Cập nhật: 15/12/2016 07:35 GMT+7
98cexecc2x1327bxd75bx98e5xff64x12584x103acxd783xX7xcaa4xde4ex1373axf1b3x11a77x12e9fxX5x11f8bxXaxc93fx9cdax1129axX3xXexX1xa42exX4xX1xX3xXexX1x11b37xX4x10bcexX3xe202xbc1exX1xX14xX4xX1xX3xXex12ba0xX3x134c1xaaf5x118b3xX3xb2cdxb983xX3xXexX2axX3xcaf5xaeebxX22xX23xX0xeec8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13367xX10xX6xc1d5xXaxX12xdaa6xcd75xeba9xc2d6x9c87x12070xX3xfe73xX3xfc25xX6x9ccexX3xc8fbxX1xXdxX3xX5xbb7fxXdxX3xc71axX5bxX6xX3xXexXdxebf2xX22xX23xX3xX5xf7bdxXdxX20xX3xX22xX23xaaaexX62xXdxX3xX30xX31xX3xXexX1xX18xX4xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX37xX22xX3xX2ex11e85xX22xX1xX3xX4xX1x1223dxX2exX3xX22x1100axX22xX3xX30xX14xX3xX4xX1x9acexX22xX1xX3xX4xX37xX22xX3xXex1146dxX6xXdxX3xX2cxX2dxX2exX3x10b2bxX3xX22xX1xX18xXexX3xX36x9910xX37xX3xX22xX23xX76xX62xXdxX3xXexX2axX3xX36xX37xX22xX23xa913xX3xX59xX18xX22xX23xX3xX2xaad0xX57xX2x9ba2xX20xX3xXcx12e94xX51xbc07xX3xXex111d6xX22xX1xX3xX53x11c5dxX5dxX3xX52xXe1xX5dxX3xX2cxd51dxX3xX2ex11ef4xX3xXbxX1xXdxX97xX22xX3xX7xa887xX3xXexX1x9fe6xX2exX3xX36xXb8xX3xXexX5bx10f12xX97xX22xX3xXbxX1xX70xXexX3xX30xX14xX3xX4xX18xX37xX3xf8b8xX3xa597xX1xafb6xX4xX3xX13xX101x120a7xX3xX50xX59xX51xX3xX2xc452xX121xXb0xX20xX3xX22xX23xc3ddxX3xe561xXe9xX3xc9f7xX6xX3xf541xXdxX6bxXexX20xX3xX1xX5bxX101x1229cxX22xX3x11a76xX76xX3xa8ecxd259xX23xX6xXa8xX20xX3xXexXdcxX22xX1xX3xX53xXe1xX5dxX3xX52xXe1xX5dxX55xX3xXex132b2xX3xX4xX1xX5bxX22xX23xX3xXexX1xX2dxX22xX3xX36xb8e9xX3xXex131d4xXdxX3xeb3axd2acxXdxX6bxXexX3xX22xX23xX76xX62xXdxe693xXc8xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXaxX2exX6xXa8xX23xXdxX22x1333cxXd3xXbxX12axX3xX6xX5bxXexX37xXaxX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX2exX23xX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX12axX57xd165xXdxX4dxXexX1xX18axX3xX2xf5faxX1b5x1324axX3xcda7xXdxX2exXbxX37xXa8xXexX6xX22xXexXaxX3xXdxX4dxX9xXaxXdxX2exX23x1067dxX6xX4dxXb0x11ffdxX6xa55bxX30xX1b5xX57xX4xX2xX30xX6xX57xX2xX2xX10x13684xX57xX1d0xX1d0xX1dexX4dxX57xX121xX121xXd0xXd3xX6xX10xX1d0xX2xX10xX2xX2xXd3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3xX111xX3xX113xX1xX115xX4xX3xX13xX101xX11axX3xXexX70xXdxX3xXbxX1xXdxX97xX22xX3xXex1087fxX6xX3xX7xXf5xX3xXexX1xXf9xX2exX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX3bxX3bxX22xX5xX4dxXc8xX36xX4xX2exX10xX4dxXdxX6xXc8xX36xX22xX3bxXexX1xX5bxX2exX30xX1ccxX1adxX3bx10407xXd0xX1b5xX3bxXd3xX1b5xX2xX1dexX3bxX2xX23fxXd0xX121xcc37xX1dexXb0xX1b5xX57xX2xXb0xX1b5xXb0xX1d0xX1d0xXb0xX1dexX2xX121xX1dexXb0xXb0xXb0xXd0xX24cxX57xX2xX23fxX2xX23fxX121xX1b5xX23fxX1b5xX1b5xX121xX57xX22xX57xX2xXd0xX1d0xX2xX1dexX121xX2xX1d0xX2xXd0xXd3xX24cxX24cxXc8xa8e1xXbxX23xXaxX3xXexX101xXbxX10xX9xXaxXbxX1xX37xXexX37xXaxX3xXbxX1xX37xXexX37xXdxX4dxX9xXaxX6xX4dxXb0xX1d0xX6xX1d2xX30xX1b5xX57xX4xX2xX30xX6xX57xX2xX2xX10xX1dexX57xX1d0xX1d0xX1dexX4dxX57xX121xX121xXd0xXd3xX6xX10xX1d0xX2xX10xX2xX2xXd3xXaxX3xXa8xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX3bxX3bxX22xX5xX4dxXc8xX36xX4xX2exX10xX4dxXdxX6xXc8xX36xX22xX3bxXd3xX1b5xX2xX1dexX3bxX2xX23fxXd0xX121xX24cxX1dexXb0xX1b5xX57xX2xXb0xX1b5xXb0xX1d0xX1d0xXb0xX1dexX2xX121xX1dexXb0xXb0xXb0xXd0xX24cxX57xX2xX23fxX2xX23fxX121xX1b5xX23fxX1b5xX1b5xX121xX57xX22xX57xX2xXd0xX1d0xX2xX1dexX121xX2xX1d0xX2xXd0xXd3xX24cxX24cxXc8xX27dxXbxX23xXaxX3xX1xX9xXaxX24cxXd3xX1b5xXaxX3xX1adxX9xXaxX121xX1dexX1b5xXaxX3xX4dxX6xXexX6xX57xX37xXa8xXdxX23xXdxX22xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX3bxX3bxX22xX5xX4dxXc8xX36xX4xX2exX10xX4dxXdxX6xXc8xX36xX22xX3bxXd3xX1b5xX2xX1dexX3bxX2xX23fxXd0xX121xX24cxX1dexXb0xX1b5xX57xX2xXb0xX1b5xXb0xX1d0xX1d0xXb0xX1dexX2xX121xX1dexXb0xXb0xXb0xXd0xX24cxX57xX2xX23fxX2xX23fxX121xX1b5xX23fxX1b5xX1b5xX121xX57xX22xX57xX2xXd0xX1d0xX2xX1dexX121xX2xX1d0xX2xXd0xXd3xX24cxX24cxXc8xX27dxXbxX23xXaxX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXa8xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX12xX111xX3xX113xX1xX115xX4xX3xX13xX101xX11axX3xXexX70xXdxX3xXbxX1xXdxX97xX22xX3xXexX20fxX6xX3xX7xXf5xX3xXexX1xXf9xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXa8xX12xX0xX3bxXexX6xX30xX5xX10xX12xXcxX1xX10xX37xX3xX4axX53x9f84xX3dfxX20xX3xXexX31xXdxX3xXb0xX57xX24cxX20xX3xX7xX6xX5bxX3xX5dxX1xXdxX3xX5bxX31xX22xX23xX3xXa8xX76xc7e4xX5bxX3xX36xX163xX20xX3xX111xX3xX113xX1xX115xX4xX3xX13xX101xX11axX3xX36xX163xX3xX22xX1xXb8xX3xX2cxXdxX3xX22xX23x10558xX3xXexX1xX8dxX3xdf91xX22xX23xX3xX111xX3x1370exXexX3xX130xX7xXf5xXa8xX3xX50xX59xX51xX3xX2xX121xX1dexX1d0xX20xX3xX30xX31xX3xX111xX3xX113xX1xX115xX4xX3xX13xX101xX11axX55xX3xX22xccc5xXdxX3xX4xX1xX5bxX101xX139xX22xX3xX2exX166xXexX3xX2exX8dxX22xX1xX3xX36xXb8xX3xX22xX447xXdxX3xXexX37xX3xd808xX22xX3xXb8xX37xX3xX5xXb8xX2exX3xX111xX3xX113xX1xX115xX4xX3xX13xX101xX11axX3xX5dxX1xX41fxX22xX23xX3xX22xX23xX419xX3xX2cxX76xX3fbxX4xXc8xX3xX111xX3xX113xX1xX115xX4xX3xX13xX101xX11axX3xX22xX447xXdxX3xX2cxXdxX3xX5xXb8xX2exX3xX36xX163xX3xX2cxXe9xX3xX2exX139xXexX3xXa8xX464xXdxX3xX2cx103c8xX3xX4xX1xX37xX3xX22xX23xX76xX62xXdxX3xX5dxX1xX18xX4xX3xX22xX23xX419xX3xX22xb519xX6xX3xX36xXb8xX3xX22xX447xXdxX3xX30xX31xX3xX2cxXdxX3xX22xX23xX419xXc8xX3xXcxX5bxX101xX3xX22xX1xXdxX97xX22xX20xX3xX41fxX22xX23xX3xX111xX3xX425xXexX3xX130xX7xXf5xXa8xX3xX22xX447xXdxX3xX5xX70xXdxX3xX169xXcxX6xX37xX3xXexX1xX9fxX4xX1xX3xX22xX23xX419xX3xXexX1xX8dxX3xXexX6xX37xX3xX22xX23xX419xX20xX3xXexX6xX37xX3xX5xXb8xX3xX30xX31xX3xX4xX419xX6xX3xX2exXb8xX101xX20xX3xX2exXb8xX101xX3xX4xX447xX3xX65xX5bxX101xX163xX22xX3xX23xX8dxX3xX2exXb8xX3xX22xX447xXdxX3xXexX6xX37xX174xXc8xX3xX59xX6xX5bxX3xX2cxX447xX20xX3xX41fxX22xX23xX3xX111xX3xX425xXexX3xX130xX7xXf5xXa8xX3xXexXdxX6bxXbxX3xXexX128xX4xX3xX22xX447xXdxX20xX3xX4xX1xX2axXdxX3xX22xX97xX22xX3xX111xX3xX113xX1xX115xX4xX3xX13xX101xX11axX3xX30xf775xX4xX3xXexX1exX4xX3xX4dxc5bcxX6xX3xX5xfa75xX101xX3xX4dxX6xX37xX3xX4xX1xX93xX2exXc8xX3xX59xX6xX5bxX3xX5dxX1xXdxX3xX41fxX22xX23xX3xX111xX3xX425xXexX3xX130xX7xXf5xXa8xX3xXexX1xX18xX4xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX169xX13fxXb8xX101xX3xX22xX23xX37xX22xX3xX2exXb8xX101xX3xX5xX58bxX101xX3xX4dxX6xX37xX3xX4xX1xX93xX2exX3xXexX6xX37xX3xX2cxXdxX20xX3xXexX6xX37xX3xXexX1xX18xX4xX1xX3xX2exXb8xX101xX3xX2cxX447xX174xX20xX3xXexX1xX8dxX3xX111xX3xX113xX1xX115xX4xX3xX13xX101xX11axX3xX12axX5bxX31xX22xX23xX3xX22xX1xXb8xX3xX30xX6bxXbxX3xX5xX58bxX101xX3xX2exX166xXexX3xX4xX37xX22xX3xX4dxX6xX37xX3xX4dxXb8xXdxXc8xX3xXcxX1xX58bxX101xX3xX4xX37xX22xX3xX4xd8e7xX2exX3xX4dxX6xX37xX20xX3xX41fxX22xX23xX3xX111xX3xX425xXexX3xX130xX7xXf5xXa8xX3xXexda49xX3xXexXa8xX97xX22xX3xX23xXdxX76xX62xX22xX23xX3xX5xX6xX37xX3xX12axX5bxX31xX22xX23xX3xXexX1xX8dxX3xX30xX14xX3xX111xX3xX113xX1xX115xX4xX3xX13xX101xX11axX3xX2cxX2dxX2exX3xX5xXdxX97xX22xX3xXexXdxX6bxXbxX3xXb0xX3xX22xX1xX18xXexX3xX36xXb8xX37xX3xX22xX23xX76xX62xXdxXc8xX3xXcxX1xX58bxX101xX3xX30xX31xX3xX4xX1x1190exX101xX3xX2exX18xX5bxX20xX3xX111xX3xX113xX1xX115xX4xX3xX13xX101xX11axX3xX4xXecxXdxX3xX18xX37xX3xX30xX11axX22xX23xX3xX5xX70xXdxX3xX36xXb8xX3xX23xX587xXdxX3xX22xX23xX76xX62xXdxX3xX2cxX76xX6xX3xX2cxXdxX3xX30xX139xX22xX1xX3xX36xXdxX139xX22xX3xX4xX58bxXbxX3xX4xX1exX5bxX3xX22xX1xX76xX22xX23xX3xX22xX70xX22xX3xX22xX1xX2dxX22xX3xX2cxXe9xX3xXexX2axX3xX36xX37xX22xX23xX3xXexXa8xX97xX22xX3xX2cxX76xX62xX22xX23xX3xX2cxX6bxX22xX3xX30xX139xX22xX1xX3xX36xXdxX139xX22xXc8xX3xXcxXdxX22xX3xX57xX3xX696xX22xX1xX18axX3xX13cxXc8xX3xX51xX23xX5bxX101xX97xX22xX0xX3bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

TP HCM: Đình chỉ vụ án sau 4 năm bị khởi tố

TP HCM: Đình chỉ vụ án sau 4 năm bị khởi tố
2016-12-14 08:20:20

(NLĐO) – Đúng 4 năm bị khởi tố, xét xử tội “Cướp tài sản”, hai thanh niên ở TP HCM được đình chỉ vụ án, khôi phục quyền lợi công dân. Ngày 13-12, ông Võ Gia Bình, Phó Viện...

Giả công an gọi điện lừa gần 3,4 tỉ đồng

Giả công an gọi điện lừa gần 3,4 tỉ đồng
2016-12-14 08:19:54

(NLĐO) - Một phụ nữ ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị hù họa dính líu đến đường dây buôn bán ma túy nên vội chuyển cho các đối tượng giả công an gần 3,4 tỉ đồng. Ngày 13-12, Công an TP...

Bố vợ đâm chết con rể vì dám đánh con gái

Bố vợ đâm chết con rể vì dám đánh con gái
2016-12-14 08:19:43

(NLĐO) – Đang ngồi uống rượu, chợt nhớ con gái thường bị con rể đánh đập, một người đàn ông đã mang dao đến hỏi chuyện rồi đâm chết con rể. Sáng 13-12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở...

Bố vợ tố cáo con rể hiếp dâm

Bố vợ tố cáo con rể hiếp dâm
2016-12-13 01:23:05

(NLĐO) – Sau khi chàng rể đòi lại tiền cưới thì bố vợ đã tố cáo chàng rể về hành vi hiếp dâm con gái mình. Tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông ngày 12-12 cho biết đã phê chuẩn quyết...

Trung úy quân đội bị đâm chết ở Phú Quốc

Trung úy quân đội bị đâm chết ở Phú Quốc
2016-12-12 08:34:04

(NLĐO) - Trung úy Phan Thanh Ngoan tử vong sau khi bị nhóm côn đồ ở Phú Quốc dùng dao đâm thủng bụng. Ngày 11-12, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết hiện các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết