Cập nhật: 19/09/2016 11:42 GMT+7
474dx4fbdx5542xa078x5b73x89a8x522bx6329x931bxX7xa02axb419xa8b7xccb2x5f88x69ffxX5x9a6cxXax71c2xb372xa317xXexX3x6342xX6xX3x93eex7259xX1xXdxX3xX4xX6xX1axX3x7931xc462x7c98xXdxX3xX23x71b2xX1axX1xX3x767bxX1xXdxa105xX1axX3x61fdx6904xXexX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdx4824xX1axX3xX4xX1xX30xXexX3xX23xX24x5421xXdxX0x87fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6e02xX10xX6xa6adxXaxX12xXcxXcxb425xX3x88f8xX3xX13xa559xX3xX1axX1x5f08xX33xX3xX4xa0e8xX6xX3xaa29xbf83xXexX3xX23xX24xX25xXdxX3xX23xX29xX1axX1x6111xX3xX6xX1axX1xX3x7970xX1bxX24x9d33x62a5xX1axX3xX73xc711xX1axX1xX3xc3d0xX1x475exb0a3xX1axX1bxX3x9e53xX34xXdxX3xX1axX1xc519xX89xX3x9a7exX24xX49xX1axX1bxX3xX7xb06fxX1axX1bxX3xX1axX1xX94xX1axX1bxX3xX99x4d1exX1axX3xX17xX68xX3xX1axX1xX6cxX33xX3xX4xX70xX6xX3xX73xX74xXexX3xX1ax6de2xX33xX3xX23xX29xX3xXexb5dbxXdxX3xXex6af4xXbxX3xX2dxX1xXdxX30xX1axX3xX6xX1axX1xX3xXex4ddbxX3xX99x52cexX1axX1bxa1c8xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX33xX6xbf62xX1bxXdxX1ax7fa2x7d21xXbxXa2xX3xX6xX24xXexXe4xXaxX12xX0xXexXfcxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe4xX5exX89xXaxX12xX0xXdxX33xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX6xX3xX1axX1bxX1xXdxX3xX4xX6xX1axX3xX23xX24xX25xXdxX3xX23xX29xX1axX1xX3xX2dxX1xXdxX30xX1axX3xX33xX34xXexX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX3fxX1axX3xX4xX1xX30xXexX3xX23xX24xX49xXdxX3xXaxX3xX7xXfcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX4cxX4cxX7xXexX6xXexXdxX4xXe7xX1axX10x5ea9xXe7xXexX24xXe4xXdxXexXfcxX10xXe7xX99xX1axX4cxXexXexXe4xX4cxXdxX4cxX7x4dd6xX101xX192xX4cxX101x613bxX2xX192xX4cxX197x8d04xX4cxX2x549exX4cxX2xX19fxX65xX19cxX65xX17xX6xXexX65xX17xX6xX65xX1axX1bxX24xXe4xXdxX65xX5exX24xXe4xXdxX65xX5exX6xX1axX1xX65xX2dxX1xXdxX10xX1axX65xX33xXe4xXexX65xXexX1xX6xX1axX1xX65xX1axXdxX10xX1axX65xX4xX1xX10xXexX65xX5exX24xXe4xXdxX65xX2x94d1x4e89xX1ddxX2xX1dexX19cxX192xX192x931cxXe7x7538xXbxX1bxXaxX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexXfcxX12xX0xXexXfcxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe4xX5exX89xXaxX12x884dxX95xX3xb1c6xX24xX6xX1axX3xX4xX1x91fdxX4xX3xX1axcc72xX1axX1bxX3xX99xXcfxXexX3xXexX1xXdxX3xXexX1x66edxX3xX4xX70xX6xX3xX92xX1xX94xX95xX1axX1bxX3xX4xX1xXdx8153xX24xX3xX2xX192xX65xX19cxX3xX65xX3xaedfxX1axX1xX100xX3xX214xXcxac56xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexXfcxX12xX0xX4cxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe4xX5exX89xXaxX12x478fxX29xX1axX1bxX3xX2xX19fxX65xX19cxX80xX3xX4xXa9xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xXex6bd9xX1axX1xX3x79efxX24xX9fxX1axX1bxX3xX86xX6xX33xX3xX4xX1xXe4xX3xX17xXdxX30xXexX3xX4xX95xX3xX217xX24xX6xX1axX3xX23xXdxX240xX24xX3xXexXfcxX6xX3xX99x48b3xX6xX3xX17xX14xXexX3xX2dxX1x8a3axX1axX3xX4xXd3xXbxX3xbcacxX3fxX3xaeacxX24x83b3xX1axX3x7799xX94xX95xX1axX1bxX3x8033xX2xX19cxX3xXexX24xX25xXdx4e18xX80xX3xX2cexX94xX95xX1axX1bxX3xX251xba4bxX1axX1xX3xX2c6xXe4xX1axX1bxX3xX2d4xX101xX197xX3xXexX24xX25xXdxX2dcxX3xX99xa904xX3xX92xX1xX74xX33xX3xX5bxX24x686cxX1axX1xX3xX73xX74xXexX3xX2d4xX2xX19cxX3xXexX24xX25xXdxX2dcxX3xX65xX3xX4xX9fxX3xX17xX6xX3xX4x769cxX1axX1bxX3xXexXfcxce9axX3xXa2xa828xX3xXcxXdxX3fxX1axX3xX214xX9fxX1axX1xX80xX3xX1xX24xX89x6d10xX1axX3xXcxXdxX3fxX1axX3xX92xX1xX94xXcfxX4xX80xX3xX291xX24xX9fxX1axX1bxX3xX86xX6xX33xX3xX23xX230xX3xX23xXdxX240xX24xX3xXexXfcxX6xX3xX4xX29xXdxX3xX4xX1xX30xXexX3xX4xX70xX6xX3xX33xX34xXexX3xX1axX6xX33xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX3fxX1axX3xXexXfcxX3fxX1axX3xX23xX68xX6xX3xX17xX2faxX1axXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe4xX5exX89xXaxX12xXcxX1xX10xXe4xX3xX1x496axX3xX7xX95xX3xX23xXdxX240xX24xX3xXexXfcxX6xX3xX17xX6xX1axX3xX23x9beaxX24xX80xX3xXexX49xXdxX3xX2x9f38xX65xX19cxX3xX1axX1xX6cxX33xX3xX4xX70xX6xX3xX6xX1axX1xX3xX86xX1bxX24xX89xX8axX1axX3xX73xX8exX1axX1xX3xX92xX1xX94xX95xX1axX1bxX3xX2d4xX101xX197xX3xXexX24xX25xXdxX80xX3xXexXfcxX324xX3xXa2xX327xX3xXcxXdxX3fxX1axX3xX214xX1xX2cbxX24xX80xX3xX1xX24xX89xX337xX1axX3xXcxXdxX3fxX1axX3xX92xX1xX94xXcfxX4xX2dcxX3xX1axX1bxX3a4xXdxX3xX1axX1x6d07xX24xX3xb72axX3xX217xX24xX29xX1axX3xXexXfcxX3fxX1axX3xX17x4e04xX3xX2dx88a7xX3xX7xXa9xX1axX1bxX3xXcxXdxX3fxX1axX3xX2d4xXexX1xX68xX3xXexXfcxXd3xX1axX3xXcxXdxX3fxX1axX3x852dxX303xX80xX3xX1xX24xX89xX337xX1axX3xXcxXdxX3fxX1axX3xX92xX1xX94xXcfxX4xX2dcxXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe4xX5exX89xXaxX12xX73xX30xX1axX3xX2dxX1xXe4xX9fxX1axX1bxX3xX101xX2xX1bxX3xX4xX31exX1axX1bxX3xX1axX1bxX2faxX89xX3xX1axX1xX6cxX33xX3xX4xX70xX6xX3xX92xX1xX94xX95xX1axX1bxX3xXa2xX9fxX89xX3xXfcxX6xX3xX33xX2cbxX24xX3xXexX1xX24xXb4xX1axX3xX99xXcfxXdxX3xX1axX1xX6cxX33xX3xX4xX70xX6xX3xX73xX74xXexXe7xX3xX279xX6xX24xX3xX23xX6cxX3xX73xX74xXexX3xX23xX327xX3xX1bxb849xXdxX3xX33xX34xXexX3xX7xX49xX3xX1axX1bxX94xX429xXdxX3xX4xX70xX6xX3xX1axX1xX6cxX33xX3xX33xX8exX1axX1xX80xX3xXexXfcxXe4xX1axX1bxX3xX23xX6cxX3xX4xX6cxX3xX2cexX94xX95xX1axX1bxX80xX3xX2c6xXe4xX1axX1bxX3xX23xX30xX1axX3xX1bxXdxX9fxXdxX3xX217xX24xX89xX30xXexX3xX33xX2cbxX24xX3xXexX1xX24xXb4xX1axXe7xX3xXcxX24xX89xX3xX1axX1xXdxX3fxX1axX3xX5exXe4xX3xX1axX1xX6cxX33xX3xX4xX70xX6xX3xX73xX74xXexX3xX23xXa9xX1axX1bxX3xX1xX95xX1axX3xX1axX3fxX1axX3xX1axX1xX6cxX33xX3xX4xX70xX6xX3xX92xX1xX94xX95xX1axX1bxX3xX17xcc7bxX3xX4xX1xX74xX89xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe4xX5exX89xXaxX12xXcxX1xXd3xX89xX3xX92xX1xX94xX95xX1axX1bxX3xX17xX556xX3xX4xX1xX74xX89xX3xXa2xX24xX49xX1axX1bxX3xX17xX429xX3xX7xXa9xX1axX1bxX80xX3xX1axX1xX6cxX33xX3xX4xX70xX6xX3xX73xX74xXexX3xX5xXdxX240xX1axX3xX23xX24xX25xXdxX3xXexX1xX10xXe4xXe7xX3xX13xX68xX3xX23xX24xX25xXdxX80xX3xX92xX1xX94xX95xX1axX1bxX3xX1axX1xX9fxX89xX3xXa2xX24xX49xX1axX1bxX3xX1axX94xXcfxX4xX3xX99xX2faxX3xX17xX95xXdxX3xX7xX6xX1axX1bxX3xX17xX3fxX1axX3xX2dxXdxX6xX3xX7xXa9xX1axX1bxX3xXcxXdxX3fxX1axXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe4xX5exX89xXaxX12xX447xX1xXdxX3xX92xX1xX94xX95xX1axX1bxX3xX17xX95xXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX17xX429xX3xX2dxX1xXe4xX9fxX1axX1bxX3xX1ddxX33xX3xXexX1xX8exX3xX1axX1xX6cxX33xX3xX4xX70xX6xX3xX73xX74xXexX3xX1axX1xc359xXexX3xX23xX29xX3xXexXfcxX3fxX1axX3xX17xX429xX3xX7xXa9xX1axX1bxX3xX1axXc8xX33xX3xX99xX240xX3xXbxX1x927fxX6xX3xX92xX1xX94xX95xX1axX1bxXe7xX3xX5bxX419xX24xX3xX217xX24xX9fxX3xX99xXdxX337xX4xX3xX1axX2faxX89xX3xX2dxX1xXdxX30xX1axX3xX92xX1xX94xX95xX1axX1bxX3xX4xX1xX30xXexX3xX23xX24xX49xXdxXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe4xX5exX89xXaxX12xX73xX30xX1axX3xX4xX1xXdxX240xX24xX3xX2xX192xX65xX19cxX3xX4xX95xX3xX217xX24xX6xX1axX3xX4xX1xX21exX4xX3xX1axX222xX1axX1bxX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xXdxX337xX1axX3xX99xX2faxX3xX99xXcfxXexX3xX23xX94x7368xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX230xX3xX4xX70xX6xX3xX92xX1xX94xX95xX1axX1bxX3xX5exX94xXcfxXdxX3xX7xXa9xX1axX1bxXe7xX3xX2c6x8039xX3xXcx5393xc656xX86xb9e5xX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Miễn nhiệm một phó tổng giám đốc PVC

Miễn nhiệm một phó tổng giám đốc PVC
2016-09-18 14:32:36

TTO - Theo lãnh đạo PVC, việc miễn nhiệm ông Trần Minh Tuấn - Phó tổng giám đốc của công ty này không liên quan vụ lỗ hàng ngàn tỉ đồng khiến 4 lãnh đạo công ty...

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
2016-09-18 14:13:03

(QT) - Là một trong những địa bàn trọng điểm của thành phố Đông Hà (Quảng Trị), phường 1 đang có nhiều lợi thế phát triển kinh tế, xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an...

“Phao cứu sinh”

“Phao cứu sinh”
2016-09-18 13:54:20

(QT) - Theo quy định của pháp luật khi quyết định hình phạt, Tòa án không chỉ căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội...

Trộm cả xe của người bị tai nạn giao thông

Trộm cả xe của người bị tai nạn giao thông
2016-09-17 14:30:51

TTO - Ngày 16-9, Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh (21 tuổi, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) vì trộm xe của người bị tai nạn giao thông.

Gian nan “cuộc chiến” chống vàng tặc

Gian nan “cuộc chiến” chống vàng tặc
2016-09-16 02:02:15

(QT) - Thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị) vẫn diễn biến phức tạp, khiến núi đồi bị khoét xẻ, nguồn nước ô...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết