Cập nhật: 17/09/2015 06:05 GMT+7
eb4dx10f04xf09fx13698x1030ex146f7x17ba7x177d8x15125xX7x13871x13e74xed2dx16069x176f9x15cb6xX5x14bd0xXax157d0x12a82x10f4bxXexX3xX1xX6xXdxX3x13671x17e3ax14493xX3x1766fx15199x17d61xXdx14c2fxX3x179c2xX6xX1cx122a3xX3xX2xX3x171f1xX28xX3xX25xX6xX3xXexf749x17021xX3x16937xX21xX3xXex12a0dxX3x16951xX6x14696xX3xX13x14d17xX1cxX28xX3xfbc7xed5fxX3x13d16x10f0exX3x133fax10a5dxXdxX3x1547bxX21xX1cxX0x13cbaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6x172fcxXaxX12x1684exX4bx13c08x11f58xXcx14cb5xX3xf6d7xX3xX4bxX28xX49xX34xX3xX2xf3bfxX6fx16e31x11666xX3xX3cxfcd8xX3xX1fxX20xX6xX1cxX3xX3cx103cbxX1cxX1xX3xX7xX21xXexX3xX36xXdxX46xX20xX3xXex17f7fxX6xX3xX3cx1369dxX1cxX28xX3xX6xX1cxX3xX1fxX20x15051xX1cxX3xX48xX3exX49xX1cxX3x166b2xXdx15449xX25xX3xX68xXcx15c34xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxXdxX6dxX3xX36x14a32xX3xX93xX6xX3xX1fxX20xX34xXaaxXexX3xX36x1198exX1cxX1xX3xXex11cbaxX25xX3xX28xXdxX1dxX3xX1x12003xX1cxX1xX3xX7x1020dxX3xX36x119a9xXdxX3xX45xf6a2xXdx15750xX3xX4bxX97xX1cxX28xX3xXcxX1xXc6xX3xXafxX1x145fdx12ac5xX1cxX28xX3xX68xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxef2dxX25xX3xX2xX79xX77x16b51xX7axX3x145c3xX3xXexf8f6xX3xX2xX100xX3xXexX1xXc6xX3xXexX93x14867xX1cxX3xXcxX93x12689xX1cxX28xX3xXa8xX1xX21xX1cxX1xX7axX3xX1xX20xX34x176edxX1cxX3xXcxX93xX116xX1cxX28xX3xXa8xX1xX21xX1cxX1xX7axX3xX3cxX6xX3exX3xX13xX41xX1cxX28xX6dxX3xX45xX49xX3xX4bxX97xX1cxX28xX3xXcxX1xXc6xX3xX48xX20xX124xX3xX68xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxXfaxX25xX3xX2xX79x13581x14b9axX7axX3xX103xX3x13c6dxXbaxX3xX6bxX49xX25xX3xXcxX1x10c4cxX34xX7axX3xX1xX20xX34xX124xX1cxX3xXcxX93xX116xX1cxX28xX3xXa8xX1xX21xX1cxX1xX7axX3xX3cxX6xX3exX3xX13xX41xX1cxX28xX6dxX3xX45xX46xX3xX1xX49xX1cxX1xX3xX45xXdxX3xX25xX20xX6xX3xX4fxX21xX1cxX3xXexX93xX21xXdxX3xXbxX1xf80bxXbxX3xX4xX1xX111xXexX3xX25xX6xX3xXexX33xX34x1454bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX65xX34xXaxX12xXcxX93xXeexXdfxX4xX3xX36x1162axX7axX3xX1x15637xXdxX3xX77xX3xX28xXdx1483exX3xX100x14c1dxX3xX1cxX28xX49xX34xX3xX2xX15bxX6fxX79xX7axX3xX1fxX20xX6xX3xX4xX97xX1cxX28xX3xXexX21xX4xX3xX25xXa0xXexX3xXbxX1x1741bxX4xX7axX3xX4xX21xX4xX3xXexX93xXdxX1cxX1xX3xX7xX21xXexX3xX4xX169xX6xX3xX6bxX4cxXdxX3xX3cxX85xX1cxX1xX3xX7xX21xXexX3xX36xXdxX46xX20xX3xXexX93xX6xX3xXexX4cxXdxX3xXbxX1xXcbxX25xX3xX45xX46xX3xX25xX6xX3xXexX33xX34xX3xX3cxX97xX1cxX28xX3xX6xX1cxX3xX1fxX20xXa0xX1cxX3xX48xX3exX49xX1cxX3xXa8xXdxXaaxX25xX3xX36xXbaxX3xX4fxX14xXexX3xX1fxX20xX85xX3xXexX6xX1cxX28xX3xXafxX1xXeexXefxX1cxX28xX3xX45xX49xX3xX48xX20xX124xX3xX36xX6xX1cxX28xX3xX4xX1cfxX3xX1xX49xX1cxX28xX3xX45xXdxX3xX25xX20xX6xX3xX4fxX21xX1cxX3xX79x10451xX15bxX3xX28xX93xX6xX25xX3x153b4xX10xXexX1xX6xX25xXbxX1xX10xXexX6xX25xXdxX1cxX10xX3xX68xX25xX6xX3xXexX33xX34xX3xX36xX21xX6dxX3xXexXcbxXdxX3xXbxX1x11eecxX1cxX28xX3xX15bxX1ddxX2xX3xX2cxX1xX21xX4xX1xX3xX7xXcbxX1cxX3x118f1xX6xX3exX3xX13xXfaxX1cxX28xX3xX68xX36xXeexX1daxX1cxX28xX3xX48xX1d3xX1cxX28xX3xX48xX49xX7axX3xXbxX1xXeexX1daxX1cxX28xX3xX3cxX1xXeexX7dxX1cxX28xX3xX6axXeexX7dxX1cxX28xX7axX3xX48xX3exX49xX1cxX3xXa8xXdxXaaxX25xX6dxX1b2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX65xX34xXaxX12xX13xXeexXdfxX4xX3xX36xfa40xX20xX7axX3xX4xX7dxX3xX1fxX20xX6xX1cxX3xX36xXdxX46xX20xX3xXexX93xX6xX3xX160xX21xX4xX3xX36xXc6xX1cxX1xX7axX3xX2cxX1xX3exX85xX1cxX28xX3xXexX1xX21xX1cxX28xX3xX77xX3x16131xX3x11abaxX1ddxX2xX15bxX7axX3xXexXcbxXdxX3xX4xX1xXefxX3xXcxX93xX116xX1cxX28xX3xXa8xX1xX21xX1cxX1xX7axX3xXafxX1xXeexXefxX1cxX28xX3xX4xX1cfxX3xX28x11c04xXbxX3xX45xX49xX3xX5xX49xX25xX3xX1fxX20xX10xX1cxX3xX45xXdfxXdxX3xX25xX4cxXexX3xX36xXdbxXdxX3xXexXeexXefxX1cxX28xX3xXexf63axX1cxX3xX48xX1b2xX3xX68xX1cxX28xXeexX1daxXdxX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxXdxX7axX3xX4xX1xXeexX6xX3xX160xX21xX4xX3xX36xXc6xX1cxX1xX3xX36xXeexXefxX4xX3xX1cxX1x16c7exX1cxX3xXexX1xX3bcxX1cxX6dxX1b2xX3xX6bxXeexXefxX4xX3xX48xX1b2xX3xX36xX370xXexX3xX45xX111xX1cxX3xX36xX46xX3xX4xX31axX1cxX3xX25xX20xX6xX3xX25xX6xX3xXexX33xX34xX3xX36xX21xX7axX3xXafxX1xXeexXefxX1cxX28xX3xX36xXbaxX3xX1cxX1xXa0xX1cxX3xX5xX1daxXdxX3xX45xX49xX3xX4fxX49xX1cxX3xX4fxXcbxX4xX3xX45xXdfxXdxX3xX48xX20xX124xX1b2xX3xX2c6xX6xX20xX3xX36xX1cfxX7axX3xX48xX20xX124xX3xX7xX6xX1cxX28xX3xXcxX93xX20xX1cxX28xX3xeeaaxX20xXdbxX4xX3xX25xX20xX6xX3xX2xX3xX2cxX28xX3xX25xX6xX3xXexX33xX34xX3xX36xX21xX3xX45xXdfxXdxX3xX28xXdxX21xX3xX2xX28axX15bxX3xXexX93xXdxX124xX20xX3xX36xX1d3xX1cxX28xX3xX93xX1d3xXdxX3xX36xX10xX25xX3xX45xX46xX3xX4xX111xXexX3xX103xX3xX1cxX1xX49xX3xXafxX1xXeexXefxX1cxX28xX1b2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX65xX34xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX2cxXaaxX3xX1xX3exXcbxX4xX1xX3xX36xXbaxX3xX4fxX49xX1cxX3xX4fxXcbxX4xX3xXexX93xXeexXdfxX4xX7axX3xX1cxX28xX49xX34xX3xX2x13fc0xX6fxX79xX7axX3xX48xX20xX124xX3xX160xX20xXdbxX1cxX28xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xX28xX370xXbxX3xX48xX1b2xX3xX36xee85xX3xXexX1xX97xX1cxX28xX3xX4fxX21xX3exX3xX28xXdxX21xX3xX4fxX21xX1cxX3xX7xXdbxX3xX25xX6xX3xXexX33xX34xX3xX36xX21xX3xXexX93xX392xX1cxX3xX5xX49xX3xX4b0xX1ddxX1ddxX3xXexX93xXdxX124xX20xX3xX36xX1d3xX1cxX28xX1b2xX3xX13xXdxXaaxXexX3xX48xX1b2xX3xX36xX1d3xX1cxX28xX3x147c3xX3xX25xX20xX6xX7axX3xXexXdbxXdxX3xX2xX4b0xX6fxX79xX7axX3xXafxX1xXeexXefxX1cxX28xX3xX36xXbaxX3xX25xX6xX1cxX28xX3xXexX1xX10xX3exX3xX7xXdbxX3xX25xX6xX3xXexX33xX34xX3xX36xX21xX3xXexX93xX392xX1cxX3xX36xXdxX3xX160xX10xX3xX2cxX1xX21xX4xX1xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxXdxX1b2xX3xXa8xX1xX3exX85xX1cxX28xX3xX77xX3xX28xXdxX1daxX3xX100xX1ddxX3xXbxX1xX33xXexX3xX1cxX28xX49xX34xX3xX2xX15bxX6fxX79xX7axX3xX2cxX1xXdxX3xX48xX20xX124xX3xX45xX49xX3xXafxX1xXeexXefxX1cxX28xX3xX28xX370xXbxX3xX1cxX1xX6xX20xX3xXexXcbxXdxX3xX2cxX1xX21xX4xX1xX3xX7xXcbxX1cxX3xX2c6xX6xX3exX3xX13xXfaxX1cxX28xX3xX36xX4cexX3xX4xX1xX1daxX3xX48xX1b2xX3xX36xXaaxX1cxX3xX25xX20xX6xX3xX7xXdbxX3xX25xX6xX3xXexX33xX34xX3xXexX93xX392xX1cxX3xXexX1xXd3xX3xX4fxXc6xX3xX5xXd8xX4xX3xX5xXeexXefxX1cxX28xX3xX4xX97xX1cxX28xX3xX6xX1cxX3xX4fxX14xXexX3xX28xXdxX1dxX1b2xX3xXcxX93xX3exX1cxX28xX3xX45xX1fdxX3xX21xX1cxX3xX1cxX49xX34xX7axX3xXafxX1xXeexXefxX1cxX28xX3xX5xX49xX3xX28xXdxX21xX3exX3xX45xXdxX392xX1cxX3xX36xXbaxX3xX1cxX28xX1x10a3axX3xX1xXeexX20xX7axX3xX48xX20xX124xX3xX1xXdxX124xX1cxX3xX36xX6xX1cxX28xX3xX5xX49xX3xX4xX21xX1cxX3xX4fxX4cxX3xX3cxX97xX1cxX28xX3xXexX34xX3xX4xX106xX3xXbxX1xX31axX1cxX3xX65xX20xX3xX5xXc6xX4xX1xX3xX3cxX6xX3exX3xX13xX41xX1cxX28xX1b2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX65xX34xXaxX12xX48x14666x15d0dxX4bx11b28xX3x1019bx12ef1xX4bxX48xX0xX53xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Xử lý 354 vụ vận chuyển, buôn bán hàng lậu

Xử lý 354 vụ vận chuyển, buôn bán hàng lậu
2015-09-16 05:46:17

(QT) - Với quyết tâm cao, trong tháng 8/2015, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực kiểm tra, phát hiện, xử lý 354 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết