Cập nhật:  GMT+7
16fex1b82x483fx2b87xb65exb583xa057x5721x851dxX7x2848x646ax2125x81eax991dxab6cxX5xb4a1xXax2ed2xb61exX1xXdx94fdx2103xX3x4071x4b1dx3c67x3d23xX3xXexXdx3b72xX1bxX3x2099xX1bxX3xX4xb054xX6xX3xXex2434x3c4cxX3xX17x2408xX17xX3xX1bx1d98xX1bxX3xX1cx5379xXdxa861xX39xX39xX3xX1bxX1cx3bdcxX1bxX3xX1x3fd7xX1bxX1cxX0x4609xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5a22xX10xX6xX19xXaxX12x3666xXcx52efx3d3ex56a7xX3x1ae4xX3x7998x68aaxX5ex5213xX3xXcx5c99xX39xX6axX1xX6xX1bxX3xb55bxX6xX1bxX1cxX62xXcxX1x3d77xXbxX3xX13xX1xX43xX17xX3xX5cxX5exXdxX1bxX1xX3xXcxX1x1e6bx4686xX1bxX60xX3xX1x5306xX17xX3xad96xX88xX6xX3x52b0x75e3xX3xXex776dxX3xX4xX1x6b7cxX4xX3xX4xX88x65cfxX4xX3xX1x5bdbxXbxX3x214dxX43xX1bxX3x5a68xXdx3002xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX2bx174axX3xXexXdxX20xX1bxX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXbxX1xX2fxX1bxX3xX23xX1bxX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX17xX3xX95xX6xX1bxX1cxX3xX1xXa6xX4xX3xXex4d83xXdxX3xXcxX2bx8db2xa30dxX1bxX1cxX3xX17xX2fxX17xX3xX1bxX33xX1bxX3xX56xX33xX6xX3x36a0xX10xX1bx29e5xX3xX95x85fcxX1bxX1cxX3xXexX2bxb3baxX1bxX3xX95x7fd3xX6xX3xXa9xX43xX1bxX3xX6axX39xb6a4xX43xXdxX3xXf9x9bc8xX1bxX39xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX33xX19x40c5xXaxX12xXcxX2bxXe8xXe9xX1bxX1cxX3xX17xX2fxX17xX3xX1bxX33xX1bxX3xXexXe8xX3xXexX1xX1axX4xX3xX56xX33xX6xX3xXf9xX10xX1bxX3xX95xXe8x8aacxX4xX3xXexX1xX43xX1bxX1xX3xX5xX89xXbxX3xXadxX43xX3xX95xXdxX3xXadxX43xX33xX3xX1xX33xXe3xXexX3xX95xXa2xX1bxX1cxX3xXex39baxX3xX1bxX23xX17xX3x2695xa78fxX179x960bxXfcxX3xX19xX33xX3xXa9xX43xX3xX56xX33xX43xX1bxX1cxX3xXcxX1xX109xX3xX13xX1x751dxX4xX3xXadxX43xX3xXa9xX43xX3xX56xX33xX43xX1bxX1cxX3xXcxX1xX109xX3x2f2bxX6xXdxX3xX56xXe8xX117xX1bxX1cxX3xX5cxX1bxX1xXffxX17xX3xX95x4053xX1bxX1cxX3xX4xX1xX27xX3xXexX2bxXe8xXe9xX1bxX1cxX60xX3xX1cxXffxXbxX3xXadxaf0cxX1bxX3x9553xX3fxX12cxX3xX19x1f19xX1bxX1cxX39xX3xX112xX16xX1bxX3xX1bxX23xX17xX3xX178xX179xX179x5eabxXfcxX3xX64xX65xX5exX67xX3xXcxX6axX39xX6axX1xX6xX1bxX3xX71xX6xX1bxX1cxX62xXcxX1xX78xXbxX3xX13xX1xX43xX17xX3xX4xX1xX33xX3xXbxX1x5420xXbxX3xXexX1xX43xX1bxX1xX3xX5xX89xXbxX3xXcxX2bxXe8xXe9xX1bxX1cxX3xX17xX2fxX17xX3xX1bxX33xX1bxX3xX56xX33xX6xX3xXf9xX10xX1bxX3xXexX1xX6xX12cxX3xXexX1xX16xX3xX4xX1xX33xX3xXcxX2bxXe8xXe9xX1bxX1cxX3xX17xX2fxX17xX3xX1bxX33xX1bxX3xXexXe8xX3xXexX1xX1axX4xX3xX56xX33xX6xX3xXf9xX10xX1bxX3xXexX2bxXe8x5872xX4xX3xX95xX3fxX12cxX39xX3xX112xX2fxX88xX3xX1bxX23xX17xX3xX1xXa6xX4xX3xX178xX179xX2xX178xXfcxX3xXcxX2bxXe8xXe9xX1bxX1cxX3xX17xX2fxX17xX3xX1bxX33xX1bxX3xX56xX33xX6xX3xXf9xX10xX1bxX3xX91xX88xX12cxX3xX95xX109xX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX3xX1xX88xX12cxX1bxX1xX3xXbxX1xXb8xXdxX3xX95xXffxX1bxX1cxX3xXexXdxX20xX1bxX3xX23xX1bxX3x93d3xX3xXa9xa0a8xX6xX3xX5cxX7xX78xX1bxX1cxXfcxX3xXexX2bxXe8xX6xXfcxX3xX1ccxX16xX3xX4xX1xXdxX20xX88xX60xX3xX5xX43xX3xX2x41cfxX39xX179xX179xX179xX3xX95xX1b4xX1bxX1cxX47xX1bxX1cxX43xX12cxX47xX4xX1xX78xX88xX39xX3xXf9xX6xX88xX3xX95xXffxXfcxX3xX1bxX1xXffxX17xX3xX95xX1b4xX1bxX1cxX3xX4xX1xX27xX3xXexX2bxXe8xXe9xX1bxX1cxX3xX95xX96xX3xXexX1xX1c9xX1bxX1cxX3xX1bxX1xa293xXexX3xX4x3212xXexX3xX1cxXdxXb8xX17xX3x1808xX39xX179xX179xX179xX3xX95xX1b4xX1bxX1cxX3xXexX2bxX33xX1bxX1cxX3xXexX99xX1bxX1cxX3xX7xX1c9xX3xX2xX2d0xX39xX179xX179xX179xX3xX95xX1b4xX1bxX1cxX3xX1bxX43xX12cxX3xX95xa278xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX33xX3xX4xX78xX4xX3x367cxX1xX33xXb8xX1bxX3xX352xX1xX78xX4xX39xX3xXcxX1xX10xX33xX3xX1cxXdxXb8xXdxX3xXexX1x4e94xX4xX1xX3xX4xX27xX6xX3xXa9xX43xX3xX13xX1xX190xX4xXfcxX3xXexX2bxX33xX1bxX1cxX3xX31axX39xX179xX179xX179xX3xX95xX1b4xX1bxX1cxX3xX4xX312xXexX3xX1cxXdxXb8xX17xX3xX4xXffxX3xX178xX39xX179xX179xX179xX3xX95xX1b4xX1bxX1cxX3xX95xXe8xX150xX4xX3xX95xXe8xX6xX3xXadxX43xX33xX3xX91xX88x413fxX3xXa9x8130xX1bxX1xX3xX99xX1bxX3xX1cxXdxX78xX3xXadxX43xX3xX178xX39xX179xX179xX179xX3xX95xX1b4xX1bxX1cxX3xXbxX1xX1axX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX20xX1bxX3xX5xXe8xX117xX1bxX1cxX3xX4xX1xX33xX3xX1cxXdxX78xX33xX3xXadxXdxX105xX1bx7deaxX3xXexX88xX12cxX3xX1bxX1xXdxX105xX1bxXfcxX3xX19xX33xX3xXexX2bxX33xX1bxX1cxX3xXexX1xXe9xXdxX3xX95xXdxX344xX17xX3xX95xXffxX3xX1cxXdxX78xX3xX4xXb8xX3xXexX1xX109xX3xXexX2bxXe8xXe9xX1bxX1cxX3xX99xX1bxX3xX95xX109xX1bxX1xX3xXadxX43xX3xXadxXdxXafxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX5xXe8xX117xX1bxX1cxX3xX4xX1xX33xX3xX1cxXdxX78xX33xX3xXadxXdxX105xX1bxX3xX95xX96xX3xX4xXffxX3xX91xX88xX3b2xX3xX5xXe8xX117xX1bxX1cxXfcxX3xX1bxX105xX1bxX3xX95xX96xX3xX4xX1x7d3bxX3xX95xXe3xX33xX3xX352xX16xX3xXexX33xX78xX1bxX3xX1cxX37xXdxX3xXadxX43xX33xX3xX1bxX1cxX3fxX1bxX3xX1xX43xX1bxX1cxX39xX3x2e92xX1axX3xXadxXdxXafxX4xX3xX95xXe8xX150xX4xX3xXbxX1xX78xXexX3xX1xXdxXafxX1bxX3xX352xX1xXdxX3xXa9xX43xX3xX13xX1xX190xX4xX3xX7xX6xX1bxX1cxX3xX1bxX1xXe8xX150xX1bxX1cxX3xXbxX1xX2fxX1bxX3xX1cxXffxXbxX3xXadxX1c9xX1bxX3xX4xX27xX6xX3xX17xX3b5xX1bxX1xX3xX4xX1xX33xX3xX8exX1bxX1cxX3x8871xX105xX3xX5exX1cxX88xX12cx2d6fxX1bxX3xX4d3xX105xX3xX486xXdxX39xX3xX13xX117xX3xX91xX88xX6xX1bxX3xX13xXf9xX112xXcxX3xX62xX3xX13xX8exX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX5exXdxX1bxX1xX3xXcxX1xX88xX89xX1bxX3xXadxX43xX33xX3xX4xX88xXa2xX4xX3xX5xX43xX17xX3xX2bx205dxX3xXadxX1axX3xXadxXdxXafxX4xX3xXadxX43xX3xX95xX96xX3xX12cxX105xX88xX3xX4xX2fxX88xX3xX1bxXa2xXbxX3xX5xXe3xXdxX3xX1cxX2fxX1bxX3xX1e1xX179xX179xX3xXexX2bxXdxXafxX88xX3xX95xX1b4xX1bxX1cxX39xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX33xX19xX12cxXaxX12xXcxX88xX12cxX3xX1bxX1xXdxX105xX1bxX3xXadxX1axX3xXadxXdxXafxX4xX3xX352xX206xX33xX3xX19xX43xXdxX3xX1cxX2fxX1bxX3xX178xX3xX1bxX23xX17xXfcxX3xX17xX259xXdxX3xX95xX3fxX12cxX3xX64xX65xX5exX67xX3xXexX465xX1bxX1xX3xX5exXdxX1bxX1xX3xXcxX1xX88xX89xX1bxX3xX4xXffxX3xXadxX23xX1bxX3xXa9xXb8xX1bxX3xX1cxXdxX6xX33xX3xX4xX1xX33xX3xX64xX65xX5exX67xX3xXcxX6axX39xX6axX1xX6xX1bxX3xX71xX6xX1bxX1cxX62xXcxX1xX78xXbxX3xX13xX1xX43xX17xX3xXbxX1xX1c9xXdxX3xX1xX150xXbxX3xX4xX78xX4xX3xX1bxX1cxX43xX1bxX1xX3xX5xXdxX105xX1bxX3xX91xX88xX6xX1bxX3xXexX1xX1c9xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX30exXexX3xX95xX109xX6xX3xX95xXdxX344xX17xX3xXadxX43xX3xXbxX1xXe8xX117xX1bxX1cxX3xX78xX1bxX3xX95xX344xX3xX1xX33xX43xX1bxX3xXexX2bxXb8xX3xX7xX1c9xX3xXexXdxX20xX1bxX3xXa9xX109xX3xX4xX312xXexX3xX1ccxX206xX1bxX3xX4xX1xX33xX3xXbxX1xX1axX3xX1xX88xX12cxX1bxX1xX39xX3xXcxXe3xXdxX3xXa9xX88xX99xXdxX3xX1xXa6xXbxX3xX7xX78xX1bxX1cxX3xX91xX88xX6xX3xX5cxX178xX17bxX39xX2afxX60xXfcxX3xX4xX78xX4xX3xX1bxX1cxX43xX1bxX1xX3xXexX1xX1c9xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX30exXexX3xX1bxX1xXe9xX3xX8exX1bxX1cxX3xX4d3xX105xX3xX5exX1cxX88xX12cxX4daxX1bxX3xX4d3xX105xX3xX486xXdxXfcxX3xX4xX1xX27xX3xXcxX2bxXe8xXe9xX1bxX1cxX3xX17xX2fxX17xX3xX1bxX33xX1bxX3xX56xX33xX6xX3xXf9xX10xX1bxX3xX1xXdxXafxX1bxX3xX1bxX6xX12cxX3xX95xX9dxX1bxX1cxX3xX2bxX6xX3xX1xX33xX43xX1bxX3xXexX2bxXb8xX39xX3xXcxX1xX10xX33xX3xX352xX16xX3xX1xX33xXe3xX4xX1xX3xXadxXdxXafxX4xX3xX1xX33xX43xX1bxX3xXexX2bxXb8xX3xX7xb640xX3xXexXdxX16xX1bxX3xX1xX43xX1bxX1xX3xXexX172xX3xX95xX2fxX88xX3xXexX1xX78xX1bxX1cxX3xX31axX3xXexX259xXdxX39xX3xXf9xX1c9xX3xX1xXa6xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXa9xX109xX3xX4xX312xXexX3xX1ccxX206xX1bxX3xXexXdxX20xX1bxX3xX23xX1bxX3x52e4xX3xXexX1xXe9xXdxX3xX95xXdxX344xX17xX3xX1bxX43xX12cxX3xX1xX117xX1bxX3x8b0fxX179xX179xX3xX10xX17xX3eexX3xXexX2bxX33xX1bxX1cxX3xX95xXffxX3xXexX1xX30exXbxX3xX1bxX1xX30exXexX3xX5xX43xX3xX17bxX179xX39xX179xX179xX179xX3xX95xX1b4xX1bxX1cxX3xXadxX43xX3xX4xX6xX33xX3xX1bxX1xX30exXexX3xX5xX43xX3xX1xX117xX1bxX3xX178xX39xX179xX179xX179xX39xX179xX179xX179xX3xX95xX1b4xX1bxX1cxX3xX17x6bc7xXdxX3xX10xX17xX39xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX33xX19xX12cxXaxX12xX65xX43xX3xX13xX1xX190xX4xX3xX4xX8exX1bxX1cxX3xXexX78xX4xX3xXexXe3xXdxX3xXcxX2bxXe8xXe9xX1bxX1cxX3xX4xX6xX33xX3xX95x7f0exX1bxX1cxX3xXf9xXe8xX3xXbxX1xXe3xX17xX3xX5exXdxX1bxX1xX3xXcxX1xX88xX89xX1bxXfcxX3xX1bxX6xX12cxX3xX95xX96xX3xX1bxX1cxX1xX465xX3xX1xXe8xX88xX3eexX3xXa9xX43xX3xX56xXe8xX117xX1bxX1cxX3xX1xXdxXafxX1bxX3xX95xX6xX1bxX1cxX3xX4xX8exX1bxX1cxX3xXexX78xX4xX3xXexXe3xXdxX3x57cfxX1xX33xX3xXa9xXe3xX4xX3xX5exX1xX43xX3xX1bxXe8xX259xX4xX3xX5exXdxX1bxX1xX3xXcxX1xX88xX89xX1bxX3xXadxX43xX3xX5xX43xX3xXadxX150xX3xX4xX27xX6xX3xX17xXa2xXexX3xXbxX1xXffxX3xX4xX1xX27xX3xXexX109xX4xX1xX3xX64xX65xX5exX67xX3xXexX465xX1bxX1xX3xX5exXdxX1bxX1xX3xXcxX1xX88xX89xX1bxX39xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX33xX19xX12cxXaxX12xXcxX1xX78xXdxX3xX5exX1cxX88xX12cxX4daxX1bxX0xX47xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát hiện “vườn cần sa” trong rẫy cà phê

Phát hiện “vườn cần sa” trong rẫy cà phê
2014-03-29 13:13:12

(TNO) - Ngày 28.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một vụ trồng cây cần sa với khối lượng lớn tại thôn 11, xã Nam Bình,...

Xét xử sơ thẩm vụ “Cố ý gây thương tích”

Xét xử sơ thẩm vụ “Cố ý gây thương tích”
2014-03-29 13:00:28

(QT) - Ngày 28/3/2014, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” dẫn đến cái chết của hai người bị nghi ăn trộm chó ở thôn Nhĩ Trung (xã Gio...

Bắt nhóm móc túi trên xe buýt

Bắt nhóm móc túi trên xe buýt
2014-03-28 07:51:14

(TNO) - Ngày 27.3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã bắt, tạm giữ hình sự Vũ Duy Kiên (24 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Tiến Quyết (50 tuổi, ngụ...

Nổ súng trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn

Nổ súng trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn
2014-03-28 07:51:05

(TNO) - Chiều 27.3, đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ vụ nổ súng trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn.

Án tử hình cho kẻ giết 2 vợ chồng đêm 26 tết

Án tử hình cho kẻ giết 2 vợ chồng đêm 26 tết
2014-03-28 07:50:57

(TNO) - Ngày 27.3, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Lữ Văn Quý (22 tuổi, quê Nghệ An), tạm trú thôn 2, xã...

Bắt đối tượng làm giả hài cốt liệt sĩ

Bắt đối tượng làm giả hài cốt liệt sĩ
2014-03-27 00:11:32

(QT) - Chiều 26/3/2014, Công an Quảng Trị đã di lý đối tượng Mẫn Đức Phương (sinh năm 1978), là em vợ của Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy) trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong,...

Công an TP Đông Hà: Khởi tố vụ án giết người

Công an TP Đông Hà: Khởi tố vụ án giết người
2014-03-27 00:11:18

(QT) - Ngày 26/3/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tô Thanh Lương, SN...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết