Cập nhật:  GMT+7
cc23xe2bfx12ef5x132f2x1067fx11dc8xfdcdxe139x146f8xX7x1493dxe46ax13103x11de7x14af1x11b07xX5xd1eaxXax124cbx10a07xd6fdxX3x10758xXdxeff3xXexX3xXex11355xXdxX3x14c9cx13693xX4xX1x123dcxX3x130a6xe89cxXexX3xX1xdc19xe80bxX3xX2xX23x11091xX3xXexdd12xX3x11a44xe928xX2bxX16xX0x12737xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c2axX10xX6x11ef1xXaxX12xXcxXcxdf74xX3xde8bxX3xXcxX1xX10xd056xX3xX4xX1xX14xX3xf8aexX6xX2bxX3xXexfd87xe2eaxX2bxX1xX3xde5dxX20xX57xX23xX3xXexX62xX57xX2bxX16xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX20xX4xX1xX3xX25xe3c1xX3xX4xX1xX14xX3xX67xX14xX3xX1xX6xXdxX3xXex147f9xX2bxX3xX4xd032xe30cxXbxX3xX16xXdxX18xXexX3xX25xX26xXexX3xX4x13eddxX3x13213x13ed4x13eefxX9fxX9fxX9fxX3xd695x1143fx1346bxX23xX3x12b5fxX9fxX9fxX3xXexX62xXdx14c72x13f88xX3xX34xX35xX2bxX16xX23xX3xf3daxX3xXexX1xdcadxX3xcf01xXcx13bdaxX3x132b7xX7cxX3xX2bxX1xXdx102cfxXb2xX3xX16xXdxX26x13d9bxX3xXex10a01xX23xX3xXexX7cxXdxX3xX7xe4f3xX2bxX3xX16xXdxX20xX3xXexX62xX14xX3x1417dxX1xX20xX4xXa0xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX4bxXd0xXaxX12x14b06xX16xX7cxXd0xX3xX2fxX9fxX52xX2xX2xX3xX4xX2axX3xf6f8xXb2xX6xX2bxX3xX4xXdbxX2bxX1xX3xX7xX20xXexX3xX34xXdxXcaxXb2xX3xXexX62xX6xX3xX4xd11bxX2bxX16xX3xX6xX2bxX3xe621xXa0xX2xX2xX3xXcx10851xXa0xX48x13d2fxXc2xX3xX4xX1xX57xX3xX67xXdx11bb2xXexX3xXc4x1353bxX6xX3xX5xX18xXbxX3xX1xX35xX3xX7xX2axX3xX34xXdxXcaxXb2xX3xXexX62xX6xX3xXc4xeb08xX3xX4xX8exX8fxXbxX3xX1fxXdbxXd0xX3xX62xX6xX3xXexX62xX8axX2bxX3xX34xX14xX6xX3xX67xX7cxX2bxX3xX10exXb2xX18xX2bxXa0xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX4bxXd0xXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3xXexX1xX126xX2bxX16xX3xXexXdxX2bxX3xXexX143xX3xX2bx120b8xX2bxX3xX2bxX1xed26xX2bxX3xXexX62xX63xX2bxX1xX3xX67xX20xX57xX23xX3xXe6xX1xX57xXdbxX2bxX16xX3xX2xX9exX16xX3xX2bxX16xX7cxXd0xX3xX2xXaaxX52xX2xX2xX3xX4xX1xX14xX3x11d81xf207xX3xXcxX1xX14xX3xX5dxX6xX2bxX3x107dcxXaaxXbaxX3xXexXb2x13a44xXdxX23xX3xX2bxX16xX15axX3xX133xXa0xX2xXbaxX3xX10exXb2xX18xX2bxX3xX12dxX2xX2xX3xX34xXdxX3xX67xcf4axX3xX34xX13fxX2bxX3xXexX62xX8exX8fxX4xX3xX2bxX1xX7cxX3xX7xf731xX3xX2x11db6xX2fxX3xX34xX8exXd3xX2bxX16xX3xX5dxX8axX3x14a93xX1a2xXdxX3xX48xX7cxX2bxX1xX23xX3xXexX62xX8axX2bxX3xXc4xX6xXdxX3xX4xX9cxX3xX34xX10xX57xX3xX2xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX20xX4xX1xX3xXexX1xX63xX3xX67xX26xXexX3xX2bxX16xXd3xX3xX67xX14xX3xX2xX3xXexX1xX6xX2bxX1xX3xX2bxXdxX8axX2bxX3xX34xXdxX3xX1fxX10xX3xX16xdadcxX2bxX3xX25xX20xXd0xX3xX4xX1xX1a2xXd0xX3xXexX143xX3xXbxX1xXdbxXdxX3xXexX8fxXdxX3xX16xXdxX18xXexX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX20xX4xX1xX3xX4x13803xX6xX3xX4xX1xX14xXa0xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX4bxXd0xXaxX12xX136xX1xX14xX3xX5dxX6xX2bxX3xX4xX20bxX3xX16xXdxe894xX3xX5xX1a2xXdxX3xXexX1cxXdxX3xX2bxX8axX2bxX3xX5xX57xX1a2xX2bxX16xX3xX4xX1xX57xX1a2xX2bxX16xX3xX2bxX16x13352xX3xX1fxXb2xX20bxX2bxX16xX3xX34xX8exXd3xX2bxX16xX23xX3xX67xX14xX3xXexX8axX2bxX3xX4xX8exX8fxXbxX3xX62xX35xX3xX16xX6xX3xXe6xcd0cxX57xX3xX5xX8axX3xX2xX3xX34xX57xX1a2xX2bxX3xXexX62xX8axX2bxX3xX34xX8exXd3xX2bxX16xXa0xX3xX100xX16xX6xXd0xX3xX5xX1cxX4xX3xX34xX9cxX3xX4xX9cxX3xX2xX3xXexX1xX6xX2bxX1xX3xX2bxXdxX8axX2bxX3xXe6xX1xX20xX4xX3xX34xXdxX3xX1fxX10xX3xX25xX20xXd0xX3xXexX143xX3xXbxX1x14467xX6xX3xX7xX6xXb2xX3xXexX8fxXdxX23xX3xX4xX20xX2bxX3xXc4xX7cxX57xX3xXexX6xXd0xX3xX4xX1xX14xX3xX5dxX6xX2bxX3xX5xX7cxX25xX3xX4xX1xX14xX3xX67xX14xX3xXexX1xX8exX2axX2bxX16xXa0xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX4bxXd0xXaxX12xf2d9xX1xXdxX3xX2bxX1a2xX2bxX3xX2bxX1xX1a7xX2bxX3xX34xX6xXb2xX3xXbxX1xXdbxXdxX3xX67xXb2xX126xX2bxX16xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX20xX4xX1xX3xX62xX6xX3xXexX1xX63xX3xX2fxX3xXexX8axX2bxX3xX4xX8exX8fxXbxX3xX16xXdxX18xXexX3xX5xX26xXd0xX3xX4xX1xX1a2xXd0xX3xXexX1xX57xX20xXexXa0xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX4bxXd0xXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3xX4xX1xX14xX3xX5dxX6xX2bxX23xX3xX67xX8axX2bxX3xXexX62xX57xX2bxX16xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX20xX4xX1xX3xX4xX289xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX9cxX3xX9exX9fxXa0xX9fxX9fxX9fxX3xXa5xXa6xXa7xX23xX3xXaaxX9fxX9fxX3xXexX62xXdxXb1xXb2xX3xX34xX35xX2bxX16xX3xXc4xX7cxX3xX2bxX1xXdxXcaxXb2xX3xX5xX57xX1a2xXdxX3xXexXdxXcaxX2bxX3xX2bxX16xX57xX1a2xXdxX3xXexXb1xX3xXe6xX1xX20xX4xX23xX3xX2xX3xX34xXdxXb1xX2bxX3xXexX1xX57xX1a2xXdxX23xX3xXbaxX3xXexX1xXbexX3xXc0xXcxXc2xX23xX3xX4xX20xX4xX3xX16xXdxX26xXd0xX3xXexXd3xX3xXexf95bxXd0xX3xXexX1xX1a7xX2bxXa0xX3xXcxX1e0xX2bxX16xX3xXexX7cxXdxX3xX7xXdbxX2bxX3xX4xX1xX14xX3xX5dxX6xX2bxX3xX67xX14xX3xX25xX26xXexX3xX1xX2axX2bxX3xX2xX23xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX2bxX16xXa0xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX4bxXd0xXaxX12xX381xX1xXdxX3xX7x14b3cxX3xXc4xXdxXb1xX4xX3xX1fxXdbxXd0xX3xX62xX6xX3xX2bxX1a2xX2bxX3xX2bxX1xX1a7xX2bxX3xX4xX9cxX3xXc4xXdxXb1xX4xX3xX62xXdxX8axX2bxX16xX3xX2bxX8axX2bxX3xXe6xX1xX126xX2bxX16xX3xX67xX20xX57xX3xX4xX126xX2bxX16xX3xX6xX2bxXa0xX3xX21axX13fxX2bxX3xX2bxX16xX7cxXd0xX3xX2x11424xX52xX2xX2xX3xX4xX1xX14xX3xX5dxX6xX2bxX3xX25xX8fxXdxX3xX5xX8axX2bxX3xX4xX126xX2bxX16xX3xX6xX2bxX3xXbxX1xX8exXd3xX2bxX16xX3xX2xXbaxX23xX3xX10exXb2xX18xX2bxX3xX2xX2xX3xXexX62xX63xX2bxX1xX3xX67xX20xX57xX3xX7xX4bfxX3xXc4xXdxXb1xX4xX3xXexX62xX8axX2bxXa0xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX4bxXd0xXaxX12xX48xXdxXb1xX2bxX3xXc4xX15axX3xXc4xXdxXb1xX4xX3xX34xX6xX2bxX16xX3xX34xX8exfb43xX4xX3xX4xX2axX3xX10exXb2xX6xX2bxX3xX4xX126xX2bxX16xX3xX6xX2bxX3xXexXdxX13fxXbxX3xXexX15axX4xX3xX5xX7cxX25xX3xX62xX1d0xXa0xX3xXc2x1438axX3xXcxX48x10fc4x112fcxX100xe68cxX0xX39xXbxX12


Các tin đã đưa

Nữ sinh lớp 11 bị đâm chết ngay cửa nhà

Nữ sinh lớp 11 bị đâm chết ngay cửa nhà
2015-11-20 08:38:05

TTO - Khoảng 16g chiều 19-11, tại ngôi nhà số 9A, ngõ Ngọc Thuỵ, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội, xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là nữ sinh đang học lớp 11.

Vợ bí thư xã đốt xác chủ nợ lại hầu tòa

Vợ bí thư xã đốt xác chủ nợ lại hầu tòa
2015-11-19 00:55:50

TTO - Gia đình bị hại mà Lê Thị Hường đốt xác trong vườn đã kháng cáo đề nghị xử Hường về tội giết người, cướp tài sản nên TAND Cấp cao tại TP.HCM xem xét lại vụ án.

Thu giữ 14 phách gỗ lim xanh

Thu giữ 14 phách gỗ lim xanh
2015-11-19 00:46:38

(QT) - Khoảng 8 giờ sáng ngày 18/11/2015, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp với Trạm Kiểm lâm Lao Bảo phát hiện và thu giữ 14 phách gỗ lim xanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết