xX66xX3xXb2xXexX66xXebxX15xX3xX32xXabxX3xX1fxXa2xX3xXe6xX15xX3xX7xXe1xX15xX3xX5axXbexX1c4xXexX3xX2f0xX2f1xX3xXexX143xXbxX3xXbxX1xXdxX95xX3x142a6xXb3xXb4xXdxX3xXexXb8xX15xX1xX3xX19xX26xXbexX3xX32xXc1xXexX3xX8cxXc5xXbex162b8xX3xX5xXebxX3xX1fxXa2xX3xXe6xX15xX3xX3axXdxX26xX15xX16xX3xX4xX1cxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXeexX1xX66xX15xX16xX3xX13xXe6xX4xX1xX3xX13cxX19exXdxXc8xX3xX19xX26xXbexX3xX4xXc5xXbexX3xXbxX1xX20fxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX66xXebxX15xX3xXeexX1xXf0xXb4xX15xX16xX3xX35xX1xX14xX15xX16xX3xX8cxXf0xX98xX4xX3xX4xX40axX3xX1xXebxX15xX1xX3xX24xXdxX3xX4xXe1xX15xX3xXexX3axX14cxXc7xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX66xX1fxX19xXaxX12xX13xX1xX66xX3xX3axX69xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX15xX1xX3xX8cxX8dxX3xX4xX1xXdxX437xX95xX3xX8cxX66xX94xXexX3xXexX66xXebxX15xX3xX32xXabxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX7xe6f7xX4xX3xX24xXebxX3xXexXdxX3f7xX15xX3xX32xX94xX4xX3xX4xX1cxX6xX3xX95xXb8xX15xX1xX3xX15xX26xX15xX3xXbxX1xX20fxX6xX3xXcxX66xXebxX15xX3xXeexX1xXf0xXb4xX15xX16xX3xX8cxX8dxX3xX16xX49fxXdxX3xX8cxXb4xX15xX3xX35xXdxX2bxX15xX3xX3axX6xX3xXexX3exX6xX3xX19xX26xXbexX3xX4xXc5xXbexX2bdxX3xX1xX66xXebxX15xX3xXexX3axXe1xX3xXexX66xXebxX15xX3xX32xXabxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX20fxX3xXbxX1xXe6xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xXebxX3xXexX1xX1d8xX3xX5xX6xX66xX3xX8cxXdxX3f7xXbexX3xX1xXebxX15xX1xXc8xX3xX1b1xXbexXe1xX15xX3xX5xX3d7xX3xX5xXebxX3xX1xXb4xX15xX3xX2ddxX2f1xX2f1xX3xXexX3axXdxX2bxXbexX3xX8cxX9cxX15xX16x1597fxX3xX4xX1xX33xXbexX3xXexX3axXe6xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX2bxX95xX3xX8cxX19axXdxX3xX24xX19exXdxX3xXexX66xXebxX15xX3xX32xXabxX3xX1xX98xXbxX3xX8cxX9cxX15xX16xX3xX8cxX8dxX3xX35xX3d7xX3xX24xX19exXdxX3xX4xXe6xX4xX3xX15xX16xX1xX2bxX3xX7x11882xXc8xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX4xX1cxX6xX3xX8cxX66xXebxX15xX3xX5xXebxX95xX3xXbxX1xXdxX95xX3xXb2xXb3xXb4xXdxX3xXexXb8xX15xX1xX3xX19xX26xXbexX3xX32xXc1xXexX3xX8cxXc5xXbexXc7xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX66xX1fxX19xXaxX12xXcxX3axX6xX66xX3xX8cxX1aaxXdxX3xX24xX19exXdxX3xX29xX15xX59xX5axXbxX3axX10xX7xX7xX11cxX15xX10xXexX3xXc8xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX15xX1xX3xX4xX1xX66xX3xX32xXdxX437xXexX3xX6xX15xX1xX3xX4xX1xf1e9xX3xX15xX16xX1xX10xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXeexX1xX66xX15xX16xX3xX13xXe6xX4xX1xX3xX13cxX19exXdxX3xX4xX1cxX6xX3xX95xXb8xX15xX1xX3xX32xX33xX3xX35xXdxX2bxX15xX3xX1b1xXbexX6xX3xX32xXe6xX66xX3xX4xX1xX20fxX11cxX3x14106xX9cxX15xX16xX3xXexX1xX10fxXdxXc8xX3xX15xX6xX95xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX15xXebxX19xX3xX4xX4e1xX15xX16xX3xX8cxX8dxX3xX1cxX19xX3xX1b1xXbexX19xX3f7xX15xX3xX4xX1xX66xX3xX5xXbexX143xXexX3xX7xXf0xX3xXexX1xX6xX95xX3xX16xXdxX6xX3xXexX19axX3xXexXddxX15xX16xX3xX15xX437xXbexX3xX4xX1xX20fxX15xX1xX3xXexX1xX78dxX4xX3xX8cxXf0xX98xX4xX3xX4xXb4xX3xX1b1xXbexX6xX15xX3xXbxX1xXe6xXbxX3xX5xXbexX143xXexX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX32xXe6xX66xX3xX24xXddxX3xX24xXdxX2bxX4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX66xX1fxX19xXaxX12xX29xX4e1xX3xX13cxX6xXdxX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thanh tra giao thông bị tố cáo đánh người

Thanh tra giao thông bị tố cáo đánh người
2009-12-09 09:47:34

Trước đó, Công an huyện đã tạm giữ chiếc xe công vụ của Đội Thanh tra III - 05 (thuộc Ban Thanh tra đường bộ III, Cục Đường bộ) để điều tra. Theo tố cáo của ông Hồ Đức Sơn -...

Cắt trụi tóc vợ sau khi đọc tin nhắn

Cắt trụi tóc vợ sau khi đọc tin nhắn
2009-12-09 09:47:19

(VnExpress) - Đọc được mẩu tin nhắn điện thoại từ máy của vợ lúc nửa đêm, Nguyễn Bá Trường (30 tuổi) đã dùng kéo cắt tóc, lấy dây lưng quật túi bụi vào người sống với mình gần 3 năm.

Vác súng lên Yên Bái để giữ người tình

Vác súng lên Yên Bái để giữ người tình
2009-12-09 09:47:05

(GĐ&XH) - Biết có người khác đang ve vãn bạn gái của mình, Hải đã tập hợp "đồng minh" thuê xe ôtô mang hung khí lên Yên Bái để "tâm sự" với tình địch.

Đẩy mạnh phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội

Đẩy mạnh phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội
2009-12-09 09:43:27

(QT) - Khi đi qua mỗi góc khuất trên những con đường, công viên, nghĩa địa, đồi cọ dầu... thật không khó nhận ra những ống kim tiêm nằm ngổn ngang mà con nghiện ma túy vừa mới...

Đầu thú sau 10 năm bỏ trốn

Đầu thú sau 10 năm bỏ trốn
2009-12-08 23:53:25

(QT) - Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phan Thanh Tùng (sinh năm 1973 tại Lý Sơn, Quảng Ngãi) bị VKSND tỉnh truy tố về tội "Mua bán trái phép...

Tai nạn giao thông giảm cả ba mặt

Tai nạn giao thông giảm cả ba mặt
2009-12-08 20:37:51

(QT) - Tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2009, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 mặt. Cụ thể số vụ tai nạn giao thông giảm 2,32%, số người...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết