Cập nhật:  GMT+7
fa1dx10f44x16731x1513dx1914axff50x152f2x1738bx13445xX7x141cbx10ca5x18d9dx104bcx11d1ex135d3xX5x10ffexXax166a0x18b3cx14627xXexX3xXex16221xXdxX3x18e97x16eeexX3xX1bxX10xX3xXex17315xXdxX3xXex1095bx1039bx154f2xX3xX4xX1xX1cxXexX3x11b5ax1364dxXexX3xX4xX22xX27xX1xX3xX7x17570xXexX3xX1x10d26xX27xX1xX3xX7x12d14xX0x17651xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1088cxX10xX6x11daexXaxX12x14b6exXcxXcx13472x18391xX3x18258xX3x136f5xX28xX18x13c80xX3x14f79xX5fx17199x11ed7xX3x1641bxX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xXex17153xX27xX1xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX53x12987xX6xX3x13eb0x13af9xX3x13fccxX14xXexX3xX82x10859x18e3axX4xX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3x144e9x171d2xX27xX28xX3x12388x10abbxX27xX3xX53x14d4cx10c44xX27xX69xX3xX27xX28xX8ax13561xXdxX3xX28xXa0xX64xX3xXexX6xXdxX3xX27x14e20xX27xX3xX28xXdxX6x15566xX3xXexX1xX26xX27xX28xX3xX5xX18xX2fxX3xX2fxX30xXexX3xX4xX22xX27xX1xX3xX7xX39xXexX3xX1xX3dxX27xX1xX3xX7xX42xX3xXexX1xX9fxX30xX4xX3xX6bxX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1xX9fxX64x11dfbxX27xX3xX2fxXdxfa5dxX27xX3xX27x1101cxXdxX3xXcxX1xXb3xX4xX1xX3xXcxX1xX18xX27xX1xX3xXex147c3xX3x10d52xXb9xX27xX28x144a2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX56xX64xXaxX12x17c66xX39xX27xX28xX3xX66xX5fxX68xX69xX3xXex142c4xX6xXb9xX3xX82x15b82xXdxX3xX106x115d4xXdxX3xXcxX9fxX130xXdxX3xXcxX12bx13b34xX3xX69xX3xX82xXb3xXdxX3xXexX39xX3x1658bx15e3cxX3xXcxX12bxX9fxX27xX28xX3xX53xXdxX1cxX9fxX3xX5fxX3xXcxX12bxX8ax14348xX27xX28xX3xXbxX1x12ea5xX27xX28xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX2fxX8axX9fxX69xX3x112a0xXdxX14axX2fxX3xX27xX28xX8axXa7xXdxX3xXbxX1xX39xXexX3xX27xX28xX26xX27xX3xX85xX39xXb9xX3xX4xX1xfdefxX3xX6bxX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xXexX74xX27xX1xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX53xX7fxX6xX3xX5fxX3xX1bxX39xX4xX3xX27xX1x14fa8xX27xX3xXexX1xX26xX27xX28xX3xXexXdxX27xX3xXexX12bxX14axX27xX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX56xX64xXaxX12xXcxX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX95xX96xX27xX28xX3xX9axX9bxX27xX3xX53xX9fxXa0xX27xX3x1527fx16998xX3xXexX9fxX130xXdxX69xX3xXexX12bxXf4xX3xXexXb3xXdxX3xXexX1xX26xX27xX3xXcxX1xXb3xX4xX3x17859xX9fxX22xX3xX1e8xX69xX3xX1bxX83xX3x146eaxX14axX27xX3xXcxX12bxX8axXa7xX27xX28xX69xX3xX1xX9fxX64xXebxX27xX3xX20dxX14axX27xX3xX95x160ccxX27xX1xX69xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX53xX7fxX6xX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX56xX64xXaxX12xXcxX1xX10xXb9xX3xX170xX1cxXexX3x18d70xX9fxX22xX3xX1bxX39xX4xX3xX2fxXdxX27xX1xX3xX85xX6xX27xX3xX82x1698axX9fxX3xX4x1489exX6xX3xX6bxX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xXexX74xX27xX1xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX53xX7fxX6xX69xX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX53xX9fxXa0xX27xX3xX82xX83xX3xX5xX39xXdxX3xX1bxX10xX3xXexX22xXdxX3xX2fxX6xX27xX28xX3xX85xXdx169a4xX27xX3xX170xXdxX2a3xX2fxX3xX7xXb9xX39xXexX3x102e6xX68xX6bxX5fx1763bxX2x1308dxX10axX68xX2xX3xX28xXa0xX64xX3xX106x12188xX3xXexX6xXdxX3xX27xXb3xX27xX3xX28xXdxX6xXb9xX3xXexX1xX26xX27xX28xX3xX82xX14axX2fxX3xX1e8xX5fxX68xX3xX5xX18xX2fxX3xX2fxX30xXexX3xX4xX22xX27xX1xX3xX7xX39xXexX3xX1xX3dxX27xX1xX3xX7xX42xX3xX6bxX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1xX9fxX64xXebxX27xX3xXcxX1xXb3xX4xX1xX3xXcxX1xX18xX27xX1xX3xXexX104xX3xX106xXb9xX27xX28xX3xX106xX18xX3xX2fxX30xXexX3xX4xX1xXdxX1cxX27xX3xX7x1843bxX3xX4xX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1xX9fxX64xXebxX27xX3xX27xX18xX64xX3xX85xX224xX3xXexX1xX8ax152a6xX27xX28xX3xX27xX96xX27xX28xX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX56xX64xXaxX12xX61xX1xX8axX3xXcxX9fxX130xXdxX3xXcxX12bxX13exX3xX27xX28xX18xX64xX3xX2b0xX5fxX68xX3xX82xX83xX3xX82xX8axX6xX3xXexXdxX27xX69xX3xX1xX340xX27xX3xX1e8xX2b0xX28xX3xX82xX14axX2fxX3xX1e8xX5fxX68xX69xX3xXexXb3xXdxX3xX170xX2fxX3xX1e8xX68x116dexX3xX1e8xX68xX69xX1e8xX1e9xX2fxX69xX3xXexX12bxX14axX27xX3xX251xX9fx104faxX4xX3xX5xX30xX3xX66x13347xX3xX82xXb9xXb3xX27xX3xX251xX9fxX6xX3xX1bxX83xX3xXcxX1xX18xX27xX1xX3xX53xX8axX27xX28xX3xX59xX1xX9fxX64xXebxX27xX3xXcxX1xXb3xX4xX1xX3xXcxX1xX18xX27xX1xX5dxX3xX82xX83xX3xX1bxX22xX64xX3xX12bxX6xX3xX106xX2c0xX3xXexX6xXdxX3xX27xXb3xX27xX3xX28xXdxX6xXb9xX3xXexX1xX26xX27xX28xX3xX28xXdx12c40xX6xX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX56xX64xXaxX12xX6bxX1xXdxX1cxX4xX3xX1bxX10xX3xX2fxX39xX64xX3xX2fxX6xX27xX28xX3xX85xXdxX2a3xX27xX3xX170xXdxX2a3xX2fxX3xX7xXb9xX39xXexX3xX2b0xX2b0x10168xX2xX5fxX2xX68xX66xX10axX1e9xX3b2xX3xX4xX1xXb3xX64xX3xX1xX8axX134xX27xX28xX3xXex177aaxX3xX1xX9fxX64xXebxX27xX3xX9axX326xX27xX1xX3xX149xX30xX4xX3xX7xX6xX27xX28xX3xXcxX1xXb3xX4xX1xX3xXcxX1xX18xX27xX1xX3xX82xX83xX3xX106xX6xX3xX4xX1xXb3xX2fxX3xX106xX18xXb9xX3xX1bxX10xX3xXexX22xXdxX3xX4xX1xXb3xX64xX3xX27xX28xX8axX8bxX4xX3xX4xX1xXdxXf0xX9fxX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX56xX64xXaxX12xX53xX1acxX9fxX3xX251xX9fxX22xX3xX106xX2c0xX3xXexX6xXdxX3xX27xXb3xX27xX3xX5xX18xX2fxX3xX6xX27xX1xX3xX61xX28xX9fxX64x11788xX27xX3xX95x126f8xX4xX3xX149xX8axX340xX27xX28xX3xX59xX1e8xX1e8xX3xXexX9fxX130xXdxX69xX3xX82xX6xX27xX28xX3xX5xX18xX3xX4xX39xX27xX3xX85xX30xX3xX82xX30xXdxX3xX4xX22xX27xX1xX3xX7xX39xXexX3xX1xX3dxX27xX1xX3xX7xX42xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1xX9fxX64xXebxX27xX3xXcxX1xXb3xX4xX1xX3xXcxX1xX18xX27xX1xX5dxX3xXexX104xX3xX106xXb9xX27xX28xX3xXexXb3xXdxX3xX4xX1x100caxX10axX3xX6bxX162xX27xX3xX6xX27xX1xX3x17114xX6xXdxX3xX6bxX1xX18bxX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX59xX2b0xX2b0xX3xXexX9fxX130xXdxX69xX3xX4xX39xX27xX3xX85xX30xX3xX82xX30xXdxX3xXexX130xX27xX28xX3xX1xX8bxXbxX3xX6bxX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1xX9fxX64xXebxX27xX3xXcxX1xXb3xX4xX1xX3xXcxX1xX18xX27xX1xX5dxX3xX27xX28x12551xXdxX3xX7xX6xX9fxX3xX1bxX10xX3xX2fxX39xX64xX3xX85xX224xX3xXexX1xX8axX340xX27xX28xX3xX27xX96xX27xX28xX3xX106x19195xX27xX3xX82xX6xX27xX28xX3xX82xX8axX8bxX4xX3xX82xXdxXf0xX9fxX3xXexX12bxX224xX3xXexXb3xXdxX3xX85xXebxX27xX1xX3xX106xXdxXebxX27xX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX56xX64xXaxX12xX53xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX1cxX27xX3xX7xX326xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xXexX12bxX14axX27xX3xX82xX6xX27xX28xX3xXexX12bxX14axX27xX3xX82xX8axXa7xX27xX28xX3xX82xXdxX3xX5xX18xX2fxX3xX27xX1xXdxXebxX2fxX3xX106xX2c0xX3xX56xXb9xX3xX82xX340xX27xX3xX106xX224xX3xXbxX1xXa0xX27xX3xX4xX26xX27xX28xX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX56xX64xXaxX12xX120xX6xX9fxX3xX170xX1xXdxX3xX28xXa0xX64xX3xXexX6xXdxX3xX27xXb3xX27xX69xX3xX4xX1xXdxX1cxX4xX3xX1bxX10xX3xXexX22xXdxX3xX82xX83xX3xX85x16f97xX3xX4xX1xXb3xX64xX3xX170xX1xX667xXdxX3xX1xXdxXebxX27xX3xXexX12bxX8axXa7xX27xX28xX10axX3xX120xX6xX9fxX3xX170xX1xXdxX3xX82xXdxXf0xX9fxX3xXexX12bxX6xX3xX170xX1xX39xX2fxX3xX27xX28xX1xXdxXebxX2fxX3xX1xXdxXebxX27xX3xXexX12bxX8axXa7xX27xX28xX69xX3xX6bxX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1xX9fxX64xXebxX27xX3xXcxX1xXb3xX4xX1xX3xXcxX1xX18xX27xX1xX3xX82xX83xX3xX1bxX39xX4xX3xX82xX224xX27xX1xX3xX82xX96xX4xX3xX82xXdxX2a3xX2fxX3xX1bxX10xX3xX28xXa0xX64xX3xXexX6xXdxX3xX27xXb3xX27xX69xX3xXexX1xX9fxX3xX28xXdxX401xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX1xX4d3xX27xX28xX3xX4xX4d3xX3xXexXb3xXdxX3xX1xXdxXebxX27xX3xXexX12bxX8axXa7xX27xX28xX3xX82xX2a3xX3xX82xXdxXf0xX9fxX3xXexX12bxX6xX69xX3xXexX12bxX9fxX64xX3xX85xX14xXexX3xX5xX39xXdxX3xX1bxX10xX3xX28xXa0xX64xX3xXexX6xXdxX3xX27xXb3xX27xX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX56xX64xXaxX12xX9axX2c0xX3xX106xXdxXebxX4xX3xX106xX5a5xX27xX3xX82xX6xX27xX28xX3xX82xX8axX8bxX4xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX6xX27xX3xXexX74xX27xX1xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX53xX7fxX6xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX2c0xX4xX3xX82xXdxXf0xX9fxX3xXexX12bxX6xX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX56xX64xXaxX12xX53x14116xX3xX95x1639axX61x12826xX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hai chị em lập mưu bắt kẻ lừa đảo

Hai chị em lập mưu bắt kẻ lừa đảo
2015-06-04 03:05:03

(TTO) - Ngày 2-6, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải phó thủ trưởng điều tra công an Q.12, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Linh (37...

Thuê phòng khách sạn để cướp tài sản

Thuê phòng khách sạn để cướp tài sản
2015-06-03 05:45:13

(SGGP) - Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM, cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố đối với Nguyễn Thanh Tý (23 tuổi, quê...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết