Cập nhật:  GMT+7
ea91x17a5cx14a99x12840x16cdex1200axeaaex1221cx1506exX7x17186x12a1cx127f5x12d4axfc9cx15155xX5x16057xXax15862x15d07x11731xX3xX4xX6x115fbxX3x15d75x1376bxf01fxX3xXexX1x11b4fx175b6xX3xX4x1716bxX3xfcbaxX1cxX6xX18xX3xXexfaa6xX3xXexead8xX18x17c32xX3x1663cxX1x101a3xX18xX31xX3xXex113c8xebd7xX3xXexX1xfcbfx11235xX3xX1x13ce9xX3xX7xX24xX3xX31xX2cxX4xX0x18420xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16355xX10xX6x17c61xXaxX12xXcxXcx12e08xX3x1014axX3xf236xf7b2xX3xX4xX2cxX3xX1xX40xX3xX1x12e51xX1cxX3xX1xXdx11995xX3bxX3xXexX1xX3fxX40xX3xXex16a04x10dc0xX18xX31xX3xX5xX14xX4xX1xX3xX7xX68xX3xXexXdxX76xXbxX3xX18xX1x16f14xX18xX21xX3x11b3cx17825xX3xX5x13d15xX3x15c1bxX18xX3xXexf779xXdxX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX24xX3xX26xX1cxX6xX18xX3xXexX2cxX3xXexX2fxX18xX31xX3xX18x15c5exX40xX3x1771cx13152xX6xX3xX97x16b5dxX40xX3xX7fxX6xX3xXexXa1xXdxX3xXcxX1xX9dxXdxX3xf7caxX31xX1cxX40x16abdxX18x1801bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX5exX40xXaxX12xX13xX14xX3xX4xX6xX18xX3xXexX7fxX80xX18xX31xX3xX3bx1113axXexX3xXbcxX2fxX3xX9dxX18xX3xX3bxX6xX3xXexX20xX40xX3xX7fxX6xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX7xX6xX1cxX3x12f61xX2xX3xX18x14cbaxX3bxX3xXexX7fxX2cxX18xX3xXexX7fxX1cxX40xX3xX18x10e12xX21xX3xX33xX1xXdxX3xX33xXdx13637xX3bxX3xXexX7fxX6xX3xX5xXa1xXdxX3xXexX1xX3axX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX24xX3xX26xX1cxX6xX18xX3xXexX2cxX3xXexX2fxX18xX31xX3xX3bx1424cxXdxX3x12380xXexX9dxX3xX1x17101xX6x1739dxX3xXbcxX3axX3xX33xX1xX35xX18xX31xX3xXexX3axX3bxX3xXexX1xX3fxX40xX3xX1xX43xX3xX7xX24xX3xX31xX2cxX4xX3xXbcxX2fxX3xX9dxX18xXd6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX5exX40xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX18xX31xX1cxX43xX18xX3xXexXdxX18xX3xX4xf53axX6xX3xXcxX1cx15b9exXdxX3xXcxX7fx17fcfxX21xX3x163c9xX14xX3xX4xX6xX18xX3x139d0xX1xX1cxX3xf0c2xX11dxX18xX3x152bcx1466fxX3bxX3x1117bx145ccx171e5xX3xXexX1cxX1b0xXdxX21xX3xXexX7fxX20xX3xXexXa1xXdxX3xX97xX12bxX3xX1bfx1524axX3bxX3x18197xX1cxX6xX18xX21xX3xX1xX1cxX40xfb84xX18xX3xX1bfxX1e1xX3bxX3x10315xX1cxX40xXd4xX18xX21xX3xXex158a5xX18xX1xX3xX5bxXb9xX3xXcx11039xX18xX1x15603xX3xX1axX76xX18xX3xX4xX35xX18xX31xX3xX6xX18xX3xXexX1fcxX18xX1xX3xX5bxXb9xX3xXcxX204xX18xX1xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xXbcxX3axX3xX5xXdxXd4xX18xX3xX26xX1cxX6xX18xX3xX1axX76xX18xX3xX3bxXfaxXexX3xXbcxX2fxX3xX9dxX18xX3xX3bxX6xX3xXexX20xX40xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX1axX1c8xX40xX3xX1xX24xX18xX3xX119x1816exX3xX18xX11dxX3bxX3xXexXa1xXdxX3xXcxX1xX9dxXdxX3xXd0xX31xX1cxX40xXd4xX18xXd6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX5exX40xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX1ax17a87xX21xX3xX18xX31xXb9xX40xX3x17188xX65xX2xX119xX65xX2xX1cdxX1cdxX25axX21xX3xX1c3x14b75xX67xXd0x12f15xX3xXcx14e4dxX3xXcxX1xX9dxXdxX3xXd0xX31xX1cxX40xXd4xX18xX3xX1cbxXexX1fcxX18xX1xX3xXcxX1xX9dxXdxX3xXd0xX31xX1cxX40xXd4xX18xX207xX3xX7fxX6xX3xX4xX9dxX80xX3xXexX7fxXa1xX18xX31xX3xXexX7fxX1cxX40xX3xXexX2cxX3xX1b8xX14xX3xX4xX6xX18xX3xX1c7xX1c8xX3bxX3xX4x127a2xX18xX31xX3xX1axX43xX18xX31xX3xXbxX1xXa1xX3bxX3xX5xXb9xX3xX1c7x1048bxX1cxX3xX1c3xX11dxX18xX3xX2a5xX1xX80xX18xX31xX3xXbcx10637xX3xXexXfaxXdxX3xXbcxX93xX18xX3xX4xX1xX1cxX40xX134xX18xX3xXexX7fxX9dxXdxX3xXbxX1x1263bxXbxX3xX4xX1xX3fxXexX3xX3bxX6xX3xXexX20xX40xXd6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX5exX40xXaxX12xXcxX7fxX80xX18xX31xX3xX26xX1cxX9dxX3xXexX7fxX3axX18xX1xX3xX1axXdxX307xX1cxX3xXexX7fxX6xX21xX3xX1c7xX1c8xX3bxX3xX1axX2f9x181f1xX4xX3xX4xX24xX3xX26xX1cxX6xX18xX3xX4xX35xX18xX31xX3xX6xX18xX3xX4xX1xX80xX3xXexXa1xXdxX3xX18xX31xX80xXa1xXdxXd6xX3xX67xX6xX1cxX3xX1axX28bxX3xX4xX24xX3xX26xX1cxX6xX18xX3xX1axXdxX307xX1cxX3xXexX7fxX6xX3xXexX7fxXdxX1edxX1cxX3xXexX93xXbxX3xXexX1xX3axX3xX1c7xX1c8xX3bxX3xX33xX1xX35xX18xX31xX3xX1axX76xX18xX3xXbcxXb9xX3xX1b8xX160xX3xXexX7fxX2cxX18xXd6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX5exX40xXaxX12xXd0xX31xXb9xX40xX3x1056bxX65xX2xX25axX65xX2xX1cdxX1cdx110d0xX21xX3xX4xX24xX3xX26xX1cxX6xX18xX3xX4xX35xX18xX31xX3xX6xX18xX3xXcxX2a5xX3xXcxX1xX9dxXdxX3xXd0xX31xX1cxX40xXd4xX18xX3xX1axX12bxX3xX7fxX6xX3xX26xX1cxX40xX76xXexX3xX1axX14xX18xX1xX3xXexX7fxX1cxX40xX3xX18xX12bxX3xX1axX2cxXdxX3xXbcxX158xXdxX3xX1c7xX1c8xX3bxXd6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX5exX40xXaxX12xX67xX6xX1cxX3xX33xX1xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX1c7xX1c8xX3bxX3xX1axX2f9xX363xX4xX3xX4xX35xX18xX31xX3xX6xX18xX3xX5bxXb9xX3xXcxX204xX18xX1xX3xX1b8xXb9xX18xX3xX31xXdxX6xX80xX3xX4xX1xX80xX3xX4xX35xX18xX31xX3xX6xX18xX3xXcxX2a5xX3xXcxX1xX9dxXdxX3xXd0xX31xX1cxX40xXd4xX18xX3xX97xX98xX3xX5xX9bxX3xXexX1xX10xX80xX3xXexX1xX1e1xX3bxX3xX26xX1cxX40xX307xX18xXd6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX5exX40xXaxX12xXcxX1cxX40xX3xX18xX1xXdxXd4xX18xX3xX26xX1cxX9dxX3xXexX7fxX3axX18xX1xX3xX33xXdxX134xX3bxX3xXexX7fxX6xX3xX1xX43xX3xX7xX24xX21xX3xX7xX1b0xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xX5xX2f9xX1cxX3xXexX7fxX71xX3xXexXa1xXdxX3xX1c3xX29fxX67xXd0xX2a2xX3xXcxX2a5xX3xXcxX1xX9dxXdxX3xXd0xX31xX1cxX40xXd4xX18xX3xX4x1425fxX18xX31xX3xX18xX1xX2f9xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX1xX363xXbxX3xX33xXdxX134xX3bxX3xXexX7fxX6xX3xX1xX43xX3xX7xX24xX21xX3xX7xX1b0xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xX5xX2f9xX1cxX3xXexX7fxX71xX3xX4xX1abxX6xX3xXcx15e11xXd0xX2a2xX3xXcxX2a5xX3xXexX1xX3axX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX24xX3xX26xX1cxX6xX18xX3xXexX2cxX3xXexX2fxX18xX31xX3xX1xXdxX1edxX18xX3xX4xX1xX2f9xX6xX3xXexX3axX3bxX3xXexX1xX3fxX40xX3xX1xX43xX3xX7xX24xX3xX31xX2cxX4xX3xX4xX1abxX6xX3xXbcxX2fxX3xX9dxX18xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX7xX68xX3xX1bfxX1xX1cxX3xX1c3xX11dxX18xX3xX1c7xX1c8xX3bxX3xXbcxXb9xX3xX2a5xX1xX80xX18xX31xXd6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX5exX40xXaxX12xXcxX7fxX80xX18xX31xX3xX1xX43xX3xX7xX24xX3xX33xXdxX134xX3bxX3xX7xX9dxXexX3xX1axXdxX307xX1cxX3xXexX7fxX6xX3xX4xX1xX1fcxX3xX4xX28bxX3xX4xX9dxX4xX3xXexXb9xXdxX3xX5xXdxX1edxX1cxX3xXexX2cxX3xXexX2fxX18xX31xX21xX3xX1b8xXc1xX18xX3xX33xX76xXexX3xX5xX1cxX93xX18xX3xX1axXdxX307xX1cxX3xXexX7fxX6xX21xX3xX4xX9dxX80xX3xXexX7fxXa1xX18xX31xXd6xXd6xX3xX5xXb9xX3xX1b8xXc1xX18xX3xXbxX1xX80xXexX80xX4xX80xXbxX40xXd6xX3xX5bxXdxX1edxX18xX3xX1c3xX29fxX67xXd0xX2a2xX3xXcxX2a5xX3xXcxX1xX9dxXdxX3xXd0xX31xX1cxX40xXd4xX18xX3xX1axX6xX18xX31xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX1xX363xXbxX3xXbcxX158xXdxX3xX4xX24xX3xX26xX1cxX6xX18xX3xX4xX35xX18xX31xX3xX6xX18xX3xX4xX2e7xX18xX31xX3xX4xX3fxXbxX3xXbcxXb9xX3xXcxX53fxXd0xX2a2xX3xXexX3axX3bxX3xX1xX43xX3xX7xX24xX3xX31xX2cxX4xX3xXbcxX2fxX3xX9dxX18xX3xX1axX134xX3xX97xX98xX3xX5xX9bxX3xX1b8xX14xX3xX4xX6xX18xX3xXexX1xX10xX80xX3xX26xX1cxX40xX3xX1axX14xX18xX1xX3xX4xX1abxX6xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX5xX1cxX93xXexXd6xX3xXcxX5bx170b0xXd0xX3xX5bxX63xfea8xXd0x1206exX0xX4cxXbxX12


Các tin đã đưa

Bắt vụ vận chuyển 77,5 kg thuốc nổ

Bắt vụ vận chuyển 77,5 kg thuốc nổ
2016-07-23 19:07:52

(QT) - Trong 2 ngày 22 - 23/7/2016, Đồn Biên phòng Cù Bai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển thuốc nổ và đã bắt giữ 4 đối tượng thu...

VNCB chi chăm sóc khách hàng vượt 10% quy định

VNCB chi chăm sóc khách hàng vượt 10% quy định
2016-07-22 08:27:00

TTO - Chiều 21-7, HĐXX đã có phần xét hỏi bị cáo đầu tiên Phan Thành Mai trong vụ án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Mẹ kế môi giới bán dâm con chồng

Mẹ kế môi giới bán dâm con chồng
2016-07-22 08:26:34

TTO - Cháu P.V.T ở với cha và người mẹ kế. Cao Thị Lệ (mẹ kế của cháu T) đã môi giới cho một người quen mua dâm con gái của chồng để lấy tiền tiêu xài.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết