Cập nhật:  GMT+7
1653x469ex83f3x399bx4111x5aa6x6bccx3879x3910xX7x4078x33f8x3796x66d4x75b9x7434xX5x7effxXax6f52xa205x6d22xXexX3x8fc6xX1x77bdx8d21xX3xXex9abcxX17x1e5exX3xXexabd1x5594xX3xX1axX6xX3xXex9dcex7903xa066xX3x9827xX6x9c50xX3xX7xX29xX17xX1fx66ecxX35xX35xX0x1b31xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5c51xX10xX6xX2dxXaxX12xXcxXcxaac9xX3x4f38xX3x6a88xb10axX4xX3xX17xX1fxX1xXdxX3xXbxX1x9e83xX1axX3x8586x6dabx34e5xX3xX17xX1fxX1xXdx78f9xX17xX3xX1axX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX4xX19xX3xXexXdxX63xX17xX3xX7x4ac0xX3xX1xX29xXexX3xX4xX1x2c9axX4xX1xX35xX3xX54x2c24xX17xX1fxX3xX6xX17xX3xXexX1xX64xX3xX1fxXdxX23xX3xX2xX2xX3xX1fxX19xXdxX3xX1axX6xX3xXexX29xX2axX3xX62xX55xX2bxX3xX2xX3xX7xX29xX17xX1fxX3xX17xX1fxX14xX17xX2bxX3x5a64xX3x6525xXdx46f0xX17xX3xX62xX5fxX17xX2bxX3xX1ax3adcxX3xXex63b3xX64xX2bxX3xX7xX29xX17xX1fxX3x4067xX14xX17xX3xX62xXdxX6axX17x20bdxX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xXd3xX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1axX6xX22xX1fxXdxX17xa15fx1b40xXbxa6b9xX3xX6xX64xXexX2fxXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX2dxX2axXaxX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX1xX19xX1axX3xXexX1dxX17xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX1axX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX2dxX6xX2fxX3xX7xX29xX17xX1fxX35xX35xX35xX3xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX39xX39xX7xXexX6xXexXdxX4xX35xX17xX10x7fdcxX35xXexX64xX2fxXdxXexX22xX10xX35xXbcxX17xX39xXexXexX2fxX39xXdxX39xX7x69ebxXf5xX173xX39xXf5x2a14xX2xX173xX39xX178x7ee6xX39xX2x167dxX39xX2xX180xX52xX17dxX52x1892xX64xX6xX17xX1fxX52xX17xX6xX1axX52xXd3xX6xXexX52xX17xX1xX2fxX1axX52xX2dxX2fxXdxX52xXexX64xX2fxX17xX1fxX52xXexX6xX17xX1fxX52xXexX22xX64xX52xX7xX64xX52xX2dxX64xX17xX1fxX52xX1axX6xX52xXexX64xX2axX52xXbcxX6xX52xXbcxX64xX52x66aaxX1xXdxX52xX17xX2fxX17xX1fxX52xX6xX17xX1xX52xX2xX52xX2xa418xXbax5c7bxX17dx5a84xX17dxX178xX1d6xX17dxX35x6820xXbxX1fxXaxX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX2dxX12xX0xX39xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX2dxX2axXaxX12xXcxX22xXdxX6axX64xX3x27bax67a2xX17xX3xaef4xX1xX2fxX17xX1fxX3x61f5xXexX22xX55xXdx2019xX3xXbcxX1dxX3x74eexX1fxX8cxX3xXcxX1xXdxXbexX17xX3x9960xX17xX3xX4x1ec7xX17xX1fxX3xXexX6xX17xX1fxX3xXbcx5147xXexX3xXd3x582fxX3xXexX1xX64xX3xX1fxXdxX23xX3xX52xX3x85ecxX17xX1xXf4xX3xX213xX35xX223xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX2dxX12xX0xX39xXexX22xX12xX0xX39xXexX6xXd3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX2dxX2axXaxX12xX54xX1xXdxX63xX64xX3xX2xX180xX52xX17dxX2bxX3xXexX1xX10xX2fxX3xX17xX1fxX64x5427xX17xX3xXexXdxX17xX3xX4x9e22xX6xX3xXcxX64x71b7xXdxX3xXcxX22x42e5xX3xX2bxX3xXbxX1x8b9cxX17xX1fxX3xX54x5df0xX17xX1xX3xX7xX55xXexX3xX62xXdxX63xX64xX3xXexX22xX6xX3xXex29ccxXdxX3xXbxX1xX5fxX1axX3xXbcxX63xX3xX1axX6xX3xXexX29xX2axX3xX219xX213xX54xX1d2xX1d6xX21exX3xX4xX8cxX17xX1fxX3xX6xX17xX3xXex7b14xX17xX1xX3x3444xX64xX2abxX17xX1fxX3xX223xX6xX1axX3xXbcx6517xX6xX3xXbxX1x4936xXdxX3xX1x1fa7xXbxX3xXbcxa359xXdxX3xX54xX1d2xX1d6xX3xX13xX2bdxX3xX54xX8cxX17xX1fxX3xX6xX17xX3xXbcxX1dxX3xX54xX8cxX17xX1fxX3xX6xX17xX3xXcxX213xX3xX48xX2bdxXdxX3x2e3dxX17xX3xXexX22xXdxX6axXexX3xXbxX1xX55xX3xXexX1xX1dxX17xX1xX3xX4xX8cxX17xX1fxX2bxX3xXd3xX14xXexX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1fxX1xXdxX3xXbxX1xX5fxX1axX3xXexX1dxX17xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX1axX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xXbcx1ec6xX3xX1c2xX1xX86xX3xX17xX19xX17xX1fxX35xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX2dxX2axXaxX12xXcxX5fxXdxX3xX1xXdxX6axX17xX3xXexX22xaba7x49ccxX17xX1fxX2bxX3xXexX6xX17xX1fxX3xXbcxX23bxXexX3xXexX1xX64xX3xX1fxXdxX23xX3xX1fxX28exX1axX3xX2xX2xX3xX1fxX19xXdxX3xX1axX6xX3xXexX29xX2axX3xX62xX55xX3xXbcxX1dxX3xX4xX55xX4xX3xXbcxX35dxX3xX1c2xX1xX86xX3xX17xX19xX17xX1fxX3xX17xX1xX388xXf4xX3xX2xX3xX7xX29xX17xX1fxX3xX17xX1fxX14xX17xX2bxX3xXbaxX3xXbcxXdxXbexX17xX3xX62xX5fxX17xX2bxX3xX1axXc7xX3xXexXcaxX64xX2bxX3xX7xX29xX17xX1fxX3xXd3xX14xX17xX3xX62xXdxX6axX17xX2bxX3xXf5xX3xX4x654fxX2axX3xX1fxX23bxX2axXdbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX2dxX2axXaxX12xXcxX22xX388xX2fbxX4xX3xX62xX19xX3xX1c2xX1xX2fxX2abxX17xX1fxX3xXf5xXf5xX1fxX3xX17xX1fxX1dxX2axX3xX2xX1d4xX52xX17dxX2bxX3xXexX5fxXdxX3xX1axX2bdxXexX3xX17xX1fxX8cxXdxX3xX17xX1xX1dxX3xXexX22xXbexX17xX3xX62xX388xX389xX17xX1fxX3xXcxX8cxX17xX3x4da4x340cxX4xX3xXcxX1xX14xX17xX1fxX2bxX3xXbxX1xX388xX389xX17xX1fxX3xXcxX3ffxX17xX3xX31fxX17xX2bxX3xXcxX213xX3xX48xX2bdxXdxX3xX31fxX17xX2bxX3xX5x2a29xX4xX3xX5xX388xX2f7xX17xX1fxX3xX4xX1xX45bxX4xX3xX17xX210xX17xX1fxX3xXbxX1xX2a6xX17xX1fxX3xX213xX54xX1d2xX1d6xX3xX62xXc7xX3xXd3xX14xXexX3xXd3xX6xX3xX17xX1fxX1xXdxX3xXbxX1xX5fxX1axX3xX1fxX28exX1axXf4xX3xX213xX1xX5fxX1axX3x19dbxXdxX17xX1xX3xX223xX1fx80c9xX4xX3xX219xXf5xX180xX3xXexX64xX29bxXdxX2bxX3xXexX1xX388xX389xX17xX1fxX3xXexX22xX29xX3xX187xX64xX23bxX17xX3xX48xX2fxX1dxX17xX1fxX3xX4bcxX6xXdxX2bxX3xX48xX1dxX3xX223xX2bdxXdxX21exX2bxX3xXcxX22xXdxX6axX64xX3xX20fxX210xX17xX3xX213xX1xX2fxX17xX1fxX3xX219xXf5xX173xX3xXexX64xX29bxXdxX2bxX3xXexX1xX388xX389xX17xX1fxX3xXexX22xX29xX3xX1xX64xX2axX6axX17xX3xX223xX6xX1axX3xXcxX22xX480xX4xX2bxX3xX223xX6xX1axX3xX45axX23fxX17xX1xX21exX3xXbcxX1dxX3xX223xX1fxX8cxX3xXcxX1xXdxXbexX17xX3xX22dxX17xX3xX219xXf5xXbaxX3xXexX64xX29bxXdxX2bxX3xXexX22xX29xX3xXf7xXc7xX3xXcxX3ffxX17xX3xX48xXdxX6axXbxX2bxX3xXcxX213xX3xX48xX2bdxXdxX3xX31fxX17xX21exX35xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX2dxX2axXaxX12xX45axX388xX2f7xX4xX3xXd3xXdx89a1xXexX2bxX3xX4xX55xX4xX3xX17xX1fxX1xXdxX3xXbxX1xX5fxX1axX3xX62xX63xX64xX3xX17xX1fxX1xXdxX6axX17xX3xX1axX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX4xX19xX3xXexXdxX63xX17xX3xX7xX7exX3xX1xX29xXexX3xX4xX1xX86xX4xX1xX2bxX3xX4xX2abxX3xX17dxX3xX1axX64xX6xX3xX1axX6xX3xXexX29xX2axX3x1bd1xX3xX48xX1dxX3xX223xX2bdxXdxX3xXbcxX1dxX3xXbcxX23bxX17xX3xX4xX1xX64xX2ax17b8xX17xX3xXbcxX63xX3xX2e3xX64xX2abxX17xX1fxX3xX223xX6xX1axX3xXexXdxXbexX64xX3xXexX1xadc3xX35xX3xXcxX48xX31fxX223xX48xX3xX13xX31fxX0xX39xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

7 năm tù vì giăng bẫy điện làm chết người

7 năm tù vì giăng bẫy điện làm chết người
2016-03-19 07:27:07

TTO - Sau khi cắm bình ắc quy đấu nối vào dây chì, Lê Văn Vịnh vào nhà nghỉ. Khoảng 4 giờ sau, Vịnh ra kiểm tra thì thấy anh Dương Tâm Cang đã chết tại bẫy điện của mình.

Tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy

Tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
2016-03-19 07:19:20

(QT) - Nhằm nâng cao trách nhiệm phòng cháy chữa cháy (PCCC) của cán bộ, công nhân viên và nhân dân, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để chủ động...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết