Cập nhật:  GMT+7
4afax823dx617ex76f8x7f4dxa890xbd32x9c2ax5b6cxX7xd175xc6b3xe018x7369x753dx976fxX5x661fxXaxaf4cxdb07xbccaxXexX3xd68exXdxX6xd6b0xX3xec99xX3xb208xaa1cx93fdxX3x64a9xcddbxX3xe871xX20xX6x6023xX3xX4xX6xX1axX10x9d65xX6xX3xXexX2exeab2xX1axX3xXex839axXdxX3xX7xX1fx84d6xX3xX4x9272xX3cxX17xX3xXexX28xX0x7fc1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxadb7xX10xX6xcccexXaxX12xXcxXcxd0a1xX3x6fd6xX3xd4a8xX33xXexX3xX3cxX1x8a6bxX1axX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1cxX3xX3cxX17x9e1ax6d07xXdxX3xX4xX1x7163xX28xc3e4xX3cxX3xXexX2exX33xX1axX3xX4xX14xXbxX3xXexX37xXdxX3xX7xX1fxX3cxX3xX4x9f64xX6xX3xb872xX3fxX3cxX17xX3xXexX28xX3xXcx6682xX55xX55xX3x5787x832fxX3xc3e8xX4xX1xX7bxX28xX7dxX3cxX3xX7xX1fxX3cxX3xX25xX7bx79ddxXexX3xXexX1xb100xX4xX3xc619xX3cxX3xX17xXdxX6xX3xX7xd0b7xX4xb8edxX3xX22x6e30xX6xX3xX1exe92cxX3x7260xX1xe1f1xXdxX3xXexf0d9xd6cbxX3xX1exX14xXexX3xX17xXdxX6xX1axX3xXexd409xXdxX3x69e7xa909xX3cxX17xX3xX9exX6xXdxXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX58xX28xXaxX12xX9exX17xX37xX28xX3xX1cxX5fxe6f2xXd5xX3xXexXdxX3cxX3xXexXc8xX3xX95xX3fxX3cxX17xX3xX6xX3cxX3xX1xX7bxX28xX23xX3cxX3xXcxX2exX1fxX3cxX17xX3xX13xX20xX1axXd5xX3xXe4xXe5xX3cxX17xX3xX9exX6xXdxXd5xX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6xX28xX3xX22xXc8xX6xX3xXcexX1xXd0xXdxX3xXexXd4xXd5xX3xX1exX14xXexX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1axX33xXexX3xX3cxX1xX67xX1axX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1cxX3xX3cxX17xX75xX76xXdxX3xX4xX1xX7bxX28xX7dxX3cxX3xXexX2exX33xX1axX3xX4xX14xXbxX3xXexX37xXdxX3xX7xX1fxX3cxX3xX4xX92xX6xX3xX95xX3fxX3cxX17xX3xXexX28xX3xXcxX9exX55xX55xX3xXa2xXa3xXd5xX3xX4xX1xX7bxX28xX7dxX3cxX3xX7xX1fxX3cxX3xX25xX7bxXb3xXexX3xXexX1xXb8xX4xX3xXbbxX3cxX3xX17xXdxX6xX3xX7xXc3xX4xXd5xX3xXexX2ex993exX3xX7xXd0xX3xXexXe1xXdxX3xe74dxX1xX7bxX3xX4xX3fxX3cxX17xX3xX3cxX17xX1xXdxX23xXbxX3xX13xX37xX7bxX3x5fcfxd2e1xX20xXd5xX3xX1xX7bxX28xX23xX3cxX3xXcxX2exX1fxX3cxX17xX3xX13xX20xX1axXd5xX3xdd05x691exX3xX1efxXdx4f91xX7bxX3xXexX2exX6xX3xX22xX1f4xX3xX1xX37xX3cxX1xX3xX22xXdxX3xXexX2exX33xX1axX3xX4xX14xXbxX3xXexX37xXdxX3xX7xX1fxX3cxXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX58xX28xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX1efxX67xXd5xX3xX4xX3fxX3cxX17xX3xX6xX3cxX3xX1efx5561xX3xX1exX14xXexX3xX17xXdxX6xX1axX3x7bbdxb969xX3xX55xX20xX37xX3cxX17xX3xX9exX1xXdxXd5xX3xXbxX1xX1bcxX3xXexX2exbe7exX4xX1xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexXe1xXdxX3xX4xX3fxX3cxX17xX3xXexX28xX3xXa2xXa3xX3xX4xef5bxX3cxX17xX3xX249xX24axX3xX1c5xX1xX14xX4xX3xX9exX1xX75xX76xX3cxX17xXd5xX3xX109xX2xX3xXexX7bx8702xXdxXd5xX3xX10xX1axX3xXexX2exX6xXdxX3xX9exX1xXdxXd5xX3x5c1bxX7dxX3xXcxX1xX6xX3cxX1xX3x7348x5ec0xX3cxX17xXd5xX3xe86dx5e4exX3xXexX7bxX291xXdxXd5xX3xX2a2xX7dxX3xXe4x86f7xX3cxX1xX3xX95xX1xX7bxX3cxX17xXd5xX3xX2b1xe081xX3xXexX7bxX291xXdxXd5xX3xX55xX20xX37xX3cxX17xX3xXe4xX2bexX3cxX1xX3xX9exX17xX37xXd5xX3xX2caxX2b1xX3xXexX7bxX291xXdxXd5xX3xX9exX17xX7bxX28xa87dxX3cxX3xX55xX20xX37xX3cxX17xX3xXe4xX3fxX3cxX17xXd5xX3xX2caxX2b1xX3xXexX7bxX291xXdxXd5xX3xX9exX17xX7bxX28xX2efxX3cxX3x9fdexX3cxX1xX3xX1c5xX1xX20xX6xXd5xX3xX2caxX1cxX3xXexX7bxX291xXdxX3xX22xX37xX3xX2abxXdxX23xXbxX3xX249xXbbxX3cxX3x83c9xX1xX1bcxX4xXd5xX3xX2caxcb9exX3xXexX7bxX291xXdxXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX58xX28xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xXcexe57bxXexX3xa613xX7bxX1fxX3xX1efxXdxX1f4xX7bxX3xXexX2exX6xX3xX1exX6xX3cxX3xX1efx81f1xX7bxXd5xX3xX3cxX1xX67xX1axX3xX4xX92xX6xX3xX249xX24axX3xX55xX20xX37xX3cxX17xX3xX9exX1xXdxX3xX1efxX6xX3cxX17xX3xX5xX37xX1axX3xXd0xX3xX1axX33xXexX3xX4xX3fxX3cxX17xX3xXexX28xX3xX58xXccxX4xX1xX3xX22xX1bcxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXd0xX3xXcxX32cxXa3xX3xX13xXdxX7dxX3cxX3xX55xcf12xX6xX3xX1efxX75xce42xX4xX3xX95xX3fxX3cxX17xX3xXexX28xX3xXcxX9exX55xX55xX3xXa2xXa3xX3xXexX1xX7bxX7dxX3xX22xX1f4xX3xX1efxX1f0xX3xX5xX37xX1axX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX58xX28xXaxX12xa175xX6xX7bxX3xXcexX1xXdxX3xX1efxX75xX3bbxX4xX3xX17xXdxX6xX20xX3xX5xX37xX1axX3xXbxX1xX1bcxX3xXexX2exX25dxX4xX1xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXd0xX3xX4xX3fxX3cxX17xX3xXexX28xX3xXa2xXa3xXd5xX3xX249xX24axX3xX55xX20xX37xX3cxX17xX3xX9exX1xXdxX3xX1efxX23exX3xX1exX37xX3cxX3xX1exXe1xX4xX3xX22xdd3axXdxX3xX3cxX1xX67xX1axX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexX2exX7dxX3cxX3xX1efxX1f0xX3xXexX2exX33xX1axX3xX4xX14xXbxX3xX3cxX17xX7bxX28xX7dxX3cxX3xX5xXdxX23xX7bxX3xX1efxa8c6xX7bxX3xX3cxX37xX3cxX1xX3xX25xX6xX28xX3xX4xX92xX6xX3xX95xX3fxX3cxX17xX3xXexX28xX3xXcxX9exX55xX55xX3xXa2xXa3xX3xX1axX6xX3cxX17xX3xX1efxXdxX3xX1exX25dxX3cxXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX58xX28xXaxX12xXcxXd4xXdxX3xXexX1xXb8xX3xX1exX1fxX28xX3xX22xX37xX3xX4xX1xX92xX3xX3cxX1xX474xXexX3xX1xX37xX3cxX17xX3xXexX7bxX36axX3cxXd5xX3xX9exX1xXdxX3xX22xX37xX3xX4xX25dxX4xX3xX1efxXe5xX3cxX17xX3xXbxX1xXe1xX1axX3xX1efxX23exX3xX25xX20xX6xX28xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX4xX6xX1axX10xX2exX6xX3xX358xX7bxX6xX3cxX3xX7xX25dxXexX3xXd0xX3xX4xX291xX3cxX17xX3xX4xX1xf01dxX3cxX1xX3xX22xX37xX3xX4xX25dxX4xX3xX4xX291xX3cxX17xX3xXbxX1xX1bcxX3xX4xX92xX6xX3xX4xX3fxX3cxX17xX3xXexX28xX3xX7xX6xX3cxX17xX3xX1xX75xX447xX3cxX17xX3xXcexX1xX25dxX4xX3xX1efxX1f0xX3xX1efxX33xXexX3xX3cxX1xX474xXbxX3xX22xX37xX20xX3xXcexX1xX20xX3xX3cxX17xX7bxX28xX7dxX3cxX3xX5xXdxX23xX7bxX3xX4xX92xX6xX3xX4xX3fxX3cxX17xX3xXexX28xX3xXexX2exX33xX1axX3xX1efxX474xX7bxX3xX3cxX37xX3cxX1xX3xX1exX25dxX3cxX3xX5xXb3xX28xX3xXexXdxX1f4xX3cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX3cxX1xX6xX7bxXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX58xX28xXaxX12xXcxXc8xX3xXexX1xX25dxX3cxX17xX3xcb26xX3xX1efxX355xX3cxX3xXexX1xX25dxX3cxX17xX3xX2xX333xX5fxX2caxX333xX2xX5b2xXd5xX3xX3cxX1xX67xX1axX3xX4xX92xX6xX3xX9exX1xXdxX3xX1efxX23exX3xXexX2exX33xX1axX3xX17xX36axX3cxX3x7e9exX333xX333xX3xX1exX6xX20xX3xX1efxX474xX7bxX3xX3cxX37xX3cxX1xX3xX25xX6xX28xX3xXexX2exXccxX3xX17xXdxX25dxX3xX17xX36axX3cxX3xX2b1xX333xX333xX3xXexX2exXdxX23xX7bxX3xX1efxXe5xX3cxX17xXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX58xX28xXaxX12x5afbxX7bxX6xX3xX25xX25dxX4xX3xX1axXdxX3cxX1xXd5xX3xX4xX3fxX3cxX17xX3xX6xX3cxX3xX25xX25dxX4xX3xX1efxXccxX3cxX1xX3xX3cxX1xX67xX1axX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1efxX23exX3xX1exX25dxX3cxX3xXexX37xXdxX3xX7xX1fxX3cxX3xXexX2exX33xX1axX3xX4xX14xXbxX3xX4xX1xX20xX3xX55xX7bx4b66xX3cxX1xX3xX2abxX75x78a9xX3cxX17xX3xXcxX1xX7bxX474xX3cxXd5xX3xX3cxX17xX1bcxX3xX1xX7bxX28xX23xX3cxX3xXcxX2exX1fxX3cxX17xX3xX13xX20xX1axXd5xX3xXe4xXe5xX3cxX17xX3xX9exX6xXdxX3xX3cxX7dxX3cxX3xX4xX3fxX3cxX17xX3xX6xX3cxX3xX1efxX23exX3xX1exX14xXexX3xXexX1xX7dxX1axX3xXcxX1xX7bxX474xX3cxX3xX1efxX1f0xX3xX1efxXdxX1f4xX7bxX3xXexX2exX6xX3xX22xX1f4xX3xX1xX37xX3cxX1xX3xX22xXdxX3xXexXdxX7dxX7bxX3xXexX1xX1bcxX3xXexX37xXdxX3xX7xX1fxX3cxX3xX58xX20xX3xX3cxX17xX75xX76xXdxX3xXcexX1xX25dxX4xX3xXbxX1xXe1xX1axX3xXexX33xXdxX3xX1axX37xX3xX4xX67xXa3xX3xX55xXa3xX61xX0xX46xXbxX12


Các tin đã đưa

Phá sới bạc xóc đĩa, bắt 176 người

Phá sới bạc xóc đĩa, bắt 176 người
2016-03-07 01:42:51

TTO - Sới bạc tại xã Hoàng Quế (TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) được tổ chức tinh vi, có nhiều lớp canh gác để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bắt được nghi phạm giết cụ bà 76 tuổi

Bắt được nghi phạm giết cụ bà 76 tuổi
2016-03-07 01:42:39

TTO - Chiều 6-3, đại tá Đặng Ngọc Sơn - phó giám đốc Công an Thừa Thiên-Huế - cho biết đã bắt được nghi phạm giết người, cướp tài sản đêm 28-2 tại xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc.

Giả danh công an, tàng trữ trái phép ma túy

Giả danh công an, tàng trữ trái phép ma túy
2016-03-07 01:42:28

TTO - Khai tại cơ quan điều tra, tên này cho biết để tránh bị phát hiện khi đi trên đường, y đã nhờ người quen xin các loại quân phục ngành công an, làm giả giấy phép lái xe có...

Cần làm sáng tỏ vụ chặt phá vườn hồ tiêu

Cần làm sáng tỏ vụ chặt phá vườn hồ tiêu
2016-03-07 01:24:00

(QT) - Sáng 29/2/2016, trong lúc đi thăm rẫy hồ tiêu, ông Võ Xuân Hằng (70 tuổi) ở thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) tá hỏa khi phát hiện nhiều gốc hồ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết