Cập nhật:  GMT+7
7abexa3d4xe295xa9b8xac15xa894xaf09xe250xc1a7xX7xd475xb88ax8bcdxa9e4xe5eaxd6dexX5xd9c8xXaxb18dx7c4ax7e22xXexX3xX4xe634xX4xX3xX4xbb8cxfabcxX3xX1dx8f9axX3x7b4cx8b31xXdxX3xXexXdxc9f1xX1dxX3xX4xdf56xX3xX22x98a4xX0xe004xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc29fxX10xX6x8ee5xXaxX12x9ba2xXcxc3c9x8cc0x8fe8xX3x89f7xX3xX48xfb21x839ex95dfxX3xbe5bx8037xX53x95e6xX3xb3fcxd2a0xX1dxX4fxX3xX6xX1dxX3xebbdxX54xX13xbcb3xX1dxX1xX3xXcxX1xd34exX1dxX1xX3xX46xXcxa0e6xX54xX40xX58xa7e8xX4axX3xX4xX1xX1cxX3xb14dxXdxcd9fxXexX3xb304xd826xX6xX3xXbxX1xa108xXdxX3xX1xX20xXbxX3xX7fxca97xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX23xX1dxX4fxX3xX1dxX4fxX1xXdx9e1fxXbxX3xX7fxb122xX3xX58xX59xX1dxX4fxX3xX6xX1dxX3xXcxX6fxX54xX40xX58xX73xX3xc8f0xX1xX2cx92cfxX3xXbxX1xX2cxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX7fxXa2xX3xX7axX14xXexX3xX4fxXdxeb58xX3xX1dxX4fx8ab8xa382xXdxX3xXex9534xX2cxXdxX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX5x7e16xa391xXexX3xX22x9c9dxX3xX22xX23xXdxX3xXexXdxX28xX1dxX3xX4xX1xXdexX2fxX4xX3xX7fxX50xX3xXexX69xXb6xX3xX4fxXdxXcbxX3x93acxX3xX1dxX4fxX1xXdxX3xXbxX1xX69xXb6xX3xX5xX50xX3xXcxXd4xbe64xX1dxX3xX60xXdexX85xX4xX3xX40xXdexX51xX3xX7fxX50xX3xX48xX4fxXdexX51xdb3dxX1dxX3x83f6xa30cxX1dxX3x92f4xX69xXdxX3xX46xXffxb8aexX3xXexXdex8884xXdxX56xX3xc330xXdexf9a0xX3xXcxX1xX80xX6xX3xXcxX1xXdxX13axX1dxX4cxX40xXdexX7cxX4axX54xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1cxX43xX51xXaxX12xXcxXd4xXcfxX8dxX4xX3xX22xX18xX56xX3xX4xX1xXdxX28xXdexX3xc5f1xX54xX53xX56xX3xX58xX59xX1dxX4fxX3xX6xX1dxX3xX60xX54xX13xX63xX1dxX1xX3xXcxX1xX69xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdfxX1dxX3xXexXdxX1dxX3xX7axX2cxX1cxX3xX4xe649xX6xX3xX7axX50xX3xX48xX4fxXdexX51xX123xX1dxX3xXcxX1xb1faxX3x9d08x9770xX3xX46xX171xb09fxX3xXexXdexX134xXdxX56xX3xX138xXdexX13axX3xX12axb5bcxX1dxX4fxX3xX48xX6xXdxX4axX3xX7fxX28xX3xX7fxXdxX9exX4xX3xX4xX1cxX1dxX3xX4fxX2cxXdxX3xX7axX50xX3xX5xX50xX3xX1aaxX54xXcxX54xXcxX54xXcxXd4xX3xX46xXffxc0cexX3xXexXdexX134xXdxX56xX3xX1dxX4fxXa2xX3xX6fxX54xX130xX56xX3xX60xX54xX13xX63xX1dxX1xX3xXcxX1xX69xX1dxX1xX4axX3xX7axX1a8xX3xXb6xX2fxXexX3xX1dxX4fxXcfxXd0xXdxX3xXexX13axX1dxX3xX40xXdexX51xX3xX7axX14xXexX3xX4fxXdxXcbxX3xX7fxX50xX3xX51xX13axXdexX3xX4xX110xXdexX3xX4fxXdxX6xX3xX22xX63xX1dxX1xX3xX7axX50xX3xX4xX1xXdexX51xXe3xX1dxX3xX171xa595xX3xXexXd4xXdxX9exXdexX3xX22xX1bcxX1dxX4fxX3xX7fxX50xX1cxX3xXexX50xXdxX3xXb3xX1xX1cxc67axX1dxX54xX3x88daxX6xXdexX3xX22xX18xX56xX3xX58xX59xX1dxX4fxX3xX6xX1dxX3xX60xX54xX13xX63xX1dxX1xX3xXcxX1xX69xX1dxX1xX3xXbxX1xX85xXdxX3xX1xX20xXbxX3xX58xX59xX1dxX4fxX3xX6xX1dxX3xXcxX6fxX54xX40xX58xX73xX3xXexXdxX7cxX1dxX3xX1xX50xX1dxX1xX3xXexXd4xXdexX51xX3x86b8xdc98xXexX56xX3xX7axX14xXexX3xX40xXdexX51xX3xX7fxX50xX3xX12axX69xXdxX3xXexX69xXdxX3xXb3xX1xX2cxX4xX1xX3xX7xX69xX1dxX3xXcxX1xXdexX3xX1aaxX9exX3xX46xX40xX54xX40xX18xX4xX3xX73xX59xX1dxX56xX3xXcxX6fxX54xX40xX58xX73xX4axX3xX22xX1bcxX1dxX4fxX3xXexX1xXd0xXdxX3xX4fxXdxX259xXdxX3xX4xcedcxXdexX3xXcxXd4xX54xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1cxX43xX51xXaxX12xX60xXdexX6xX3xX22xXdxX28xXdexX3xXexXd4xX6xX3xX7axX6xX1dxX3xX22xX110xXdexX56xX3xXcxXd4xX54xX3xX1dxX20xX3xX40xXdexX51xX3x89b3xX1afxc85cxX3xXexXd4xXdxX9exXdexX3xX22xX1bcxX1dxX4fxX3xX46xXexXdxX28xX1dxX3xX4xX2cxX3xX22xX2fxX3xX7axX18xX1dxX4fxX3xX22xX2cxX4axX54xX3xXcxXd4xX54xX3xX22xc78cxX3xXexXd4xX259xX3xX4xX1xX1cxX3xX40xXdexX51xX3xX22xXcfxX20xX4xX3xX2xX130xX241xX3xXexXd4xXdxX9exXdexX3xX22xX1bcxX1dxX4fxX56xX3xX7xX85xX3xX4xX23xX1dxX3xX5xX69xXdxX3xXcxXd4xX54xX3xX1xX2eexX6xX3xXexXd4xX259xX3xX22xX199xX3xX7fxX50xX1cxX3xX1dxX4fxX50xX51xX3xXffxX32cxX54xX1afxX54xX3xXcxXdexX51xX3xX1dxX1xXdxX13axX1dxX56xX3xX1dxX4fxX50xX51xX3xX32cxX54xX53xX3xX7fxbb23xX1dxX3xX4xX1xXcfxX6xX3xXexX1xac9dxX51xX3xXexXd4xX259xX3xX1dxX13axX1dxX3xX40xXdexX51xX3xX1xce2dxX1dxX3xX4fxded1xXbxX3xXcxXd4xX54xX3xfb53xX3xX138xXdexX2cxX1dxX3xX1dxXcfxX8dxX4xX3xXexXd4xX13axX1dxX3xX22xXcfxXd0xX1dxX4fxX3xX48xX4fxXdexX51xX123xX1dxX3xX126xX127xX1dxX3xX12axXdfxXdexX3xX46xX60xX54xX6fxX1xa9efxX3xX48xX1xXdexXdfxX1dxX4axX54xX3xX25dxX6xXdexX3xX22xX18xX56xX3xX40xXdexX51xX3xX4xaff4xX1dxX4fxX3xX12axX69xXdxX56xX3xX73x8607xX3xX46xX7fxX20xX3xX12axX69xXdxX4axX3xX4xX41cxX1dxX4fxX3xXb6xX2fxXexX3xX7xX85xX3xX1dxX4fxXcfxXd0xXdxX3xXb3xX1xX2cxX4xX3xXb3xX1xX85xX1dxX4fxX3xX4xX1xX7cxX3xXcxXd4xX54xX3xX22xXcfxX6xX3xX7fxX28xX3xXb3xX1xX2cxX4xX1xX3xX7xX69xX1dxX3xX3daxX3xX60xX54xXcxedd0xX1dxX3xX6fxX1xX405xX56xX3xXd4xX1bcxXdxX3xX4xX1xXdexX51xXe3xX1dxX3xX138xXdexX6xX3xXb6xX2fxXexX3xXb3xX1xX2cxX4xX1xX3xX7xX69xX1dxX3xXb3xX1xX2cxX4xX3xX3daxX3xX60xX54xXcxX46cxX1dxX3xX13xX63xX1dxX1xX54xX3xXcxX69xXdxX3xX22xX46cxX51xX3xX4xX259xX3xX1dxX1xX18xXb6xX3xX22xX2cxX1dxX1xX56xX3xX4xX1x90a1xX4xX1xX3xX22xXdxX9exX1dx8a2bxX3xX7axXdexX2fxX4xX3xXcxXd4xX54xX3xX4fxb2b6xXdxX3xX22xXdxX9exX1dxX3xX7fxX28xX3xX4fxXdxX6xX3xX22xX63xX1dxX1xX3xX4xX1xXdexX51xXe3xX1dxX3xXexXdxX28xX1dxX3xX1dxX7cxXdexX3xXb3xX1xX59xX1dxX4fxX3xX7xaff9xX3xX7axX1a8xX3xX7axX2cxX1dxX3xXd4xX6xX3xX1dxXcfxX8dxX4xX3xX1dxX4fxX1cxX50xXdxX54xX3xXcxXd4xXcfxX6xX3xX130xX54xX53xX56xX3xX4xX259xX3xX1dxX1xX18xXb6xX3xX40xXdexX51xX3xX22xXcfxX6xX3xXcxXd4xX54xX3xX7fxX28xX3xXb3xX1xX2cxX4xX1xX3xX7xX69xX1dxX3xXcxX1xXdexX3xX1aaxX9exX3xXd4xX1bcxXdxX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXa2xX4xX3xX43xX41cxX1dxX4fxX3xX7fxcf6dxX3xX5xe3a8xX4xX3xX22xXe3xX3xX4fxXdxX6xX3xX22xX63xX1dxX1xX3xXcxXd4xX54xX3xX4xX1xXdexX51xXe3xX1dxX3xXexXdxX28xX1dxX54xX3xX12axX7cxX1dxX3xXffxX32axX3xX4fxXdxXd0xX3xX4xX41cxX1dxX4fxX3xX1dxX4fxX50xX51xX56xX3xX5xX55bxX4xX3xX5xXcfxX20xX1dxX4fxX3xX4xX59xX1dxX4fxX3xX6xX1dxX3xXdfxXbxX3xX7fxX50xX1cxX3xXb3xX1xX2cxX4xX1xX3xX7xX69xX1dxX3xXcxX1xXdexX3xX1aaxX9exX3xX7axX14xXexX3xX4fxXdxXcbxX3xX4xX2cxX4xX3xX1dxX4fxX1xXdxX3xXbxX1xX69xXb6xX3xX7fxX50xX3xX4fxXdxX259xXdxX3xX4xX2eexXdexX3xXcxXd4xX54xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1cxX43xX51xXaxX12xX12axX50xXb6xX3xX40xXdexX51xX3xX4cxX3xX58xX59xX1dxX4fxX3xX48xX4fxXdexX51xX13axX1dxX0xX31xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mịt mù đường về

Mịt mù đường về
2023-09-23 05:55:00

QTO - Trong khi chủ tọa đang căn dặn các bị cáo còn 7 ngày để viết đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm án tử hình ngay sau phiên tòa phúc thẩm, người thân...

Xử phạt doanh nghiệp không đóng BHXH

Xử phạt doanh nghiệp không đóng BHXH
2014-08-09 13:06:24

(SGGP) - Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết như vậy vào chiều 8-8 tại buổi sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp với LĐLĐ TPHCM về thực hiện chính sách, pháp...

Bắt đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản

Bắt đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
2014-08-09 12:49:25

(QT) - Ngày 7/8/2014, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã phát hiện 1 đối tượng đang có hành vi đột nhập vào nhà dân để...

Đắk Nông: Triệt phá nhóm trộm cắp chó

Đắk Nông: Triệt phá nhóm trộm cắp chó
2014-08-08 06:42:57

(SGGPO) - Chiều 7-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn Anh (19 tuổi), Nguyễn Văn Hoàn (24 tuổi),...

Trộm 6 con chó, lãnh 12 tháng tù

Trộm 6 con chó, lãnh 12 tháng tù
2014-08-08 06:42:44

(TNO) - Ngày 7.8, TAND TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) mở phiên tòa lưu động xét xử, tuyên phạt Nguyễn Hậu Em (22 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thành) 12 tháng tù giam về tội...

Bắt 2 tên mua bán ma túy

Bắt 2 tên mua bán ma túy
2014-08-07 06:49:36

(TNO) - Vào lúc 9 giờ 30 ngày 6.8, tại một quán cà phê ở khu vực chợ Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hải (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết