Cập nhật:  GMT+7
e6fcx1311dx14e2ax180ddx146a1x13afdx10962x14f52x10a97xX7x13af2x17b00x15c02x1190ax12283x13f9bxX5x1663axXax10a94x13b99x148f4xX3xXbxX1x104fexXexX3x1619ax15b55xX3xXex16dc6xXdxf537x16120xX3x13d27x15bd0xf2e7x1626exX3xe9b0x10a96xX3xX24xXdx133a3xX22xX3x10e52xX1xXdx14a43xX26xX3x15505xX3xXexX37xX3x13f71x15f40xX3xX31xX1xX37xX26xX27xX3xX27xXdx10e8fx11a91xX3xXbxX1x14c51xXbxX3xX5x13e7bxXdxX3x11fb4xX10x102b6xX3xXexX1fxf764xX26xX27xX3xX4xed4bxX3xXexX1xX34xX3xX5xX18xXdxX3xX4x158ebxX3xX4xX1xX47xXexX3xX3cxX6xX3xXex1647bxX48xX0xe7f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d1cxX10xX6x1399dxXaxX12xX86xX37xX3cxX3xX26xX6xX48xX3x1721dx15a23xX77xfdd9xX55xX3x140c3xX13x11b15x15703xX3xXex14e34xX26xX1xX3xX4xX1xX59xX3x12738xXdx11b72xXexX55xX3xX29x1514bxX6xX3xX1fxX6xX3x16220xX22xX48xXaaxXexX3xX24xX14xX26xX1xX3xX53x17cb0xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX24x153e6xXdxX3xX29x13434xXdxX3x13814x17c2cxX4xX3xX9dxX59xX6xX26xX1xX3xXcxX1fxX22xX26xX27xX3xeedcxX7xXdxX26xX1xX3xX26x152a3xX3cxX3xX2x13295xXf9xX95x17806xX55xX3xXexX1fxX74xX3xXexX18xXdxX3x127cdxX1xXd7xXdxX3x15335xX55xX3xXexX1xX14xX3xXexX1fxX47xX26xX3xX107xX1xX10xX3x11553xX6xX26xX1xX55xX3xX1xX22xX48xX21xX26xX3xX86x13482xXdbxX26xX27xX3xX86xX69xX6xea34xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX59xX89xX48xXaxX12xX0xXdxX3cxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx169adxX10xX26xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXax15d73xXdxX89xXexX1x134e3xX3xed70xX95xX95xXbxX53x12f83xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX168xX3x13decxX97xX1bxXbxX53xX16fxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX77xX77xX4xX131xXa8xX6xX59xXb5xX22xX6xX26xX27xXexX1fxXdxX131xX29xX26xX77xX89xX10xX7xX31xXexX59xXbxX77xX26xX10xX163xX7xX77xX94xX97xX2xX94xX77xX2xX95xX1cxX89xX2xX2xX16axX2xXf9xX2xX1cxXexX10cxX2xX179xX2xX5xX2x16f3fxX26xX59xX26xX27xX1bdxX89xX59xX1bdxX4xX59xX26xX131xf0a0xXbxX10xX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX24xXdxX2exX22xX3xX31xX1xXdxX34xX26xX3xX37xX3xXexX37xX3xX3cxX3dxX3xX31xX1xX37xX26xX27xX3xX27xXdxX47xX48xX3xXbxX1xX4cxXbxX3xX5xX50xXdxX3xX53xX10xX55xX3xXexX1fxX59xX26xX27xX3xX4xX5exX3xXexX1xX34xX3xX5xX18xXdxX3xX4xX69xX3xX4xX1xX47xXexX3xX3cxX6xX3xXexX74xX48xXaxX3xX163xXdxX89xXexX1xX9xXaxX16axX95xX95xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX179xX97xX1bxXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX59xX26xXaxX12xX154x132c7xX26xX1xX3xX7xX50xXexX3xX27xXdxX6xX59xX3xXexX1xX37xX26xX27xX3xXexXf5xX26xX27xX3xX4xX129x122a5xX26xX27xX3xX31xXdxX34xX3cxX3xXexX1fxX6xX55xX3xX53xXc1xX3xXbxX1xX18xXexX3xX29xXdxX3xXbxX1xX18xX3cxX3xX26xX25xX26xX27xX3xX24x10e95xX3xX4xX25xX26xX3xX31xX1xXdxX3xX5xX50xXdxX3xX53xX10xX3xX24xX34xX3xX31xX4cxX59xX3xX27xXdxX26exX3cxX3xXexX6xXdxX3xX26xX18xX26xX3xX27xXdxX6xX59xX3xXexX1xX37xX26xX27xX3xX1bdxX3x1622axX26xX1xX168xX3xX11cxX131xXcxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX59xX89xX48xXaxX12xXcxX1fxX129xXdbxX4xX3xX24xX69xX55xX3xX26xX27xX3dxX48xX3xX179xX77xX97xX55xX3xXexX1fxX59xX26xX27xX3xXb5xX22xX50xX3xXexX1fxX2axX26xX1xX3xXexX22x1708bxX26xX3xXexX1fxX6xX3xX31xXdxX34xX3cxX3xX7xX59xX50xXexX55xX3x11bc3xX2acxXdxX3xX154xX26exX26xX1xX3xX7xX50xXexX3xX27xXdxX6xX59xX3xXexX1xX37xX26xX27xX3xX1bdxX3xXcxX1fx1187axXexX3xXexea30xX3xX154xX37xX26xX27xX3xX6xX26xX3xX1xX22xX48xX21xX26xX3xX86xX129xXdbxX26xX27xX3xX86xX69xX6xX3xXbxX1xX50xXexX3xX1xXdxX21xX26xX3xXcxX1fxX22xX26xX27xX3xX24xXdxX2exX22xX3xX31xX1xXdxX34xX26xX3xX37xX3xXexX37xX3xXa8xXdxX34xX26xX3xX31xXdxX34xX3cxX3xX7xX59xX50xXexX3xX10cxX1bx16003xX1bdxX2xXf9xX1cxX131xX94xX10cxX3xX3cxX3dxX3xXexX1fxX59xX26xX27xX3xX4xX5exX3xXexX1xX34xX3xX4xX69xX3xX4xX1xX47xXexX3xX3cxX6xX3xXexX74xX48xX16fxX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX1xX288xXdxX3xXcxX1fxX22xX26xX27xX3xX31xX1xX37xX26xX27xX3xX4xX69xX3xX27xXdxX47xX48xX3xXbxX1xX4cxXbxX3xX5xX50xXdxX3xX53xX10xX131xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX59xX89xX48xXaxX12xXcxX1fxX129xXdbxX4xX3xX24xX69xX55xX3xX9axX13xX9cxX9dxX3xXexXa0xX26xX1xX3xX4x125e3xX26xX27xX3xX53xXc1xX3xXbxX1xX18xXexX3xX9cxX27xX22xX48x13f1exX26xX3xX154xX37xX26xX27xX3xXcx16513xX3cxX3xXeexX7xXdxX26xX1xX3xX26xXf5xX3cxX3xX2xXf9xX10cxX1cxXfcxX55xX3xXexX1fxX74xX3xXexX18xXdxX3xX31xX1xX69xX3cxX3xXcxX1fxX22xX26xX27xX3xX154xX1x13715xX26xX55xX3xXexX1xX14xX3xXexX1fxX47xX26xX3xXdexX6xX59xX3xX13xX26exX59xX55xX3xX1xX22xX48xX21xX26xX3xX86xX129xXdbxX26xX27xX3xX86xX59xX50xX3xX7xXd7xX3xXexXdxX2exX26xX3xX1bxX1cxX55xX97xX3xXexX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xX131xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX59xX89xX48xXaxX12xX9cxX27xX3dxX48xX3xX1bxX77xX97xX55xX3xXcxX434xX3cxX3xXa8xX14xX3xX333xX2acxXdxX3xX154xX26exX26xX1xX3xX7xX50xXexX3xX27xXdxX6xX59xX3xXexX1xX37xX26xX27xX3xX1bdxX3xXcxX1fxX34fxXexX3xXexX353xX3xX154xX37xX26xX27xX3xX6xX26xX3xX1xX22xX48xX21xX26xX3xX86xX129xXdbxX26xX27xX3xX86xX69xX6xX3xXbxX1xX50xXexX3xX1xXdxX21xX26xX3xX24xXdxX2exX22xX3xX31xX1xXdxX34xX26xX3xX37xX3xXexX37xX3xXa8xXdxX34xX26xX3xX31xXdxX34xX3cxX3xX7xX59xX50xXexX3xX10cxX1bxX154xX1bdxX95xX95xX1cxX131xX97xX1cxX3xX26xX1xX129xX26xX27xX3xX31xX1xX37xX26xX27xX3xX4xX69xX3xX27xXdxX47xX48xX3xXbxX1xX4cxXbxX3xX5xX50xXdxX3xX53xX10xX55xX3xX31xX1xX37xX26xX27xX3xX3cxX6xX26xX27xX3xXexX1xX10xX59xX3xX27xXdxX47xX48xX3xX4xX1x14839xX26xX27xX3xX26xX1xX34fxX26xX3xX24xXf5xX26xX27xX3xX31x13628xX3xX53xX10xX55xX3xXexX1fxX59xX26xX27xX3xX1xX5exXdxX3xXexX1x1782fxX3xX4xX69xX3xX26xX25xX26xX27xX3xX24xX2acxX3xX4xX25xX26xX3xX29xX129x13954xXexX3xXb5xX22xX50xX3xX95xX55xX1bxX3xX3cxXdxX5xXdxX27xX6xX3cxX77xX5xX45dxXexX3xX31xX1xX45dxX3xXexX1xX588xX131xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39exX22xXexX1xX59xX1fxXaxX12x13382xX434xX26xX3x1732fxX1xX59xX26xX27xX0xX77xXbxX12

Vân Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Những hình thức xử lý tội mua bán người

Những hình thức xử lý tội mua bán người
2023-03-11 04:50:00

QTO - Hiện nay, tình trạng mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Để góp phần đấu tranh có hiệu quả với tội phạm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết